Korespondencja różnych, głównie emigrantów z lat 1863-1889.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02449
 • Kopie: Mf 1289
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja różnych, głównie emigrantów z lat 1863-1889.
 • Miejsce i czas powstania: 1863-1889
 • Opis fizyczny: 48 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., ros.
 • Zawartość: Zawiera: Boissard E. do NN b.d. k. 1. - Chłapowski Dezydery do [Karola ?] Dembińskiego 1865 k. 2-3. - Chobrzyński Karol do NN 1864 i 1870 (2) k. 4-6. - Chodźko Aleksander do Heleny [Chodźkowej] 1872 k. 7-8 oraz do Teofili Mikułowskiej z jej notatką 1871 k. 9. - Grobicki Wincenty do Antoniego Michniewicza 1866 k. 10-11. - Janowski Jan Nepomucen do [Leona ?] Wrześniewskiego (dotyczy Jana Czyńskiego) b.d. [po 1865] k. 12-13. - Kajsiewicz Hieronim do Jana Zamoyskiego 1868 k. 14-15. - Korzeniowski Józef Onufry do NN 1863 (2) k. 16-20, przy tym list J. Borchart do J. O. Korzeniowskiego 1863 k. 20. - Koźmiński Franciszek do NN 1889 k. 21-22. - Kraszewski Józef Ignacy do Antoniego NN 1883 k. 23-24. - - Kruszewski Jan (skazany za udział w Komunie Paryskiej) do NN 1875 (2) k. 25-26. - [Krzyżanowski ?] Franciszek do NN 1876 k. 27-28. - Martynov Jean (Musee Slave des SS. Cyrille et Methode) w sprawie Obrazu M. B. Ostrobramskiej do NN 1878 k. 29. - Miaskowski R[oman ?] do NN kuzynki 1865 k. 30-31. - Radle Jules do NN księdza 1866 k. 32. - Rembowski Jan Nepomucen do Aleksandra [Chodźki] 1877 k. 33-34. - Rembowski Stanisław do Jana NN z opisem Pienin 1882 k. 35-36. - Rousset Camille do NN 1873 k. 37-38. - Smoliński Józef do Henryki i Kornela Ujejskich 1866 k. 39-40. - Szaniawski Juliusz - "Interes paryski" (sprawa sukcesji po biskupie Konstantym Szaniawskim) 1889 k. 41-42. - Waligórski J. Mieczysław do NN b.d. [1864 ?] (2) k. 43-46. - NN pułkownik Sidor do NN w sprawie akcji rewolucyjnej w Petersburgu 1865 k. 47-48.
 • Proweniencja: Z papierów po L. Niedźwieckim i ze zbioru autogr. B. K.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Musee Slave SS. Cyrile et Methode Paris
  • Francja
  • Paryż
  • Petersburg
  • Pieniny
  • Wilno
  • Emigracja polska we Francji
  • Komuna Paryska
  • geografia
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Korespondencja
  • Emigracja Wielka
  • Archiwalia 19 i 20 w.
 • Uwagi: Listów 24.

MARC

 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja różnych, głównie emigrantów z lat 1863-1889.
 • 250 a oryg. ???
 • 260 c 1863-1889
 • 300 a 48 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Listów 24.
 • 520 a Zawiera: Boissard E. do NN b.d. k. 1. - Chłapowski Dezydery do [Karola ?] Dembińskiego 1865 k. 2-3. - Chobrzyński Karol do NN 1864 i 1870 (2) k. 4-6. - Chodźko Aleksander do Heleny [Chodźkowej] 1872 k. 7-8 oraz do Teofili Mikułowskiej z jej notatką 1871 k. 9. - Grobicki Wincenty do Antoniego Michniewicza 1866 k. 10-11. - Janowski Jan Nepomucen do [Leona ?] Wrześniewskiego (dotyczy Jana Czyńskiego) b.d. [po 1865] k. 12-13. - Kajsiewicz Hieronim do Jana Zamoyskiego 1868 k. 14-15. - Korzeniowski Józef Onufry do NN 1863 (2) k. 16-20, przy tym list J. Borchart do J. O. Korzeniowskiego 1863 k. 20. - Koźmiński Franciszek do NN 1889 k. 21-22. - Kraszewski Józef Ignacy do Antoniego NN 1883 k. 23-24. - - Kruszewski Jan (skazany za udział w Komunie Paryskiej) do NN 1875 (2) k. 25-26. - [Krzyżanowski ?] Franciszek do NN 1876 k. 27-28. - Martynov Jean (Musee Slave des SS. Cyrille et Methode) w sprawie Obrazu M. B. Ostrobramskiej do NN 1878 k. 29. - Miaskowski R[oman ?] do NN kuzynki 1865 k. 30-31. - Radle Jules do NN księdza 1866 k. 32. - Rembowski Jan Nepomucen do Aleksandra [Chodźki] 1877 k. 33-34. - Rembowski Stanisław do Jana NN z opisem Pienin 1882 k. 35-36. - Rousset Camille do NN 1873 k. 37-38. - Smoliński Józef do Henryki i Kornela Ujejskich 1866 k. 39-40. - Szaniawski Juliusz - "Interes paryski" (sprawa sukcesji po biskupie Konstantym Szaniawskim) 1889 k. 41-42. - Waligórski J. Mieczysław do NN b.d. [1864 ?] (2) k. 43-46. - NN pułkownik Sidor do NN w sprawie akcji rewolucyjnej w Petersburgu 1865 k. 47-48.
 • 530 d Mf 1289
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc., ros.
 • 561 a Z papierów po L. Niedźwieckim i ze zbioru autogr. B. K. r 1892 w Niedźwiecki Leonard
 • 610 a Musee Slave SS. Cyrile et Methode Paris
 • 611 a Powstanie 1863 styczniowe
 • 651 a Francja
 • 651 a Paryż
 • 651 a Petersburg
 • 651 a Pieniny
 • 651 a Wilno
 • 653 a Emigracja polska we Francji
 • 653 a Komuna Paryska
 • 653 a geografia
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 700 a Ujejski Kornel
 • 700 a Wrześniewski Leon
 • 700 a Zamoyski Jan, brat gen.
 • 700 a Ujejska Henryka
 • 700 a Szaniawski Juliusz
 • 700 a Szaniawski Konstanty c bp
 • 700 a Sidor c pułk. ros.
 • 700 a Rousset Camille
 • 700 a Smoliński Józef
 • 700 a Waligórski J. Mieczysław
 • 700 a Michniewicz Antoni
 • 700 a Miaskowski Roman
 • 700 a Martynov Jean
 • 700 a Krzyżanowski Franciszek
 • 700 a Kruszewski Jan
 • 700 a Korzeniowski Józef Onufry
 • 700 a Koźmiński Franciszek
 • 700 a Kraszewski, Józef Ignacy c pisarz d (1812-1887)
 • 700 a Mikułowska Teofila
 • 700 a Radle Jules
 • 700 a Rembowski Jan Nepomucen
 • 700 a Rembowski Stanisław
 • 700 a Janowski Jan Nepomucen
 • 700 a Grobicki Wincenty
 • 700 a Kajsiewicz Hieronim
 • 700 a Dembiński Karol
 • 700 a Borchart Julian
 • 700 a Boissard E.
 • 700 a Chłapowski Dezydery
 • 700 a Chobrzyński Karol
 • 700 a Chodźko Aleksander
 • 700 a Chodźkowa Helena z Jundziłłów
 • 700 a Czyński Jan
 • 852 j BK 02449

Indeksy