Kopie i wyciągi z listów różnych, głównie dotyczących emigracji.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02450
 • Kopie: Mf 1290
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Kopie i wyciągi z listów różnych, głównie dotyczących emigracji.
 • Miejsce i czas powstania: 1803-1873
 • Opis fizyczny: 63 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ang., franc.
 • Zawartość: Zawiera: Aleksander I do Adama J. Czartoryskiego 1813 (kop. z autografu) k. 1-2. - Bellerophon A. M. S. z Malty 1841 (wyciąg z listu do NN) k. 3. - NN [Bentkowski Władysław ?] do NN [Juliana Klaczki ?] w sprawie charakteru korespondencji z Paryża do Gońca Polskiego [1850] k. 4. - Butkiewicz [Emil ?] ks. (wyciąg z memoriału dotyczącego powstania 1830) 1851 k. 5. - Domejko Ignacy do Stanisława Pągowskiego w sprawie propozycji objęcia kierownictwa Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu 1865 k. 7. - Fyler Louisa do brata b.d. k. 8-9. - Łubieński Tomasz do Ignacego Prądzyńskiego 1831 k. 10-12, przy tym opis bitwy pod Ostrołęką przez Jakuba Lewińskiego k. 11-12. - Potwierdzenie odbioru manuskryptu hebrajskiego przez gabinet Napoleona III. 1857 k. 13. - Prądzyński Ignacy do Henryka Dembińskiego 1841 k. 14-17. - Rakowski Seweryn do Władysława Zbyszewskiego 1863 (wyjątek z listu z wykazem emigrantów, którzy opuścili Australię w 1863) k. 18-19. - Rogerson John do D. Urquarta 1863 k. 20. - Sawaszkiewicz Lew do J. Purzyckiego i odpowiedź 1835 k. 21-24, przy tym list Sawaszkiewicza do NN 1835 k. 23v-24. - Solberg Friedrich Leopold do Ernesta Stolberg 1803 k. 25-30. - Umiński Jan do redakcji Spectatora list otwarty 1839 k. 31-32. - Uniszewski Marceli do Wiktora Hugo 1870 (2 kop.) k.33-37. - oraz artykuł Uniszewskiego w formie listu o masonerii 1871 k. 38-45. - Zamoyski Andrzej do Seweryna Uruskiego 1859 k. 46-47. - NN do Edwarda Duńskiego 1841 k. 48-49, przy tym NN do Jana Lacordaire 1841 k. 48v-49. - NN Zmartwychwstaniec do Hieronima Kajsiewicza i Leonarda Rettla 1873 k. 50-51. - NN do NN Etienne H. 1866 k. 52-55. - NN z Hagi 1841 k. 56-58. - Wyjątki z listów NN o zamachu stanu Napoleona III 1851 (ręką Ludwika Lenoira Zwierkowskiego i Niedźwieckiego) k. 59-63.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander I car Rosji
  • Szkoła Wyższa Polska w Paryżu
  • zmartwychwstańcy
  • Australia
  • Francja
  • Haga
  • Malta
  • Ostrołęka
  • Paryż
  • Wielkie Księstwo Poznańskie
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska w Australii po 1831
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • kościół katolicki
  • Korespondencja
  • masoneria
  • szkolnictwo wychowanie
  • szkoły polskie na emigracji
  • zakony
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska we Francji
 • Uwagi: Kopie. Listów 27.

MARC

 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Kopie i wyciągi z listów różnych, głównie dotyczących emigracji.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1803-1873
 • 300 $a 63 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Karski Edward [pseud.] zob. Duński Edward
 • 500 $a Kopie. Listów 27.
 • 520 $a Zawiera: Aleksander I do Adama J. Czartoryskiego 1813 (kop. z autografu) k. 1-2. - Bellerophon A. M. S. z Malty 1841 (wyciąg z listu do NN) k. 3. - NN [Bentkowski Władysław ?] do NN [Juliana Klaczki ?] w sprawie charakteru korespondencji z Paryża do Gońca Polskiego [1850] k. 4. - Butkiewicz [Emil ?] ks. (wyciąg z memoriału dotyczącego powstania 1830) 1851 k. 5. - Domejko Ignacy do Stanisława Pągowskiego w sprawie propozycji objęcia kierownictwa Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu 1865 k. 7. - Fyler Louisa do brata b.d. k. 8-9. - Łubieński Tomasz do Ignacego Prądzyńskiego 1831 k. 10-12, przy tym opis bitwy pod Ostrołęką przez Jakuba Lewińskiego k. 11-12. - Potwierdzenie odbioru manuskryptu hebrajskiego przez gabinet Napoleona III. 1857 k. 13. - Prądzyński Ignacy do Henryka Dembińskiego 1841 k. 14-17. - Rakowski Seweryn do Władysława Zbyszewskiego 1863 (wyjątek z listu z wykazem emigrantów, którzy opuścili Australię w 1863) k. 18-19. - Rogerson John do D. Urquarta 1863 k. 20. - Sawaszkiewicz Lew do J. Purzyckiego i odpowiedź 1835 k. 21-24, przy tym list Sawaszkiewicza do NN 1835 k. 23v-24. - Solberg Friedrich Leopold do Ernesta Stolberg 1803 k. 25-30. - Umiński Jan do redakcji Spectatora list otwarty 1839 k. 31-32. - Uniszewski Marceli do Wiktora Hugo 1870 (2 kop.) k.33-37. - oraz artykuł Uniszewskiego w formie listu o masonerii 1871 k. 38-45. - Zamoyski Andrzej do Seweryna Uruskiego 1859 k. 46-47. - NN do Edwarda Duńskiego 1841 k. 48-49, przy tym NN do Jana Lacordaire 1841 k. 48v-49. - NN Zmartwychwstaniec do Hieronima Kajsiewicza i Leonarda Rettla 1873 k. 50-51. - NN do NN Etienne H. 1866 k. 52-55. - NN z Hagi 1841 k. 56-58. - Wyjątki z listów NN o zamachu stanu Napoleona III 1851 (ręką Ludwika Lenoira Zwierkowskiego i Niedźwieckiego) k. 59-63.
 • 530 $d Mf 1290
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., ang., franc.
 • 561 $a Z papierów L. Niedźwieckiego $w Niedźwiecki Leonard
 • 600 $a Aleksander I car Rosji
 • 610 $a Szkoła Wyższa Polska w Paryżu
 • 610 $a zmartwychwstańcy
 • 611 $a Powstanie 1830 listopadowe
 • 611 $a Powstanie 1863 styczniowe
 • 651 $a Australia
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Haga
 • 651 $a Malta
 • 651 $a Ostrołęka
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 653 $a Emigracja polska w Australii po 1831
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 $a kościół katolicki
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a masoneria
 • 653 $a szkolnictwo |wychowanie
 • 653 $a szkoły polskie na emigracji
 • 653 $a zakony
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 $a Emigracja polska we Francji
 • 700 $a Purzycki Józef
 • 700 $a Prądzyński Ignacy
 • 700 $a Rakowski Seweryn
 • 700 $a Rettel Leonard
 • 700 $a Lacordaire Jean Baptiste
 • 700 $a Zwierkowski Ludwik Lenoir
 • 700 $a Lewiński Jakub gen.
 • 700 $a Napoleon III
 • 700 $a Pągowski Stanisław
 • 700 $a Domejko Ignacy
 • 700 $a Fyler Louisa
 • 700 $a Butkiewicz Emil
 • 700 $a Bellerophon A.M.S.
 • 700 $a Bentkowski Władysław
 • 700 $a Czartoryski Adam Jerzy
 • 700 $a Dembiński Henryk
 • 700 $a Duński Edward
 • 700 $a Klaczko Julian
 • 700 $a Hugo Victor
 • 700 $a Kajsiewicz Hieronim
 • 700 $a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw.Koz.Sułt., sekr. W
 • 700 $a Stolberg Friedrich Leopold
 • 700 $a Stolberg Ernst
 • 700 $a Umiński Jan
 • 700 $a Uniszewski Marceli
 • 700 $a Urquhart Dawid
 • 700 $a Uruski Seweryn
 • 700 $a Zamoyski Andrzej
 • 700 $a Zbyszewski Władysław
 • 700 $a Sawaszkiewicz Lew
 • 700 $a Rogerson John
 • 740 $a Goniec Polski
 • 740 $a Spectator
 • 852 $j BK 02450
 • 990 $a judaicum 19 w.

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02450