Materiały dotyczące sprawy polskiej we Francji i Anglii w okresie Wielkiej Emigracji: Kopie i bruliony memoriałów i not, składanych rządom Francji i Anglii z ramienia Hotelu Lambert, mocje w parlamencie i in. w latach 1842-1862.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02453
 • Kopie: Mf 1293
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Materiały dotyczące sprawy polskiej we Francji i Anglii w okresie Wielkiej Emigracji: Kopie i bruliony memoriałów i not, składanych rządom Francji i Anglii z ramienia Hotelu Lambert, mocje w parlamencie i in. w latach 1842-1862.
 • Miejsce i czas powstania: 1842-1862
 • Opis fizyczny: 67 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., ang.
 • Zawartość:
  • 3."Paroles prononcees par Mr[...] de Mornay depute de l'Oise à l'occasion des interpellations adressees au gouvernement par Mr. de la Rochejaquelein, sur les evenements de la Pologne. Seance du 13 mars 1846" k. 16-17.
  • 4. "Note sur l'emigration polonaise en France presentee a Mr le Ministre de l'Interieur le mai 1850" k. 18-21.
  • 8. "Secret Report upon the Knigdom of Poland presented to the Emperor by W. Joseph Tymowski [...] in consequence of an address signed at Warsaw 28 February 1861" (fragment).
  • 6. "Podniesienie Francji przez podniesienie Polski. Memoire" (brul. memoriału do Napoleona III. ręką Niedźwieckiego) [pomiędzy 1848 a 1851] k. 35-49.
  • 5. "De la protestation des chambres en faveur de la Pologne" (brul. arykułu ?) k. 22-34.
  • 1. "1842. Chambre des Communes. Sir Robert Peel. Question polonaise." Fragmenty tłum. franc. mocji Roberta Peela w Izbie Gmin 30 VI 1842 przez L. Niedźwieckiego k. 1-3.
  • 2. [Morozewicz Kalikst] "La question polonaise devant les chambres, Lettre adressee à MM. les pairs et des deputes de France" [1 I 1844] k. 4-15.
  • 9. Fragmenty memoriałów, not, instrukcji i in. (bruliony Wł. Zamoyskiego, K. Sienkiewicza, K. Morozewicza) 1862 i b.d. k. 52-65.
  • 7. "Parliamentary intelligence. House of Lords. Tuesdey. Feb. 20 1855." Dyskusja w sprawie polskiej (lord Harrowby, Grey, Granville) k. 50-51.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anglia
  • Francja
  • Paryż
  • polityka
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Memoriały
  • Korespondencja
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska we Francji
  • Emigracja polska w Anglii
  • Archiwalia 19 i 20 w.
 • Uwagi: Aktów 8 i fragmenty.
 • Opracowania:
  • "1842. Chambre des Communes [...]" - Por.: Jen. Zamoyski. T. 4 s. 252.
  • "Secret Report upon the Knigdom [...]" - Druk: Archives diplomatiques III. 149. k. 52-53.
  • [Morozewicz Kalikst] "La question [...] - Druk: La question polonaise [...] Paryż 1863 s. 7-12.

MARC

 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Materiały dotyczące |sprawy polskiej we Francji i Anglii w okresie Wielkiej Emigracji: Kopie i bruliony memoriałów i not, składanych rządom Francji i Anglii z ramienia Hotelu Lambert, mocje w parlamencie i in. w latach 1842-1862.
 • 250 $a kop.???
 • 260 $c 1842-1862
 • 300 $a 67 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 500 $a Aktów 8 i fragmenty.
 • 520 $a 3."Paroles prononcees par Mr[...] de Mornay depute de l'Oise à l'occasion des interpellations adressees au gouvernement par Mr. de la Rochejaquelein, sur les evenements de la Pologne. Seance du 13 mars 1846" k. 16-17.
 • 520 $a 4. "Note sur l'emigration polonaise en France presentee a Mr le Ministre de l'Interieur le mai 1850" k. 18-21.
 • 520 $a 8. "Secret Report upon the Knigdom of Poland presented to the Emperor by W. Joseph Tymowski [...] in consequence of an address signed at Warsaw 28 February 1861" (fragment).
 • 520 $a 6. "Podniesienie Francji przez podniesienie Polski. Memoire" (brul. memoriału do Napoleona III. ręką Niedźwieckiego) [pomiędzy 1848 a 1851] k. 35-49.
 • 520 $a 5. "De la protestation des chambres en faveur de la Pologne" (brul. arykułu ?) k. 22-34.
 • 520 $a 1. "1842. Chambre des Communes. Sir Robert Peel. Question polonaise." Fragmenty tłum. franc. mocji Roberta Peela w Izbie Gmin 30 VI 1842 przez L. Niedźwieckiego k. 1-3.
 • 520 $a 2. [Morozewicz Kalikst] "La question polonaise devant les chambres, Lettre adressee à MM. les pairs et des deputes de France" [1 I 1844] k. 4-15.
 • 520 $a 9. Fragmenty memoriałów, not, instrukcji i in. (bruliony Wł. Zamoyskiego, K. Sienkiewicza, K. Morozewicza) 1862 i b.d. k. 52-65.
 • 520 $a 7. "Parliamentary intelligence. House of Lords. Tuesdey. Feb. 20 1855." Dyskusja w sprawie polskiej (lord Harrowby, Grey, Granville) k. 50-51.
 • 530 $d Mf 1293
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Franc., ang.
 • 561 $a Z papierów L. Niedźwieckiego $w Niedźwiecki Leonard
 • 581 $a "1842. Chambre des Communes [...]" - Por.: Jen. Zamoyski. T. 4 s. 252.
 • 581 $a "Secret Report upon the Knigdom [...]" - Druk: Archives diplomatiques III. 149. k. 52-53.
 • 581 $a [Morozewicz Kalikst] "La question [...] - Druk: La question polonaise [...] Paryż 1863 s. 7-12.
 • 651 $a Anglia
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Paryż
 • 653 $a polityka
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 $a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 $a Memoriały
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 653 $a Emigracja polska we Francji
 • 653 $a Emigracja polska w Anglii
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 700 $a Mornay Charles
 • 700 $a Czartoryski Adam Jerzy
 • 700 $a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 $a Tymowski Józef
 • 700 $a Sienkiewicz Karol
 • 700 $a Napoleon III
 • 700 $a Morozewicz Kalikst
 • 700 $a Harrowby Dudley Ryder
 • 700 $a Granville George Leveson
 • 700 $a Grey Charles
 • 700 $a Larochejaquelein Henri Auguste
 • 700 $a Peel Robert
 • 740 $a "Paroles prononcees par Mr... de Mornay depute de l'Oise à l'occasion des interpellations adressees au gouvernement par Mr. de la Rochejaquelein, sur les evenements de la Pologne. Seance du 13 mars 1846"
 • 740 $a "Note sur l'emigration polonaise en France presentee a Mr le Ministre de l'Interieur le mai 1850"
 • 740 $a memoriały, |noty, |instrukcje i in. bruliony Wł. Zamoyskiego, K. Sienkiewicza, K. Morozewicza 1862 i b.d.
 • 740 $a "Secret Report upon the Knigdom of Poland presented to the Emperor by W. Joseph Tymowski ... in consequence of an address signed at Warsaw 28 February 1861" fragment.
 • 740 $a "Parliamentary intelligence. House of Lords. Tuesdey. Feb. 20 1855." Dyskusja w sprawie polskiej lord Harrowby, Grey, Granville
 • 740 $a "Podniesienie Francji przez podniesienie Polski. Memoire" brul. memoriału do Napoleona III. ręką Niedźwieckiego pomiędzy 1848 a 1851
 • 740 $a "De la protestation des chambres en faveur de la Pologne" brul. arykułu ?
 • 777 $a Morozewicz Kalikst $t "La ||question polonaise devant les chambres, Lettre adressee à MM. les pairs et des deputes de France" [1 I 1844
 • 777 $a Peel Robert $t "1842. ||Chambre des Communes. Sir Robert Peel. Question polonaise." Fragmenty tłum. franc. mocji Roberta Peela w Izbie Gmin 30 VI 1842 przez L. Niedźwieckiego
 • 852 $j BK 02453

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02453