Różne dotyczące powstania 1848

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02454
 • Kopie: Mf 1294
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Różne dotyczące powstania 1848
 • Miejsce i czas powstania: 1848
 • Opis fizyczny: 9 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • 3. "Mowa xięcia [Adama Czartoryskiego], miana w Paryżu dnia 29 listopada 1848 roku" (kop.) k. 5-6.
  • Zawiera: 1. List Władysława Jordana do Józefa Tańskiego z opisem powstania w Krakowie. Kraków 27 IV 1848 k. 1-2.
  • c) Odezwa narodu francuskiego w sprawie Polski do parlamentu: Citoyens representants du peuple [Inc.:] "Dieu a departe aux nations..." 1848 s. 2.
  • b) Odezwa Konfederacji Polskiej: (podpis. Fredro) 24 III 1848 k. 1 [Inc.:] "Związani z Konfederacyą..." k. 1.
  • 6. Druki ulotne: a) Odezwa Grona Sejmowego Polskiego Paryż 26 V 1848 z uwagami i wykazem rkpsm. członków sejmu [Ludwika Czernieckiego ?] (Wg not. rkpsm. autorem odezwy jest Bohdan Zaleski.) s. 3.
  • 5. "Piècesà se procurer et à envoyer à Paris." Wykaz akt dotyczących W. Ks. Poznańskiego k. 9 - głównie z 1848 (ręką Ludwika Lenoira Zwierkowskiego).
  • 4. "Miłościwe lato narodów albo trzy córy nieba na ziemi" (Proza poetycka na temat 1848) kwiecień 1848 przez [Tomasza Augusta Olizarowskiego ?] k. 7-8.
  • 2. Odezwa sejmowego Grona Polskiego na emigracji do obywateli Galicji, Poznania, Krakowa z wezwaniem przysłania posłów do Paryża. Paryż 20 V 1848 (kop. z druku? podpis.: A. Czartoryski i in.) k. 3-4.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Konfederacja Polska w Paryżu 1848
  • Sejm 1831 po na emigracji
  • Francja
  • Galicja
  • Kraków
  • Paryż
  • Poznań
  • Wielkie Księstwo Poznańskie
  • Wiosna Ludów
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska we Francji
  • Korespondencja
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska we Francji po 1831
 • Uwagi: Aktów 5. Druków 3.
 • Katalogi: E. I, 237 (różnice w tekście)
 • Opracowania: "Mowa xięcia [Adama Czartoryskiego] [...] " - Druk: Paryż 1848.

MARC

 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Różne dotyczące powstania 1848
 • 246 a "Dieu a departe aux nations..." 1848 i [Inc.:]
 • 246 a "Związani z Konfederacyą..." i [Inc.:]
 • 250 a ???
 • 260 c 1848
 • 300 a 9 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Aktów 5. Druków 3.
 • 510 a E. c I, 237 (różnice w tekście)
 • 520 a 3. "Mowa xięcia [Adama Czartoryskiego], miana w Paryżu dnia 29 listopada 1848 roku" (kop.) k. 5-6.
 • 520 a Zawiera: 1. List Władysława Jordana do Józefa Tańskiego z opisem powstania w Krakowie. Kraków 27 IV 1848 k. 1-2.
 • 520 a c) Odezwa narodu francuskiego w sprawie Polski do parlamentu: Citoyens representants du peuple [Inc.:] "Dieu a departe aux nations..." 1848 s. 2.
 • 520 a b) Odezwa Konfederacji Polskiej: (podpis. Fredro) 24 III 1848 k. 1 [Inc.:] "Związani z Konfederacyą..." k. 1.
 • 520 a 6. Druki ulotne: a) Odezwa Grona Sejmowego Polskiego Paryż 26 V 1848 z uwagami i wykazem rkpsm. członków sejmu [Ludwika Czernieckiego ?] (Wg not. rkpsm. autorem odezwy jest Bohdan Zaleski.) s. 3.
 • 520 a 5. "Piècesà se procurer et à envoyer à Paris." Wykaz akt dotyczących W. Ks. Poznańskiego k. 9 - głównie z 1848 (ręką Ludwika Lenoira Zwierkowskiego).
 • 520 a 4. "Miłościwe lato narodów albo trzy córy nieba na ziemi" (Proza poetycka na temat 1848) kwiecień 1848 przez [Tomasza Augusta Olizarowskiego ?] k. 7-8.
 • 520 a 2. Odezwa sejmowego Grona Polskiego na emigracji do obywateli Galicji, Poznania, Krakowa z wezwaniem przysłania posłów do Paryża. Paryż 20 V 1848 (kop. z druku? podpis.: A. Czartoryski i in.) k. 3-4.
 • 530 d Mf 1294
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 581 a "Mowa xięcia [Adama Czartoryskiego] [...] " - Druk: Paryż 1848.
 • 610 a Konfederacja Polska w Paryżu 1848
 • 610 a Sejm 1831 po na emigracji
 • 611 a Powstanie 1848
 • 651 a Francja
 • 651 a Galicja
 • 651 a Kraków
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań
 • 651 a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 653 a Wiosna Ludów
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Emigracja polska we Francji
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 700 a Jordan Władysław
 • 700 a Fredro
 • 700 a Tański Józef
 • 700 a Olizarowski Tomasz August
 • 700 a Zwierkowski Ludwik Lenoir
 • 700 a Czerniecki Ludwik
 • 700 a Czartoryski Adam Jerzy
 • 700 a Zaleski Bohdan
 • 740 a Odezwa Grona Sejmowego Polskiego Paryż 26 V 1848 z uwagami
 • 740 a Wykaz |akt dotyczących W. Ks. Poznańskiego
 • 740 a "Piècesà se procurer et à envoyer à Paris."
 • 740 a Odezwa sejmowego Grona Polskiego na emigracji do obywateli Galicji, Poznania, Krakowa z wezwaniem przysłania posłów do Paryża. Paryż 20 V 1848 kop. z druku? podpis.: A. Czartoryski i in.
 • 740 a List Władysława Jordana do Józefa Tańskiego z opisem |powstania w Krakowie. Kraków 27 IV 1848
 • 740 a Odezwa narodu francuskiego w sprawie Polski do parlamentu: |Citoyens representants du peuple
 • 740 a Odezwa Konfederacji Polskiej: podpis. Fredro 24 III 1848
 • 740 a wykaz członków sejmu Ludwika Czernieckiego
 • 777 a Olizarowski Tomasz August t "Miłościwe lato narodów albo |trzy córy nieba na ziemi" Proza poetycka na temat 1848 kwiecień 1848 przez [Tomasza Augusta Olizarowskiego
 • 777 a Czartoryski Adam Jerzy t "Mowa xięcia [Adama Czartoryskiego, miana w Paryżu dnia 29 listopada 1848 roku"
 • 852 j BK 02454

Indeksy