Materiały różne do działalności emigracji polskiej, głównie obozu Czartoryskiego na Bałkanach w latach 1841-1883.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02458
 • Kopie: Mf 1298
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Materiały różne do działalności emigracji polskiej, głównie obozu Czartoryskiego na Bałkanach w latach 1841-1883. II. Różne, z okresu wojny krymskiej i starań o legię polską (1853-1856).
 • Miejsce i czas powstania: 1853-1856
 • Opis fizyczny: 52-133 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • 6. "Observations sur le memorandum du 29 juillet 1854 par Constantin Soutzo" 1. "Octobre 1854" 2. "Novembre 1854" k. 69-84.
  • 4. Projekt utworzenia batalionu mołdowołoskiego przedstawiony Seraskierowi Mehmedowi Ali 1853 k. 62-64.
  • 3. NN Ignacy do Ludwika (Lenoira) - Zwierkowskiego, sprawozdanie ze starań Koła Polskiego w Paryżu o utworzenie legii polskkiej w wojnie krymskiej k. 60-61.
  • 10. Memoriał Kajetana Ostoi-[Chodylskiego] w sprawie misji do Mołdawii dla werbunku do Dyw. Koz. Sułt. Polaków spoza granicy rosyjskiej 1856 k. 97-100.
  • 9. Sprawozdanie z Konstantynopola o sytuacji politycznej w Turcji i przebiegu wojny 26 III [b.r. 1855 ?] (fragment) k. 91-94.
  • 8. "Memorandum 23 X 1955." Doniesienie [Jana Terleckiego} z Londynu w sprawie młodzieży polskiej w Anglii i kolportażu druków socjalistycznych z drukarni Świętosławskiego do kraju za pośrednictwem Makowskiego w Gdańsku k.95-96.
  • 7. "Note sur les prisonniers de guerre." Dotyczy werbunku jeńców Polaków do Dyw. Koz. Sułt. [1855] (brul. Wł. Zamoyskiego) k. 85-90.
  • 5. Memoriał o stosunkach w Turcji k. 108-113.
  • Zawiera: 1. "Question orientale" [b.d. 1853?] k. 52-57. - "Note très confidentielle pour [...] Drouyn de Lhuys-Persigny 4 mai 1854" (brul. Wł. Zamoyskiego) k. 65-68.
  • 2. "Note du [...] Joseph Wysocki à [...] L'ambassadeur de la [...] Porte [Wely pasza] à Paris" 1853 (kop.) k. 58-59.
  • 13. Różne k. 114-133: opis bitwy pod Indi-dere k. 114-123, wiadomości z Konstantynopola k. 124, fragment mowy A. Czartoryskiego z 29 XI 1855 k. 125-127, manifest turecki (w tłum. franc.) ogłoszony na polu bitwy pod Benderem k. 128-131, notatki i bruliony Niedźwieckiego k. 132-133.
  • 12. Koncept i kopia listu Jana Skrzyneckiego do Aleksandra Walewskiego (przesłane z komentarzem generałowi NN [Zamoyskiemu ?]) w związku z kongresem paryskim 1856 k. 103-107.
  • 11. "Memoire sur la question polonaise [...] remis entre les mains de [...] Alexandre [...] Walewski [...] Paris 20 V 1856 [...] par l'emigration polonaise" (podpis. Krystyn Ostrowski) (kop.) k. 101-102.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dywizja Kozaków Sułtańskich
  • Anglia
  • Austria
  • Bośnia
  • Bukareszt
  • Gdańsk
  • Konstantynopol
  • Londyn
  • Mołdawia
  • Paryż
  • San Stefano
  • Serbia
  • Turcja
  • Turcja
  • Emigracja polska na Bałkanach
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • wojsko
  • wojna 1853-1856 krymska
  • unia kościelna
  • polityka
  • kościół katolicki
  • Emigracja polska w Turcji po 1831
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Korespondencja
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska w Anglii
 • Opracowania: "Question orientale" [...] - Por.: Handelsman: Czartoryski. T. 3 s. 284.

MARC

 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Materiały różne do |działalności emigracji polskiej, głównie obozu Czartoryskiego na Bałkanach w latach 1841-1883. n II. p Różne, z okresu wojny krymskiej i starań o legię polską (1853-1856).
 • 250 a oryg.???, kop.
 • 260 c 1853-1856
 • 300 a 52-133 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a 6. "Observations sur le memorandum du 29 juillet 1854 par Constantin Soutzo" 1. "Octobre 1854" 2. "Novembre 1854" k. 69-84.
 • 520 a 4. Projekt utworzenia batalionu mołdowołoskiego przedstawiony Seraskierowi Mehmedowi Ali 1853 k. 62-64.
 • 520 a 3. NN Ignacy do Ludwika (Lenoira) - Zwierkowskiego, sprawozdanie ze starań Koła Polskiego w Paryżu o utworzenie legii polskkiej w wojnie krymskiej k. 60-61.
 • 520 a 10. Memoriał Kajetana Ostoi-[Chodylskiego] w sprawie misji do Mołdawii dla werbunku do Dyw. Koz. Sułt. Polaków spoza granicy rosyjskiej 1856 k. 97-100.
 • 520 a 9. Sprawozdanie z Konstantynopola o sytuacji politycznej w Turcji i przebiegu wojny 26 III [b.r. 1855 ?] (fragment) k. 91-94.
 • 520 a 8. "Memorandum 23 X 1955." Doniesienie [Jana Terleckiego} z Londynu w sprawie młodzieży polskiej w Anglii i kolportażu druków socjalistycznych z drukarni Świętosławskiego do kraju za pośrednictwem Makowskiego w Gdańsku k.95-96.
 • 520 a 7. "Note sur les prisonniers de guerre." Dotyczy werbunku jeńców Polaków do Dyw. Koz. Sułt. [1855] (brul. Wł. Zamoyskiego) k. 85-90.
 • 520 a 5. Memoriał o stosunkach w Turcji k. 108-113.
 • 520 a Zawiera: 1. "Question orientale" [b.d. 1853?] k. 52-57. - "Note très confidentielle pour [...] Drouyn de Lhuys-Persigny 4 mai 1854" (brul. Wł. Zamoyskiego) k. 65-68.
 • 520 a 2. "Note du [...] Joseph Wysocki à [...] L'ambassadeur de la [...] Porte [Wely pasza] à Paris" 1853 (kop.) k. 58-59.
 • 520 a 13. Różne k. 114-133: opis bitwy pod Indi-dere k. 114-123, wiadomości z Konstantynopola k. 124, fragment mowy A. Czartoryskiego z 29 XI 1855 k. 125-127, manifest turecki (w tłum. franc.) ogłoszony na polu bitwy pod Benderem k. 128-131, notatki i bruliony Niedźwieckiego k. 132-133.
 • 520 a 12. Koncept i kopia listu Jana Skrzyneckiego do Aleksandra Walewskiego (przesłane z komentarzem generałowi NN [Zamoyskiemu ?]) w związku z kongresem paryskim 1856 k. 103-107.
 • 520 a 11. "Memoire sur la question polonaise [...] remis entre les mains de [...] Alexandre [...] Walewski [...] Paris 20 V 1856 [...] par l'emigration polonaise" (podpis. Krystyn Ostrowski) (kop.) k. 101-102.
 • 530 d Mf 1298
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 581 a "Question orientale" [...] - Por.: Handelsman: Czartoryski. T. 3 s. 284.
 • 610 a Dywizja Kozaków Sułtańskich
 • 651 a Anglia
 • 651 a Austria
 • 651 a Bośnia
 • 651 a Bukareszt
 • 651 a Gdańsk
 • 651 a Konstantynopol
 • 651 a Londyn
 • 651 a Mołdawia
 • 651 a Paryż
 • 651 a San |Stefano
 • 651 a Serbia
 • 651 a Turcja
 • 651 a Turcja
 • 653 a Emigracja polska na Bałkanach
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a wojsko
 • 653 a wojna 1853-1856 krymska
 • 653 a unia kościelna
 • 653 a polityka
 • 653 a kościół katolicki
 • 653 a Emigracja polska w Turcji po 1831
 • 653 a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Emigracja polska w Anglii
 • 700 a Czartoryski Witold
 • 700 a Czajkowski Michał
 • 700 a Czartoryski Adam Jerzy
 • 700 a Stradford de Redcliffe Canning
 • 700 a Wely c pasza, poseł turecki w Paryżu
 • 700 a Ostoja Chodylski Kajetan
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 a Wysocki Józef
 • 700 a Walewski Aleksander
 • 700 a Terlecki Jan
 • 700 a Sutzo Konstanty
 • 700 a Skrzynecki Jan
 • 700 a Pasqualis Filippo
 • 700 a Ostrowski Krystyn
 • 700 a Zwierkowski Ludwik Lenoir
 • 700 a Drouyn de Lhuys Edmond
 • 740 a "Question orientale" b.d. 1853?
 • 740 a "Note très confidentielle pour ... Drouyn de Lhuys-Persigny 4 mai 1854" Wł. Zamoyskiego
 • 740 a "Note du ... Joseph Wysocki à ... L'ambassadeur de la ... Porte Wely pasza à Paris" 1853
 • 740 a sprawozdanie ze starań Koła Polskiego w Paryżu o utworzenie legii polskiej w wojnie krymskiej NN Ignacy do Ludwika Lenoira - Zwierkowskiego
 • 740 a Projekt utworzenia batalionu mołdowołoskiego przedstawiony Seraskierowi Mehmedowi Ali 1853
 • 740 a Memoriał |o stosunkach w Turcji
 • 740 a "Observations sur le memorandum du 29 juillet 1854 par Constantin Soutzo" 1. "Octobre 1854" 2. "Novembre 1854"
 • 740 a "Note sur les prisonniers de guerre."
 • 740 a werbunek jeńców Polaków do Dyw. Koz. Sułt. 1855 brul. Wł. Zamoyskiego
 • 740 a "Memorandum 23 X 1955."
 • 740 a Doniesienie Jana Terleckiego} z Londynu w sprawie młodzieży polskiej w Anglii i kolportażu druków socjalistycznych z drukarni Świętosławskiego do kraju za pośrednictwem Makowskiego w Gdańsku
 • 740 a Sprawozdanie z Konstantynopola |o sytuacji politycznej w Turcji i przebiegu wojny 26 III b.r. 1855 ? fragment
 • 740 a Memoriał Kajetana Ostoi-Chodylskiego w sprawie |misji do Mołdawii dla werbunku do Dyw. Koz. Sułt. Polaków spoza granicy rosyjskiej 1856
 • 740 a "Memoire sur la question polonaise ... remis entre les mains de ... Alexandre ... Walewski ... Paris 20 V 1856 ... par l'emigration polonaise" podpis. Krystyn Ostrowski kop.
 • 740 a Koncept i kopia listu Jana Skrzyneckiego do Aleksandra Walewskiego przesłane z komentarzem generałowi NN Zamoyskiemu ? w związku z kongresem paryskim 1856
 • 740 a opis bitwy pod Indi-dere
 • 852 j BK 02458

Indeksy