Materiały różne do działalności emigracji polskiej, głównie obozu Czartoryskiego na Bałkanach w latach 1841-1883.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02458
 • Kopie: Mf 1298
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Materiały różne do działalności emigracji polskiej, głównie obozu Czartoryskiego na Bałkanach w latach 1841-1883. III.
 • Miejsce i czas powstania: 1862-1883
 • Opis fizyczny: 146-155 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., włos.???
 • Zawartość:
  • 2. Uwagi o stosunkach na Bałkanach. "San Stefano 19 septembre 1883" (ręką L. Niedźwieckiego). Na odwrocie adres "W. Birkbeck" k. 151-155.
  • Zawiera: 1. Memoriał dotyczący emigracji polskiej na Wschodzie 1862 k. 134-145 oraz "Bulletin 17 Juin 1862 Paris." O sytuacji europejskiej w związku ze sprawami Meksyku k. 146-150.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dywizja Kozaków Sułtańskich
  • Anglia
  • Austria
  • Bośnia
  • Bukareszt
  • Gdańsk
  • Konstantynopol
  • Londyn
  • Mołdawia
  • Paryż
  • San Stefano
  • Serbia
  • Turcja
  • Turcja
  • Emigracja Wielka
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska na Bałkanach
  • Emigracja polska w Anglii
  • Korespondencja
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Emigracja polska w Turcji po 1831
  • kościół katolicki
  • polityka
  • unia kościelna
  • wojna 1853-1856 krymska
  • wojsko

MARC

 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Materiały różne do |działalności emigracji polskiej, głównie obozu Czartoryskiego na Bałkanach w latach 1841-1883. n III.
 • 250 a oryg.???, kop.
 • 260 c 1862-1883
 • 300 a 146-155 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a 2. Uwagi o stosunkach na Bałkanach. "San Stefano 19 septembre 1883" (ręką L. Niedźwieckiego). Na odwrocie adres "W. Birkbeck" k. 151-155.
 • 520 a Zawiera: 1. Memoriał dotyczący emigracji polskiej na Wschodzie 1862 k. 134-145 oraz "Bulletin 17 Juin 1862 Paris." O sytuacji europejskiej w związku ze sprawami Meksyku k. 146-150.
 • 530 d Mf 1298
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc., włos.???
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 610 a Dywizja Kozaków Sułtańskich
 • 651 a Anglia
 • 651 a Austria
 • 651 a Bośnia
 • 651 a Bukareszt
 • 651 a Gdańsk
 • 651 a Konstantynopol
 • 651 a Londyn
 • 651 a Mołdawia
 • 651 a Paryż
 • 651 a San |Stefano
 • 651 a Serbia
 • 651 a Turcja
 • 651 a Turcja
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Emigracja polska na Bałkanach
 • 653 a Emigracja polska w Anglii
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 a Emigracja polska w Turcji po 1831
 • 653 a kościół katolicki
 • 653 a polityka
 • 653 a unia kościelna
 • 653 a wojna 1853-1856 krymska
 • 653 a wojsko
 • 700 a Czajkowski Michał
 • 700 a Stradford de Redcliffe Canning
 • 700 a Czartoryski Adam Jerzy
 • 700 a Czartoryski Witold
 • 700 a Drouyn de Lhuys Edmond
 • 700 a Zwierkowski Ludwik Lenoir
 • 700 a Ostrowski Krystyn
 • 700 a Pasqualis Filippo
 • 700 a Skrzynecki Jan
 • 700 a Sutzo Konstanty
 • 700 a Terlecki Jan
 • 700 a Walewski Aleksander
 • 700 a Wysocki Józef
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 740 a Uwagi o stosunkach na Bałkanach. "San Stefano 19 septembre 1883" ręką L. Niedźwieckiego. Na odwrocie adres "W. Birkbeck"
 • 740 a Memoriał dotyczący emigracji polskiej na Wschodzie 1862
 • 852 j BK 02458

Indeksy