Różne, dotyczące ugrupowań politycznych, towarzystw, instytucji i szkół emigracji Polskiej po 1831

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02478
 • Kopie: Mf 1316
 • Tytuł: Różne, dotyczące ugrupowań politycznych, towarzystw, instytucji i szkół emigracji Polskiej po 1831
 • Miejsce i czas powstania: 1832-1870
 • Opis fizyczny: 122 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • Zawiera: 1. "Komitet Narodowy Polski do ludu rosyjskiego" Paryż 1832 (podpis. J. Lelewel, Walenty Zwierkowski i in.) (brul.) k. 1-4.
  • 2. "Komitet Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej do Polaków emigrantów" New York 1835 (podpis. Feliks Gwinczewski, Karol Kraitsir) k. 5-6.
  • 3. Raport członka Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z Francji do Centralizacji Londyńskiej [1849?] (fragment bez początku] k. 7-20.
  • 4. Ustawa Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (projekt) (druk) Paris b.d. s. 80-94 (egz. korekt. z uwagami rkpsm.; wyjątek z większej całości).
  • 5. "Note sur les institutions crees par l'emigration polonaise en France" 1847 k. 21-26.
  • 6. "Ustawa Towarzystwa Literackiego Polskiego w Dijon" i nominacje na członków honorowych Towarzystwa Feliksa Wrotnowskiego i Stefana Witwickiego 1849 k. 27-32.
  • 7. "Klub Litewsko-Ruski. Akt założenia" 15 VI 1848 Paryż (podpis. Michał Sobolewski, Alfons Potrykowski, Józef Syrewicz i in.) (oryg.) k. 33-34.
  • 8. Komitet Emigracji Polskiej 1848: a) "Proces-Verbal. Seance du Avril 1848" k. 35.
  • b) Bruliony pism Komitetu do następujących 1848: Antoine Delegue du Gouvern. pur l'Administr. des Hopitaux, k. 36. - Cavaignac Louis E. k. 37-38. - NN Administrateur du Chemin de Fer, k. 39.
  • c) Odezwa do emigracji w sprawie pomocy dla nowych emigrantów [1848] k. 40.
  • d) Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na pracowników w różnych zawodach w Galicji 1848 k. 41.
  • e) Druki: odezwy Komitetu do emigracji 1848 (4): 28 III - 11 V do Przyjaciół Polski 7 IV i manifeste Paris 10 V 1848 (przedruk w tłum. franc. manifestu Komit. Narod. Pol. z 30 IV 1848 Poznań).
  • 9. "Towarzystwa związane w Paryżu dla wspierania tułactwa polskiego do rodaków przybywających z kraju" 1850 (brul. odezwy do składania ofiar) k. 42-43.
  • 10. Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich w Paryżu. 1849-1859. Różne: wykazy wydatków, kwity, zawiadomienia o zebraniach, wentach i nabożeństwach, bilety na bale etc. (rkpsy i druki) k. 44-84. M. in.: Monita Banku Emigracji Polskiej w Paryżu, skierowane do poręczycieli Wł. Zamoyskiego i L. Niedźwieckiego w sprawie następujących dłużników 1851-1859: Drogoń Inocenty, Kossakowski Leonard, Malewski Jan, Modzelewski Franciszek, Ordyniec Leonard, Ostrowski Józefat Bolesław, Otocki Antoni, Paprocki PaweL, Pietrzykowski Alojzy, Potrykowski Alfons, Potrykowski Franciszek, Wilczyński Karol k. 53-84.
  • 11. Szkoły. Różne: a) "Lista imienna Polaków, którzy ucząc się w instytutach francuskich, pobierali wsparcie od Tow. Pomocy Naukowej" 1836-1839 (2 kop.) k. 85-86.
  • b) "L'Ecole Polonaise des Batignolles" Fragment sprawozdania b.d. k. 87-88.
  • c) "Raport Komisji wybranej przez byłych uczniów Szkoły Centralnej dla ułożenia ustaw dla Towarzystwa Polskiego Przyjaciół Postępu Przemysłowego" 1838 k. 90-93.
  • d) "Reglement de la Pension des Jeunes Filles Polonaises" 1845 k. 97-103
  • e) "Zakład naukowy polski w Paryżu przy ul.S-te Genevieve. Instytucja Przygotowawcza Polska." Brul. memoriału sprawozdawczego. 1850 k. 104-110.
  • f) "Raport wieczorny nr 2. Do Głównodowodzącego Szkoły Podchorążych w Auteuil" 1861 k. 111.
  • g) "Szkoła Wyższa Polska w Paryżu: Programme des examens annuels 1860-1861" k. 113 i sprawozdanie 1869-1870 (druk) Paryż (egz. korekt.) k. 114-121.
  • h) Formularz Komitetu Pomocy Kształc. Wojsk. 1867 (druk) k. 112
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Antoine
  • Bank Emigracji Polskiej w Paryżu
  • ~"Ecole Polonaise des Batignolles zob. Szkoła polska na Batignolles
  • Instytucja Przygotowawcza Polska w Paryżu
  • Instytut Panien Polskich w Paryżu
  • Klub Litewsko-Ruski
  • Komitet Emigracji Polskiej 1848
  • Komitet Narodowy Polski 1848 w Poznaniu
  • Komitet Narodowy Polski (Lelewela)
  • Komitet Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
  • Komitet Pomocy Kształcącym się Wojskowo w Paryżu
  • Pension de Jeunes Filles Polonaises zob. Instytut Panien Polskich w Paryżu
  • Pensja Panien Polskich w Paryżu zob. Instytut Panien Polskich w Paryżu
  • Stowarzyszenie Pomocy Naukowej Paryż
  • Szkoła Centralna w Paryżu
  • Szkoła polska na Batignolles
  • Szkoła Wyższa Polska w Paryżu
  • Towarzystwo Demokratyczne Polskie
  • Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich w Paryżu
  • Towarzystwo Literackie Polskie w Dijon
  • Towarzystwo Przyjaciół Postępu Przemysłowego
  • Ameryka
  • Auteuil
  • Dijon
  • Francja
  • Galicja
  • New York
  • Paryż
  • Emigracja polska we Francji
  • szkoły polskie na emigracji
  • szkolnictwo wychowanie
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska w Ameryce po 1831
  • Emigracja Wielka
  • wojsko
  • Archiwalia 19 i 20 w.
 • Katalogi: Hleb-Koszańska, Kotwiczówna: Bibliogr. [...] Lelewela. Wrocław 1952. 281
 • Opracowania: "Komitet Narodowy Polski do ludu rosyjskiego" Paryż 1832 - Druk: Zdanie sprawy [...] Paryż 1832 s. 229-233.

MARC

 • 130 %a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 245 %a Różne, dotyczące |ugrupowań politycznych, towarzystw, instytucji i |szkół emigracji Polskiej po 1831
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1832-1870
 • 300 %a 122 k.
 • 340 %d druk, rkps %e luźne
 • 510 %a Hleb-Koszańska, Kotwiczówna: Bibliogr. [...] Lelewela. Wrocław 1952. %c 281
 • 520 %a Zawiera: 1. "Komitet Narodowy Polski do ludu rosyjskiego" Paryż 1832 (podpis. J. Lelewel, Walenty Zwierkowski i in.) (brul.) k. 1-4.
 • 520 %a 2. "Komitet Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej do Polaków emigrantów" New York 1835 (podpis. Feliks Gwinczewski, Karol Kraitsir) k. 5-6.
 • 520 %a 3. Raport członka Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z Francji do Centralizacji Londyńskiej [1849?] (fragment bez początku] k. 7-20.
 • 520 %a 4. Ustawa Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (projekt) (druk) Paris b.d. s. 80-94 (egz. korekt. z uwagami rkpsm.; wyjątek z większej całości).
 • 520 %a 5. "Note sur les institutions crees par l'emigration polonaise en France" 1847 k. 21-26.
 • 520 %a 6. "Ustawa Towarzystwa Literackiego Polskiego w Dijon" i nominacje na członków honorowych Towarzystwa Feliksa Wrotnowskiego i Stefana Witwickiego 1849 k. 27-32.
 • 520 %a 7. "Klub Litewsko-Ruski. Akt założenia" 15 VI 1848 Paryż (podpis. Michał Sobolewski, Alfons Potrykowski, Józef Syrewicz i in.) (oryg.) k. 33-34.
 • 520 %a 8. Komitet Emigracji Polskiej 1848: a) "Proces-Verbal. Seance du Avril 1848" k. 35.
 • 520 %a b) Bruliony pism Komitetu do następujących 1848: Antoine Delegue du Gouvern. pur l'Administr. des Hopitaux, k. 36. - Cavaignac Louis E. k. 37-38. - NN Administrateur du Chemin de Fer, k. 39.
 • 520 %a c) Odezwa do emigracji w sprawie pomocy dla nowych emigrantów [1848] k. 40.
 • 520 %a d) Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na pracowników w różnych zawodach w Galicji 1848 k. 41.
 • 520 %a e) Druki: odezwy Komitetu do emigracji 1848 (4): 28 III - 11 V do Przyjaciół Polski 7 IV i manifeste Paris 10 V 1848 (przedruk w tłum. franc. manifestu Komit. Narod. Pol. z 30 IV 1848 Poznań).
 • 520 %a 9. "Towarzystwa związane w Paryżu dla wspierania tułactwa polskiego do rodaków przybywających z kraju" 1850 (brul. odezwy do składania ofiar) k. 42-43.
 • 520 %a 10. Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich w Paryżu. 1849-1859. Różne: wykazy wydatków, kwity, zawiadomienia o zebraniach, wentach i nabożeństwach, bilety na bale etc. (rkpsy i druki) k. 44-84. M. in.: Monita Banku Emigracji Polskiej w Paryżu, skierowane do poręczycieli Wł. Zamoyskiego i L. Niedźwieckiego w sprawie następujących dłużników 1851-1859: Drogoń Inocenty, Kossakowski Leonard, Malewski Jan, Modzelewski Franciszek, Ordyniec Leonard, Ostrowski Józefat Bolesław, Otocki Antoni, Paprocki PaweL, Pietrzykowski Alojzy, Potrykowski Alfons, Potrykowski Franciszek, Wilczyński Karol k. 53-84.
 • 520 %a 11. Szkoły. Różne: a) "Lista imienna Polaków, którzy ucząc się w instytutach francuskich, pobierali wsparcie od Tow. Pomocy Naukowej" 1836-1839 (2 kop.) k. 85-86.
 • 520 %a b) "L'Ecole Polonaise des Batignolles" Fragment sprawozdania b.d. k. 87-88.
 • 520 %a c) "Raport Komisji wybranej przez byłych uczniów Szkoły Centralnej dla ułożenia ustaw dla Towarzystwa Polskiego Przyjaciół Postępu Przemysłowego" 1838 k. 90-93.
 • 520 %a d) "Reglement de la Pension des Jeunes Filles Polonaises" 1845 k. 97-103
 • 520 %a e) "Zakład naukowy polski w Paryżu przy ul.S-te Genevieve. Instytucja Przygotowawcza Polska." Brul. memoriału sprawozdawczego. 1850 k. 104-110.
 • 520 %a f) "Raport wieczorny nr 2. Do Głównodowodzącego Szkoły Podchorążych w Auteuil" 1861 k. 111.
 • 520 %a g) "Szkoła Wyższa Polska w Paryżu: Programme des examens annuels 1860-1861" k. 113 i sprawozdanie 1869-1870 (druk) Paryż (egz. korekt.) k. 114-121.
 • 520 %a h) Formularz Komitetu Pomocy Kształc. Wojsk. 1867 (druk) k. 112
 • 530 %d Mf 1316
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol., franc.
 • 561 %a Z papierów L. Niedźwieckiego %w Niedźwiecki Leonard
 • 581 %a "Komitet Narodowy Polski do ludu rosyjskiego" Paryż 1832 - Druk: Zdanie sprawy [...] Paryż 1832 s. 229-233.
 • 600 %a Antoine
 • 610 %a Bank Emigracji Polskiej w Paryżu
 • 610 %a ~"Ecole Polonaise des Batignolles zob. Szkoła polska na Batignolles
 • 610 %a Instytucja Przygotowawcza Polska w Paryżu
 • 610 %a Instytut Panien Polskich w Paryżu
 • 610 %a Klub Litewsko-Ruski
 • 610 %a Komitet Emigracji Polskiej 1848
 • 610 %a Komitet Narodowy Polski 1848 w Poznaniu
 • 610 %a Komitet Narodowy Polski (Lelewela)
 • 610 %a Komitet Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • 610 %a Komitet Pomocy Kształcącym się Wojskowo w Paryżu
 • 610 %a Pension de Jeunes Filles Polonaises zob. Instytut Panien Polskich w Paryżu
 • 610 %a Pensja Panien Polskich w Paryżu zob. Instytut Panien Polskich w Paryżu
 • 610 %a Stowarzyszenie Pomocy Naukowej Paryż
 • 610 %a Szkoła Centralna w Paryżu
 • 610 %a Szkoła polska na Batignolles
 • 610 %a Szkoła Wyższa Polska w Paryżu
 • 610 %a Towarzystwo Demokratyczne Polskie
 • 610 %a Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich w Paryżu
 • 610 %a Towarzystwo Literackie Polskie w Dijon
 • 610 %a Towarzystwo Przyjaciół Postępu Przemysłowego
 • 651 %a Ameryka
 • 651 %a Auteuil
 • 651 %a Dijon
 • 651 %a Francja
 • 651 %a Galicja
 • 651 %a New York
 • 651 %a Paryż
 • 653 %a Emigracja polska we Francji
 • 653 %a szkoły polskie na emigracji
 • 653 %a szkolnictwo |wychowanie
 • 653 %a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 %a Emigracja polska w Ameryce po 1831
 • 653 %a Emigracja Wielka
 • 653 %a wojsko
 • 653 %a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 700 %a Ordyniec Leonard
 • 700 %a Drogoń Innocenty
 • 700 %a Gwinczewski Feliks
 • 700 %a Lelewel Joachim
 • 700 %a Kossakowski Leonard
 • 700 %a Kraitsir Karol
 • 700 %a Malewski Jan
 • 700 %a Modzelewski Franciszek
 • 700 %a Potrykowski Franciszek
 • 700 %a Potrykowski Alfons
 • 700 %a Ostrowski Józefat Bolesław
 • 700 %a Cavaignac Louis
 • 700 %a Otocki Antoni
 • 700 %a Wilczyński Karol
 • 700 %a Witwicki Stefan
 • 700 %a Wrotnowski Feliks
 • 700 %a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 %a Zwierkowski Walenty
 • 700 %a Syrewicz Józef
 • 700 %a Sobolewski Michał
 • 700 %a Pietrzykowski Alojzy
 • 700 %a Paprocki Paweł
 • 740 %a "Komitet Narodowy Polski do ludu rosyjskiego" Paryż 1832 podpis. J. Lelewel, Walenty Zwierkowski i in.
 • 740 %a "Klub Litewsko-Ruski. Akt założenia" 15 VI 1848 Paryż podpis. Michał Sobolewski, Alfons Potrykowski, Józef Syrewicz i in.
 • 740 %a "Ustawa Towarzystwa Literackiego Polskiego w Dijon" i |nominacje na członków honorowych Towarzystwa Feliksa Wrotnowskiego i Stefana Witwickiego 1849
 • 740 %a "Note sur les institutions crees par l'emigration polonaise en France" 1847
 • 740 %a Ustawa Towarzystwa Demokratycznego Polskiego projekt druk Paris b.d.
 • 740 %a Raport członka Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z Francji do Centralizacji Londyńskiej 1849? fragment bez początku
 • 740 %a "Komitet Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej do Polaków emigrantów" New York 1835 podpis. Feliks Gwinczewski, Karol Kraitsir
 • 740 %a Formularz Komitetu Pomocy Kształc. Wojsk. 1867
 • 740 %a sprawozdanie Wyższej Szkoły Polskiej 1869-1870 Paryż
 • 740 %a "Szkoła Wyższa Polska w Paryżu: |Programme des |examens annuels 1860-1861" k. 112
 • 740 %a "Raport wieczorny nr 2. |Do Głównodowodzącego Szkoły Podchorążych w Auteuil" 1861
 • 740 %a "Zakład naukowy polski w Paryżu przy ul. S-te Genevieve. |Instytucja Przygotowawcza Polska." Brul. memoriału sprawozdawczego. 1850
 • 740 %a "Reglement de la Pension des Jeunes Filles Polonaises" 1845
 • 740 %a "Raport Komisji wybranej przez byłych uczniów Szkoły Centralnej dla ułożenia ustaw dla Towarzystwa Polskiego Przyjaciół Postępu Przemysłowego" 1838
 • 740 %a "L'~'||Ecole Polonaise des Batignolles" Fragment sprawozdania b.d.
 • 740 %a "Lista imienna Polaków, którzy ucząc się w instytutach francuskich, pobierali wsparcie od Tow. Pomocy Naukowej" 1836-1839 2 kop.
 • 740 %a Monita Banku Emigracji Polskiej w Paryżu, skierowane do poręczycieli Wł. Zamoyskiego i L. Niedźwieckiego w sprawie następujących dłużników 1851-1859: Drogoń Inocenty, Kossakowski Leonard, Malewski Jan, Modzelewski Franciszek, Ordyniec Leonard, Ostrowski Józefat Bolesław, Otocki Antoni, Paprocki PaweL, Pietrzykowski Alojzy, Potrykowski Alfons, Potrykowski Franciszek, Wilczyński Karol
 • 740 %a wykazy wydatków, kwity, zawiadomienia o zebraniach, wentach i nabożeństwach, bilety na bale etc. rkpsy i druki
 • 740 %a Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich w Paryżu. 1849-1859.
 • 740 %a "Towarzystwa związane w Paryżu dla wspierania tułactwa polskiego do rodaków przybywających z kraju" 1850 brul. odezwy do składania ofiar
 • 740 %a manifeste Paris 10 V 1848 przedruk w tłum. franc. manifestu Komit. Narod. Pol. z 30 IV 1848 Poznań.
 • 740 %a do Przyjaciół Polski 7 IV
 • 740 %a odezwy Komitetu do emigracji 1848 28 III - 11 V
 • 740 %a Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na pracowników w różnych zawodach w Galicji 1848
 • 740 %a Odezwa do emigracji w sprawie pomocy dla nowych emigrantów 1848
 • 740 %a Komitet Emigracji Polskiej 1848: |"Proces-Verbal. Seance du Avril 1848"
 • 852 %j BK 02478

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 02478