Utwory Tomasza Augusta Olizarowskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02483
 • Kopie: Mf 1321
 • Autor: Olizarowski Tomasz August poeta, ppor. Legii Lit.-Ruskiej 1831, emigr.
 • Tytuł: Utwory Tomasza Augusta Olizarowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w. poł.
 • Opis fizyczny: 98 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Odjazd nauczyciela." Komedyjka [...] napisana przez Autorkę Pamiątki po dobrej matce (Klementynę Hoffmanową) [...] przerobiona przez Olizarowskiego. 1869 k. 1-16.
  • "Dumka starego" [Inc.:] "śnieżnym koniem Boreasza..." 1867 k. 12v.
  • "Pogadanka Ja z Nie-Ja" [Inc.:] "Gdy siędę na krześle..." k. 12.
  • "Wieńce" [Inc.:] "Wieńca! jaki porasta..." k. 12.
  • "Grom" [Inc.:] "Modłów tyle..." k. 10.
  • "Weep on, Weep on" [Inc.:] "Płakanie Wam zastawię..." k. 9.
  • "Hymn" [Inc.:] "Chwała Tobie nieobjęty..." 1838 k. 8.
  • "Ojcze nasz" [Inc.:] "Boże nasz, Ojcze..." k. 7.
  • "List Antoniego do Leonarda" [Inc.:] "Pytasz mię o jej imię" k. 5v.
  • "Cudna piosenka" [Inc.:] "Od gwiazdeczki do gwiazdeczki..." k. 6.
  • "Do Polski" sonet [Inc.:] "Polsko, Tyś Matką..." k. 5.
  • "Dumka Smakosza Fredrowskiego" [Inc.:] "Przebóg jeść mi..." 1852 k. 13.
  • "Szatan i osieł" (bajka) [Inc.:] "Gdy już ludzkie rozumy..." k. 14-15.
  • "Odezwa moskiewska" (fragment bez końca) [Inc.:] "Kto chce być męczennikiem..." k. 16-17.
  • "Odpowiedź Wsewotadowi (fragment końca od: "W tym skonie...") 1844 k. 18-19.
  • "Pieśń do Franciszka Duchińskiego" [Inc.:] "Lechijski synu z Dnieprowych stron..." (autogr. i kop., ręką Fr. Duchińskiego z odmiankami) 1861 k. 20-25.
  • "Słowo-Sokół na 29 listopada 1866" [Inc.:] "Stawię się z moim słowem..." k. 26-29.
  • "Pieśń u grobu Mickiewicza" [Inc.:] "Grób Mickiewicza..." 1867 k. 30-33.
  • "Podzięka nawiedzającym starców w Domu św. Kazimierza w Paryżu" [Inc.:] "Anielskich serc potrzeba..." (2 warianty) k. 34-35.
  • "Zamiast ciasta na imieniny siostry Teofili" [Inc.:] "Winien Borus..." 1871 k. 36.
  • "Wiersze na imieniny Adama Czartoryskiego" [Inc.:] "Jaka to miła dla nas..." (kop. L. N.) 1847 k. 37.
  • Wiersz na imieniny Anny Czartoryskiej [Inc.:] "O jako się cieszym..." 1847 k. 38. - oraz 2 drobne fragmenty nieokreślone i formularz na przedpłatę k. 39-42.
  • 2. Utwory dramatyczne: "Wanara albo moc miłości." Tragedia romantyczna k. 1-16.
  • "List do Matki Boskiej." Rzecz we dwóch aktach [...] 1866 k. 1-20.
  • "Lament pielgrzyma z Ciemnogrodu" [Inc.:] "Ciemno jak w samym Erebie..." k. 12v-13.
  • "Rognieda" (fragment) k. 1-2.
  • Zawiera: 1. Wiersze: "Głos na rocznicę 29 listopada 1839" z listem do L. Niedźwieckiego [Inc.:] "Do wieńca głosów..." k. 1-4.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dom św. Kazimierza
  • Paryż
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja Wielka
  • wiersze
  • dramat
  • wiersze
 • Opracowania:
  • "Rognieda" - Druk. w wyjątkach: Bibl. Warsz. 1879.
  • "Pieśń do Franciszka Duchińskiego" - Druk: Twory Dydyma Olifira. Paryż 1862.
  • "Wieńce" - Druk: Dzieła. T. 3 Wrocław 1852 s. 48 ze zmianami w tekście.
  • "Słowo-Sokół..." i n. - Niektóre z tych wierszy druk. współcz. w Trzecim Maju.

MARC

 • 100 a Olizarowski Tomasz August c poeta, ppor. Legii Lit.-Ruskiej 1831, emigr.
 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 245 a Utwory Tomasza Augusta Olizarowskiego.
 • 246 a "Od gwiazdeczki do gwiazdeczki..." i [Inc.:]
 • 246 a "Do wieńca głosów..." i [Inc.:]
 • 246 a "Polsko, Tyś Matką..." i [Inc.:]
 • 246 a "Pytasz mię o jej imię" i [Inc.:]
 • 246 a "Boże nasz, Ojcze..." i [Inc.:]
 • 246 a "Chwała Tobie nieobjęty..." i [Inc.:]
 • 246 a "Płakanie Wam zastawię..." i [Inc.:]
 • 246 a "Modłów tyle..." i [Inc.:]
 • 246 a "Wieńca! jaki porasta..." i [Inc.:]
 • 246 a "Gdy siędę na krześle..." i [Inc.:]
 • 246 a "śnieżnym koniem Boreasza..." i [Inc.:]
 • 246 a "Ciemno jak w samym Erebie..." i [Inc.:]
 • 246 a "Przebóg jeść mi..." i [Inc.:]
 • 246 a "Gdy już ludzkie rozumy..." i [Inc.:]
 • 246 a "Kto chce być męczennikiem..." i [Inc.:]
 • 246 a "Lechijski synu z Dnieprowych stron..." i [Inc.:]
 • 246 a "Stawię się z moim słowem..." i [Inc.:]
 • 246 a "Grób Mickiewicza..." i [Inc.:]
 • 246 a "Anielskich serc potrzeba..." (2 warianty) i [Inc.:]
 • 246 a "Winien Borus..." 1871 i [Inc.:]
 • 246 a "Jaka to miła dla nas..." i [Inc.:]
 • 246 a "O jako się cieszym..." i [Inc.:]
 • 250 a autogr., kop.
 • 260 c 19 w. poł.
 • 300 a 98 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a "Odjazd nauczyciela." Komedyjka [...] napisana przez Autorkę Pamiątki po dobrej matce (Klementynę Hoffmanową) [...] przerobiona przez Olizarowskiego. 1869 k. 1-16.
 • 520 a "Dumka starego" [Inc.:] "śnieżnym koniem Boreasza..." 1867 k. 12v.
 • 520 a "Pogadanka Ja z Nie-Ja" [Inc.:] "Gdy siędę na krześle..." k. 12.
 • 520 a "Wieńce" [Inc.:] "Wieńca! jaki porasta..." k. 12.
 • 520 a "Grom" [Inc.:] "Modłów tyle..." k. 10.
 • 520 a "Weep on, Weep on" [Inc.:] "Płakanie Wam zastawię..." k. 9.
 • 520 a "Hymn" [Inc.:] "Chwała Tobie nieobjęty..." 1838 k. 8.
 • 520 a "Ojcze nasz" [Inc.:] "Boże nasz, Ojcze..." k. 7.
 • 520 a "List Antoniego do Leonarda" [Inc.:] "Pytasz mię o jej imię" k. 5v.
 • 520 a "Cudna piosenka" [Inc.:] "Od gwiazdeczki do gwiazdeczki..." k. 6.
 • 520 a "Do Polski" sonet [Inc.:] "Polsko, Tyś Matką..." k. 5.
 • 520 a "Dumka Smakosza Fredrowskiego" [Inc.:] "Przebóg jeść mi..." 1852 k. 13.
 • 520 a "Szatan i osieł" (bajka) [Inc.:] "Gdy już ludzkie rozumy..." k. 14-15.
 • 520 a "Odezwa moskiewska" (fragment bez końca) [Inc.:] "Kto chce być męczennikiem..." k. 16-17.
 • 520 a "Odpowiedź Wsewotadowi (fragment końca od: "W tym skonie...") 1844 k. 18-19.
 • 520 a "Pieśń do Franciszka Duchińskiego" [Inc.:] "Lechijski synu z Dnieprowych stron..." (autogr. i kop., ręką Fr. Duchińskiego z odmiankami) 1861 k. 20-25.
 • 520 a "Słowo-Sokół na 29 listopada 1866" [Inc.:] "Stawię się z moim słowem..." k. 26-29.
 • 520 a "Pieśń u grobu Mickiewicza" [Inc.:] "Grób Mickiewicza..." 1867 k. 30-33.
 • 520 a "Podzięka nawiedzającym starców w Domu św. Kazimierza w Paryżu" [Inc.:] "Anielskich serc potrzeba..." (2 warianty) k. 34-35.
 • 520 a "Zamiast ciasta na imieniny siostry Teofili" [Inc.:] "Winien Borus..." 1871 k. 36.
 • 520 a "Wiersze na imieniny Adama Czartoryskiego" [Inc.:] "Jaka to miła dla nas..." (kop. L. N.) 1847 k. 37.
 • 520 a Wiersz na imieniny Anny Czartoryskiej [Inc.:] "O jako się cieszym..." 1847 k. 38. - oraz 2 drobne fragmenty nieokreślone i formularz na przedpłatę k. 39-42.
 • 520 a 2. Utwory dramatyczne: "Wanara albo moc miłości." Tragedia romantyczna k. 1-16.
 • 520 a "List do Matki Boskiej." Rzecz we dwóch aktach [...] 1866 k. 1-20.
 • 520 a "Lament pielgrzyma z Ciemnogrodu" [Inc.:] "Ciemno jak w samym Erebie..." k. 12v-13.
 • 520 a "Rognieda" (fragment) k. 1-2.
 • 520 a Zawiera: 1. Wiersze: "Głos na rocznicę 29 listopada 1839" z listem do L. Niedźwieckiego [Inc.:] "Do wieńca głosów..." k. 1-4.
 • 530 d Mf 1321
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 581 a "Rognieda" - Druk. w wyjątkach: Bibl. Warsz. 1879.
 • 581 a "Pieśń do Franciszka Duchińskiego" - Druk: Twory Dydyma Olifira. Paryż 1862.
 • 581 a "Wieńce" - Druk: Dzieła. T. 3 Wrocław 1852 s. 48 ze zmianami w tekście.
 • 581 a "Słowo-Sokół..." i n. - Niektóre z tych wierszy druk. współcz. w Trzecim Maju.
 • 610 a Dom św. Kazimierza
 • 651 a Paryż
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 655 a wiersze
 • 655 a dramat
 • 655 a wiersze
 • 700 a Czartoryski Adam Jerzy
 • 700 a Czartoryska Anna z Sapiehów
 • 700 a Mickiewicz Adam
 • 700 a Mikułowska Teofila
 • 740 a "Wiersze na imieniny Adama Czartoryskiego" 1847
 • 740 a "Zamiast ciasta na imieniny siostry Teofili"
 • 740 a "Podzięka nawiedzającym starców w Domu św. Kazimierza w Paryżu"
 • 740 a "Pieśń u grobu Mickiewicza" 1867
 • 740 a "Słowo-Sokół na 29 listopada 1866"
 • 740 a "Pieśń do Franciszka Duchińskiego" 1861
 • 740 a "Odpowiedź Wsewotadowi fragment końca od: "W tym skonie..." 1844
 • 740 a "Odezwa moskiewska" fragment bez końca
 • 740 a "Wanara albo |moc miłości." Tragedia romantyczna
 • 740 a "Dumka Smakosza Fredrowskiego" 1852
 • 740 a "Szatan i osieł" bajka
 • 740 a "Rognieda" fragment
 • 740 a "List do Matki Boskiej." Rzecz we dwóch aktach ... 1866
 • 740 a Wiersz na imieniny Anny Czartoryskiej 1847
 • 740 a "Głos na rocznicę 29 listopada 1839" z listem do L. Niedźwieckiego
 • 740 a "Do Polski" sonet
 • 740 a "List Antoniego do Leonarda"
 • 740 a "Cudna piosenka"
 • 740 a "Ojcze nasz"
 • 740 a "Hymn" 1838
 • 740 a "Weep on, Weep on"
 • 740 a "Grom"
 • 740 a "Wieńce"
 • 740 a "Pogadanka Ja z Nie-Ja"
 • 740 a "Dumka starego" 1867
 • 740 a "Lament pielgrzyma z Ciemnogrodu"
 • 777 a Hoffmanowa Klementyna z Tańskich t "Odjazd nauczyciela." Komedyjka [... napisana przez Autorkę Pamiątki po dobrej matce Klementynę Hoffmanową [... przerobiona przez Olizarowskiego. 1869
 • 852 j BK 02483

Indeksy