"Groby polskie." Różne dotyczące opieki nad grobami emigrantów polskich na cmentarzu w Montmorency i innych w Paryżu w latach 1873-1913.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02530
 • Kopie: Mf 2002 ???
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • "Groby polskie." Różne dotyczące opieki nad grobami emigrantów polskich na cmentarzu w Montmorency i innych w Paryżu w latach 1873-1913.
 • Miejsce i czas powstania: 1873-1913
 • Opis fizyczny: 111 k. 2 druki, 2 litogr.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • 2. Różne: Listy subskrypcyjne składek na powiększenie cmentarza w Montmorency 1877 k. 73-79 i składki prywatne m. in. B. Zaleski k. 77, L. Gadon k. 79, K. Sienkiewicz k. 78. - Odezwy Komisji Opieki nad Grobami w Paryżu k. 80-81. - Kwity, rachunki etc. za ustawienie pomników i utrzymanie grobów k. 73-111. M. in.: Okólnik Związku Narodowego Polskiego we Francji w sprawie przeniesienia zwłok Mickiewicza 1890 (litogr.) i odezwa (druk). - Mowa W. Zejtwid-Talwoszewicza w Montmorency 1889 (tekst pol. i franc.) k. 109-110. - Projekt napisu na pomniku Stanisława Rzewuskiego k. 106.
  • Zawiera: 1. Korespondencja: Listy L. Niedźwieckiego od następujących: Antoniewiczowa Józefa 1879 i odpowiedzi (2) 1879 k. 7-14 oraz do Jadwigi Zamoyskiej 1877-1879 i b. d. (3) k. 1-6, przy tym rachunki i kwity dotyczące grobu Tomasza Antoniewicza k. 15-126. - Falkenhagen-Zaleski Piotr 1879 (2) k. 27-31 oraz listy składkowe, rachunki, kwity i notatki na pogrzeb, ekshumację i budowę pomnika Tomasza A. Olizarowskiego 1873-1886 k. 32-51. - Hube Józef 1884-1885 (5) i odpowie2-65. - Muzart [?] burmistrz Montmorency 1877-1878 (3) i odpowiedź (brul.) 1878 k. 66-72.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Komisja Opieki nad Grobami Polskimi w Paryżu
  • Związek Narodowy Polski Francja
  • Montmorancy cmentarz
  • Montmorency cmentarz
  • Paryż
  • cmentarz Montmorency
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Cmentarze
  • Emigracja Wielka

MARC

 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a "Groby polskie." Różne dotyczące opieki nad grobami emigrantów polskich na cmentarzu w Montmorency i innych w Paryżu w latach 1873-1913.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1873-1913
 • 300 a 111 k. b 2 druki, 2 litogr.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a 2. Różne: Listy subskrypcyjne składek na powiększenie cmentarza w Montmorency 1877 k. 73-79 i składki prywatne m. in. B. Zaleski k. 77, L. Gadon k. 79, K. Sienkiewicz k. 78. - Odezwy Komisji Opieki nad Grobami w Paryżu k. 80-81. - Kwity, rachunki etc. za ustawienie pomników i utrzymanie grobów k. 73-111. M. in.: Okólnik Związku Narodowego Polskiego we Francji w sprawie przeniesienia zwłok Mickiewicza 1890 (litogr.) i odezwa (druk). - Mowa W. Zejtwid-Talwoszewicza w Montmorency 1889 (tekst pol. i franc.) k. 109-110. - Projekt napisu na pomniku Stanisława Rzewuskiego k. 106.
 • 520 a Zawiera: 1. Korespondencja: Listy L. Niedźwieckiego od następujących: Antoniewiczowa Józefa 1879 i odpowiedzi (2) 1879 k. 7-14 oraz do Jadwigi Zamoyskiej 1877-1879 i b. d. (3) k. 1-6, przy tym rachunki i kwity dotyczące grobu Tomasza Antoniewicza k. 15-126. - Falkenhagen-Zaleski Piotr 1879 (2) k. 27-31 oraz listy składkowe, rachunki, kwity i notatki na pogrzeb, ekshumację i budowę pomnika Tomasza A. Olizarowskiego 1873-1886 k. 32-51. - Hube Józef 1884-1885 (5) i odpowie2-65. - Muzart [?] burmistrz Montmorency 1877-1878 (3) i odpowiedź (brul.) 1878 k. 66-72.
 • 530 d Mf 2002 ???
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 610 a Komisja Opieki nad Grobami Polskimi w Paryżu
 • 610 a Związek Narodowy Polski Francja
 • 651 a Montmorancy x cmentarz
 • 651 a Montmorency cmentarz
 • 651 a Paryż
 • 653 a cmentarz Montmorency
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Cmentarze
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 700 a Gadon Lubomir
 • 700 a Rzewuski Stanisław
 • 700 a Muzard c burmistrz Montmorency
 • 700 a Olizarowski Tomasz August
 • 700 a Sienkiewicz Karol
 • 700 a Talwoszewicz Władysław Zejtwid
 • 700 a Zaleski Bohdan
 • 700 a Antoniewicz Tomasz
 • 700 a Antoniewiczowa Józefa
 • 700 a Falkenhagen Piotr Zaleski
 • 700 a Hube Józef
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Mickiewicz Adam
 • 740 a Okólnik Związku Narodowego Polskiego we Francji w sprawie |przeniesienia zwłok Mickiewicza 1890
 • 740 a Listy subskrypcyjne składek na powiększenie cmentarza w Montmorency 1877
 • 740 a Projekt napisu na pomniku Stanisława Rzewuskiego
 • 740 a Odezwy Komisji Opieki nad Grobami w Paryżu
 • 740 a Kwity, |rachunki etc. za ustawienie |pomników i utrzymanie grobów
 • 777 a Talwoszewicz Władysław Zejtwid t Mowa W. Zejtwid-Talwoszewicza w Montmorency 1889
 • 852 j BK 02530

Indeksy