"W obronie praw chłopów polskich, ukraińskich i białoruskich. Przemówienie posła Jakuba Wojtiuka z Komunistycznej Frakcji Poselskiej w dyskusji nad ustawą o gminie wiejskiej dnia 5 lipca 1927"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02614
 • Tytuł: "W obronie praw chłopów polskich, ukraińskich i białoruskich. Przemówienie posła Jakuba Wojtiuka z Komunistycznej Frakcji Poselskiej w dyskusji nad ustawą o gminie wiejskiej dnia 5 lipca 1927"
 • Miejsce i czas powstania: 1927
 • Opis fizyczny: 21 k. 2°
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Interpelacja posłów z Komunistycznej Frakcji Poselskiej do [...] Ministra Spraw Wojskowych [Józefa Piłsudskiego] i [...] Prezesa Ministrów [Kazimierza Bartla] i [...] Ministra Spraw Zagranicznych [Augusta Zaleskiego] w sprawie wzmożenia zbrojeń." 1927 06.30.
  • "Biuletyn Propasitu przy Kom[itecie] Centr[alnym] Komunistycznej Paryji Polski [...] Groźba niebezpieczeństw wojennych..." 1927 05.29.
 • Proweniencja: Wydzielone ze st. zas. druków.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Piłsudski Józef
  • Wojtiuk Jakub
  • Zaleski August polityk
  • Komunistyczna Frakcja Poselska
  • Komunistyczna Partia Polski Komitet Centralny

MARC

 • 110 a Komunistyczna Partia Polski b Komitet Centralny
 • 245 a "W obronie praw chłopów polskich, ukraińskich i białoruskich. Przemówienie posła Jakuba Wojtiuka z Komunistycznej Frakcji Poselskiej w dyskusji nad ustawą o gminie wiejskiej dnia 5 lipca 1927"
 • 250 a kop.
 • 260 c 1927
 • 300 a 21 k. c
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a "Interpelacja posłów z Komunistycznej Frakcji Poselskiej do [...] Ministra Spraw Wojskowych [Józefa Piłsudskiego] i [...] Prezesa Ministrów [Kazimierza Bartla] i [...] Ministra Spraw Zagranicznych [Augusta Zaleskiego] w sprawie wzmożenia zbrojeń." 1927 06.30.
 • 520 a "Biuletyn Propasitu przy Kom[itecie] Centr[alnym] Komunistycznej Paryji Polski [...] Groźba niebezpieczeństw wojennych..." 1927 05.29.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Wydzielone ze st. zas. druków.
 • 600 a Piłsudski Józef
 • 600 a Wojtiuk Jakub
 • 600 a Zaleski August c polityk
 • 610 a Komunistyczna Frakcja Poselska
 • 610 a Komunistyczna Partia Polski Komitet Centralny
 • 700 a Bartel Kazimierz c prof. Polit. Lwowskiej c polityk
 • 710 a Komunistyczna Partia Polski b Komitet Centralny
 • 740 a "Biuletyn Propasitu przy Komitecie Centralnym Komunistycznej Paryji Polski ... Groźba niebezpieczeństw wojennych..." 1927 05.29.
 • 740 a "Interpelacja posłów z Komunistycznej Frakcji Poselskiej do ... Ministra Spraw Wojskowych Józefa Piłsudskiego i ... Prezesa Ministrów Kazimierza Bartla i ... Ministra Spraw Zagranicznych Augusta Zaleskiego w sprawie wzmożenia zbrojeń." 1927 06.30.
 • 852 j BK 02614