Poezje

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02620
 • Kopie: Mf 2346
 • Autor: Brodziński Kazimierz
 • Tytuł: Poezje
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 50 k. 25x20 cm i mniejsze
 • Oprawa: poszyt, luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Wiesław" (drobny fragment ręką Cel. Działyńskiej) k. 6
  • "Message de la terre d'oppression aux freres exiles. Par un poete polonais mourant 1831 (Casimir Brodziński)" k. 7-8 fragmenty skrócone tłum. na jęz. franc.
  • Zbiorek wierszy (kop. ręką Natalii Kickiej z zaginionego zbiorku autogr.): "Do [...] Kickiej" [Inc.:] "Otóż i swojska Muza..." 1833 k. 9. - "Do Boga przed bitwą 25 lutego 1831" k. 10-12 [Inc.:] "Z dawną skargą uprzykrzeni..." druk BN I,34 s. 175. - "W dzień Zmartwychwstania Pańskiego w roku 1831 po zwycięstwie pod Wawrem" k. 12v-13 [Inc.:] "Chwała Tobie Chryste Panie..." druk BN I,34 s. 179. - "Do Boga" k. 13v-14 [Inc.:] "Z gruzów więzienia..." druk BN I,34 s. 168. - "Nawrócenie do Boga" k. 14v-15 [Inc.:] "Już się ludzie ze mnie śmiali..." druk BN I,34 s. 190. - "Do Boga" k. 15-16 druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 144. - "Modlitwa z Jeremiasza" k. 16v-17 [Inc.:] "Napatrz się Boże...." - "Do jaskułek!" k. 17 [Inc.:] "Wolne wędrowne po świecie..." druk BN I,34 s. 187. - "Na zabór bibliotek" k. 18 [Inc.:] "Niepomny, że Bóg jęku..." druk BN I,34 s. 188. - "Do Niemcewicza pisane w Ursynowie" k. 18v-19 [Inc.:] "Do którego z pielgrzymką...." - "Żal" k. 19v-21 [Inc.:] "O, pójdźmy w tajne kąty...." - "Marzenie" k. 21 [Inc.:] "Ani oko dostrzegło...." - "Palma i ciernie" k. 21v [Inc.:] "Palmę Chrystus obdarzył...." - "Nadgrobek Suchodolskiemu rycerzowi i poecie" k. 21v-22 [Inc.:] "W niewoli ciche dni..." druk BN I,34 s. 182. - "Nagrobek Julianowi Małachowskiemu" k. 22 [Inc.:] "Z obronną kosą..." druk w prasie 19 w. - "Plichcie" k. 22 [Inc.:] "Tu pod okiem...." - "Generałowi Kickiemu" k. 22 [Inc.:] "Zginął z ginącą Polską...." - "Śpiew Polki" k. 22v [Inc.:] "Góry od wschodu..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 65. - "Chorągiewka" k. 22v-23 [Inc.:] "Luby! niech do boju..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 118. - "Dnia 9 września 1831" k. 23v-24 [Inc.:] "Na zgliszczach narodu..." druk BN I,34 s. 186 pt. "Wzięcie Warszawy." - "Roku 1832" k. 24-25 [Inc.:] "Po coś nas Panie ocucił..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 81 pod tyt. "Do Boga." - "Z Jeremiasza" k. 25v-26 [Inc.:] "W tę straszną chwilę...." - "Z tegoż" k. 26v-27 [Inc.:] "Jak dziś smutno...." - "Rocznica" k. 27v-37 [Inc.:] Lamp tysiącem..." druk BN I,34 s. 192. - "Polak w piekle" k. 37v-38 [Inc.:] "Polak za zbytki..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 63. - "Polka w niebie" k. 38-39 [Inc.:] "Żadne ucho nie pojmie..." druk BN I,34 s. 183. - "Pułk czwarty. Przekład z niemieckiego [Mosena]" k. 39-40 [Inc.:] "Tysiąc klęczących przysięgło..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 158. - "Poniatowski. Przekład z Berangera" k. 40-41 [Inc.:] "Jako! wy uciekacie..." druk BN I,34 s. 156. - "Nasz stan" k. 41 [Inc.:] "Drugi kres nieszczęść..." druk BN I,34 s. 146. - "Wdzięczność dla Polaków" k. 41 [Inc.:] "Za wolność Europy..." druk BN I,34 s. 186. - "Archidamus do synów Polski" k. 41 [Inc.:] "Za kraj, nie z krajem..." druk BN I,34 s. 185. - "Do Russa" k. 41v [Inc.:] "Nie zupełnieś przewidział..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 147. - "Prośba do Boga" k. 41v [Inc.:] "Dopełnij łask Twych..." druk BN I,34 s. 186. - "Do Polek r. 1831" k. 41v-42 [Inc.:] "Anioł śmierci..." druk: prasa 19 w. - "Mazur" k. 42v-43 [Inc.:] "Spadły turmy..." druk BN I,34 s. 169. - "Pobudka" k. 43 [Inc.:] "Dalej do broni..." druk BN I,34 s. 170. - "Pobudka" k. 43v-44 [Inc.:] "Moskal zalał polską ziemię..." druk BN I,34 s. 173. - "Stary Polak" k. 44v-45 [Inc.:] Znany światu Polak..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 61. - "Do gospodarza" k. 45v-46 [Inc.:] "Po staremu chcesz..." druk BN I,34 s. 167. - "Na zabór kościołów w Litwie" k. 46 [Inc.:] "Otóż zburzone i Pańskie..." druk BN I,34 s. 189. - "Syn i ojciec" k. 47 [Inc.:] "Pełne wojska wszystkie..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 76. - "Polka śpiewająca" k. 47v [Inc.:] "Góry od wschodu..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 65. - "Ziemski niewolnik" k. 48 [Inc.:] "Jak gdy jeniec...." - "Do Boga" k. 48v-49 [Inc.:] Pocoś nas Panie ocucił..." druk BN I,34 s. 81. - "Do L[udwiki] K[ickiej] na dzień Jej urodzin 8 grudnia 1835 r." k. 50 [Inc.:] "Gdy Ludwisia urosła..."
  • Polak w piekle [Inc.:] "Polak za zbytki" k. 2 ręką Celiny Działyńskiej
  • "Czelakowskiemu" k. 1 autogr.? druk: Tygodnik Literacki Poznań 1842, nr 45
  • Polak w piekle [Inc.:] "Polak za zbytki" k. 4v ręką Jadwigi ? Działyńskiej; papier z inicjałami J. D.; na k. 4 wiersz bez tyt., Inc.: "Je vous servirai de guide..."
 • Proweniencja: Z papierów Celestyny Działyńskiej
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czelakowski
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
  • Kicka Ludwika
  • Kicki Ludwik gen.
  • Małachowski Julian
  • Plichta Józef?
  • Suchodolski Rajnold emigr. 1831 poeta
  • Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
  • wiersze
 • Uwagi: Przy "Czelakowskiemu" uwaga: "Panie Kamieński. Ponieważ ten rękopism przez samego Brodzińskiego pisany, upraszam o powrócenie mi go." - "Proszę przez czas bieżącej korrekty no 44 ułoży tę poezyą" Woykowski
 • Opracowania:
  • Ciechanowska Z., Na śladach wierszy patriotycznych Brodzińskiego. Biulet. Miesięczny Bibl. Jagiell., VII. 1955, nr 10/11, s. 5-7.
  • druk BN I,34
  • Nieznane poezje, Kraków 1910
  • Zgorzelski Cz., Ze studiów nad tekstami Brodzińskiego. Pam. Lit., R. 48. 1957, s. 568-569.

MARC

 • 100 %a Brodziński Kazimierz
 • 245 %a Poezje
 • 246 %a "Po staremu chcesz..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Otóż zburzone i Pańskie..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Pełne wojska wszystkie..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Góry od wschodu..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Jak gdy jeniec..." %i [Inc.:]
 • 246 %a Pocoś nas Panie ocucił..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Gdy Ludwisia urosła..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Luby! niech do boju..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Je vous servirai de guide..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Z dawną skargą uprzykrzeni..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Chwała Tobie Chryste Panie..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Z gruzów więzienia..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Już się ludzie ze mnie śmiali..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Napatrz się Boże..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Wolne wędrowne po świecie..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Niepomny, że Bóg jęku..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Do którego z pielgrzymką... %i [Inc.:]
 • 246 %a O, pójdźmy w tajne kąty..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Ani oko dostrzegło...." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Palmę Chrystus obdarzył...." %i [Inc.:]
 • 246 %a "W niewoli ciche dni..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Z obronną kosą..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Tu pod okiem... %i [Inc.:]
 • 246 %a "Zginął z ginącą Polską... %i [Inc.:]
 • 246 %a "Góry od wschodu..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Na zgliszczach narodu..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Po coś nas Panie ocucił..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "W tę straszną chwilę...." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Jak dziś smutno...." %i [Inc.:]
 • 246 %a Lamp tysiącem..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Polak za zbytki..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Żadne ucho nie pojmie..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Tysiąc klęczących przysięgło..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Jako! wy uciekacie..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Drugi kres nieszczęść..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Za wolność Europy..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Za kraj, nie z krajem..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Nie zupełnieś przewidział..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Dopełnij łask Twych..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Anioł śmierci..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Spadły turmy..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Dalej do broni..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Moskal zalał polską ziemię..." %i [Inc.:]
 • 246 %a Znany światu Polak..." %i [Inc.:]
 • 250 %a autogr., kop.
 • 260 %c 19 w.
 • 300 %a 50 k. %c 25x20 cm i mniejsze
 • 340 %d rkps %e poszyt, luźne
 • 500 %a Przy "Czelakowskiemu" uwaga: "Panie Kamieński. Ponieważ ten rękopism przez samego Brodzińskiego pisany, upraszam o powrócenie mi go." - "Proszę przez czas bieżącej korrekty no 44 ułoży tę poezyą" Woykowski
 • 520 %a "Wiesław" (drobny fragment ręką Cel. Działyńskiej) k. 6
 • 520 %a "Message de la terre d'oppression aux freres exiles. Par un poete polonais mourant 1831 (Casimir Brodziński)" k. 7-8 fragmenty skrócone tłum. na jęz. franc.
 • 520 %a Zbiorek wierszy (kop. ręką Natalii Kickiej z zaginionego zbiorku autogr.): "Do [...] Kickiej" [Inc.:] "Otóż i swojska Muza..." 1833 k. 9. - "Do Boga przed bitwą 25 lutego 1831" k. 10-12 [Inc.:] "Z dawną skargą uprzykrzeni..." druk BN I,34 s. 175. - "W dzień Zmartwychwstania Pańskiego w roku 1831 po zwycięstwie pod Wawrem" k. 12v-13 [Inc.:] "Chwała Tobie Chryste Panie..." druk BN I,34 s. 179. - "Do Boga" k. 13v-14 [Inc.:] "Z gruzów więzienia..." druk BN I,34 s. 168. - "Nawrócenie do Boga" k. 14v-15 [Inc.:] "Już się ludzie ze mnie śmiali..." druk BN I,34 s. 190. - "Do Boga" k. 15-16 druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 144. - "Modlitwa z Jeremiasza" k. 16v-17 [Inc.:] "Napatrz się Boże...." - "Do jaskułek!" k. 17 [Inc.:] "Wolne wędrowne po świecie..." druk BN I,34 s. 187. - "Na zabór bibliotek" k. 18 [Inc.:] "Niepomny, że Bóg jęku..." druk BN I,34 s. 188. - "Do Niemcewicza pisane w Ursynowie" k. 18v-19 [Inc.:] "Do którego z pielgrzymką...." - "Żal" k. 19v-21 [Inc.:] "O, pójdźmy w tajne kąty...." - "Marzenie" k. 21 [Inc.:] "Ani oko dostrzegło...." - "Palma i ciernie" k. 21v [Inc.:] "Palmę Chrystus obdarzył...." - "Nadgrobek Suchodolskiemu rycerzowi i poecie" k. 21v-22 [Inc.:] "W niewoli ciche dni..." druk BN I,34 s. 182. - "Nagrobek Julianowi Małachowskiemu" k. 22 [Inc.:] "Z obronną kosą..." druk w prasie 19 w. - "Plichcie" k. 22 [Inc.:] "Tu pod okiem...." - "Generałowi Kickiemu" k. 22 [Inc.:] "Zginął z ginącą Polską...." - "Śpiew Polki" k. 22v [Inc.:] "Góry od wschodu..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 65. - "Chorągiewka" k. 22v-23 [Inc.:] "Luby! niech do boju..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 118. - "Dnia 9 września 1831" k. 23v-24 [Inc.:] "Na zgliszczach narodu..." druk BN I,34 s. 186 pt. "Wzięcie Warszawy." - "Roku 1832" k. 24-25 [Inc.:] "Po coś nas Panie ocucił..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 81 pod tyt. "Do Boga." - "Z Jeremiasza" k. 25v-26 [Inc.:] "W tę straszną chwilę...." - "Z tegoż" k. 26v-27 [Inc.:] "Jak dziś smutno...." - "Rocznica" k. 27v-37 [Inc.:] Lamp tysiącem..." druk BN I,34 s. 192. - "Polak w piekle" k. 37v-38 [Inc.:] "Polak za zbytki..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 63. - "Polka w niebie" k. 38-39 [Inc.:] "Żadne ucho nie pojmie..." druk BN I,34 s. 183. - "Pułk czwarty. Przekład z niemieckiego [Mosena]" k. 39-40 [Inc.:] "Tysiąc klęczących przysięgło..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 158. - "Poniatowski. Przekład z Berangera" k. 40-41 [Inc.:] "Jako! wy uciekacie..." druk BN I,34 s. 156. - "Nasz stan" k. 41 [Inc.:] "Drugi kres nieszczęść..." druk BN I,34 s. 146. - "Wdzięczność dla Polaków" k. 41 [Inc.:] "Za wolność Europy..." druk BN I,34 s. 186. - "Archidamus do synów Polski" k. 41 [Inc.:] "Za kraj, nie z krajem..." druk BN I,34 s. 185. - "Do Russa" k. 41v [Inc.:] "Nie zupełnieś przewidział..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 147. - "Prośba do Boga" k. 41v [Inc.:] "Dopełnij łask Twych..." druk BN I,34 s. 186. - "Do Polek r. 1831" k. 41v-42 [Inc.:] "Anioł śmierci..." druk: prasa 19 w. - "Mazur" k. 42v-43 [Inc.:] "Spadły turmy..." druk BN I,34 s. 169. - "Pobudka" k. 43 [Inc.:] "Dalej do broni..." druk BN I,34 s. 170. - "Pobudka" k. 43v-44 [Inc.:] "Moskal zalał polską ziemię..." druk BN I,34 s. 173. - "Stary Polak" k. 44v-45 [Inc.:] Znany światu Polak..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 61. - "Do gospodarza" k. 45v-46 [Inc.:] "Po staremu chcesz..." druk BN I,34 s. 167. - "Na zabór kościołów w Litwie" k. 46 [Inc.:] "Otóż zburzone i Pańskie..." druk BN I,34 s. 189. - "Syn i ojciec" k. 47 [Inc.:] "Pełne wojska wszystkie..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 76. - "Polka śpiewająca" k. 47v [Inc.:] "Góry od wschodu..." druk odm. Nieznane poezje, Kraków 1910 s. 65. - "Ziemski niewolnik" k. 48 [Inc.:] "Jak gdy jeniec...." - "Do Boga" k. 48v-49 [Inc.:] Pocoś nas Panie ocucił..." druk BN I,34 s. 81. - "Do L[udwiki] K[ickiej] na dzień Jej urodzin 8 grudnia 1835 r." k. 50 [Inc.:] "Gdy Ludwisia urosła..."
 • 520 %a Polak w piekle [Inc.:] "Polak za zbytki" k. 2 ręką Celiny Działyńskiej
 • 520 %a "Czelakowskiemu" k. 1 autogr.? druk: Tygodnik Literacki Poznań 1842, nr 45
 • 520 %a Polak w piekle [Inc.:] "Polak za zbytki" k. 4v ręką Jadwigi ? Działyńskiej; papier z inicjałami J. D.; na k. 4 wiersz bez tyt., Inc.: "Je vous servirai de guide..."
 • 530 %d Mf 2346
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol.
 • 561 %a Z papierów Celestyny Działyńskiej %d Dz. 29 %w Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 581 %a Ciechanowska Z., Na śladach wierszy patriotycznych Brodzińskiego. Biulet. Miesięczny Bibl. Jagiell., VII. 1955, nr 10/11, s. 5-7.
 • 581 %a druk BN I,34
 • 581 %a Nieznane poezje, Kraków 1910
 • 581 %a Zgorzelski Cz., Ze studiów nad tekstami Brodzińskiego. Pam. Lit., R. 48. 1957, s. 568-569.
 • 600 %a Czelakowski
 • 600 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 600 %a Kicka Ludwika
 • 600 %a Kicki Ludwik gen.
 • 600 %a Małachowski Julian
 • 600 %a Plichta Józef?
 • 600 %a Suchodolski Rajnold emigr. 1831 poeta
 • 600 %a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 655 %a wiersze
 • 740 %a Wzięcie Warszawy."
 • 740 %a Chorągiewka"
 • 740 %a Dnia 9 września 1831"
 • 740 %a Do Polek r 1831"
 • 740 %a Archidamus do synów Polski"
 • 740 %a Do Russa"
 • 740 %a Wdzięczność dla Polaków"
 • 740 %a Nasz stan"
 • 740 %a Poniatowski. Przekład z Berangera"
 • 740 %a Pułk czwarty. Przekład z Mosena"
 • 740 %a Polka w niebie"
 • 740 %a Polak w piekle
 • 740 %a Rocznica"
 • 740 %a Z Jeremiasza"
 • 740 %a Do Boga"
 • 740 %a Roku 1832"
 • 740 %a Prośba do Boga"
 • 740 %a Stary Polak"
 • 740 %a Pobudka"
 • 740 %a Mazur"
 • 740 %a "Czelakowskiemu" autogr.?
 • 740 %a Do Ludwiki Kickiej na dzień Jej urodzin 8 grudnia 1835 r."
 • 740 %a Do Boga"
 • 740 %a Ziemski niewolnik
 • 740 %a Polka śpiewająca"
 • 740 %a Syn i ojciec"
 • 740 %a Na zabór kościołów w Litwie"
 • 740 %a Do gospodarza"
 • 740 %a "Message de la terre d'oppression aux freres exiles. Par un poete polonais mourant 1831 Casimir Brodziński"
 • 740 %a Wiesław fragment
 • 740 %a "Otóż i swojska Muza..."
 • 740 %a Do Boga przed bitwą 25 lutego 1831"
 • 740 %a W dzień Zmartwychwstania Pańskiego w roku 1831 po zwycięstwie pod Wawrem"
 • 740 %a Do Boga"
 • 740 %a Nawrócenie do Boga"
 • 740 %a Do Boga"
 • 740 %a Modlitwa z Jeremiasza"
 • 740 %a Do jaskółek
 • 740 %a Na zabór bibliotek"
 • 740 %a Do Niemcewicza pisane w Ursynowie"
 • 740 %a Żal"
 • 740 %a "Marzenie"
 • 740 %a Palma i ciernie"
 • 740 %a Nadgrobek Suchodolskiemu rycerzowi i poecie"
 • 740 %a Nagrobek Julianowi Małachowskiemu"
 • 740 %a Plichcie"
 • 740 %a Generałowi Kickiemu"
 • 740 %a Śpiew Polki"
 • 852 %j BK 02620

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 02620