Zbiór wierszy różnych - narodowo-politycznych, satyrycznych, lirycznych, bajek, itd.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02622
 • Kopie: Mf 2422
 • Tytuł: Zbiór wierszy różnych - narodowo-politycznych, satyrycznych, lirycznych, bajek, itd.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 107 k. 2° i mniejsze
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ang., niem.
 • Zawartość: "Do Matki Polki" [Inc.:] "Biały poseł Chrystusa...." - "Zaszczytne pamiątki." - "Pacierz galicyjski." - "Kolęda na rok 1813." - "Barbarzyniec." - "Przyjęcie cara Mikołaja w piekle." - Turski Wojciech "Do NN w Paryżu." - Kościelski J. "Wiersz o Marsyliance w Peterhofie." - "Do Cezara." - "Wisła." - "Konik polny i mrówka." - "Żydzi." - "Dumne chłopię." - "Placek." - "Łza." - "Zosia i Marysia." - "Do Polek." - Beranger "Bóg dobry." - "Licytacja." - "Cud." - Bartels A. "Ideały." - "Zasługa i los." - "Lew i mucha." - "Kura i indyczka." - "Struś - Bajka nie bajka" (druk z rkpsm uzupełnieniem E. 0). - "Niebajka." - "Jeszcze Polska nie zginęła, bo myśl Polski żyje...." - "Tęsknota za krajem" [Inc.:] "Obarcza mię tęsknota...." - "Modlitwa do s. Cecylii." - Ossolińska Ludwika "Ptaszyna." - "Matka z dziećmi." - Kropiński Ludwik "Wiersze wyryte w Woronczynie na pamiątkę Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej." - Skarbek Fryderyk "Barkarola." - "Spotkanie." - Czaykowski Hipolit "Matka obywatelka." - M. G. "Duma." - L. E. L. "A world will fill...." - "Le rossignol qui chante...." - Jurgiewicz "Jeden węzeł nas wiąże" 1843. - Pajgert Adam "Pułk Działyńskich pod Maciejowicami." - "Die Germanen das herrn von Schmitz-Auerbach." - "Wiersz na czterechsetletnią rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika...." - "Ku temuż." - "Z przekonania." - "Halka." - Kowalewski Piotr "Góral i bard" ded. Cecylii Beydale 1832. - "Mazurek" [Inc.:] "Póydę za mąż, póydę może...." - Massalski Józef "Obrazek czerwony." - "O Kasi małoletniej noszącej żałobę po ojcu." - "Urywek." - "Katar Elizy." - "W imienniku P. L.." - Schiller Friedrich "Die Ideale" i "Don Carlos. Akte II scene 15" fragment. - Matuszewicz "Zmamienia (na wzór Ideale Schillera)." - Calderon (tekst hiszpański i polski ręką Cel. Działyńskiej. - "Dzwonek konających." - "Pożegnanie." - "Na cmentarzu." - "Sonet - Wiltuszowa (wioska w sanockich górach)." - Platen "Grób w Buzencie (z niemieckiego Platena)." - "Przy kielichu." - "Modlitwa." - "Modlitwa sieroty do Najświętszej Panny." - "Golgota." - "Sen." - "Wniebowstąpienie." - "Gdy się modlić nie mogłem." - "Pożegnanie z rodziną." - "Topielica (Ballada)." - "Żórawie." - "Do siostry." - "Rusałki." - "W chwili zwątpienia." - "Sieroca wiosna." - "Podróż Morgenrotha do Mokotowa." - "Trzy chwile." - [Inc.:] "W urojonym błądząc świecie...." - "Do autora Resurecturis." - "Pierwsze chwile w Warszawie 1861" z poprawkami, bez końca
 • Proweniencja: Z papierów Celestyny Działyńskiej
 • Hasła przedmiotowe:
  • Auerbach Barthold
  • Beydale Cecilia
  • Kopernik Mikołaj
  • Morgenroth
  • Schmitz
  • Zamoyska Zofia z Czartoryskich
  • Pułk Działyńskicj
  • Maciejowice
  • Mokotów
  • Wiltuszowa k. Sanoka
  • Woronczyn
  • Literatura niemiecka
  • Literatura angielska
  • Literatura niemiecka wiersze
  • wiersze
 • Uwagi: Pismo kilku rąk

MARC

 • 245 %a Zbiór wierszy różnych - narodowo-politycznych, satyrycznych, lirycznych, bajek, itd.
 • 246 %a "Biały poseł Chrystusa..." %i [Inc.:]
 • 246 %a Obarcza mię tęsknota... %i [Inc.:]
 • 246 %a Póydę za mąż, póydę może %i [Inc.:]
 • 246 %a W urojonym błądząc świecie... %i [Inc.:]
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 19 w.
 • 300 %a 107 k. %c 2° i mniejsze
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 500 %a Pismo kilku rąk
 • 520 %a "Do Matki Polki" [Inc.:] "Biały poseł Chrystusa...." - "Zaszczytne pamiątki." - "Pacierz galicyjski." - "Kolęda na rok 1813." - "Barbarzyniec." - "Przyjęcie cara Mikołaja w piekle." - Turski Wojciech "Do NN w Paryżu." - Kościelski J. "Wiersz o Marsyliance w Peterhofie." - "Do Cezara." - "Wisła." - "Konik polny i mrówka." - "Żydzi." - "Dumne chłopię." - "Placek." - "Łza." - "Zosia i Marysia." - "Do Polek." - Beranger "Bóg dobry." - "Licytacja." - "Cud." - Bartels A. "Ideały." - "Zasługa i los." - "Lew i mucha." - "Kura i indyczka." - "Struś - Bajka nie bajka" (druk z rkpsm uzupełnieniem E. 0). - "Niebajka." - "Jeszcze Polska nie zginęła, bo myśl Polski żyje...." - "Tęsknota za krajem" [Inc.:] "Obarcza mię tęsknota...." - "Modlitwa do s. Cecylii." - Ossolińska Ludwika "Ptaszyna." - "Matka z dziećmi." - Kropiński Ludwik "Wiersze wyryte w Woronczynie na pamiątkę Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej." - Skarbek Fryderyk "Barkarola." - "Spotkanie." - Czaykowski Hipolit "Matka obywatelka." - M. G. "Duma." - L. E. L. "A world will fill...." - "Le rossignol qui chante...." - Jurgiewicz "Jeden węzeł nas wiąże" 1843. - Pajgert Adam "Pułk Działyńskich pod Maciejowicami." - "Die Germanen das herrn von Schmitz-Auerbach." - "Wiersz na czterechsetletnią rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika...." - "Ku temuż." - "Z przekonania." - "Halka." - Kowalewski Piotr "Góral i bard" ded. Cecylii Beydale 1832. - "Mazurek" [Inc.:] "Póydę za mąż, póydę może...." - Massalski Józef "Obrazek czerwony." - "O Kasi małoletniej noszącej żałobę po ojcu." - "Urywek." - "Katar Elizy." - "W imienniku P. L.." - Schiller Friedrich "Die Ideale" i "Don Carlos. Akte II scene 15" fragment. - Matuszewicz "Zmamienia (na wzór Ideale Schillera)." - Calderon (tekst hiszpański i polski ręką Cel. Działyńskiej. - "Dzwonek konających." - "Pożegnanie." - "Na cmentarzu." - "Sonet - Wiltuszowa (wioska w sanockich górach)." - Platen "Grób w Buzencie (z niemieckiego Platena)." - "Przy kielichu." - "Modlitwa." - "Modlitwa sieroty do Najświętszej Panny." - "Golgota." - "Sen." - "Wniebowstąpienie." - "Gdy się modlić nie mogłem." - "Pożegnanie z rodziną." - "Topielica (Ballada)." - "Żórawie." - "Do siostry." - "Rusałki." - "W chwili zwątpienia." - "Sieroca wiosna." - "Podróż Morgenrotha do Mokotowa." - "Trzy chwile." - [Inc.:] "W urojonym błądząc świecie...." - "Do autora Resurecturis." - "Pierwsze chwile w Warszawie 1861" z poprawkami, bez końca
 • 530 %d Mf 2422
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol., ang., niem.
 • 561 %a Z papierów Celestyny Działyńskiej %d Archiwum Działyńskich obwoluta 030 %w Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 600 %a Auerbach Barthold
 • 600 %a Beydale Cecilia
 • 600 %a Kopernik Mikołaj
 • 600 %a Morgenroth
 • 600 %a Schmitz
 • 600 %a Zamoyska Zofia z Czartoryskich
 • 610 %a Pułk Działyńskicj
 • 651 %a Maciejowice
 • 651 %a Mokotów
 • 651 %a Wiltuszowa k. Sanoka
 • 651 %a Woronczyn
 • 653 %a Literatura niemiecka
 • 653 %a Literatura angielska
 • 653 %a Literatura niemiecka wiersze
 • 655 %a wiersze
 • 740 %a Do siostry
 • 740 %a Przy kielichu
 • 740 %a Modlitwa
 • 740 %a Modlitwa sieroty do Najświętszej Panny
 • 740 %a Golgota
 • 740 %a Sen
 • 740 %a Wniebowstąpienie
 • 740 %a Gdy się modlić nie mogłem
 • 740 %a Pożegnanie z rodziną
 • 740 %a Topielica Ballada
 • 740 %a Żórawie
 • 740 %a Rusałki
 • 740 %a W chwili zwątpienia
 • 740 %a Sieroca wiosna
 • 740 %a Podróż Morgenrotha do Mokotowa
 • 740 %a Trzy chwile
 • 740 %a Do autora Resurectis
 • 740 %a Pierwsze chwile w Warszawie 1861
 • 740 %a Do Matki Polki"
 • 740 %a Zaszczytne pamiątki"
 • 740 %a Pacierz galicyjski
 • 740 %a Kolęda na rok 1813
 • 740 %a Barbarzyniec
 • 740 %a Przyjęcie cara Mikołaja w piekle
 • 740 %a Do Cezara
 • 740 %a Wisła
 • 740 %a Konik polny i mrówka
 • 740 %a Żydzi
 • 740 %a Dumne chłopię
 • 740 %a Placek
 • 740 %a Łza
 • 740 %a Zosia i Marysia
 • 740 %a Do Polek
 • 740 %a Licytacja
 • 740 %a Cud
 • 740 %a Zasługa i los
 • 740 %a Lew i mucha
 • 740 %a Kura i indyczka
 • 740 %a Struś - Bajka nie bajka
 • 740 %a Niebajka |Jeszcze Polska nie zginęła, bo myśl Polski żyje...
 • 740 %a Tęsknota za krajem
 • 740 %a Modlitwa do S. Cecylii
 • 740 %a Matka z dziećmi
 • 740 %a Le ||rossignol qui chante...
 • 740 %a Pułk Działyńskich pod Maciejowicami
 • 740 %a Die ||Germanen das herrn von Schmitz-Auerbach
 • 740 %a Wiersz na czterechsetletnią rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika...
 • 740 %a Z przekonania
 • 740 %a Halka
 • 740 %a Mazurek
 • 740 %a Urywek
 • 740 %a Katar Elizy
 • 740 %a W imienniku P. L.
 • 740 %a Don Carlos
 • 740 %a Dzwonek konających
 • 740 %a Pożegnanie
 • 740 %a Na cmentarzu
 • 740 %a Sonet - |Wiltuszowa wioska w sanockich górach
 • 777 %a Kowalewski Piotr %t Góral i bard
 • 777 %a Pajgert Adam
 • 777 %a Turski Wojciech %t Do NN w Paryżu
 • 777 %a Kościelski J. %t Wiersz o Marsyliance w Peterhofie
 • 777 %a Beranger %t Bóg dobry
 • 777 %a Bartels A. %t Ideały
 • 777 %a Ossolińska Ludwika %t Ptaszyna
 • 777 %a Jurgiewicz %t Jeden węzeł nas wiąże" 1843
 • 777 %a L. E. L. %t A ||world will fill...
 • 777 %a G. M. %t Duma
 • 777 %a Czaykowski Hipolit tMatka obywatelka
 • 777 %a Skarbek Fryderyk %t Barkarola Spotkanie
 • 777 %a Kropiński Ludwik %t Wiersze wyryte w Woronczynie na pamiątkę Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej
 • 777 %a Massalski Józef %t Obrazek czerwony O Kasi małoletniej noszącej żałobę po ojcu
 • 777 %a Schiller Carl Friedrich %t Die ||Ideale
 • 777 %a Platen %t Grób w Buzencie z niemieckiego Platena
 • 777 %a Calderon (tekst hiszpański i polski ręką Cel. Działyńskiej
 • 777 %a Matuszewicz %t Zmamienia na wzór Ideale Schillera
 • 852 %j BK 02622

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 02622