Akta różne prawno-majątkowe (Wielkie Księstwo Litewskie): Zapisy procesowe, spadkowe itd. (1626-1749).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02696
 • Tytuł: Akta różne prawno-majątkowe (Wielkie Księstwo Litewskie): Zapisy procesowe, spadkowe itd. (1626-1749).
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 21 K.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Głównie ekstrakty z ksiąg grodz. oszmańskich i witebskich: Rogozińscy Florian, Dominik, Antoni - Świrscy Władysław i Joanna 1716, Iwanowicz Paweł i Zofia - Siwicki Jerzy (plac w Witebsku 1626, oblata z 1726), Sapiehowie - Tarło cześnik W.X.Lit. (pałac w Warszawie 1722), Woyna Józef i Ludwika - franciszkanie wileńscy (spór o poddanych 1740), Sapieha Jerzy - Michałowski Stefan (plac w Lachowiczach 1743), Zenowicz Franciszek, Korsak Bazyli, Siedliccy Michał i Jan (proces o spadek 1749), Gizbert Studniccy Krzysztof i Marianna - Wereszczakowie Franciszek i Zofia (w. Bołtup 1760-1784).
 • Proweniencja: Z dissol.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Chomska Joanna zob. Świrska Joanna z Chomskich
  • Frąckiewicz Zofia zob. Wereszczaka Zofia z Frąckiewiczów
  • Iwanowiczowa Zofia z Wojciechowiczów 1o Narkowiczowa 2o Iwanowiczowa
  • Iwanowicz Paweł mieszczanin witebski
  • Korsak Bazyli horodniczy połocki
  • Michałowski Stefan
  • Narkowiczowa Zofia zob. Iwanowiczowa Zofia z Wojciechowiczów 1o Narkowiczowa 2o Iwanowiczowa
  • Rogoziński Antoni
  • Rogoziński Dominik
  • Rogoziński Florian
  • Sapieha Jerzy Felicjan kuchmistrz lit., woj. mścisławski
  • Sapiehowie
  • Sielicki Jan strażnikowicz połocki
  • Sielicki Michał strażnikowicz połocki
  • Siwicki Jerzy wojski witebski
  • Studnicka Marianna z Żydaczowiczów
  • Studnicki Krzysztof Gizbert strażnik oszmiański
  • Świrska Joanna z Chomskich
  • Świrski Władysław
  • Tarło Michał stta gost., cześnik w. lit.
  • Wereszczaka Franciszek podczaszy nowogródzki
  • Wereszczaka Zofia z Frąckiewiczów
  • Wojciechowicz Zofia zob. Iwanowiczowa Zofia z Wojciechowiczów 1o Narkowiczowa 2o Iwanowiczowa
  • Woyna Józef oboźny potocki
  • Woynowa Ludwika z Sulisławskich
  • Zenowicz Franciszek Despot podstoli połocki, stta śniatycki
  • Franciszkanie Wilno
  • Bołtup (Bołtupie) oszmiański pow.
  • Wilno m.
  • Witebsk m. woj. witebskie
  • Archiwalia staropolskie
  • Majątki ziemskie
  • Poddani
  • Akta procesowe
  • Akta

MARC

 • 130 $a Akta różne prawno-majątkowe
 • 245 $a Akta różne prawno-majątkowe (Wielkie Księstwo Litewskie): Zapisy procesowe, spadkowe itd. (1626-1749).
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $c 21 K.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Sulisławska Ludwika zob. Woynowa Ludwika z Sulisławskich
 • 400 $a Żydaczowiczówna Marianna zob. Studnicka Marianna z Żydaczowiczów
 • 520 $a Głównie ekstrakty z ksiąg grodz. oszmańskich i witebskich: Rogozińscy Florian, Dominik, Antoni - Świrscy Władysław i Joanna 1716, Iwanowicz Paweł i Zofia - Siwicki Jerzy (plac w Witebsku 1626, oblata z 1726), Sapiehowie - Tarło cześnik W.X.Lit. (pałac w Warszawie 1722), Woyna Józef i Ludwika - franciszkanie wileńscy (spór o poddanych 1740), Sapieha Jerzy - Michałowski Stefan (plac w Lachowiczach 1743), Zenowicz Franciszek, Korsak Bazyli, Siedliccy Michał i Jan (proces o spadek 1749), Gizbert Studniccy Krzysztof i Marianna - Wereszczakowie Franciszek i Zofia (w. Bołtup 1760-1784).
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Z dissol.
 • 600 $a Chomska Joanna zob. Świrska Joanna z Chomskich
 • 600 $a Frąckiewicz Zofia zob. Wereszczaka Zofia z Frąckiewiczów
 • 600 $a Iwanowiczowa Zofia z Wojciechowiczów 1o Narkowiczowa 2o Iwanowiczowa
 • 600 $a Iwanowicz Paweł $c mieszczanin witebski
 • 600 $a Korsak Bazyli $c horodniczy połocki
 • 600 $a Michałowski Stefan
 • 600 $a Narkowiczowa Zofia zob. Iwanowiczowa Zofia z Wojciechowiczów 1o Narkowiczowa 2o Iwanowiczowa
 • 600 $a Rogoziński Antoni
 • 600 $a Rogoziński Dominik
 • 600 $a Rogoziński Florian
 • 600 $a Sapieha Jerzy Felicjan kuchmistrz lit., woj. mścisławski
 • 600 $a Sapiehowie
 • 600 $a Sielicki Jan $c strażnikowicz połocki
 • 600 $a Sielicki Michał $c strażnikowicz połocki
 • 600 $a Siwicki Jerzy $c wojski witebski
 • 600 $a Studnicka Marianna z Żydaczowiczów
 • 600 $a Studnicki Krzysztof Gizbert $c strażnik oszmiański
 • 600 $a Świrska Joanna z Chomskich
 • 600 $a Świrski Władysław
 • 600 $a Tarło Michał $c stta gost., cześnik w. lit.
 • 600 $a Wereszczaka Franciszek $c podczaszy nowogródzki
 • 600 $a Wereszczaka Zofia z Frąckiewiczów
 • 600 $a Wojciechowicz Zofia zob. Iwanowiczowa Zofia z Wojciechowiczów 1o Narkowiczowa 2o Iwanowiczowa
 • 600 $a Woyna Józef $c oboźny potocki
 • 600 $a Woynowa Ludwika z Sulisławskich
 • 600 $a Zenowicz Franciszek Despot $c podstoli połocki, stta śniatycki
 • 610 $a Franciszkanie Wilno
 • 651 $a Bołtup (Bołtupie) $z oszmiański pow.
 • 651 $a Wilno m.
 • 651 $a Witebsk m. woj. witebskie
 • 653 $a Archiwalia staropolskie
 • 653 $a Majątki ziemskie
 • 653 $a Poddani
 • 653 $a Akta procesowe
 • 655 $a Akta
 • 852 $j BK 02696

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02696