Materiały dotyczące udziału sztuki polskiej w Międzynarodowej Wystawie Muzyczno-Teatralnej 1892 we Wiedniu.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01717/1
 • Kopie:
  • Mf 7455 (BK 1717 cz.1)
  • Mf 7443 (BK 1717 cz.2)
 • Tytuł: Materiały dotyczące udziału sztuki polskiej w Międzynarodowej Wystawie Muzyczno-Teatralnej 1892 we Wiedniu.
 • Miejsce i czas powstania: 1891-1892
 • Opis fizyczny: k. 549 35x25 cm i mniejsze
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., niem.
 • Zawartość:
  • Wydatki artystów baletu i in. 1892 k. 550-555
  • Rachunki hoteli w Wiedniu 1892: Hotel "Donau", Hotel Kronprinz v. Oesterreich, C.Mühlsteiner's, Hotel zum Schwarzen Adler, Hotel Nordbahn, Hotel zur Stadt Oedenburg, Hotel Stefanie, Carl Sacher's Hotel Central k. 392-439 oraz Hotel Krakowski k. 440-442
  • Listy płac : solistów, baletu, chórów, personelu technicznego i in. (4.07-16.08, 1-15.09 1892) k. 383-391
  • Dziennik wydatków 19.06.-15.09. 1892 Komitetu dla udziału sztuki polskiej w Międzynarodowej Wystawie Muzyczno-Teatralnej w Wiedniu k. 249-327
  • Rachunki firm z Krakowa, Lwowa, Wiednia na rekwizyty, dekoracje, stroje i in. 1892 k. 451-548
  • K. K. Steueradministration [...] Gemeinde Wien. Zahlungs Auftrag 1892 k. 549
  • Wydatki w tym koszta baletu 1892 notatki k. 121- 132
  • Weksle oraz poświadczenie A. Gerngrossa 18.09. 1892 k. 133-135
  • Honoraria, koszty podróży, diety artystów i in. 1892 k. 136-232
  • Spedycja kwity, listy przyjęcia 1892: Schenker und Co Spediteure in Wien (kartki adresowe na paczki Ludwika Solskiego, Antoniny Hoffmann), Horva't Leopold Spediteur Wien (Eilfrachtbrief 14.06. z Wiednia do Lwowa), ck uprz. kolej Północna Cesarza Ferdynanda (2 kwity przyjęcia na posyłkę z Krakowa do Wiednia 11.08, 1.09.), K. Tuszyński Sp. Dom spedycyjny i komisowy Lwów k. 233-248
  • Dyrekcja Teatru hr Skarbka we Lwowie. Spis osób jadących do Wiednia k. 328-329
  • Rachunek [dla] Komitetu wystawy dla udziału sztuki polskiej we Wiedniu. Podp. M[ieczysław] Schmitt 9.09. 1892 k. 443-450
  • Spisy osób i płace. Próby baletu. Podp. Zymirski 14.08-29.08. 1892 k. 369-382
  • Spisy osób i płace. Krakowskie Towarzystwo Śpiewackie "Lutnia". Próby Podp. Henryk Jarecki 4.07-17.08 1892 k.332-368
  • Korespondencja z artystami, z Towarzystwami Muzycznymi: Lwowskim, Krakowskim i Warszawskim. telegramy m. in. od Sary Bernhardt i Ignacego Paderewskiego
  • Listy do Zygmunta Cieszkowskiego z 1892 r. od: Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne we Lwowie podp. Schwarz Rudolf k. 1-3 przy tym potwierdzenie odbioru zaliczki. - Sokołowska Eliza (Reprezentacya Zjednoczonego Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie) k. 4-5 z dopiskiem dot. Żymirskiego oraz rachunkiem. - Szczepański Alfred (brulion listu dot. spedycji) k. 6-7
  • Listy Zygmunta Cieszkowskiego z 1892 r. do: - Sokołowski Zygmunt k. 8. - Schmitt [Mieczysław] (fragment) k. 9 - Wodzicki (brulion) k. 10. - NN (4) (bruliony i fragmenty na formularzu Comite für Betheilung Polnischer Kunst Internationalen Musik- und Theater- Austellung 1892 in Wien) k. 11-15. - NN August ( bez końca dot. kredytów i wydatków) k. 16-17. - NN k. 18. - NN (fragmenty) k. 19-21
  • Listy różnych do różnych z 1892 r.: Chwalibogowa Hanna do Malwiny [Orzelskiej] k. 22-23. - Orzelski Marian (Dyrekcya Teatru hr Skarbka we Lwowie) do Zygmunta Sokołowskiego k. 24
  • Listy do NN z 1892 od: Kowalski Tomasz k. 25-26. - Stróżecka Paulina k. 27-28
  • Spis osób (chór krakowski, chór lwowski, balet i in.) jadących z Krakowa do Wiednia ok. 1.09. 1892 k. 330-331
  • Telegramy z 1892 r. do: Cieszkowski Zygmunt (2) k. 29-30. - Orzelska Malwina k. 31. - Orzelski Marian (5) k. 32-38. - Radwan k. 39. - Sachorowski k. 40. - Szczepański [Alfred] k. 41. Szydłowski k. 42. - Żymirski k. 43
  • "Recepisy nadawcze. Aufgabeschein" na telegramy z Krakowa, Lwowa, Wiednia 1892 (ok. 95)
  • Odcinki od paczek z korespondencją 1892 r. od : Fischer J. F. - Miller. - Salamon Michał (5). - Sankowska Maria (2)
  • Druki: "Odezwa. Dla udziału sztuki polskiej w wystawie muzyczno-teatralnej w Wiedniu [...] dnia 10. stycznia 1892. podp. Komitet wykonawczy: Karol hr Lanckoroński, Alfred Nossig i in." k. 44. "Allgemeine Bestimmungen. Internationale Austellung für Musik und Theaterwesen Wien 1892." k. 45
  • Programy, obsady ról i in. 1892. k. 46-101
  • "Umowa zawarta między Zygmuntem Cieszkowskim referentem działu sztuki polskiej i [...] Maryanem i Malwiną Orzelskiemi zamieszkałymi we Lwowie dotycząca dostawy kostiumów do przedstawień operowych [...] na wystawie wiedeńskiej w r. 1892." k. 102-103
  • Fundusz gwarancyjny (lista subskrypcyjna, list subskrypcyjny 20.02. 1892) k. 104-107
  • Kais. Kön. Privilegirte Österreichische Länderbank. Wien [kredyt dla] Comite für Betheilung Polnischer Kunst an der Internationalen Musik und Theater Austellung 1892. k. 108-109
  • Sprzedaż biletów: Internationale Austellung für Musik - u. Theaterwesen Wien na polskie przedstawienia od 10-14 września 1892 k. 110-115, Gubrynowicz i Schmidt Lwów, S.A. Krzyżanowski Kraków, Redakcja Dziennika Poznańskiego 1892 k. 116-118
  • "Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne we Lwowie. Zestawienie wydatków [...] w sprawie koncertów i przedstawień teatralnych na wystawie wiedeńskiej do 10.09. 1892" k. 119-120
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abramowicz
  • Koltz
  • Liziński
  • Rozwadowicz Ludwik "kostiumer"
  • Comite für Betheilung Polnischer Kunst an der Internationalen Musik- und Theater Austellung 1892 in Wien zob. Komitet dla udziału sztuki polskiej w Międzynarodowej Wystawie Muzyczno-Teatralnej 1892r. we Wiedniu
  • Dyrekcja Teatru hr Skarbka we Lwowie
  • Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne we Lwowie zob. Towarzystwo Muzyczne Lwowskie
  • Gubrynowicz i Schmidt Lwów
  • Horva'th Leopold Spediteur Wien
  • Hotel Donau
  • Hotel Krakowski
  • Hotel Kronprinz
  • Hotel Nordbahn
  • Hotel Stefanie
  • Hotel zum Schwarzen Adler
  • Hotel zur Stadt Oedenburg
  • kolej Północna Cesarza Ferdynanda
  • Komitet dla udziału sztuki polskiej w Międzynarodowej Wystawie Muzyczno-Teatralnej 1892 r. we Wiedniu
  • Komitet Towarzystwa Muzycznego w Warszawie zob. Towarzystwo Muzyczne Warszawskie
  • Krakowskie Towarzystwo Śpiewackie Lutnia
  • Krzyżanowski S.A Kraków
  • "Lutnia" Lwowskie Towarzystwo Śpiewackie
  • Redakcja Dziennika Poznańskiego
  • Schenker und Co Spediteure in Wien
  • Steueradministration Gemeinde Wien
  • Towarzystwo Muzyczne Krakowskie
  • Towarzystwo Muzyczne Lwowskie
  • Towarzystwo Muzyczne Warszawskie
  • Tuszyński Sp. Dom spedycyjny i komisowy Lwów
  • Kraków m. Towarzystwo Muzyczne Krakowskie
  • Lwów 19 w.
  • Lwów m. Towarzystwo Muzyczne Lwowskie
  • Warszawa Towarzystwo Muzyczne Warszawskie
  • Warszawa 19 w.
  • Wiedeń 19 w.
  • Muzyka 19 w.
  • Archiwalia 19 i 20 w.
 • Uwagi: Karty puste: k. 249-328

MARC

 • 245 $a Materiały dotyczące udziału sztuki polskiej w Międzynarodowej Wystawie Muzyczno-Teatralnej 1892 we Wiedniu.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1891-1892
 • 300 $a k. 549 $c 35x25 cm i mniejsze
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 500 $a Karty puste: k. 249-328
 • 520 $a Wydatki artystów baletu i in. 1892 k. 550-555
 • 520 $a Rachunki hoteli w Wiedniu 1892: Hotel "Donau", Hotel Kronprinz v. Oesterreich, C.Mühlsteiner's, Hotel zum Schwarzen Adler, Hotel Nordbahn, Hotel zur Stadt Oedenburg, Hotel Stefanie, Carl Sacher's Hotel Central k. 392-439 oraz Hotel Krakowski k. 440-442
 • 520 $a Listy płac : solistów, baletu, chórów, personelu technicznego i in. (4.07-16.08, 1-15.09 1892) k. 383-391
 • 520 $a Dziennik wydatków 19.06.-15.09. 1892 Komitetu dla udziału sztuki polskiej w Międzynarodowej Wystawie Muzyczno-Teatralnej w Wiedniu k. 249-327
 • 520 $a Rachunki firm z Krakowa, Lwowa, Wiednia na rekwizyty, dekoracje, stroje i in. 1892 k. 451-548
 • 520 $a K. K. Steueradministration [...] Gemeinde Wien. Zahlungs Auftrag 1892 k. 549
 • 520 $a Wydatki w tym koszta baletu 1892 notatki k. 121- 132
 • 520 $a Weksle oraz poświadczenie A. Gerngrossa 18.09. 1892 k. 133-135
 • 520 $a Honoraria, koszty podróży, diety artystów i in. 1892 k. 136-232
 • 520 $a Spedycja kwity, listy przyjęcia 1892: Schenker und Co Spediteure in Wien (kartki adresowe na paczki Ludwika Solskiego, Antoniny Hoffmann), Horva't Leopold Spediteur Wien (Eilfrachtbrief 14.06. z Wiednia do Lwowa), ck uprz. kolej Północna Cesarza Ferdynanda (2 kwity przyjęcia na posyłkę z Krakowa do Wiednia 11.08, 1.09.), K. Tuszyński Sp. Dom spedycyjny i komisowy Lwów k. 233-248
 • 520 $a Dyrekcja Teatru hr Skarbka we Lwowie. Spis osób jadących do Wiednia k. 328-329
 • 520 $a Rachunek [dla] Komitetu wystawy dla udziału sztuki polskiej we Wiedniu. Podp. M[ieczysław] Schmitt 9.09. 1892 k. 443-450
 • 520 $a Spisy osób i płace. Próby baletu. Podp. Zymirski 14.08-29.08. 1892 k. 369-382
 • 520 $a Spisy osób i płace. Krakowskie Towarzystwo Śpiewackie "Lutnia". Próby Podp. Henryk Jarecki 4.07-17.08 1892 k.332-368
 • 520 $a Korespondencja z artystami, z Towarzystwami Muzycznymi: Lwowskim, Krakowskim i Warszawskim. telegramy m. in. od Sary Bernhardt i Ignacego Paderewskiego
 • 520 $a Listy do Zygmunta Cieszkowskiego z 1892 r. od: Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne we Lwowie podp. Schwarz Rudolf k. 1-3 przy tym potwierdzenie odbioru zaliczki. - Sokołowska Eliza (Reprezentacya Zjednoczonego Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie) k. 4-5 z dopiskiem dot. Żymirskiego oraz rachunkiem. - Szczepański Alfred (brulion listu dot. spedycji) k. 6-7
 • 520 $a Listy Zygmunta Cieszkowskiego z 1892 r. do: - Sokołowski Zygmunt k. 8. - Schmitt [Mieczysław] (fragment) k. 9 - Wodzicki (brulion) k. 10. - NN (4) (bruliony i fragmenty na formularzu Comite für Betheilung Polnischer Kunst Internationalen Musik- und Theater- Austellung 1892 in Wien) k. 11-15. - NN August ( bez końca dot. kredytów i wydatków) k. 16-17. - NN k. 18. - NN (fragmenty) k. 19-21
 • 520 $a Listy różnych do różnych z 1892 r.: Chwalibogowa Hanna do Malwiny [Orzelskiej] k. 22-23. - Orzelski Marian (Dyrekcya Teatru hr Skarbka we Lwowie) do Zygmunta Sokołowskiego k. 24
 • 520 $a Listy do NN z 1892 od: Kowalski Tomasz k. 25-26. - Stróżecka Paulina k. 27-28
 • 520 $a Spis osób (chór krakowski, chór lwowski, balet i in.) jadących z Krakowa do Wiednia ok. 1.09. 1892 k. 330-331
 • 520 $a Telegramy z 1892 r. do: Cieszkowski Zygmunt (2) k. 29-30. - Orzelska Malwina k. 31. - Orzelski Marian (5) k. 32-38. - Radwan k. 39. - Sachorowski k. 40. - Szczepański [Alfred] k. 41. Szydłowski k. 42. - Żymirski k. 43
 • 520 $a "Recepisy nadawcze. Aufgabeschein" na telegramy z Krakowa, Lwowa, Wiednia 1892 (ok. 95)
 • 520 $a Odcinki od paczek z korespondencją 1892 r. od : Fischer J. F. - Miller. - Salamon Michał (5). - Sankowska Maria (2)
 • 520 $a Druki: "Odezwa. Dla udziału sztuki polskiej w wystawie muzyczno-teatralnej w Wiedniu [...] dnia 10. stycznia 1892. podp. Komitet wykonawczy: Karol hr Lanckoroński, Alfred Nossig i in." k. 44. "Allgemeine Bestimmungen. Internationale Austellung für Musik und Theaterwesen Wien 1892." k. 45
 • 520 $a Programy, obsady ról i in. 1892. k. 46-101
 • 520 $a "Umowa zawarta między Zygmuntem Cieszkowskim referentem działu sztuki polskiej i [...] Maryanem i Malwiną Orzelskiemi zamieszkałymi we Lwowie dotycząca dostawy kostiumów do przedstawień operowych [...] na wystawie wiedeńskiej w r. 1892." k. 102-103
 • 520 $a Fundusz gwarancyjny (lista subskrypcyjna, list subskrypcyjny 20.02. 1892) k. 104-107
 • 520 $a Kais. Kön. Privilegirte Österreichische Länderbank. Wien [kredyt dla] Comite für Betheilung Polnischer Kunst an der Internationalen Musik und Theater Austellung 1892. k. 108-109
 • 520 $a Sprzedaż biletów: Internationale Austellung für Musik - u. Theaterwesen Wien na polskie przedstawienia od 10-14 września 1892 k. 110-115, Gubrynowicz i Schmidt Lwów, S.A. Krzyżanowski Kraków, Redakcja Dziennika Poznańskiego 1892 k. 116-118
 • 520 $a "Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne we Lwowie. Zestawienie wydatków [...] w sprawie koncertów i przedstawień teatralnych na wystawie wiedeńskiej do 10.09. 1892" k. 119-120
 • 530 $d Mf 7455 (BK 1717 cz.1)
 • 530 $d Mf 7443 (BK 1717 cz.2)
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., franc., niem.
 • 600 $a Abramowicz
 • 600 $a Koltz
 • 600 $a Liziński
 • 600 $a Rozwadowicz Ludwik "kostiumer"
 • 610 $a Comite für Betheilung Polnischer Kunst an der Internationalen Musik- und Theater Austellung 1892 in Wien zob. Komitet dla udziału sztuki polskiej w Międzynarodowej Wystawie Muzyczno-Teatralnej 1892r. we Wiedniu
 • 610 $a Dyrekcja Teatru hr Skarbka we Lwowie
 • 610 $a Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne we Lwowie zob. Towarzystwo Muzyczne Lwowskie
 • 610 $a Gubrynowicz i Schmidt Lwów
 • 610 $a Horva'th Leopold Spediteur Wien
 • 610 $a Hotel Donau
 • 610 $a Hotel Krakowski
 • 610 $a Hotel Kronprinz
 • 610 $a Hotel Nordbahn
 • 610 $a Hotel Stefanie
 • 610 $a Hotel zum Schwarzen Adler
 • 610 $a Hotel zur Stadt Oedenburg
 • 610 $a kolej Północna Cesarza Ferdynanda
 • 610 $a Komitet dla udziału sztuki polskiej w Międzynarodowej Wystawie Muzyczno-Teatralnej 1892 r. we Wiedniu
 • 610 $a Komitet Towarzystwa Muzycznego w Warszawie zob. Towarzystwo Muzyczne Warszawskie
 • 610 $a Krakowskie Towarzystwo Śpiewackie Lutnia
 • 610 $a Krzyżanowski S.A Kraków
 • 610 $a "Lutnia" Lwowskie Towarzystwo Śpiewackie
 • 610 $a Redakcja Dziennika Poznańskiego
 • 610 $a Schenker und Co Spediteure in Wien
 • 610 $a Steueradministration Gemeinde Wien
 • 610 $a Towarzystwo Muzyczne Krakowskie
 • 610 $a Towarzystwo Muzyczne Lwowskie
 • 610 $a Towarzystwo Muzyczne Warszawskie
 • 610 $a Tuszyński Sp. Dom spedycyjny i komisowy Lwów
 • 611 $a Wystawa Muzyczno-Teatralna 1892 Wiedeń
 • 651 $a Kraków m. $x Towarzystwo Muzyczne Krakowskie
 • 651 $a Lwów 19 w.
 • 651 $a Lwów m. $x Towarzystwo Muzyczne Lwowskie
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Muzyczne Warszawskie
 • 651 $a Warszawa 19 w.
 • 651 $a Wiedeń 19 w.
 • 653 $a Muzyka 19 w.
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 700 $a Cieszkowski Zygmunt
 • 700 $a Fischer J. F.
 • 700 $a Orzelski Marian
 • 700 $a Orzelska Malwina
 • 700 $a Lanckoroński Karol
 • 700 $a Kowalski Tomasz
 • 700 $a Jarecki Henryk
 • 700 $a Miller krawiec
 • 700 $a Nossig Alfred
 • 700 $a Sachorowski
 • 700 $a Schmitt Mieczysław
 • 700 $a Salamon Michał
 • 700 $a Sankowska Maria
 • 700 $a Schwarz Rudolf
 • 700 $a Sokołowska Eliza
 • 700 $a Sokołowski Zygmunt
 • 700 $a Solski Ludwik
 • 700 $a Stróżecka Paulina
 • 700 $a Szczepański Alfred
 • 700 $a Szydłowski
 • 700 $a Wodzicki
 • 700 $a Żymirski Franciszek
 • 700 $a Chwalibogowa Hanna
 • 740 $a "Umowa zawarta między Zygmuntem Cieszkowskim referentem działu sztuki polskiej i [...] Maryanem i Malwiną Orzelskiemi zamieszkałymi we Lwowie dotycząca dostawy kostiumów do przedstawień operowych [...] na wystawie wiedeńskiej w r. 1892."
 • 740 $a "Odezwa. Dla udziału sztuki polskiej w wystawie muzyczno-teatralnej w Wiedniu [...] dnia 10. stycznia 1892. podp. Komitet wykonawczy: Karol hr Lanckoroński, Alfred Nossig i in."
 • 740 $a "Deklaracya uczestników produkcyj koncertowych na wystawie wiedeńskiej we wrześniu 1892 roku. Lwów, w lipcu 1892"
 • 740 $a "Allgemeine Bestimmungen. Internationale Austellung für Musik und Theaterwesen Wien 1892."
 • 852 $j BK 01717/1

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01717/1