Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02405/2
 • Kopie: Mf 1249
 • Autor: Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. Vol. 2 Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Jag-Jun.
 • Miejsce i czas powstania: 1832-1874
 • Opis fizyczny: 416 k. 26x19 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość: Zawiera: Jagmin Józef 1862-1864 (3) k. 489-491. - Janicki Franciszek 1839 k. 492. - Jansen Stanisław b.d. k.493-494. - Januszewicz Teofil 1858 i 1873 (3) k. 495-499. - Januszkiewicz Eustachy 1835-1874 (180) k. 502-803, przy tym listy Niedźwieckiego do Januszkiewicza 1843-1866 (4) k. 691, 708, 750, 165, dopisek Grzegorza Kątskiego 1838 k. 632, listy Januszkiewicza do następujących: Czajkowski Michał z rachunkiem 1845 k. 792-194, Klaczko Julian 1857 k. 799-802, NN Franciszek 1869 k. 803, list Louis Legera do NN [Januszkiewicza ?] 1886 i notaty Niedzwieckiego, dotyczące życiorysu Czajkowskiego k. 795-797, wyciąg Niedżwieckiego z listu Aleksandra Jełowieckiego do Januszkiewicza 1839 k. 708, rachunki za książki 1838-1843 (10), bilet wizytowy Januszkiewicza k. 780-791 i druk: Apolinary Kontski (opinia Paganiniego) 1838 k.631. - Januszkiewiczowa Eugenia 1853 k. 500-501. - Jazdowski Jan 1832 (4) k.804-810. - Jedliński D. Julian 1854 k. 811-812. - Jeleński Józef 1859 k. 813-814. - Jeleński Władysław 1845-1849 (12) k. 815-841, przy tym notatka biograficzna 1841 k. 815. - Jełowicki Aleksander 1836-1867 (12) k. 842-863. - Jełowicki Edward 1840-1841 (3) k. 864-866. - Jendrzejowski Tomasz 1846 k. 867-868. - Jensym? An. 1850 k. 869-870. - Jerzmanowski L. Józef 1849-1854 (9) k. 871-889. - Jesman Aleksander 1856-1859 (3) k. 890-899, przy tym "O senatach petersburskim i moskiewskim..." 1842 (brul.) k. 890-891. - Jordan Wiktoryn 1858 i 1866 (2) k. 900-902. - Jung A. (Czapek [Jarosław?] i S-ka) 1863 k. 903-904.
 • Proweniencja: Z papierów Leonarda Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anglia
  • Francja
  • Poznań
  • Biografie materiały biograficzne
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Korespondencja
  • bibliologia
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • wiersze
  • Biografie
 • Uwagi:
  • Listów 245
  • Def.: W dniu 30.01.2008 r. dostrzeżono brak k. 500 - listu Eugenii Januszkiewiczowej z 1853 r. [Łukasz Jastrząb].

MARC

 • 100 $a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. $n Vol. 2 $p Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Jag-Jun.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1832-1874
 • 300 $a 416 k. $c 26x19 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Sadyk Pasza zob. Czajkowski Michał
 • 400 $a Jędrzejowski Tomasz zob. Jendrzejowski Tomasz
 • 500 $a Listów 245
 • 500 $a Def.: W dniu 30.01.2008 r. dostrzeżono brak k. 500 - listu Eugenii Januszkiewiczowej z 1853 r. [Łukasz Jastrząb].
 • 520 $a Zawiera: Jagmin Józef 1862-1864 (3) k. 489-491. - Janicki Franciszek 1839 k. 492. - Jansen Stanisław b.d. k.493-494. - Januszewicz Teofil 1858 i 1873 (3) k. 495-499. - Januszkiewicz Eustachy 1835-1874 (180) k. 502-803, przy tym listy Niedźwieckiego do Januszkiewicza 1843-1866 (4) k. 691, 708, 750, 165, dopisek Grzegorza Kątskiego 1838 k. 632, listy Januszkiewicza do następujących: Czajkowski Michał z rachunkiem 1845 k. 792-194, Klaczko Julian 1857 k. 799-802, NN Franciszek 1869 k. 803, list Louis Legera do NN [Januszkiewicza ?] 1886 i notaty Niedzwieckiego, dotyczące życiorysu Czajkowskiego k. 795-797, wyciąg Niedżwieckiego z listu Aleksandra Jełowieckiego do Januszkiewicza 1839 k. 708, rachunki za książki 1838-1843 (10), bilet wizytowy Januszkiewicza k. 780-791 i druk: Apolinary Kontski (opinia Paganiniego) 1838 k.631. - Januszkiewiczowa Eugenia 1853 k. 500-501. - Jazdowski Jan 1832 (4) k.804-810. - Jedliński D. Julian 1854 k. 811-812. - Jeleński Józef 1859 k. 813-814. - Jeleński Władysław 1845-1849 (12) k. 815-841, przy tym notatka biograficzna 1841 k. 815. - Jełowicki Aleksander 1836-1867 (12) k. 842-863. - Jełowicki Edward 1840-1841 (3) k. 864-866. - Jendrzejowski Tomasz 1846 k. 867-868. - Jensym? An. 1850 k. 869-870. - Jerzmanowski L. Józef 1849-1854 (9) k. 871-889. - Jesman Aleksander 1856-1859 (3) k. 890-899, przy tym "O senatach petersburskim i moskiewskim..." 1842 (brul.) k. 890-891. - Jordan Wiktoryn 1858 i 1866 (2) k. 900-902. - Jung A. (Czapek [Jarosław?] i S-ka) 1863 k. 903-904.
 • 530 $d Mf 1249
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., franc.
 • 561 $a Z papierów Leonarda Niedźwieckiego $d Niedźw. 1 $w Niedźwiecki Leonard
 • 611 $a Powstanie 1863 styczniowe
 • 651 $a Anglia
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Poznań
 • 653 $a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a bibliologia
 • 653 $a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 655 $a wiersze
 • 655 $a Biografie
 • 700 $a Kątski Apolinary
 • 700 $a Jung A.
 • 700 $a Yung A. zob. Jung A.
 • 700 $a Jordan Wiktoryn
 • 700 $a Jesman Aleksander
 • 700 $a Jensym An.
 • 700 $a Jeleński Józef
 • 700 $a Jedliński D. Julian
 • 700 $a Jagmin Józef
 • 700 $a Januszkiewicz Eustachy
 • 700 $a Jeleński Władysław
 • 700 $a Jełowicki Aleksander
 • 700 $a Jełowicki Edward
 • 700 $a Jendrzejowski Tomasz
 • 700 $a Kątski Grzegorz
 • 700 $a Klaczko Julian
 • 700 $a Leger Louis
 • 700 $a Mickiewicz Adam
 • 700 $a Paganini Nicolo
 • 700 $a Jerzmanowski L. Józef
 • 700 $a Czapek Jarosław
 • 700 $a Czajkowski Michał
 • 700 $a Jendrzejowski Stanisław ?
 • 740 $a Tygodnik Literacki
 • 852 $j BK 02405/2
 • 999 $a ŁJAST

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02405/2