Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02402/1
 • Kopie:
  • Mf 1245
  • CD 309a/1
 • Autor: Niedźwiecki Leonard
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. Vol. 1 Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Be-Bre.
 • Miejsce i czas powstania: 1838-1882
 • Opis fizyczny: 520 k. 27x21,5 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Zawiera: Bednarczyk Emil 1859-1860 (5) k. 1-10. - Benik (Saxenfeld) Edward Oskar 1867 k. 11-12. - Berecki Napoleon 1853 (2) k. 13-15. - Błotnicki Hipolit 1839-1885 (308) k. 16-510, przy tym załączniki: listy do Błotnickiego od E. Januszkiewicza b. d. k. 504 i Antoniego Zawidzkiego 1857 k. 117 oraz dopiski Niedźwieckiego, Karola Sienkiewicza i notatki Błotnickiego. - Bońkowski Hieronim Napoleon 1882 (2) k. 511-512. - Breański Feliks 1848-1882 (3) k. 513-520 (list z 18 IV 1881 z autobiografią Breańskiego w kopii L. Niedźwieckiego).
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anglia
  • Francja
  • Rzym
  • Włochy
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska Włochy po 1831
  • Emigracja Wielka
  • Korespondencja
  • Biografie materiały biograficzne
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska w Anglii
  • Emigracja polska we Francji
  • listy 19 w.
  • Biografie
 • Uwagi: Listów 324
 • Opracowania: Breański Feliks - list z 18 IV 1881 z autobiogr. Breańskiego w kopii L. Niedźwieckiego - Druk: z uzupełn. A. Gillera Wieniec pamiątkowy [...] Album Pam. Muz. Rappersw. Rapperswil 1881 s. 380-385.

MARC

 • 100 a Niedźwiecki Leonard
 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. n Vol. 1 p Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Be-Bre.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1838-1882
 • 300 a 520 k. c 27x21,5 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Saxenfeld-Benik Edward Oskar zob. Benik Edward Oskar
 • 500 a Listów 324
 • 520 a Zawiera: Bednarczyk Emil 1859-1860 (5) k. 1-10. - Benik (Saxenfeld) Edward Oskar 1867 k. 11-12. - Berecki Napoleon 1853 (2) k. 13-15. - Błotnicki Hipolit 1839-1885 (308) k. 16-510, przy tym załączniki: listy do Błotnickiego od E. Januszkiewicza b. d. k. 504 i Antoniego Zawidzkiego 1857 k. 117 oraz dopiski Niedźwieckiego, Karola Sienkiewicza i notatki Błotnickiego. - Bońkowski Hieronim Napoleon 1882 (2) k. 511-512. - Breański Feliks 1848-1882 (3) k. 513-520 (list z 18 IV 1881 z autobiografią Breańskiego w kopii L. Niedźwieckiego).
 • 530 d Mf 1245
 • 530 d CD 309a/1
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 d Niedźw. 1
 • 581 a Breański Feliks - list z 18 IV 1881 z autobiogr. Breańskiego w kopii L. Niedźwieckiego - Druk: z uzupełn. A. Gillera Wieniec pamiątkowy [...] Album Pam. Muz. Rappersw. Rapperswil 1881 s. 380-385.
 • 651 a Anglia
 • 651 a Francja
 • 651 a Rzym
 • 651 a Włochy
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 a Emigracja polska Włochy po 1831
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Emigracja polska w Anglii
 • 653 a Emigracja polska we Francji
 • 655 a listy 19 w.
 • 655 a Biografie
 • 700 a Bońkowski Hieronim Napoleon
 • 700 a Błotnicki Hipolit
 • 700 a Berecki Napoleon
 • 700 a Zawidzki Antoni
 • 700 a Sienkiewicz Karol
 • 700 a Januszkiewicz Eustachy
 • 700 a Benik Edward Oskar
 • 700 a Bednarczyk Emil
 • 700 a Breański Feliks
 • 852 j BK 02402/1
 • 999 a ŁJAST