Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02402/1
 • Kopie:
  • Mf 1245
  • CD 309a/1
 • Autor: Niedźwiecki Leonard
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. Vol. 1 Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Be-Bre.
 • Miejsce i czas powstania: 1838-1882
 • Opis fizyczny: 520 k. 27x21,5 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Zawiera: Bednarczyk Emil 1859-1860 (5) k. 1-10. - Benik (Saxenfeld) Edward Oskar 1867 k. 11-12. - Berecki Napoleon 1853 (2) k. 13-15. - Błotnicki Hipolit 1839-1885 (308) k. 16-510, przy tym załączniki: listy do Błotnickiego od E. Januszkiewicza b. d. k. 504 i Antoniego Zawidzkiego 1857 k. 117 oraz dopiski Niedźwieckiego, Karola Sienkiewicza i notatki Błotnickiego. - Bońkowski Hieronim Napoleon 1882 (2) k. 511-512. - Breański Feliks 1848-1882 (3) k. 513-520 (list z 18 IV 1881 z autobiografią Breańskiego w kopii L. Niedźwieckiego).
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anglia
  • Francja
  • Rzym
  • Włochy
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska Włochy po 1831
  • Emigracja Wielka
  • Korespondencja
  • Biografie materiały biograficzne
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska w Anglii
  • Emigracja polska we Francji
  • listy 19 w.
  • Biografie
 • Uwagi: Listów 324
 • Opracowania: Breański Feliks - list z 18 IV 1881 z autobiogr. Breańskiego w kopii L. Niedźwieckiego - Druk: z uzupełn. A. Gillera Wieniec pamiątkowy [...] Album Pam. Muz. Rappersw. Rapperswil 1881 s. 380-385.

MARC

 • 100 $a Niedźwiecki Leonard
 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. $n Vol. 1 $p Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Be-Bre.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1838-1882
 • 300 $a 520 k. $c 27x21,5 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Saxenfeld-Benik Edward Oskar zob. Benik Edward Oskar
 • 500 $a Listów 324
 • 520 $a Zawiera: Bednarczyk Emil 1859-1860 (5) k. 1-10. - Benik (Saxenfeld) Edward Oskar 1867 k. 11-12. - Berecki Napoleon 1853 (2) k. 13-15. - Błotnicki Hipolit 1839-1885 (308) k. 16-510, przy tym załączniki: listy do Błotnickiego od E. Januszkiewicza b. d. k. 504 i Antoniego Zawidzkiego 1857 k. 117 oraz dopiski Niedźwieckiego, Karola Sienkiewicza i notatki Błotnickiego. - Bońkowski Hieronim Napoleon 1882 (2) k. 511-512. - Breański Feliks 1848-1882 (3) k. 513-520 (list z 18 IV 1881 z autobiografią Breańskiego w kopii L. Niedźwieckiego).
 • 530 $d Mf 1245
 • 530 $d CD 309a/1
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $d Niedźw. 1
 • 581 $a Breański Feliks - list z 18 IV 1881 z autobiogr. Breańskiego w kopii L. Niedźwieckiego - Druk: z uzupełn. A. Gillera Wieniec pamiątkowy [...] Album Pam. Muz. Rappersw. Rapperswil 1881 s. 380-385.
 • 651 $a Anglia
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Rzym
 • 651 $a Włochy
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 $a Emigracja polska Włochy po 1831
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 $a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 $a Emigracja polska w Anglii
 • 653 $a Emigracja polska we Francji
 • 655 $a listy 19 w.
 • 655 $a Biografie
 • 700 $a Bońkowski Hieronim Napoleon
 • 700 $a Błotnicki Hipolit
 • 700 $a Berecki Napoleon
 • 700 $a Zawidzki Antoni
 • 700 $a Sienkiewicz Karol
 • 700 $a Januszkiewicz Eustachy
 • 700 $a Benik Edward Oskar
 • 700 $a Bednarczyk Emil
 • 700 $a Breański Feliks
 • 852 $j BK 02402/1
 • 999 $a ŁJAST

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02402/1