Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02403
 • Kopie: Mf 1246
 • Autor: Niedźwiecki Leonard
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. Vol. 2 Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Dem-Fried.
 • Miejsce i czas powstania: 1836-1892
 • Opis fizyczny: 406 k. 27x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., pol.
 • Zawartość: Zawiera: Detkens Eugeniusz 1846-1855 (96) i bilet k. 308-507. - Detkens Karolina 1850-1854 (3) k. 508-513. - Dobrowolski Erazm 1845-1857 (5) k. 514-522. - Dobrowolski Józef Emil 1856-1863 (6) k. 523-531. - Domański Grzegorz 1840 k. 532-533. - Dombrowski Alojzy 1853 (3) k.534-538. - Drohomir Czesław 1871 k. 539-540. - Dubiecki Tespezjusz 1856 k. 541-542. - Duchińska Seweryna (Pruszakowa) 1865-1890 (21) k. 543-574. - Duchiński Franciszek (Kijowianin) 1856-1867 i b.d. (56) k. 575-681, (w tym 2 kop.), przy tym odezwa Duchińskiego do członków Tow. Hist.-Literac. w Paryżu 1866 (kop.) k. 615-617. - Dunin Anastazy 1837 k. 682-683. - D[ziałyńska] C[ecylia] 1875 i 1877 (2) k. 684-688. - Działyński Jan 1852-1853 (3) k. 689-696, przy tym fragmenty listu Wł. Zamoyskiego do J. Działyńskiego b.d. [1852] k. 691-692. - Falkenhagen-Zaleski Piotr 1839-1841 (9) k. 697-712, przy tym sonet Mickiewicza "Do Niemna" w przekł. angielskim Falkenhagena 1840 k. 705. - Friedberg Edward 1841 k. 713-714.
 • Proweniencja: Z papierów Leonarda Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
  • Towarzystwo Literackie Polskie w Paryżu zob. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
  • Towarzystwo Literacko-Historyczne w Paryżu zob. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
  • Wydział Statystyczny zob. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
  • Anglia
  • Francja
  • Emigracja polska we Francji
  • Korespondencja
  • bibliologia
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska w Anglii
  • Emigracja Wielka
  • poezja 19 w.
  • wiersze
  • listy 19 w.
 • Uwagi: Listów 220

MARC

 • 100 %a Niedźwiecki Leonard
 • 130 %a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 %a Korespondencja
 • 245 %a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. %n Vol. 2 %p Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Dem-Fried.
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %c 1836-1892
 • 300 %a 406 k. %c 27x21 cm i mn.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Dobrowolski Emil zob. Dobrowolski Józef Emil
 • 400 %a Zaleski Piotr Falkenhagen zob. Falkenhagen Zaleski Piotr
 • 400 %a Kijowianin [pseud.] zob. Duchiński Franciszek Henryk
 • 400 %a Pruszakowa Seweryna zob. Duchińska Seweryna 2v. Pruszakowa
 • 400 %a Soldenhoff Sefels zob. Sefels Soldenhoff
 • 500 %a Listów 220
 • 520 %a Zawiera: Detkens Eugeniusz 1846-1855 (96) i bilet k. 308-507. - Detkens Karolina 1850-1854 (3) k. 508-513. - Dobrowolski Erazm 1845-1857 (5) k. 514-522. - Dobrowolski Józef Emil 1856-1863 (6) k. 523-531. - Domański Grzegorz 1840 k. 532-533. - Dombrowski Alojzy 1853 (3) k.534-538. - Drohomir Czesław 1871 k. 539-540. - Dubiecki Tespezjusz 1856 k. 541-542. - Duchińska Seweryna (Pruszakowa) 1865-1890 (21) k. 543-574. - Duchiński Franciszek (Kijowianin) 1856-1867 i b.d. (56) k. 575-681, (w tym 2 kop.), przy tym odezwa Duchińskiego do członków Tow. Hist.-Literac. w Paryżu 1866 (kop.) k. 615-617. - Dunin Anastazy 1837 k. 682-683. - D[ziałyńska] C[ecylia] 1875 i 1877 (2) k. 684-688. - Działyński Jan 1852-1853 (3) k. 689-696, przy tym fragmenty listu Wł. Zamoyskiego do J. Działyńskiego b.d. [1852] k. 691-692. - Falkenhagen-Zaleski Piotr 1839-1841 (9) k. 697-712, przy tym sonet Mickiewicza "Do Niemna" w przekł. angielskim Falkenhagena 1840 k. 705. - Friedberg Edward 1841 k. 713-714.
 • 530 %d Mf 1246
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Ang., pol.
 • 561 %a Z papierów Leonarda Niedźwieckiego %d Niedźw. 1 %w Niedźwiecki Leonard
 • 610 %a Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
 • 610 %a Towarzystwo Literackie Polskie w Paryżu zob. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
 • 610 %a Towarzystwo Literacko-Historyczne w Paryżu zob. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
 • 610 %a Wydział Statystyczny zob. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
 • 651 %a Anglia
 • 651 %a Francja
 • 653 %a Emigracja polska we Francji
 • 653 %a Korespondencja
 • 653 %a bibliologia
 • 653 %a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 %a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 %a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 %a Emigracja polska w Anglii
 • 653 %a Emigracja Wielka
 • 655 %a poezja 19 w.
 • 655 %a wiersze
 • 655 %a listy 19 w.
 • 700 %a Domański Grzegorz
 • 700 %a Sefels Soldenhoff
 • 700 %a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 %a Duchowski Anastazy
 • 700 %a Drohomir Czesław
 • 700 %a Dombrowski Alojzy
 • 700 %a Dembiński Henryk
 • 700 %a Detkens Eugeniusz
 • 700 %a Dobrowolski Józef Emil
 • 700 %a Dobrowolski Erazm
 • 700 %a Dubiecki Tespezjusz
 • 700 %a Duchińska Seweryna 2v. Pruszakowa
 • 700 %a Duchiński, Franciszek Henryk %c pisarz, publicysta, emigr. 1846, uczestnik Wiosny Ludów we Włoszech, agent w Belgradzie, konserwator Muzeum w Rapperswilu, v-prezes T-wa Etnograficznego %d (1816-1893)
 • 700 %a Mickiewicz Adam
 • 700 %a Działyńska Cecylia
 • 700 %a Falkenhagen Zaleski Piotr
 • 700 %a Friedberg Edward
 • 777 %a Mickiewicz Adam %t Do Niemna (przekł. ang.)
 • 852 %j BK 02403
 • 999 %a ŁJAST

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 02403