Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02406/2
 • Kopie: Mf 1250
 • Autor: Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. Vol. 2 Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Kor-Łuszcz.
 • Miejsce i czas powstania: 1833-1890
 • Opis fizyczny: k. 348-688 k. 27x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., pol.
 • Zawartość: Zawiera: Kossiłowski Ildefons 1859-1890 i b.d. (23) k. 348-391. - Kotarski Józef 1853 k.392-393. - Kotula Andrzej 1881-1886 (17) k. 394-432. - Koźmian Stanisław 1840-1878 i b.d. (23) k. 433-464. - Krasiński Alojzy 1858-1866 (9) k. 465-478. - Krasiński Walerian 1836-1846 i b.d. (4) k. 479-485. - Krasiński Wincenty (syn Hryzantego) b.d. k. 486-487. - Krassowski Florian 1888 k. 488-489. - Kraszewski Józef Ignacy 1866 k. 490-491. - Królikowski Karol 1851-1870 i b.d. (12) k. 492-513. - Kubalski Mikołaj Ambroży 1843 i b.d. (2) k. 514-517. - Kuczyński Wincenty Franciszek 1835 k. 518-519. - Kunaszowski C[Kazimierz?] 1853 (2) k. 520-524. - Kurkiewicz Henryk 1853 oraz list tegoż do Anieli Konstantowej Zamoyskiej 1853 k. 525-527. - Kurnatowska Władysława 1868 i 1887 (2) k. 528-531. - Kurowski litograf 1842 k. 532. - Kwiatkowski A. 1884 (2) i wycinki z prasy (2) k. 533-537. - La Hale Charlotte 1861 k. 538-539. - de Laveaux Ludwik 1878-1880 (6) k. 540-553. - Lenkiewicz Tadeusz 1860 k. 554. - Lesiewicz Julian 1868-1878 (9) k. 555-574, przy tym list Lesiewicza do Kunachowicza 1872 k. 573 i przekaz pieniężny 1871 k. 574. - Likowski Edward 1874 i 1875 (2) k. 575-578. - Lisiecki [?] 1860 k. 579-580. - Littre E. 1876 k. 581a. - Lubecki A. D. 1883 (kop. Niedźwieckiego) k.582-586. - Lubomirski Jerzy 1838 k. 587-588. - Luboradzki [Jan?] 1853 k. 589-590. - Lytton Henryk Bulwer 1858 k.591-593. - Łosiewicz Leon 1873 k. 594. - Łoziński Franciszek 1876-1885 (42) k. 595-682, przy tym wiersze: "Rozmowa Zmarłych" (odpis z Kuriera Poznańskiego 1883) i "Djabeł" k. 667-669. - Łubieński Edward 1845 i 1846 (2) k. 683-686. - Łuszczkiewicz Władysław 1892 (2) k. 687-689, z dopiskiem Alfreda Römera k. 688.
 • Proweniencja: Z papierów Leonarda Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anglia
  • Francja
  • Biografie materiały biograficzne
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • muzyka
  • Korespondencja
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Biografie
  • wiersze
 • Uwagi: listów 187

MARC

 • 100 a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw. Koz. Sułt., sekr. W
 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. n Vol. 2 p Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Kor-Łuszcz.
 • 250 a autogr., kop.
 • 260 c 1833-1890
 • 300 a k. 348-688 k. c 27x21 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Bulwer Lytton Henry zob. Lytton Henry Bulwer
 • 400 a Cwiet Korecki- zob. Korecki-Cwiet
 • 400 a Halle Charlotte La zob. La Hale Charlotte
 • 400 a Sapieżanka Aniela zob. Zamoyska Aniela z Sapiehów
 • 500 a listów 187
 • 520 a Zawiera: Kossiłowski Ildefons 1859-1890 i b.d. (23) k. 348-391. - Kotarski Józef 1853 k.392-393. - Kotula Andrzej 1881-1886 (17) k. 394-432. - Koźmian Stanisław 1840-1878 i b.d. (23) k. 433-464. - Krasiński Alojzy 1858-1866 (9) k. 465-478. - Krasiński Walerian 1836-1846 i b.d. (4) k. 479-485. - Krasiński Wincenty (syn Hryzantego) b.d. k. 486-487. - Krassowski Florian 1888 k. 488-489. - Kraszewski Józef Ignacy 1866 k. 490-491. - Królikowski Karol 1851-1870 i b.d. (12) k. 492-513. - Kubalski Mikołaj Ambroży 1843 i b.d. (2) k. 514-517. - Kuczyński Wincenty Franciszek 1835 k. 518-519. - Kunaszowski C[Kazimierz?] 1853 (2) k. 520-524. - Kurkiewicz Henryk 1853 oraz list tegoż do Anieli Konstantowej Zamoyskiej 1853 k. 525-527. - Kurnatowska Władysława 1868 i 1887 (2) k. 528-531. - Kurowski litograf 1842 k. 532. - Kwiatkowski A. 1884 (2) i wycinki z prasy (2) k. 533-537. - La Hale Charlotte 1861 k. 538-539. - de Laveaux Ludwik 1878-1880 (6) k. 540-553. - Lenkiewicz Tadeusz 1860 k. 554. - Lesiewicz Julian 1868-1878 (9) k. 555-574, przy tym list Lesiewicza do Kunachowicza 1872 k. 573 i przekaz pieniężny 1871 k. 574. - Likowski Edward 1874 i 1875 (2) k. 575-578. - Lisiecki [?] 1860 k. 579-580. - Littre E. 1876 k. 581a. - Lubecki A. D. 1883 (kop. Niedźwieckiego) k.582-586. - Lubomirski Jerzy 1838 k. 587-588. - Luboradzki [Jan?] 1853 k. 589-590. - Lytton Henryk Bulwer 1858 k.591-593. - Łosiewicz Leon 1873 k. 594. - Łoziński Franciszek 1876-1885 (42) k. 595-682, przy tym wiersze: "Rozmowa Zmarłych" (odpis z Kuriera Poznańskiego 1883) i "Djabeł" k. 667-669. - Łubieński Edward 1845 i 1846 (2) k. 683-686. - Łuszczkiewicz Władysław 1892 (2) k. 687-689, z dopiskiem Alfreda Römera k. 688.
 • 530 d Mf 1250
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Ang., pol.
 • 561 a Z papierów Leonarda Niedźwieckiego d Niedźw. 1 w Niedźwiecki Leonard
 • 651 a Anglia
 • 651 a Francja
 • 653 a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 a muzyka
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 655 a Biografie
 • 655 a wiersze
 • 700 a Kuczyński Franciszek
 • 700 a Zamoyska Aniela z Sapiehów
 • 700 a Koźmian Stanisław
 • 700 a Spleszyńska C. H.
 • 700 a Römer Alfred
 • 700 a Łuszczkiewicz Władysław
 • 700 a Luboradzki Jan
 • 700 a Lubecki A. D.
 • 700 a Lisiecki
 • 700 a Likowski Edward
 • 700 a Lesiewicz Julian
 • 700 a Lenkiewicz Tadeusz
 • 700 a de |Laveaux Ludwik
 • 700 a Kwiatkowski A.
 • 700 a Kurkiewicz Henryk
 • 700 a Kurnatowska Władysława
 • 700 a Kurowski c litograf
 • 700 a Kunaszowski C.
 • 700 a Kunachowicz
 • 700 a Królikowski Karol
 • 700 a Krassowski Florian
 • 700 a Krasiński Wincenty c syn Chryzantego
 • 700 a Kotula Andrzej
 • 700 a Kotarski Józef
 • 700 a Kossiłowski Ignacy
 • 700 a Kossiłowski Ildefons
 • 700 a Koźmiński Franciszek
 • 700 a Krasiński Alojzy
 • 700 a Krasiński Walerian
 • 700 a Kraszewski, Józef Ignacy c pisarz d (1812-1887)
 • 700 a Kubalski Mikołaj Ambroży
 • 700 a Littre E.
 • 700 a Lubomirski Jerzy
 • 700 a Łosiewicz Leon
 • 700 a Łoziński Franciszek
 • 700 a Łubieński Edward
 • 700 a Zaleski Bronisław
 • 700 a La Hale Charlotte
 • 700 a Lytton Henry Bulwer
 • 700 a Korecki-Cwiet
 • 852 j BK 02406/2
 • 999 a ŁJAST

Indeksy