Varia z okresu napoleońskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01776
 • Kopie:
  • CD 0352 tylko k. 21r-23v
  • Mf 7434
 • Tytuł: Varia z okresu napoleońskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1806-1814
 • Opis fizyczny: k. 91 35x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., pol.
 • Zawartość:
  • 2. Odezwa do Polaków Jana Henryka Dąbrowskiego gen. dywizyi, Józefa Wybickiego Berlin 3.11. 1806 (druk) k. 19; odpis odezwy k.21 CD 3523. Proklamacja gen. Dąbrowskiego do Rzeczypospolitej Polskiej Mediolan 14.12. 1796 k. 20 CD 352 Rozkaz gen. Dąbrowskiego dla kpt. Grabowskiego i W. Krzyckiego. Poznań 09.11. 1806 k. 23 "Odezwa wolnych Włochów do Polaków" b.d. k. 24 "Zasady Rządu" b.d. k. 25 "Uczucie Polaka w dzień wprowadzenia kodeksu Napoleona 1 maja 1808 r." k. 26-27 Wydział Stanu Wojska: Nominacja Wiktora Dobrogojskiego porucznika w Pułku 11. Piechoty na kapitana podp. Józef Xiąże Poniatowski 09.07. 1809. k. 28 Wiersze: L. Osiński: "Na powrót zwycięzkiego Woyska do Stolicy wiersz czytany [...] 22 grudnia 1809 [..]. k. 31-32 J. Kudlicz: "Wiersze niektóre wyjęte z oryginalnego Intermezo p. t. Benefis." k. 30 "Uniwersał na Pospolitą Obronę do obywateli Województw Wielkopolskich [...] Józef Lubicz Radzimiński wda gnieźnieński, [..]. senator [...] Poznań 02.12. 1806" k.33-34 "Instrukcya dla Dozorów szkolnych podp. Stanisław Potocki Prezes I. E. J. Lipiński sekr. gen. 16. 10. 1808" k. 35-42 "Appercu sur la position de Danzig [...] 1811 relativement à ses rapports avec celui de la Pologne" k.43-44 Pismo o kontrybucji dla wojska franc. z "prowincji poznańskiej" podp. Leborgne de Boigne 20.01. 1812 k. 45 "Ustawa o Rządzie Obłasti" (obwód białostocki). Tłum. z ros. oryginału podp. przez Aleksandra I Petersburg 13.07. 1808. k. 46-61 Proklamacja Aleksandra I do "mieszkańców niegdyś Polskich, a teraz Rossyiskich Prowincyi" Wilno, 12.12. 1813 k. 62 (odpis) "Rozkaz dzienny do Woysk Rossijskich [...] Gen. Grafa Wittgenstein" (24.12. 1812) k. 63 "Obiawienie. [...] Obywatelom Xięstwa Warszawskiego [...] aby każdy został na swym mieyscu nie lękaiąc się [...] naymnieyszey krzywdy Gen. Feldmarszałek Xze Kutuzow Smolenski, w Wilnie 27.10. 1812" k. 63v Uniwersał Aleksandra I. 25.12. 1812 k. 64-65 "Rada Depart. Siedleckiego do Komitetu Centralnego w Stolicy [...] Sesja 22. 12. 1813 k. 65-66 "Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego do Prefekta Departamentu Poznańskiego 08. 07. 1814 Podpis K[sawery] Lubecki k.68 Odpowiedź wicekróla włoskiego [Eugene Beauharnois de] cesarzowi Aleksandrowi posłana przezeń do generała Klickiego b.d. k. 69-70 Odpis listu Napoleona do NN 09.10. 1806 k.71-82 "Repons de Sir Majeste l'Empereur aux Deputes de la Confederation b.d. k.83 "Rozkaz Dąbrowskiego gen. dywizyi dla porucznika Heilmajera 18.08. 1814 Pieczęć: Inspektor Popisów Woyska Józef Neyman k. 84 Rozkaz Dąbrowskiego gen. dywizyi dla komendantów posterunków - przejazd wolny kanonikowi Wolickiemu. 15.05 1809 k. 85 Listy Dąbrowskiego do: Puchalski Grzegorz kpt (1766-1833) 09.05 1816 k.87-88. - Markowski [Józef] lekarz 1758-1829 Milano 12 Ventoie (odpis) k.89-90 "Proklamacya do Obywateli Departamentu Poznańskiego względem przystawienia koni Jan Henryk Dąbrowski gen. dywizyi 19.11. 1806" (druk) na nim notka rękopiśmienna dot. dominium Konarzewa k. 91
  • Kopie uniwersałów Aleksandra I z 1812 i 1813. k. 62-68
  • 1. Listy Napoleona I do: Bernadotte Jean Baptiste ks. Ponte Corvo, gen. marsz. Francji, 1800-1806 (8) k. 1- 18 facsimile
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander I car Rosji
  • Beauharnois Eugene de, wicekról Włoch 1805-1814
  • Grabowski Michał komendant m. Gdańska
  • Heilmajer porucznik 1814
  • Kutuzov Michail Illarionovic feldmarszałek ros. 1745-1813
  • Lipiński Józef pedagog, literat, prezes Izby Edukacyjnej 1764-1828
  • Napoleon I cesarz 1769-1821 facs. listów
  • Poniatowski Józef gen. lejt. wojsk kor., min. wojny i wódz nacz. Ks. Warsz., marsz. franc.
  • Potocki Stanisław Kostka prezes Izby Edukacyjnej 1755-1821
  • Radzimiński Józef woj. gnieźn. senator-klan zm.1820
  • Konarzewo majętność 1806 ca
  • Szkolnictwo 19 w.
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Nominacje wojskowe 19 w.
  • Wojsko polskie 19 w.
  • wiersze
  • Odezwy 19 w.
  • Uniwersały
  • Rozporządzenia rządowe 19 w.
  • Rozkazy 19 w.
 • Uwagi: Pismo wielu rąk
 • Katalogi:
  • Estr I, 284
  • Estr II, 284
  • Estr III, 321

MARC

 • 245 a Varia z okresu napoleońskiego.
 • 250 a kop.
 • 260 c 1806-1814
 • 300 a k. 91 c 35x21 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Pismo wielu rąk
 • 510 a Estr c I, 284
 • 510 a Estr c II, 284
 • 510 a Estr c III, 321
 • 520 a 2. |Odezwa do Polaków Jana Henryka Dąbrowskiego gen. dywizyi, Józefa Wybickiego Berlin 3.11. 1806 (druk) k. 19; odpis odezwy k.21 CD 3523. Proklamacja gen. Dąbrowskiego do Rzeczypospolitej Polskiej Mediolan 14.12. 1796 k. 20 CD 352 Rozkaz gen. Dąbrowskiego dla kpt. Grabowskiego i W. Krzyckiego. Poznań 09.11. 1806 k. 23 "Odezwa wolnych Włochów do Polaków" b.d. k. 24 "Zasady Rządu" b.d. k. 25 "Uczucie Polaka w dzień wprowadzenia kodeksu Napoleona 1 maja 1808 r." k. 26-27 Wydział Stanu Wojska: Nominacja Wiktora Dobrogojskiego porucznika w Pułku 11. Piechoty na kapitana podp. Józef Xiąże Poniatowski 09.07. 1809. k. 28 Wiersze: L. Osiński: "Na powrót zwycięzkiego Woyska do Stolicy wiersz czytany [...] 22 grudnia 1809 [..]. k. 31-32 J. Kudlicz: "Wiersze niektóre wyjęte z oryginalnego Intermezo p. t. Benefis." k. 30 "Uniwersał na Pospolitą Obronę do obywateli Województw Wielkopolskich [...] Józef Lubicz Radzimiński wda gnieźnieński, [..]. senator [...] Poznań 02.12. 1806" k.33-34 "Instrukcya dla Dozorów szkolnych podp. Stanisław Potocki Prezes I. E. J. Lipiński sekr. gen. 16. 10. 1808" k. 35-42 "Appercu sur la position de Danzig [...] 1811 relativement à ses rapports avec celui de la Pologne" k.43-44 Pismo o kontrybucji dla wojska franc. z "prowincji poznańskiej" podp. Leborgne de Boigne 20.01. 1812 k. 45 "Ustawa o Rządzie Obłasti" (obwód białostocki). Tłum. z ros. oryginału podp. przez Aleksandra I Petersburg 13.07. 1808. k. 46-61 Proklamacja Aleksandra I do "mieszkańców niegdyś Polskich, a teraz Rossyiskich Prowincyi" Wilno, 12.12. 1813 k. 62 (odpis) "Rozkaz dzienny do Woysk Rossijskich [...] Gen. Grafa Wittgenstein" (24.12. 1812) k. 63 "Obiawienie. [...] Obywatelom Xięstwa Warszawskiego [...] aby każdy został na swym mieyscu nie lękaiąc się [...] naymnieyszey krzywdy Gen. Feldmarszałek Xze Kutuzow Smolenski, w Wilnie 27.10. 1812" k. 63v Uniwersał Aleksandra I. 25.12. 1812 k. 64-65 "Rada Depart. Siedleckiego do Komitetu Centralnego w Stolicy [...] Sesja 22. 12. 1813 k. 65-66 "Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego do Prefekta Departamentu Poznańskiego 08. 07. 1814 Podpis K[sawery] Lubecki k.68 Odpowiedź wicekróla włoskiego [Eugene Beauharnois de] cesarzowi Aleksandrowi posłana przezeń do generała Klickiego b.d. k. 69-70 Odpis listu Napoleona do NN 09.10. 1806 k.71-82 "Repons de Sir Majeste l'Empereur aux Deputes de la Confederation b.d. k.83 "Rozkaz Dąbrowskiego gen. dywizyi dla porucznika Heilmajera 18.08. 1814 Pieczęć: Inspektor Popisów Woyska Józef Neyman k. 84 Rozkaz Dąbrowskiego gen. dywizyi dla komendantów posterunków - przejazd wolny kanonikowi Wolickiemu. 15.05 1809 k. 85 Listy Dąbrowskiego do: Puchalski Grzegorz kpt (1766-1833) 09.05 1816 k.87-88. - Markowski [Józef] lekarz 1758-1829 Milano 12 Ventoie (odpis) k.89-90 "Proklamacya do Obywateli Departamentu Poznańskiego względem przystawienia koni Jan Henryk Dąbrowski gen. dywizyi 19.11. 1806" (druk) na nim notka rękopiśmienna dot. dominium Konarzewa k. 91
 • 520 a Kopie uniwersałów Aleksandra I z 1812 i 1813. k. 62-68
 • 520 a 1. |Listy Napoleona I do: Bernadotte Jean Baptiste ks. Ponte Corvo, gen. marsz. Francji, 1800-1806 (8) k. 1- 18 facsimile
 • 530 d CD 0352 tylko k. 21r-23v
 • 530 d Mf 7434
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Franc., pol.
 • 600 a Aleksander b I c car Rosji
 • 600 a Beauharnois Eugene de, wicekról Włoch 1805-1814
 • 600 a Grabowski Michał c komendant m. Gdańska
 • 600 a Heilmajer porucznik 1814
 • 600 a Kutuzov Michail Illarionovic c feldmarszałek ros. d 1745-1813
 • 600 a Lipiński Józef c pedagog, literat, prezes Izby Edukacyjnej d 1764-1828
 • 600 a Napoleon I cesarz 1769-1821 facs. listów
 • 600 a Poniatowski Józef gen. lejt. wojsk kor., min. wojny i wódz nacz. Ks. Warsz., marsz. franc.
 • 600 a Potocki Stanisław Kostka prezes Izby Edukacyjnej 1755-1821
 • 600 a Radzimiński Józef woj. gnieźn. senator-klan zm.1820
 • 651 a Konarzewo x majętność y 1806 ca
 • 653 a Szkolnictwo 19 w.
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Nominacje wojskowe 19 w.
 • 653 a Wojsko polskie 19 w.
 • 655 a wiersze
 • 655 a Odezwy 19 w.
 • 655 a Uniwersały
 • 655 a Rozporządzenia rządowe 19 w.
 • 655 a Rozkazy 19 w.
 • 700 a Osiński Ludwik c poeta, krytyk, sekr. Warsz. T-wa Przyj. Nauk, dyr. Teatru Narodowego, prof. Uniw. Warsz.
 • 700 a Dobrogojski Wiktor c kpt. Płku 11. Piechoty 1809
 • 700 a Bernadotte Jean Baptiste ks. Ponte Corvo, gen. Francji jako Karol XIV Jan król Szwecji i Norwegii 1763-1844
 • 700 a Dąbrowski Jan Henryk gen.
 • 711 a Komitet Centralny organ doradczy przy Radzie Najwyższej Tymczasowej 1813-1815
 • 711 a Rada Departamentu Siedleckiego 19 w.
 • 711 a Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego
 • 711 a Wydział Stanu Wojska 19 w.
 • 740 a Facsimile listów Napoleona I
 • 740 a Odezwa gen. Dąbrowskiego 1791
 • 740 a Proklamacja gen. Dąbrowskiego 1796
 • 740 a "Uczucie Polaka w dzień wprowadzenia kodeksu Napoleona." 1808
 • 740 a Nominacja Wiktora Dobrogojskiego na kapitana z autogr. ks. Józefa Poniatowskiego. 1809.
 • 740 a Odezwy do obywateli Wielkopolski 1806
 • 740 a Ustawa o rządzie obłaści obwód białostocki. 1808.
 • 740 a "Instrukcja dla dozorów szkolnych." 1808.
 • 740 a Odpowiedź wice-króla włoskiego posłana ces. Aleksandrowi I.
 • 740 a Kopie uniwersałów Aleksandra I z 1812 i 1813.
 • 777 a Kudlicz J. t "Wiersze niektóre wyjęte z oryginalnego Intermezo p. t. Benefis."
 • 852 j BK 01776
 • 920 a odcisk pieczęci urzędowej i Minister Woyny
 • 920 a pieczęć Inspektor Popisów Woyska Józef Neyman
 • 920 a pieczęć f lak czerwony
 • 999 a BD

Indeksy