.Materiały odnoszące się do Henryka Laube (1806-1884), dramaturga, powieściopisarza i dyrektora teatrów w Wiedniu i Lipsku.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01702
 • Kopie: Mf 2326
 • Tytuł: .Materiały odnoszące się do Henryka Laube (1806-1884), dramaturga, powieściopisarza i dyrektora teatrów w Wiedniu i Lipsku.
 • Opis fizyczny: 59 k. 29x24 cm
 • Oprawa: półpł.
 • Język: Niem. franc.
 • Zawartość:
  • Listy do H. Laube z lat 1834-1884 (listów 27, nadto 1 umowa L. o wydanie dzieła i 2 listy dotyczące L.)
  • Druk: "Vorbericht. Den vor Jahresfrist erschienen "Ausgewählten Werken" [...] "Gesammelte Werke" Heinrich Laubes. k. 58-59
  • List gratulacyjny dla Heinricha Laube podp. Max Negele 1882 k. 56
  • List "Max Hesses Verlag" do Alberta Hänela o "Laube-Gesamt-Ausgabe" 1907 k. 55
  • Listy do Heinricha Laube: m.in. Hannusch I.I. b.d. k. 3.- Treller Franz 1872 k. 6-7.- Theinerx Louis 1865 k. 8.- Goldham Ludwig 1856 k. 9-9a. - Heller 1857 k. 10-11.- Briese I. (Hesse Verlag Leipzig) 1907 k. 12-13.- Michel 1884 k. 16-20.- Grimm Herman 1855-1856 (3) k. 14-15, 24-27.- Mayer? Heinrich 1864 k. 30-31.- Guhrauer 1841 k. 32.- Hermannsthal 1860 k. 33.- Grün D. W. 1854 k. 34.- Cotta Johann Georg (Cottasche Buchhandlung) 1834, 1839 (3) k. 36-39, 42-43.- Glaser Rudolf 1838 k. 44-45.- Goldschmidt Wilhelm 1875 k. 46.- Grimm Herman 1857 k. 51-52
 • Hasła przedmiotowe:
  • Laube Heinrich dramaturg, powieściopisarz, dyr. teatrów w Wiedniu i Lipsku 1806-1884
  • Hofburgtheater (Burgtheater) Wiedeń 1741-1897
  • Leipziger Hesse Verlag
  • Leipziger Stadttheater
  • Lipsk
  • Wiedeń
  • Biografia
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Teatr
 • Uwagi: dołączono 1 list luzem

MARC

 • 245 $a .Materiały odnoszące się do Henryka Laube (1806-1884), dramaturga, powieściopisarza i dyrektora teatrów w Wiedniu i Lipsku.
 • 250 $a kop.
 • 300 $a 59 k. $c 29x24 cm
 • 340 $d rkps $e półpł.
 • 500 $a dołączono 1 list luzem
 • 520 $a Listy do H. Laube z lat 1834-1884 (listów 27, nadto 1 umowa L. o wydanie dzieła i 2 listy dotyczące L.)
 • 520 $a Druk: "Vorbericht. Den vor Jahresfrist erschienen "Ausgewählten Werken" [...] "Gesammelte Werke" Heinrich Laubes. k. 58-59
 • 520 $a List gratulacyjny dla Heinricha Laube podp. Max Negele 1882 k. 56
 • 520 $a List "Max Hesses Verlag" do Alberta Hänela o "Laube-Gesamt-Ausgabe" 1907 k. 55
 • 520 $a Listy do Heinricha Laube: m.in. Hannusch I.I. b.d. k. 3.- Treller Franz 1872 k. 6-7.- Theinerx Louis 1865 k. 8.- Goldham Ludwig 1856 k. 9-9a. - Heller 1857 k. 10-11.- Briese I. (Hesse Verlag Leipzig) 1907 k. 12-13.- Michel 1884 k. 16-20.- Grimm Herman 1855-1856 (3) k. 14-15, 24-27.- Mayer? Heinrich 1864 k. 30-31.- Guhrauer 1841 k. 32.- Hermannsthal 1860 k. 33.- Grün D. W. 1854 k. 34.- Cotta Johann Georg (Cottasche Buchhandlung) 1834, 1839 (3) k. 36-39, 42-43.- Glaser Rudolf 1838 k. 44-45.- Goldschmidt Wilhelm 1875 k. 46.- Grimm Herman 1857 k. 51-52
 • 530 $d Mf 2326
 • 541 $c b $d 1949 $e 372
 • 546 $a Niem. franc.
 • 600 $a Laube Heinrich dramaturg, powieściopisarz, dyr. teatrów w Wiedniu i Lipsku 1806-1884
 • 610 $a Hofburgtheater (Burgtheater) $c Wiedeń $d 1741-1897
 • 610 $a Leipziger Hesse Verlag
 • 610 $a Leipziger Stadttheater
 • 651 $a Lipsk
 • 651 $a Wiedeń
 • 653 $a Biografia
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 $a Teatr
 • 700 $a Treller Franz
 • 700 $a Cotta Johann Georg $c księgarz $d 1796-1863
 • 700 $a Glaser Rudolf
 • 700 $a Goldham Ludwig
 • 700 $a Goldschmidt Wilhelm
 • 700 $a Grimm Herman
 • 700 $a Grün D. W.
 • 700 $a Guhrauer
 • 700 $a Hänel Albert 1833-1918
 • 700 $a Hannusch I. I.
 • 700 $a Heller
 • 700 $a Hesse Verlag Leipzig
 • 700 $a Mayer? Heinrich
 • 700 $a Michel
 • 700 $a Theinerx Louis
 • 710 $a Cottasche Buchhandlung
 • 852 $j BK 01702
 • 999 $a DB

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01702