Fragment papierów i korespondencji rodziny linii Ignacego Działyńskiego. Anna Gurowska do Henryki później Błędowskiej i Rotermundowej i Zygmunta, dzieci Ignacego oraz na tych samych listach do matki ich Szczęsnej Woronowiczowej Działyńskiej, Zygmunt Działyński do sióstr i NN, Felińska Ewa do Stefanii z Jóźwińskich Starzeńskiej, prawnuczki Ignacego oraz papiery osobiste Zygmunta Działyńskiego: świadectwa szkolne, umowa z nauczycielem domowym oraz związane z jego małżeństwem z Anielą Wodzicką córką Stanisława i Anny z Jabłonowskich

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07273
 • Kopie: Mf 7858
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Fragment papierów i korespondencji rodziny linii Ignacego Działyńskiego. Anna Gurowska do Henryki później Błędowskiej i Rotermundowej i Zygmunta, dzieci Ignacego oraz na tych samych listach do matki ich Szczęsnej Woronowiczowej Działyńskiej, Zygmunt Działyński do sióstr i NN, Felińska Ewa do Stefanii z Jóźwińskich Starzeńskiej, prawnuczki Ignacego oraz papiery osobiste Zygmunta Działyńskiego: świadectwa szkolne, umowa z nauczycielem domowym oraz związane z jego małżeństwem z Anielą Wodzicką córką Stanisława i Anny z Jabłonowskich
 • Miejsce i czas powstania: 1797-1858
 • Opis fizyczny: 53 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyński Ignacy 1754-1797
  • Kórnik
  • szkoły
  • Majętność Kórnicka 18-19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • korespondencja

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Fragment papierów i korespondencji rodziny linii Ignacego Działyńskiego. Anna Gurowska do Henryki później Błędowskiej i Rotermundowej i Zygmunta, dzieci Ignacego oraz na tych samych listach do matki ich Szczęsnej Woronowiczowej Działyńskiej, Zygmunt Działyński do sióstr i NN, Felińska Ewa do Stefanii z Jóźwińskich Starzeńskiej, prawnuczki Ignacego oraz papiery osobiste Zygmunta Działyńskiego: świadectwa szkolne, umowa z nauczycielem domowym oraz związane z jego małżeństwem z Anielą Wodzicką córką Stanisława i Anny z Jabłonowskich
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1797-1858
 • 300 $a 53 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Hülzen Justynian J. zob. Hylzen Justynian J.
 • 400 $a Wodzicka Aniela zob. Działyńska Aniela z Wodzickich
 • 400 $a Działyńska Józefa zob. Bielińska Józefa z Działyńskich
 • 400 $a Jaźwińska Stefania zob. Starzeńska Stefania z Jaźwińskich
 • 400 $a Woronicz Szczęsna zob. Działyńska Szczęsna z Woroniczów
 • 530 $d Mf 7858
 • 541 $c st. zas.
 • 600 $a Działyński Ignacy 1754-1797
 • 651 $a Kórnik
 • 653 $a szkoły
 • 653 $a Majętność Kórnicka 18-19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 $a korespondencja
 • 700 $a Działyński Zygmunt 1791-1852
 • 700 $a Działyńska Szczęsna z Woroniczów 1770-1831
 • 700 $a Działyński Ignacy 1754-1797
 • 700 $a Felińska Ewa pisarka
 • 700 $a Działyńska Aniela z Wodzickich $d zm. 1832
 • 700 $a Gurowska Anna z Radomickich 1° Działyńska 2° Gurowska
 • 700 $a Bellons Silvestre de
 • 700 $a Bielińska Józefa z Działyńskich
 • 700 $a Rottermundowa Henryka z Działyńskich 1o Błędowska 2o Rottermundowa
 • 700 $a Krysiński Dominik $c nauczyciel domowy Zygmunta Działyńskiego
 • 700 $a Kropiński
 • 700 $a Hylzen Justynian J. zob. Hülzen Justynian J. $c generał
 • 700 $a Starzeńska Stefania z Jaźwińskich
 • 700 $a Hylzen Katarzyna z Działyńskich
 • 852 $j BK 07273

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07273