Różne Celestyny Działyńskiej: rachunki osob. wyciągi, notatki, rysunki, rachunki z podróży, dot. wypraw córki , z nauczycielami, przepisy gospodarskie, zestawienia posiłków etc.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07303/1-2
 • Kopie:
  • Mf 8066
  • Mf 8066
  • BPCim. 3144/1-3
  • CD 108a/1-3
  • Mf 8067
 • Tytuł: Różne Celestyny Działyńskiej: rachunki osob. wyciągi, notatki, rysunki, rachunki z podróży, dot. wypraw córki , z nauczycielami, przepisy gospodarskie, zestawienia posiłków etc.
 • Miejsce i czas powstania: 1830-1874
 • Opis fizyczny: 876k.
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • Bilety wizytowe, powinszowania, życzenia noworoczne dla hrabiny [Celestyny] Działyńskiej k. 1a-25 a, w tym wizytówka z autografem T. Działyńskiego, k. 8a
  • Notatka z zamówieniem mebli : nocne stoliki, szafy, półka umywalnia u Wendelina, na dole data 1866,k. 1
  • Notatka dotycząca przebudowy zamku, fragmentu z ośmiokątną wierzą, wzmiankowany Haddon Hall w Anglii jako inspiracja dla przebudowy, na odwrocie szkic planu ośmiokątnej wierzy, k. 2
  • Notatka z poleceniem wykonania narożnych półek pokrytych aksamitem, półki do pudełek z papierami, podstawki do piór i ołówków, biórko, łóżko, wzmianka o stole ośmiokątnym, który stoi w salonie pani Janowej na górze nad salonem moim gdzie ta piękna podloga ostatnio robiona, rysunki i projekty mebli, k. 3. k.3
  • Notatka z zamówieniem na wykonanie krzesła na biegunach, [ meblem krzesło na biegunach, fotel bujany projekt ] k. 4
  • Instrukcja dla stolarza [?] rysunek/szkic i opis wykonania fotela bujanego oraz umywalnia: szkic i opis wykonania, k. 5
  • Notatka o próbkach listew drewnianych na oprawę buwarów, albumów, k. 6
  • Notatka o wykonanie półek toczonych i parawanu na 5 przęseł, [meble do zamek kórnicki, parawan, półki ], k. 7
  • Notatka o wykonanych robotach stolarskich w Kórniku: drzwi do babińca.drzwi do kościoła, drzwi do szaf w okragłej wieży pod schodami, szafa w sieni prowadzącej do wieży na bieliznę i kołdry, posadzka do wielkiego pokoju za muzeum, dokończyć posadzkę w Muzeum, w oranżeryi łazienka [meble, podlogi , oranżeria ], k. 8
  • meble do zamku w kórniku, szkice krzeseł, lusterko ze szkatułką - szkic, odnotowane cenniki za wykonanie lub naprawę mebli: komoda, stół mahoniowy, stołki wyplatane, szafka, umywalnia, k. 9
  • Notatka dotycząca zamówienia mebli do Poznania, meble w Pałacu Działyńskich, szkic krzesła, biórko, stół, kanapy, stół ośmikątny, [Pałac Działyńskich, meble], k. 10
  • Meble dla Pani Zmoyskiej do Trzebawia, [meble, Trzebaw, cennik, rachunki], k. 11-12
  • krótka notatka o wyrobach z drzewa, m.in. wzmiankowane "wazony drzewne", k. 13
  • Notatka z "rzeczami do załatwienia": porozmawiać z Białkowskim o podłodze, zrobić rysunek do drzwi nowo wybitych z wielkiej sieni do pokojów Izi [Izabela z Czartoryskich Działyńska], zamówić drzewo na drzwi do moich szaf w Poznaniu, prawdopodobnie ok 1857r., k. 14
  • Notatka dotycząca prac w Pałacu Działyńskich, wzmiankowana m.in. winda do drzewa, k. 15
  • Rzemieślnicy zatrudniani w Kórniku i Poznaniu, cennik opłat, k. 16-24
  • Notatka dotycząca budowy silosu [?], k. 25
  • Farbowanie drzewa pana Szafarkiewicza, data 6.4.61, k. 26-27
  • Płace służących, gotówka od Stanislawa Zamoyskiego, koperta z notatkami w środku, reka Celestyny Gryzeldy z Zamoyskich Działyńskiej, data 1869, k. 28-31.
  • Pokwitowanie na odbiór i przeniesienie pieniędzy do kasy Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Sobecki, 28 września 1881, k. 32-34
  • Adnotacja o wydatkach, Celina Działyńska, k. 35
  • Styczeń 1858 rozliczenie o pożyczkach i wypłatach i honorariach dla służących i potrzebujących, k. 36
  • Pokwitowanie zapłaty, k. 37
  • Prośba o pożyczkę do Stefańskiego, Poznań 3 sierpnia 1854, k. 38
  • Pokwitowanie, E. Endemaren, k. 39
  • Rozliczenie z rzemieślnikami , k. 40
  • Nieokreślone wydatki z czerwca i lipca, brak daty rocznej, k. 41
  • Rozliczenie z panem Szlagowskim i wdową po Antonim Milskim, ręką Celiny działyńskiej, k. 42
  • Notatka - obserwacje ze spaceru po parku, data 20 marca 1842, k. 43
  • Notatka -rozliczenie rachunków z matką, Jadwiga Zamoyska i Celina Działyńska, k. 44
  • Wdatki od lipca 1861 r., rachunki, osobiste i gospodarcze, k. 45
  • Rozliczenie z pracownikami/służącymi rzemieślnikami?, k. 46
  • Rozliczenie między Jadwigą Zamoyska i Celiną Działyńską, oraz z Augustem Zamoyskimk. 47-49,
  • Wydatki osobiste Celiny Działyńskiej, k. 50
  • Rozliczenie Celiny Działyńskiej z córką Cecylią Działyńską, k. 51-52, 54
  • Rachunek z Puław, rozliczenie z bratem Janem Zamoyskim, k. 55
  • Wydatki osobiste, k. 53
  • Rachunek z Elizą Zamoyską i Jadwigą Sapiechą, k. 56-59
  • Rachunek osobisty Celiny Działyńskiej, k. 60
  • Rachunek z 1836 r, k. 61
  • Rachynek - rozliczenie z Pauliną Dzieduszycką, k. 62-65
  • Rachunek i rozlicenia na drobne kwoty z rodziną ok 1831- 1840, czasy Oleszyckie, k. 66
  • Pensja panny Birt, k. 67
  • Notatka o śmierci Ksawerego Branickiego, k. 68
  • Notatka popranwnej pisowni i wymowy wybranych wyrazów w języku polskim, k. 69-70
  • Notatka o zakładzie poprawczym dla nieletnich Świętego Michała, k. 71-72
  • Brulion ręką Celiny Działyńskiej dotyczący czyjejś śmierci, czasy oleszyckie, k. 73
  • Notatka "dla pamięci" ręką Działyńskiej dotycząca Macieja Napoleona Nowińskiego syna Tekli z Kossakowskich, k. 74-75 , plus koperta 'Do moej siostry, k. 76.
  • Rachunek za usługi lekarskie dla Tytusa Działyńskiego, k. 74a
  • Notatki z adresami, k. 77
  • Przepis na paszę dla kozic, k. 79
  • Lista nazwisk mieszkańców z Kórnika, m.in. rzemieślnicy i kandydaci/kandydatki do pracy, k. 80-86
  • Wizytówka Carlo Grabowski, k. 87
  • Notatka z 29 marca 1883 roku z nazwiskami i adresami , zob. indeks osobowyk. 88.
  • Spis zawartości paczek przysłanych z Paryża (Jadwiga Zamoyska), k. 90-93
  • Plan podrózy, b.d., do Florencji Celiny Działyńskiej [?], rok 1837 [?], k. 94
  • Spis rzeczy przewożonych podczas podróży/przeprowadzki, w tym dziecięcych zabawek i ubrań, spis rzeczy z Paryża oraz spis rzeczy wysłanych do Rymanowa. Jeden charakter pisma, prawdopodobnie Jadwiga Zamoyska, k 95-101
  • Notatka o charakterze historycznym dotycząca Kazimierza Sprawiedliwego, k. 101a
  • Spis rzeczy yslanych z Paryża 12 maja 1879 r. przez p. Jana Skwarców, k. 102
  • Spis ornatów, prawdopodobnie uzupełnienie spisu z kart 95-101, ten sam charakter pisma, k. 103
  • Plan podróży Poznań - Berlin, Berlin-Poznań, k. 104
  • Wyciąg wydatków ogólnych z 7 miesięcy, w tym na kościół, k. 105-106
  • Ceny ryżu, 1847, k. 107
  • Rachunek za transport z Berlina, k. 108
  • Zaproszenie od hrabiego i hrabiny Zamoyskich, dla hr. Działyńskiego, na czwartek 25 maja na godzinę 4, b.d., k. 108a
  • Rachunek za produkty spożywcze, k. 109
  • Notatka, u kogo w jakie produkty najlepiej się zaopatrywać, adnotacja o zaaresztowaniu piekarza Najmana za spisek, którego żona mieszka przy ulicy Butelskiej, k. 110
  • Rozliczenie wydatków: podatek, kupiec Kapałczyński Wasinski, Neuman, k. 111
  • Rozliczenie, wydatki u kupców, k. 112-113
  • Rozliczenie wydatków, k. 114-115.
  • Rozliczenie wydatków, wrzesień 1849, w tym wydatki na kuchnię, k. 116
  • Rachunek za pobyt w Herensdorf od 8 sierpnia do 11 września, k. 117
  • Rachunek za powrót z Herensdorf do Poznania, spisane w Konarzewie 19 wrzesnia 1849, podpis: Michał k. 118
  • Ugoda z rzeźnikiem o ceny mięsa, k. 120
  • Wydatki na produkty spożywcze i do gospodarstwa domowego, k. 121-122
  • Gospodarstwo domowe, wydatki, k. 123
  • Notatka Celiny o zapasach i zakładaniu spiżarni, k. 124
  • Notatka o wydatkach na Bibliotekę Polską w Paryżu oraz pokwitowanie wpłaty T. Działyńskiego - 1000 fr oraz ks. A.K. czartoryskiego - 500 fr, k. 125, 125 a, 125 b.
  • Rachunki pieniędzy wydanych w drodze Celiny Działyńskiej, Drezno 1847, k. 127-128
  • Wydatki na podróż do Drezna, czerwiec 1847, przez Głogów, Gorlitz, Loban, k. 129-132
  • Podróż z Poznania do Vangeroga, przez Głogów, berlin, Hanower, Brene, pobyt w Vangeroge, pobyt w Heligoland, k. 133-135 1847
  • Kalkulacja kosztów podróży Hamburg-Drezno, k. 136
  • Notatki i rachunki z podróży, k. 137-141
  • Drogowskaz do Paryża, koszty i środki transportu, k. 142
  • Rozliczenie wydatków czerwiec 1835, k. 143
  • Spis rzeczy znajdujących się w pace wysłanej z Paryża, dotyczy podróży Celiny Działyńskiej na pogrzeb matki Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej zmarłej we Florencji w 1837 roku i powrotu przez Paryż do Oleszyc, kwiecień 1838, k. 144-145
  • Rachunek z podróży do Sarnowy, k. 146
  • Rachunek na 13 tal.dla p. Agnieszki Morowins, 1 września 1856r., k. 147
  • Rachunek z 20 lipca 1856 dla p. Błotnickiego, k. 148
  • Celina Działyńska, podróż z Florencji do Paryża: Nota wydatków podróżnych Celiny Działyńskiej, podróż z Florencji do Paryża, notatka przeznaczona najprawdopodobniej dla jej siostry Jadwigi Sapieżyny : Notte envoyée á Hedviga pr Papa, k. 149-154
  • Podróż z Paryża do Wiednia, wydatki, k. 155
  • Wydatki, także pdróżne do Salzburga i Wiednia Tytus Działyński, przed 1839 r., k. 157-159
  • Wydatki podróżne Paryż - Reims, z Poznania do Oleszyc, k. 162-165
  • Opis podróży, w tym nieprzychylna charakterystyka Ferdynanda I Dobrotliwego, k. 167-176
  • Notatki Celiny Działyńskiej, [j. franc.], k. 180 -183
  • Notatki Celiny Działyńskiej lub Jana Działyńskiego dotyczące władców Polski, k. 184-194
  • Notatka prawdopodobnie szkolna dot. literatury i historii Polski, [prawdopodobnie] Jana Działyńskiego [j. franc.], "Morsztyn za Władysława IV" , k. 196
  • Notatka szkolna, prawdopodobnie Jana Działyńskiego, "Do tercyi" z łaciny, matematyki, niemieckiego, francuskiego...." [...] "Do piątej klasy trzeba umieć", k. 197
  • Notatki prawdopodobnie na potrzeby edukacyjne, [j. franc.] Jana Działyńskiego, k. 198-199.
  • Notatka gospodarcza, wypłaty za pracę w majatku, k. 200.
  • Notatka prawdopodobnie szkolna, k. 201,
  • Notatka zawierająca zapisy o sprzedaży poszczególnych produktów oraz rozpisanie miar berlińskich np. garniec ma 4 kwarty, 1/2 garnca - 2 kwarty itd.. oraz wizualizujące poszczególne miary rysunki garnca. Dalej o przeliczeniach miary centnara, łokcia i stopy, k. 204
  • Notatka gospodarcza, "Speculacye różne", ceny za woły, krowy, owce, k. 202-203.
  • Notatka Celiny Działyńskiej o wypłacie zaległych rachunków, k. 205
  • Wydatki na kucharkę, praczę oraz za produkty spożywcze, k. 206-207
  • Wydatki i menu na pierwszy i drugi stół, k. 208
  • Karta z luźnymi notatkami, niegdyś stanowiąca oprawę listów Celiny Działyńskiej, adnotacja pudło T, k. 209
  • Fragment inwentarza, brak początku, spis pozycji od 199-607, k. 210-215
  • Wizytówka Wilhelm Milde, kupca z Lembergu, na odwrocie pokwitowanie zakupu słoika musztardy, 9 kwietnia 1836, k. 217
  • Notatka z podróży, k. 218
  • Notatka Celiny Działyńskiej z kwietnia 1836 roku, o pożyczonych pieniądzach od jej brata Stanisława Zamoyskiego, podczas pobytu we Francji, k. 219
  • Kopia rachunku Gałkiewiczowej dla Celiny Działyńskiej, k. 220
  • Specyfikacja pieniędzy posyłanych z Poturzycy 11 października 1836 r., k. 221.
  • Wydatki bieżące, k. 222-225
  • Notatka z definicją i rysunkiem kamienia węgielnego, k. 226
  • Wydatki za przesyłki pocztowe, k. 227.
  • Spis zawartości paczki np. suknie, książki, nasiona, rysunki, latarki, zabawki, k. 228
  • Spis rzeczy na wystawę paryską, k. 229.
  • Spis przedmiotów różnych m.in. z gospodarstwa domowego, k. 230
  • Szkółka przemysłowa św. Józefa w Rymanowie, charakterystyka, sporządzona przez dyrekcję szkółki,k. 231
  • Notatka z podróży, k. 232-233
  • Wycinek prasowy dotyczący nowinek technologicznych, k. 234
  • Fragment notatki, nieczytelny, prawdopodobnie gospodarczej, k. 235.
  • Fragment komentarza z wizyty na wystawie malarskiej, k. 236.
  • Fragment notatki dot. wydanych pieniędzy/niepełny rachunek [nieczytelna], k. 237.
  • Wizytówka sklepu N. Rahoza przy Bulwarze Inwalidów w Paryżu, k. 238
  • Notatka dot. rzeczy do zrobienia lub kupienia, m.in. zakup świec lub organizacja przyjęcia do pracy nowych służących, k. 239
  • Notatka - lista zakupów do zrobienia w Rzymie, b.d., k. 240
  • Lista kontaktów: nazwiska i miejscowości, k. 241.
  • Rysunek nieokreślonego (przeplatanego) wzoru, k. 242.
  • Notatka z wydanych pieniędzy, np. "2 praczkom - każdej 2", k. 243
  • Notatka dot. portatylu (przenośnego ołtarzyka) [?]- zlecenie wykonania?, k. 244
  • Podsumowanie wydanych i pożyczonych pieniędzy, k. 245.
  • Wydatki na szwaczkę, k. 246
  • Notatka Celiny Działyńskiej, co kupić i co rozbić, m.in o zakupie proszku do zębów oraz notatka o zadaniach dla założonej przez nią szkółki ludowej np. "dla szkółki przepisać przysłowia", k. 247-248.
  • Wycinki z gazet dot. m.in.reklamy zegarków, k. 249-251.
  • Notatka z Oleszyc, 30 listopada 1838, o odebranych pieniądzach od księżnej Sapieżyny, k. 252.
  • Wydatki Celiny Działyńskiej za rok 1852, w tym konfekcja damska dla siebie córek i9 panny Birt, w tym wtdatki na służbę oraz za różne usługi, k. 254-257
  • Notatka ogrodnika dla Celiny Działyńskiej o dbaniu o oranżerię, k. 253
  • Adnotacja o zakupie pierścionka, k. 258
  • Spis konfekcji damskiej/wyprawa ślubna [?] w tym spis sukien, Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, k. 259
  • Notatka o wydatkach za poszczególne usługi głównie krawieckie, k. 260
  • Spis sukien, w tym srebrem prawdziwym chaftowana, k. 261
  • Spis sukien Jadwigi Zamoyskiej, przegląd odzieży sporządzony prawdopodobnie przez Celinę Działyńską, komentarze np. czy nadaje się do noszenia, czy do naprawy, czy tylko na rano, k. 262.
  • Suknie Jadwigi Zamoyskiej: na rano i na obiad, k. 263
  • Wydatki w Oleszycach, o pensjach dla służby, spis ekonomów w Kórniku, w Trzebawiu w Strzępiniu, k. 264v.k. 264
  • Wydatki do Maryni [Maria z Działyńskich Grudzińska], k. 265.
  • Spis mebli i ceny za ich wykonanie, k. 266.
  • "Wykaz co się należy za maj" - zapłata dla rzeźnika, w handlu korzennym, na poczcie i " za psprzątanie", k. 267.
  • rachunki dla czajkowskiej (służącej), k. 268
  • Rozliczenie za dostawę drewna z Domaradzkim, data Poznań 1 lipca 1848, k. 269.
  • Różne wydatki, w tym bilety do teatru, k. 270.
  • Spis odzieży, głównie bielizna nocna i pończochy wysłanych do Rokosowa, dla córki Elżbiety z Działyńskich Czartoryskiej [elementy wyprawy ślubnej], ręka Celiny z Zamoyskich Działyńskiej [na k. 273 jej inicjały], w tym wzory koszul dziennych i nocnych dla córki [k. 278], k. 271-278., k. 271-278.
  • Rachunki za zakupy w Paryżu, wyprawa ślubna dla córki Elżbiety z Działyńskich Czartoryskiej, k. 279-284.
  • Rachunek hrabiny Działyńskiej 29 listopada 1871, k. 285
  • Notatka - słabo czytelna - z wydanych pieniędzy, m.in. na stangreta i szpilki, k. 286.
  • Notatka "ku pamięci" z osobistych wydatków: "Od Szamotulskiej - zatrzymałam 2 sztuki, które kupię jeżeli po 1 zł za łokieć spuści", k. 287.
  • Przybory do pisania - wyatki, k. 288
  • _Przybory do szycia - wydatki, k. 289.
  • Notatka z wydatków za podróż i transport, k. 290
  • Naczynia stołowe - spis, zakup i ceny, k. 291
  • Wydatki podróżne z Paryża, k. 292-296
  • Wydatki na materiały krawieckie, k. 297-298.
  • Osobiste wydatki Celiny Działyńskiej, k. 299.
  • osobiste wydatki Celiny Działyńskiej, m.in. materiały do pisania oraz chustki do nosa,pończochy, k. 300-307
  • Projekt/wzór - rysunek wzoru do wydziergania szydełkiem przy sukni, k. 308-311
  • Przepis na kwas karbolowy/fenol, k. 312
  • Adres Józefy Wojczyńskiej, k. 313
  • Należności dla służących , spis służących w kórnickim zamku, k. 314.
  • Luźna notatka o sprawach do załatwienia np. zakup amazonki lub o zatrudnieniu ogrodnika Kołeckiego, przewiezieniu rzeczy z Konarzewa, k. 315-318.
  • Lista rzeczy do zrobieni/kupienia (franc.), k. 319
  • Lista rzeczy do zrobienia/wydatki w Dreźnie, k. 320.
  • Kopia kwitu danego pani Raczyńskiej 29 kwietnia 1852 r., k. 321-322.
  • Rachunki za kupno wołów do majątku, k. 324.
  • Wydatki i zwrot długów w grudniu 1865 r., k. 325.
  • Krótka notka o wykonaniu fotografii, k. 326
  • Spis rzeczy do "załatwienia" w Berlinie i w Poznaniu, k. 327-328.
  • Notatka ogrodnicz: "Obsadzić roślinami wijacymi cały palac", k. 329.
  • Notatka nieprecyzyjna o zakupie potrzebnych rzeczy plus adnotacja z nazwiskiem Madame Dachnowska poste restante a Posen, k. 330-332 [w tym brak k. 331].
  • Koperta z adresem Szanowny zarząd Zakładu Hrabiny Zamoyskiej, Zakopane Kuźnice, wewnątrz ekslibrisy bibl. ordynacji Zamoyskich: ozdobny medalion z inicjałami M.R., k. 334, herb Zamoyskiech Jelita z zawołaniem "to mniey boli", k. 335, urwany fragment notatki z wizerunkiem korony herbowa Z amoyskich, k. 336, "wycinanka"/szablon ze szlachcicem z szablą i w kontuszu, na dole adnotacja drobnym pismem "robota babuni Celestyny Działyńskiej" ręka prawdopodobnie Marii Zamoyskiej, k. 337.
  • Pokwitowanie odebranych pieniędzy z rąk hrabiny Celiny Działyńskiej, k. 335a
  • Brulion listu, adresat nieczyt X. Ordynat Doz.[...], k. 337a.
  • Notatka nieczytelna, na owrocie rekomendacja dla służącej, k. 336a
  • Spis roślin [do posadzenia?], m.in. szakłak, głóg, czeremcha, róża polna, orzech włoski, ciernie, k. 338.
  • Luźne notatki co kupić (np. ciżemki dla panny Cecylii, k. 339) lub co zostało kupione, k. 338a, 338b, 339, 339a, 339b.
  • Podliczenie wydatków różnych, m. in. za transport furmanką, k. 340.
  • Bilet wstępu" Extrait d'eau de Cologne double par F. Marie Farina no 4711", k. 340a.
  • Dyspozycja załatwienia sprawy w sklepie z materiałami krawieckimi, plus rachunek za materiały krawieckie, w tym m.in. bawełna do cerowania , jedwab, nici..., k. 341-341a.
  • Rachunek za trzewiki z Wiednia, kapelusz i rękawiczki, k. 342
  • Zlecenie zakupów w sklepie bławatnym na perkale do pokrycia mebli, k. 342a
  • Rachunek za pobyt w hotelu w Berlinie, 14 września 1879, k. 343.
  • Rachunek dla hrabiny Działyńskiej, pobyt i wyżywienie w podróży, k. 344.
  • Koszty podróży Celiny Działyńskiej, wrzesień 1871 [?], k. 344a.
  • Pokwitowanie pożyczek od hrabiny Działyńskiej, k. 345-349.
  • "Pożyczka od JW Pani Hrabiny" - spis dłużników, k. 350
  • Poręczenie wypłaty, Poznań 2 marca 1872, k. 351
  • Pokwitowanie pożyczek od Celiny Działyńskiej, Wojciech Urbanowski, Poznań 5 lipca 1881, Helena Parczewska , Wacław Jezierski, Poznań 12 luty 1881, Poznań 9 lipca 1881, k. 352-354.
  • Rachunek za kupioną garderobę dla chłopców Czerkiewicza i Węclewicza, 23 lutego 1855, k. 355., k.
  • Celestyna Działyńska - jałmużna dla ubogich: Wykaz wydanych pieniędzy dla ubogich na jałmużnę 1871-1872, z kasy Celestyny Działyńskiej, k. 357.
  • Fragment notatki dot. spłaty długu, k. 358.
  • Rachunki Celiny Działyńskiej, gospodarstwo domowe i gospodarstwo kórnickie, np. zlecenie wykonania poręczy na schody w okrągłej wieży (k. 361), czy wykonanie drzwi do kościoła kórnickiego, za robotę fraka liberyjnego czy inne uniformy dla służby (k. 383-384), wydatki domowe w 1873 r. (k. 392-393prośba o zwrot długu za bukiety na ozdobę ołtarza na Boże Ciało (k. 394), wydatki na gospodarstwo domowe w Poznaniu 1852 r. (k. 395), wydatki podczas pobytu w Berlinie w grudniu 1852 r., (k. 397)k. 359-402
  • Kuchnia: Menu: Śniadanie, obiad , kolacja, k. 403.
  • Kuchnia: karta obiadu, k. 404
  • Podróże: bilety z Berlina do Poznania, koszty, k. 405-406.
  • Wydatek domowy i wydatek kuchenny, k. 407
  • Wydatki paryskie, nieczyt., k. 408.
  • Kuchnia, menu, spis potraw, k. 409-410.
  • Kwoty do zapłacenia, k. 411.
  • Karta obiadu, k. 412.
  • Lista zakupów, k. 413.
  • Menu obiadowe, k. 414
  • Menu oraz przepisy kulinarne, k. 415-432
  • Krótka notatka o uiszczonej opłacie, k. 333
  • Notatka Celestyny o zakupie zegarka od Patka dla Tytusa Działyńskiego: "Zegarek, który się memu mężowi podobał emaliowany szafir z emaliowaną gwiazdą - 160 tal." do notatki przypięty emblemat z logo firmy z napisem: Patek&Co fabrique herlogerie à Gèneve i numer zegarka 4589, który podobał się Tytusowi Działyńskiemu, poniżej numer innego modelu 3641 w cenie 280 tal. Chodzi o istniejącą do dziś, a założoną w 1839 roku przez dwóch polskich emigrantów - Antoniego Patka i Franciszka Czapka, firmę zegarmistrzowską "Patek Czapek & Co" potem od 1845 roku po wszczęciu współpracy z paryskim inżynierem Adrienem Philippe firma zmieniła na używaną do dziś nazwę - "Patek Philippe".
  • Nieczytelna notatka, k. 435
  • Ozdobna karta/ulotka reklamowa Ernest Carre, 31 rue de Sevres, Paris, na odwrocie notatki Celestyny Działyńskiej,k. 436
  • "Aparaty kościelne": spis ornatów i dary przekazane na kościół, k. 437-490
  • Rachunki dla JWP hrabiny Celiny Działyńskiej za ornaty, k. 491-497
  • Spis pań, które brały udział w wencie charytatywnej: Pani Sierakowska, Izabela Mycielska, Antonina z Gajewskich Platerowa, Katarzyna z Mielżyńskich Platerowa, Anna z Platerów Platerowa, Eleonora Gajewska, Józefina Żółtowska, k. 498
  • Rachunek dla Celestyny Działyńskiej za przybory do aparatów (wyposażenia) kościelnych, k. 499.
  • Rachunek za tekstylia, k. 500.
  • Prośba o zwrot należności, k. 501
  • Krótka notatka o treści: "W tym samym miejscu znajduje się jeszcze W. Sosnowskiego z roku 1829 i W. Łuckiego z roku 1830", k. 502
  • Podsumowanie wypłaconych pieniędzy, k. 503.
  • Koperty adresowane do Celiny Działyńskiej, k. 504-505. k. 504
  • Notatki z września, lista wydatków, 1887, k. 506
  • Spis odzieży, w tym spodnie i paltonik kortowe, k. 507-508
  • Pokwitowanie dla pana Borowicza, piwowara z Kórnika, 20.04.1869, k. 509
  • Projekt lodowni, k. 510
  • Spis rzeczy Jaśnie Wielmożnego Pana hrabiego, k. 511
  • "Wykaz randszaftowy" notatka słabo czytelna, część ucięta, k. 512
  • Wyciąg przychodu i rozchodu marzec-grudzień b.d., k. 513-513v.
  • Wydatki od 1 marca 1848 r. do marca 1849 r., k. 514.
  • Finanse, majątek: rozliczenie wydatków, w tym wydatków z podróży, podatków i wydatki na rzemieślników, k. 515-516.
  • Podróże: krótka notatka o oberży i oberżyście w Loreto, k. 517
  • Finanse, gospodarstwo, majątek: notatka o zapłacie Jakubowskiemu puszkarzowi i Plewkiewiczowi mosiężnikowi, k. 518
  • Podróże: co warto zobaczyć w Toruniu, notatka Celiny Działyńskiej, k. 519-519v.
  • Podróże i wydatki w restauracji, k. 520.
  • Wydatki różne, podsumowanie, k. 521
  • Autograf T. Działyński, k. 522
  • Notatka Celiny Działyńskiej , wzmianka o sztychowaniu rysunków Norblina, k. 523
  • Majątek kórnicki: notatka: "Gospodarze kórniccy, którzy we wszystkich pracach społecznych gorliwy brali udział: Jan Maychrzycki ze Skrzynek (Moszczennica), Jan Łopinski z Radzewa, Jan Mieloch z Dębca" , k. 524.
  • Dobroczynność: drobne rzeczy na fanty, które można w domu zrobić", Nazwiska, adresy i charakterystyka kobiet - kandydatki na mamki/służące?, (k. 527, 530) Na odwrocie wizytówki pani Zamoyskiej z Sapiechów rysunek dłoni jako mapy? : " Manuel d'histoire generale", (k. 531), rysunek stojaka do suszenia butelek (k. 533), k. 525-536
  • Prasa: notka z Kuriera codziennego, 3 marca 1860, o śmierci hrabianki Marii Potockiej w dniu 28 lutego, k. 537-538.
  • Koperta adresowana na Monsieur le comte Działyński na Albemarle St w Londynie (prawdopodobnie chodzi o Tytusa Działyńskiego i jego pobyt w Londynie w celu odwiedzenia Wystawy Światowej) w 1851 r., k. 539.
  • Notatka ręką Celiny Działyńskiej - być może prośba do przebywającego w Anglii męża o zakup książeczek o architekturze gotyckiej angielskiej, którą Działyńscy byli zachwyceni, k. 540.
  • Notatka - podsumowanie wydatków, 1873, k. 541
  • Notki i adresy z adnotacją "wyłącznie z pudła T", k. 542-547.
  • zakupy w Paryżu, produkty i adresy sklepów, w tym G. Derbanne, Courtier Juré d'Assurances, Place de la Bourse 7, Paris k. 548-551
  • Notatka z listą rzeczy do zrobienia: np. zakupy związane z konfekcją kobiecą, np. koronki, szczoteczki do sukien itd, k. 552
  • Podróże, zakupy - notatki z Francji - lista ulic i sklepów (?), k. 553-559
  • Reklama ulotki apteczne "L'anisine - marc", k. 560-561.
  • Informacja o pożyczce dla Charlesa Gilewicza, k. 562
  • Kupno domu po Pelińskim - finanse Celiny Działyńskiej, k. 563
  • Finanse Celiny Działyńskiej, (przed 1866), m.in. z bratem Konstantym Zamoyskim (1799-1866), k. 564
  • Finanse Celiny Działyńskiej - notatka z przypomnieniem o potrzebie uregulowania kwestii majątkowych, k. 565.
  • Finanse Tytusa Działyńskiego, o zadłużeniu wobec T. Działyńskiego na sumę dóch tysięcy florenów, 4.12.1857 r., k. 566.
  • Finanse tytusa Działyńskiego, kwit na sumę 3500 florenów, 18.12.1857, k. 567.
  • Notatki Celiny Działyńskiej, tematy społeczne, sprawy bieżące, k. 568, 570-580
  • Dowcip "Doniesienie Zoologiczne", ręką Jana Działyńskiego, k. 569.
  • Spis nazwisk, lista gości w tym m.in: P. Panińska i jej córki, , P. Potworowska Edwardowa, P. Wodyńska, P. Walerowa Kwilecka, , Mieczysławowa Kwilecka, , Janowa Mielżyńska, (?), k. 581
  • Edukacja i szkoły w Poznaniu w 19 w.: notatka Celiny Działyńskiej o szkołach, wychowaniu dzieci i jej negatywna opinia na temat księży w szkolnictwie, k. 582
  • Wypisy i notatki z lekcji: Wypis z listu (NN.) z 1848 r. (patriotyzm i wychowanie, religia), k. 583-584
  • Wypisy i notatki z lekcji: Notatki z wykładów Mickiewicza: "Mickiewicza o Nieboskiej komedyi (z kursu trzecioletniego 1842-1843, literatury słowiańskiej, wykładanej w kolegium francuskim", k. 585-586.
  • Wypisy i notatki historyczne, k. 587-588
  • Luźne notatki: spis mebli, podsumowanie wydatków, k. 589
  • Architektura, Pałac Błękitny, Rysunek - rzut pietra w Pałacu Błękitnym w Warszawie, opis reka Celiny Działyńskiej adnotacje "W tej oficynie na gorze moi bracia mieszkali" "W r. 1831 ja tam mieszkałam, Jadzia się tu urodziła", k. 590.
  • Adresy: Ksawery Jeżewski w Rościszewie, woj. Płockie, wuj pana Józefa Skwarskiego, sprawa datków, k. 591
  • Wykaz jałmużników, k. 592.
  • O zatrudnieniu służącej do Hotel Lambert, k. 593.
  • Kupno wioski dla państwa Polanowskich, k. 594
  • Alkohol, spis wina, k. 595.
  • Notatki gospodarcze, niezident., k.596-597
  • Notatki gospodarcze, wydatki, marzec, b.d., k. 598
  • Instytut Panien Polskich w Paryżu: Ogłoszenie o poszukiwaniu nauczycielki do Instytutu Panien Polskich w Paryżu, k. 600.
  • Notatki gospodarskie, k. 602-603
  • Zakup rzeźb, zapytanie o ceny, rozliczenia za drobne pożyczki, k. 604-605
  • Obligacje, bank Potocki-Kwilecki, pokwitowanie odbioru, Poznań 22.12.1887, k. 606
  • Notatka gospodarcza, prowadzenie domu, kupno kołder, ceny, k. 607-609.
  • X. Serafin Wojciech Schultz w Jerozolimie u OO. Franciszkanów, not.: 60 fr złotem, k. 610
  • Rachunek pani Radolińskiej, Berlin 15 września 1875, na 37 marek i 20 fen., k. 611.
  • Kupno/wydatki osobistych rzeczy (odzież: pończochy, bielizna), k. 612
  • Higiena: Projekt szkatułki [kosmetyczki] na przybory toaletowe i higieniczne, "szkatułka dla Izi" [Izabela z Czartoryskich Działyńska], która miała być dla niej prezentem, ręką Celiny Działyńskiej, k. 613-614.
  • Higiena: Wzory/projekty pojemników na przybory toaletowe, k. 615
  • Odzież, ubiory, konfekcja damska, projekty: nakrycia głowy, kapelusz, kołnierz, koszula dzienna, k. 616-617, 619, 620.
  • Wzór koronki, k. 618
  • Wzór pudełka na przybory toaletowe, k. 621-623.
  • Odzież, szablon wzoru ozdobnego na falbanę sukni, k. 624.
  • Odzież, szablon wzoru roślinnego, k. 625.
  • Odzież, wykroje krawieckie, k. 626.
  • Odzież naprawa, koszty, k. 628
  • Rachunek z 26 lipca 1847, Drezno, k. 629.
  • Iza z Działyńskich Czartoryska: "Spis bielizny danej mi przez mamę, Drezno 28 września 1849", k 630.
  • Karta nienumerowana, fragment urwanej notatki odnosi się do kroju odzieży. Po karcie 630 i przed kartą 631.
  • Rachunek z Drezna F.A. Baumann, k. 631
  • Rachunek dla Jaśnie Wielmożnej Hrabiny Działyńskiej za biżuterię i ozdobne przedmioty codziennego użytku, k. 632-633.
  • Spis sukien i bielizny dla córek, odzież dla dzieci, spis sukien kupionych w Dreźnie, szkic kaftanika nocnego, rysunki twarzy, Drezno 1847, k. 634-641
  • rachunki za zakupy w Hamburgu i Dreźnie, 1847, k. 642-648
  • Rozliczenie rachunku za wyjazd do Drezna i Hamburga Celiny z Zamoyskich Działyńskiej, wrzesień-październik 1847, k. 649-658
  • Finanse: pokwitowanie za wypłacone przez Tytusa Działyńskiego pieniądze, 17 luty 1848, k. 659
  • Rachunek za suknie Celina Działyńska, Hamburg, październik 1847, k. 660.
  • Rachunek za nocleg w Hotelu de l'Europe w Hamburgu, 26 września 1847, k. 661.
  • Spis odzieży, w tym koszule, spodnie, kaftaniki, k. 662.
  • Notatka z pobytu w Hamburgu Celiny Działyńskiej w 1847 roku, k. 663
  • Spis koszul i ręczników, k. 664
  • Notatka gospodarcza dot. naprawy bielizny pościelowej, k. 665
  • Akcesoria odzieżowe: mankietki i kołnierzyki, spis i ceny, k. 666
  • Rachunek ze składu towarów płóciennych, wełnianych, bawełnianych, bielizny damskiej i męskiej (zakup chustek), k. 667-668
  • Rachunki Elżbiety "Izi" z Działyńskich Czartoryskiej, k. 669-670
  • Notatki gospodarcze, wydatki na bieżące potzreby, drobne zapłaty służbie za posługi, k. 671-674
  • Notatka o kosztach materiałów krawieckich, k. 675-676
  • Notatka gospodarcza o zapłatach dla służby i za usługi m. in. krawieckie, k. 677.
  • Rachunki handlu, płótna i bielizny Katarzyny Szymańskiej, ul. Nowa 4, Poznań 22 marca 1848, k. 678-684
  • Rachunki od K. Liszkowskiego, Handel towarów modnych, sklep mieścił się na Rynku w Poznaniu pod nr 48, k. 686-699.
  • Rachunki dla Celiny Działyńskiej od C. G. Blau, skład klejnotów, wyrobów ze złota i srebra, Poznań ul. Wrocławska 38, k. 700-701
  • Receptury na domowe specyfiki, k. 703-704.
  • Przepis na "bardzo dobry ocet", k. 705
  • Przepis do czernienia i chędożenia szorów, k. 706-707
  • Domowe receptury, k. 708-713, k. 715
  • Gotowanie kawy w maszynce Anusi, k. 714
  • Rachunek dla Celiny Działyńskiej od J. Antoszewskiego w Bazarze, za robotę blacharską, 15 czerwca 1873, k. 716.
  • Jan Szwarc, introligator, rachunek za naukę, 1865, k. 717.
  • Koperty, k. 718-720
  • Wzory, kroje czcionek, inicjały, k. 722-731
  • Próbki materiału na suknię ślubną, kawałki materiału: ecru przezroczysty ze wzorem: 1. kwiatowym ułożonym w półokrągłe fale, 2. łezki (2razy), 3. motyw roślinny, 4. dwa fragmenty koronki/tiulu z motywem roślinnym, za kartą 731.
  • Próbki poznańskich [krwacowych?], materiały "odnoszące się do wyprawy ślubnej Xny Czartoryskiej", kaftanik nocny, rysunek, k. 733
  • Kaftanik nocny z hatem, liczne adnotacje i wzkazówki szycia, k. 734, 724v.
  • Notatki dla krawcowej, spis materiałów, na odwrocie rysunek głowa mężczyzny w lisiurze k. 735
  • Próbki tkanin na suknię ślubną, dwie sztuki, za kartą 735
  • koszula nocna, opis, notatki, k. 737
  • Notatki krawieckie, ceny dodatków, k. 738
  • Próbki tkanin na suknię ślubną, trzy sztuki, po k. 738
  • Notatka dot. wyprawy ślubnej Xny Czartoryskiej, k. 744
  • Prośba o rekompensatę finansową dla kościoła Marii Magdaleny w Poznaniu, ze względu na to, że ślub najstarszej córki Tytus Działyńskiego - Elżbiety (Izi) odbył się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu [a więc na terenie parafii kościoła Św. Marii Magdaleny], a nie w samym kościele Św. Marii Magdaleny, według proszących, kościół poniósł przez to stratę finansową, k. 745-746.
  • Zapłata dla organisty za ślub najstarszej córki Tytusa Działyńskiego - Elżbiety, k. 747.
  • Rachunek handlu nowych towarów modnych Meyera Falka na ul. Wilhelmowskiej 8 w Poznaniu,, k. 748
  • "Rachunek dla Jaśnie Wielmożnej Hrabianki Działyńskiej najstarszej" - m.in. za suknie, k. 749
  • Rachunek dla hrabiny Działyńskiej od magazynu strojów modnych towarów Alexa Kozłowskiego, k. 750
  • Rachunek dla hrabiny Działyńskiej z 12 lutego 1848 roku, k. 751
  • Rachunek dla hrabiny Działyńskiej ze składu N. Moczyńskiej, k. 752 i k. 754
  • Rachunek dla hrabiny Działyńskiej z pasmanterii niemieckiej C.F. Schupping, k. 753 i k. 756.
  • Rachunek za sztukę płótna na prześcieradło, k. 755
  • Podręczna notatka ze spisem rzecy do zrobienia, k. 757.
  • Podręczne notatki - informacja o drobnych wydatkach na bieżące potrzeby w związku ze ślubem Elżbiety Działyńskiej, k. 758-759.
  • Rachunki dla Celiny Działyńskiej od kupca poznańskiego Kamińskiego, luty 1848, k. 760-766.
  • Notatka za odebraną zapłatę przez Maiannę Laszkiewicz, k. 767
  • Zakup 15 skórek "niebieskich" lisów i flaneli na salopę,
  • Rachunek dla Tytusa Działyńskiego za niebieskie lisy, od kupca poznańskiego M.A. Lowensohn, luty 1848, k. 769
  • Rachunek, 18 luty 1848, dotyczy sprawunków związanych z wyprawą ślubną najstarszej córki Tytusa Elżbiety Czartoryskiej, k. 770.
  • Rachunek dla Jaśnie Wielmożnej Pani Działyńskiej za kamasze i pantofelki, luty 1848, k. 771.
  • Rachunek z Drezna z 22 października 1847 r., k. 772.
  • Rachunek od jubilera berlińskiego, k. 773
  • Notatka dla krawcowej, dyspozycja dla szewcowej na obstalowane buty oraz dyspozycja na szycie kołder, k. 774-775.
  • Notatka z zapłaconych pieniędzy za usługi oraz długi, k. 776
  • Rachunki od szycia koszul, k. 777
  • Notatka dla krawcowej, k. 778
  • Spis sukien, k. 779, pokwitowanie rachunku, k. 781
  • Spis bielizny nocnej (czepki), fartuszki i trzewiczki - wydatki, k. 782.
  • Szkic twarzy męskiej, k. 783
  • Wyprawa Marii z Działyńskich Grudzińskiej, k. 784
  • Wyprawa Marii z Działyńskich Grudzińskiej, projekt wzorów koszuli/ ubiór kobiecy, k. 785
  • Wyprawa Marii z Działyńskich Grudzińskiej, podsumowanie wydatków, k. 786.
  • Rachunek. Podsumowanie wydatków dla "JW. hrabiny Działyńskiej" od lutego do lipca 1833, k. 787
  • Wyprawa Marii z Działyńskich Grudzińskiej, wzory i szkice górnych części stroju kobiecego/ ubiór kobiecy, rysunki,k. 788
  • Wyprawa Marii z Działyńskich Grudzińskiej, notatka ręką Cecylii Działyńskiej, dotyczy gromadzenia bielizny, rysunek górnej części ubioru kobiecego, k. 789.
  • Wyprawa Mari z Działyńskich Grudzińskiej, spis potrzebnych rzeczy, na odwrocie rysunek: elementy ubioru kobiecego k. 790
  • Ubiory damskie. Tekstylia domowe. Spis sukien, w tym m.in. suknia adamaszkowa czarna i popielata w centki, k. 791-794.
  • "Jadzi dziecięcia wyprawka" spis ubrań i kołderek dla dziecka Jadwigi Zamoyskiej,, k. 795
  • Odzież, konfekcja damska i dziecięca, k. 796
  • Jadzi wyprawa, czyli spis rzeczy z wyprawy ślubnej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, k. 797-804.
  • Wprawka dla dziecka, k. 805-806, k. 808
  • Rachunek z Berlina, wyprawka dla dziecka, k. 807
  • Notatka ołówkiem: "Spis wyprawy, podobo Jadzi", wyprawa Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej ?k. 809-830.
  • Adnotacja ołówkiem: "Do wyprawy Elizy z Zamoyskich Zenonowej Brzozowskiej", wyprawa Elizy z Zamoyskich Brzozowskiej, ręka Celiny Działyńskiej, k. 831-836.
  • Spis konfekcji damskiej, k. 837-838
  • Spisy do wyprawy Elizy z Zamoyskich, kopia listu, który Celina Działyńska z Zamoyskich wysłała do Drezna, k. 839-848
  • Spis kołder, pościeli i garderoby damskiej, k. 849-850.
  • Notatka Jadwigi z Zamoyskich Sapieżyny: "Pani Działyńska winna Ojcu za wyprawę dla córki dwieście fl. 27 kwietnia 1848, k. 851.
  • Rachunek, Drezno 24 czerwaca 1847, k. 852
  • Potwierdzenie opłaty, 1847, do wyprawy Elizy Zamoyskiej [?], k. 853
  • Notatka z adnotacją dla Elizy, dalej spisy konfekcji damskiej, prawdopodobnie dotyczy wyprawy ślubnej Elizy z Zamoyskich Brzozowskiej, po k. 859 trójkątny fragment materiału w czerwoną kratę, 7x8x10,5cm., Eliza z Zamoyskich to siostra Celiny Działyńskiej, k. 854-863.
  • Pokwitowanie odbioru pieniędzy przez Elizę Brzozowską, k. 864.
  • Spis tekstyliów, k. 865
  • Rachunek wyprawy, spis odzieży, bielizny pościelowej i tekstyliów, notatka: "co kupić w Poznaniu", k. 866-867.
  • Rachunek dla hrabiny Działyńskiej [Celestyny Gryzeldy] od kupca J.M.R. Witkowskiego, za kupno tekstyliów, 25 maja 1847, k. 868
  • Spis tekstyliów, niezidentyfikowany, k. 870.
  • Rachunek dla hrabiny Działyńskiej od kupca tekstylnego J.M.R. Witkowskiego, k. 871.
  • Rachunek od kupca D. Immerwahr, k. 872.
  • Rachunek za tekstylia (ręczniki, chustki, gorsiki, koszulki...), k. 873
  • Rachunek od kupca tekstylnego J.M.R. Witkowskiego,22 czerwca 1847, k. 874.
  • Lużne kartki z notatkami wzorami inicjałów, rysunkami, k. 875-876.
 • Grafika:
  • wieża ośmiokątna, szkic planu k. 2
  • półki narożne, projekt k. 3 półki narożne, projekt
  • koszula, kaftanik, rysunek k. 733-734v. półki narożne, projekt
  • koszula nocna, rysunek k. 737 półki narożne, projekt
  • krzesła, szkice k. 9
  • lusterko na szkatułce, szkic k. 9
  • krzesło toczone nogi, szkic k. 10
  • nakrycia głowy, czapka, szkic głowy mężczyzny w lisiurze k. k. 735v
 • Hasła przedmiotowe:
  • Alesandrowski ekonom w majątku kórnickim w Kromolicach
  • Arendt malarz
  • Błaszczyński stolarz
  • Błotnicki rzemieślnik?
  • Bogdański rzemieślnik
  • Borowicz piwowar z Kórnika
  • Branicki, Franciszek Ksawery emigracyjny działacz narodowy, finansista, właściciel zamku Montresor (1814-1879)
  • Brojerski rzemieślnik?
  • Brzeski ekonom w Trzebawiu
  • Czapek, Franciszek zegarmistrz, założyciel firmy Patek and Philippe (1811-1895)
  • Dobrowolska służąca Celestyny Działyńskiej
  • Drąszkiewicz Jan 19 w.
  • Działyńska, Celestyna z Zamoyskich (1804-1883)
  • Działyńska, Izabela z Czartoryskich (1830-1899)
  • Falk, Meyer właściciel sklepu handel nowych towarów modnych w Poznaniu 1848
  • Feist stolarz
  • Ferdynand Habsburg zwany Dobrotliwy I cesarz austriacki
  • Gajewska, Adela osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich 19 w.
  • Gajewska, Eleonora osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich 19 w.
  • Gałkiewicz krawcowa w Poznaniu 19 w.
  • Gilewicz, Charles emigrant we Francji, beneficjent Celiny Działyńskiej
  • Gloger snycerz, ul. Strzelecka 22, Poznań
  • Hantkie ekonom w majatku kórnickim w Pierzchnie
  • Immerwahr D. kupiec wrocławski
  • Jeżewski, Ksawery
  • Jezierski, Wacław
  • Kajkowski tokarz
  • Kamiński rzemieślnik 19 w.
  • Kamiński kupiec poznański 1848
  • Kozłowski, Alex właściciel sklepu Magazyn strojów modnych towarów i robota sukien w Poznaniu 1848
  • Krzyżanowski rzemieślnik
  • Laszkiewicz, Marianna 19 w.
  • Lesniewicz rzemieślnik
  • Liszkowski rzemieślnik
  • Litkowski koszykarz
  • Łopinski gospodarz z Radzewa
  • Lowensohn, M.A. kupiec poznański 1848
  • Magnusiewicz rzemieślnik
  • Maychrzycki, Jan gospodarz ze Skrzynek
  • Mayer I. H. kupiec z Drezna
  • Mickiewicz, Adam (1788-1855)
  • Mieloch, Jan gospodarz z Dębca
  • Mielżyńska, Felicja osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
  • Mielżyńska, Katarzyna z Platerów
  • Miklaszewski, Antoni stolarz
  • Milde, Wilhelm kupiec z Lembergu we Francji
  • Milski, Antoni
  • Moczyńska, N. właścicielak składu strojów, ul Wodna 2, Poznań
  • Morowins, Agnieszka
  • Mycielska, Izabela osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
  • Najman piekarz 19 w.
  • Nowacki mularz
  • Nowak gospodarz z Robakowa
  • Obrębowicz kupiec korzenny
  • Ofierski, St[anisław?] mosiężnik z Poznania
  • Parczewska, Helena
  • Patek, Antoni założyciel firmy Patek and Philippe (1812-1877)
  • Piotrowski rzeźnik
  • Plater, Anna z Platerów osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
  • Plater, Antonina z Gajewskich osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
  • Plater, Katarzyna z Mielżyńskich osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
  • Polanowscy
  • Prochowski stolarz z Poznania, ul. Rybaki 29
  • Rabowski ekonom w majątku kórnickim w Dziećmierowie
  • Sapieha, Jadwiga z Zamoyskich księżna, córka Zofii z Czartoryskich i Stanisława Kostyki Zamoyskiego (1806-1890)
  • Schultz, Wojciech ksiądz franciszkanin
  • Schulz tapicer
  • Schupping C.F. właściciel pasmanterii w Poznaniu, przy ul. Wilhelmowskiej 1848
  • Sierakowska osoba kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
  • Skwarski, Józef
  • Sobecki ekonom w Pałacu Działyńskich?
  • Stęszewski piekarz
  • Szafarkiewicz rzemieślnik
  • Szczypkowski ekonom w Strzępiniu
  • Szreibrowski ekonom w majatku kórnickim w Runowie
  • Szwarc introligator
  • Szwarc, Jan introligator
  • Szymańska
  • Szymańska, Katarzyna właścicielka składu płótna i bielizny, ul. Nowa 5, Poznań
  • Tybiński, Wincenty szewc z Garbar w Poznaniu
  • Urbanowski Wojciech
  • Wasinski rzeźnik 19 w.
  • Witkowski J.M.R. kupiec tekstylny z Poznania 19 w.
  • Wojczyńska Józefa 19 w.
  • Zamoyski, Konstanty ordynat, brat Celiny Działyńskiej (1799-1866)
  • Zamoyski, Stanisław właściciel Maciejowic, Podzamcza i Magnuszewa (1820-1889)
  • Żółtowska, Józefina osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
  • Żychliński cieśla z Kórnika
  • Zegary i zegarki
  • Zegarmistrzostwo
  • Zegarmistrzowie
  • Berlin
  • Genewa (Szwajcaria)
  • Kórnik (woj. wielkopolskie)
  • Paryż
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Pałac Błękitny 19 w.
 • Uwagi:
  • BK 7303/1: 1-436 k. ; BK 7303/2: 437-875 k.
  • Brak kart lub pomyłka w foliacji: 119-123

MARC

 • 040 $a KÓR Z $a pol
 • 041 0 @ $a pol
 • 044 $a pl
 • 245 0 0 $a Różne Celestyny Działyńskiej: rachunki osob. wyciągi, notatki, rysunki, rachunki z podróży, dot. wypraw córki , z nauczycielami, przepisy gospodarskie, zestawienia posiłków etc.
 • 260 $c 1830-1874
 • 300 $a 876k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 500 $a BK 7303/1: 1-436 k. ; BK 7303/2: 437-875 k.
 • 500 $a Brak kart lub pomyłka w foliacji: 119-123
 • 520 $a Bilety wizytowe, powinszowania, życzenia noworoczne dla hrabiny [Celestyny] Działyńskiej k. 1a-25 a, w tym wizytówka z autografem T. Działyńskiego, k. 8a
 • 520 $a Notatka z zamówieniem mebli : nocne stoliki, szafy, półka umywalnia u Wendelina, na dole data 1866,k. 1
 • 520 $a Notatka dotycząca przebudowy zamku, fragmentu z ośmiokątną wierzą, wzmiankowany Haddon Hall w Anglii jako inspiracja dla przebudowy, na odwrocie szkic planu ośmiokątnej wierzy, k. 2
 • 520 $a Notatka z poleceniem wykonania narożnych półek pokrytych aksamitem, półki do pudełek z papierami, podstawki do piór i ołówków, biórko, łóżko, wzmianka o stole ośmiokątnym, który stoi w salonie pani Janowej na górze nad salonem moim gdzie ta piękna podloga ostatnio robiona, rysunki i projekty mebli, k. 3. k.3
 • 520 $a Notatka z zamówieniem na wykonanie krzesła na biegunach, [ meblem krzesło na biegunach, fotel bujany projekt ] k. 4
 • 520 $a Instrukcja dla stolarza [?] rysunek/szkic i opis wykonania fotela bujanego oraz umywalnia: szkic i opis wykonania, k. 5
 • 520 $a Notatka o próbkach listew drewnianych na oprawę buwarów, albumów, k. 6
 • 520 $a Notatka o wykonanie półek toczonych i parawanu na 5 przęseł, [meble do zamek kórnicki, parawan, półki ], k. 7
 • 520 $a Notatka o wykonanych robotach stolarskich w Kórniku: drzwi do babińca.drzwi do kościoła, drzwi do szaf w okragłej wieży pod schodami, szafa w sieni prowadzącej do wieży na bieliznę i kołdry, posadzka do wielkiego pokoju za muzeum, dokończyć posadzkę w Muzeum, w oranżeryi łazienka [meble, podlogi , oranżeria ], k. 8
 • 520 $a meble do zamku w kórniku, szkice krzeseł, lusterko ze szkatułką - szkic, odnotowane cenniki za wykonanie lub naprawę mebli: komoda, stół mahoniowy, stołki wyplatane, szafka, umywalnia, k. 9
 • 520 $a Notatka dotycząca zamówienia mebli do Poznania, meble w Pałacu Działyńskich, szkic krzesła, biórko, stół, kanapy, stół ośmikątny, [Pałac Działyńskich, meble], k. 10
 • 520 $a Meble dla Pani Zmoyskiej do Trzebawia, [meble, Trzebaw, cennik, rachunki], k. 11-12
 • 520 $a krótka notatka o wyrobach z drzewa, m.in. wzmiankowane "wazony drzewne", k. 13
 • 520 $a Notatka z "rzeczami do załatwienia": porozmawiać z Białkowskim o podłodze, zrobić rysunek do drzwi nowo wybitych z wielkiej sieni do pokojów Izi [Izabela z Czartoryskich Działyńska], zamówić drzewo na drzwi do moich szaf w Poznaniu, prawdopodobnie ok 1857r., k. 14
 • 520 $a Notatka dotycząca prac w Pałacu Działyńskich, wzmiankowana m.in. winda do drzewa, k. 15
 • 520 $a Rzemieślnicy zatrudniani w Kórniku i Poznaniu, cennik opłat, k. 16-24
 • 520 $a Notatka dotycząca budowy silosu [?], k. 25
 • 520 $a Farbowanie drzewa pana Szafarkiewicza, data 6.4.61, k. 26-27
 • 520 $a Płace służących, gotówka od Stanislawa Zamoyskiego, koperta z notatkami w środku, reka Celestyny Gryzeldy z Zamoyskich Działyńskiej, data 1869, k. 28-31.
 • 520 $a Pokwitowanie na odbiór i przeniesienie pieniędzy do kasy Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Sobecki, 28 września 1881, k. 32-34
 • 520 $a Adnotacja o wydatkach, Celina Działyńska, k. 35
 • 520 $a Styczeń 1858 rozliczenie o pożyczkach i wypłatach i honorariach dla służących i potrzebujących, k. 36
 • 520 $a Pokwitowanie zapłaty, k. 37
 • 520 $a Prośba o pożyczkę do Stefańskiego, Poznań 3 sierpnia 1854, k. 38
 • 520 $a Pokwitowanie, E. Endemaren, k. 39
 • 520 $a Rozliczenie z rzemieślnikami , k. 40
 • 520 $a Nieokreślone wydatki z czerwca i lipca, brak daty rocznej, k. 41
 • 520 $a Rozliczenie z panem Szlagowskim i wdową po Antonim Milskim, ręką Celiny działyńskiej, k. 42
 • 520 $a Notatka - obserwacje ze spaceru po parku, data 20 marca 1842, k. 43
 • 520 $a Notatka -rozliczenie rachunków z matką, Jadwiga Zamoyska i Celina Działyńska, k. 44
 • 520 $a Wdatki od lipca 1861 r., rachunki, osobiste i gospodarcze, k. 45
 • 520 $a Rozliczenie z pracownikami/służącymi rzemieślnikami?, k. 46
 • 520 $a Rozliczenie między Jadwigą Zamoyska i Celiną Działyńską, oraz z Augustem Zamoyskimk. 47-49,
 • 520 $a Wydatki osobiste Celiny Działyńskiej, k. 50
 • 520 $a Rozliczenie Celiny Działyńskiej z córką Cecylią Działyńską, k. 51-52, 54
 • 520 $a Rachunek z Puław, rozliczenie z bratem Janem Zamoyskim, k. 55
 • 520 $a Wydatki osobiste, k. 53
 • 520 $a Rachunek z Elizą Zamoyską i Jadwigą Sapiechą, k. 56-59
 • 520 $a Rachunek osobisty Celiny Działyńskiej, k. 60
 • 520 $a Rachunek z 1836 r, k. 61
 • 520 $a Rachynek - rozliczenie z Pauliną Dzieduszycką, k. 62-65
 • 520 $a Rachunek i rozlicenia na drobne kwoty z rodziną ok 1831- 1840, czasy Oleszyckie, k. 66
 • 520 $a Pensja panny Birt, k. 67
 • 520 $a Notatka o śmierci Ksawerego Branickiego, k. 68
 • 520 $a Notatka popranwnej pisowni i wymowy wybranych wyrazów w języku polskim, k. 69-70
 • 520 $a Notatka o zakładzie poprawczym dla nieletnich Świętego Michała, k. 71-72
 • 520 $a Brulion ręką Celiny Działyńskiej dotyczący czyjejś śmierci, czasy oleszyckie, k. 73
 • 520 $a Notatka "dla pamięci" ręką Działyńskiej dotycząca Macieja Napoleona Nowińskiego syna Tekli z Kossakowskich, k. 74-75 , plus koperta 'Do moej siostry, k. 76.
 • 520 $a Rachunek za usługi lekarskie dla Tytusa Działyńskiego, k. 74a
 • 520 $a Notatki z adresami, k. 77
 • 520 $a Przepis na paszę dla kozic, k. 79
 • 520 $a Lista nazwisk mieszkańców z Kórnika, m.in. rzemieślnicy i kandydaci/kandydatki do pracy, k. 80-86
 • 520 $a Wizytówka Carlo Grabowski, k. 87
 • 520 $a Notatka z 29 marca 1883 roku z nazwiskami i adresami , zob. indeks osobowyk. 88.
 • 520 $a Spis zawartości paczek przysłanych z Paryża (Jadwiga Zamoyska), k. 90-93
 • 520 $a Plan podrózy, b.d., do Florencji Celiny Działyńskiej [?], rok 1837 [?], k. 94
 • 520 $a Spis rzeczy przewożonych podczas podróży/przeprowadzki, w tym dziecięcych zabawek i ubrań, spis rzeczy z Paryża oraz spis rzeczy wysłanych do Rymanowa. Jeden charakter pisma, prawdopodobnie Jadwiga Zamoyska, k 95-101
 • 520 $a Notatka o charakterze historycznym dotycząca Kazimierza Sprawiedliwego, k. 101a
 • 520 $a Spis rzeczy yslanych z Paryża 12 maja 1879 r. przez p. Jana Skwarców, k. 102
 • 520 $a Spis ornatów, prawdopodobnie uzupełnienie spisu z kart 95-101, ten sam charakter pisma, k. 103
 • 520 $a Plan podróży Poznań - Berlin, Berlin-Poznań, k. 104
 • 520 $a Wyciąg wydatków ogólnych z 7 miesięcy, w tym na kościół, k. 105-106
 • 520 $a Ceny ryżu, 1847, k. 107
 • 520 $a Rachunek za transport z Berlina, k. 108
 • 520 $a Zaproszenie od hrabiego i hrabiny Zamoyskich, dla hr. Działyńskiego, na czwartek 25 maja na godzinę 4, b.d., k. 108a
 • 520 $a Rachunek za produkty spożywcze, k. 109
 • 520 $a Notatka, u kogo w jakie produkty najlepiej się zaopatrywać, adnotacja o zaaresztowaniu piekarza Najmana za spisek, którego żona mieszka przy ulicy Butelskiej, k. 110
 • 520 $a Rozliczenie wydatków: podatek, kupiec Kapałczyński Wasinski, Neuman, k. 111
 • 520 $a Rozliczenie, wydatki u kupców, k. 112-113
 • 520 $a Rozliczenie wydatków, k. 114-115.
 • 520 $a Rozliczenie wydatków, wrzesień 1849, w tym wydatki na kuchnię, k. 116
 • 520 $a Rachunek za pobyt w Herensdorf od 8 sierpnia do 11 września, k. 117
 • 520 $a Rachunek za powrót z Herensdorf do Poznania, spisane w Konarzewie 19 wrzesnia 1849, podpis: Michał k. 118
 • 520 $a Ugoda z rzeźnikiem o ceny mięsa, k. 120
 • 520 $a Wydatki na produkty spożywcze i do gospodarstwa domowego, k. 121-122
 • 520 $a Gospodarstwo domowe, wydatki, k. 123
 • 520 $a Notatka Celiny o zapasach i zakładaniu spiżarni, k. 124
 • 520 $a Notatka o wydatkach na Bibliotekę Polską w Paryżu oraz pokwitowanie wpłaty T. Działyńskiego - 1000 fr oraz ks. A.K. czartoryskiego - 500 fr, k. 125, 125 a, 125 b.
 • 520 $a Rachunki pieniędzy wydanych w drodze Celiny Działyńskiej, Drezno 1847, k. 127-128
 • 520 $a Wydatki na podróż do Drezna, czerwiec 1847, przez Głogów, Gorlitz, Loban, k. 129-132
 • 520 $a Podróż z Poznania do Vangeroga, przez Głogów, berlin, Hanower, Brene, pobyt w Vangeroge, pobyt w Heligoland, k. 133-135 1847
 • 520 $a Kalkulacja kosztów podróży Hamburg-Drezno, k. 136
 • 520 $a Notatki i rachunki z podróży, k. 137-141
 • 520 $a Drogowskaz do Paryża, koszty i środki transportu, k. 142
 • 520 $a Rozliczenie wydatków czerwiec 1835, k. 143
 • 520 $a Spis rzeczy znajdujących się w pace wysłanej z Paryża, dotyczy podróży Celiny Działyńskiej na pogrzeb matki Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej zmarłej we Florencji w 1837 roku i powrotu przez Paryż do Oleszyc, kwiecień 1838, k. 144-145
 • 520 $a Rachunek z podróży do Sarnowy, k. 146
 • 520 $a Rachunek na 13 tal.dla p. Agnieszki Morowins, 1 września 1856r., k. 147
 • 520 $a Rachunek z 20 lipca 1856 dla p. Błotnickiego, k. 148
 • 520 $a Celina Działyńska, podróż z Florencji do Paryża: Nota wydatków podróżnych Celiny Działyńskiej, podróż z Florencji do Paryża, notatka przeznaczona najprawdopodobniej dla jej siostry Jadwigi Sapieżyny : Notte envoyée á Hedviga pr Papa, k. 149-154
 • 520 $a Podróż z Paryża do Wiednia, wydatki, k. 155
 • 520 $a Wydatki, także pdróżne do Salzburga i Wiednia Tytus Działyński, przed 1839 r., k. 157-159
 • 520 $a Wydatki podróżne Paryż - Reims, z Poznania do Oleszyc, k. 162-165
 • 520 $a Opis podróży, w tym nieprzychylna charakterystyka Ferdynanda I Dobrotliwego, k. 167-176
 • 520 $a Notatki Celiny Działyńskiej, [j. franc.], k. 180 -183
 • 520 $a Notatki Celiny Działyńskiej lub Jana Działyńskiego dotyczące władców Polski, k. 184-194
 • 520 $a Notatka prawdopodobnie szkolna dot. literatury i historii Polski, [prawdopodobnie] Jana Działyńskiego [j. franc.], "Morsztyn za Władysława IV" , k. 196
 • 520 $a Notatka szkolna, prawdopodobnie Jana Działyńskiego, "Do tercyi" z łaciny, matematyki, niemieckiego, francuskiego...." [...] "Do piątej klasy trzeba umieć", k. 197
 • 520 $a Notatki prawdopodobnie na potrzeby edukacyjne, [j. franc.] Jana Działyńskiego, k. 198-199.
 • 520 $a Notatka gospodarcza, wypłaty za pracę w majatku, k. 200.
 • 520 $a Notatka prawdopodobnie szkolna, k. 201,
 • 520 $a Notatka zawierająca zapisy o sprzedaży poszczególnych produktów oraz rozpisanie miar berlińskich np. garniec ma 4 kwarty, 1/2 garnca - 2 kwarty itd.. oraz wizualizujące poszczególne miary rysunki garnca. Dalej o przeliczeniach miary centnara, łokcia i stopy, k. 204
 • 520 $a Notatka gospodarcza, "Speculacye różne", ceny za woły, krowy, owce, k. 202-203.
 • 520 $a Notatka Celiny Działyńskiej o wypłacie zaległych rachunków, k. 205
 • 520 $a Wydatki na kucharkę, praczę oraz za produkty spożywcze, k. 206-207
 • 520 $a Wydatki i menu na pierwszy i drugi stół, k. 208
 • 520 $a Karta z luźnymi notatkami, niegdyś stanowiąca oprawę listów Celiny Działyńskiej, adnotacja pudło T, k. 209
 • 520 $a Fragment inwentarza, brak początku, spis pozycji od 199-607, k. 210-215
 • 520 $a Wizytówka Wilhelm Milde, kupca z Lembergu, na odwrocie pokwitowanie zakupu słoika musztardy, 9 kwietnia 1836, k. 217
 • 520 $a Notatka z podróży, k. 218
 • 520 $a Notatka Celiny Działyńskiej z kwietnia 1836 roku, o pożyczonych pieniądzach od jej brata Stanisława Zamoyskiego, podczas pobytu we Francji, k. 219
 • 520 $a Kopia rachunku Gałkiewiczowej dla Celiny Działyńskiej, k. 220
 • 520 $a Specyfikacja pieniędzy posyłanych z Poturzycy 11 października 1836 r., k. 221.
 • 520 $a Wydatki bieżące, k. 222-225
 • 520 $a Notatka z definicją i rysunkiem kamienia węgielnego, k. 226
 • 520 $a Wydatki za przesyłki pocztowe, k. 227.
 • 520 $a Spis zawartości paczki np. suknie, książki, nasiona, rysunki, latarki, zabawki, k. 228
 • 520 $a Spis rzeczy na wystawę paryską, k. 229.
 • 520 $a Spis przedmiotów różnych m.in. z gospodarstwa domowego, k. 230
 • 520 $a Szkółka przemysłowa św. Józefa w Rymanowie, charakterystyka, sporządzona przez dyrekcję szkółki,k. 231
 • 520 $a Notatka z podróży, k. 232-233
 • 520 $a Wycinek prasowy dotyczący nowinek technologicznych, k. 234
 • 520 $a Fragment notatki, nieczytelny, prawdopodobnie gospodarczej, k. 235.
 • 520 $a Fragment komentarza z wizyty na wystawie malarskiej, k. 236.
 • 520 $a Fragment notatki dot. wydanych pieniędzy/niepełny rachunek [nieczytelna], k. 237.
 • 520 $a Wizytówka sklepu N. Rahoza przy Bulwarze Inwalidów w Paryżu, k. 238
 • 520 $a Notatka dot. rzeczy do zrobienia lub kupienia, m.in. zakup świec lub organizacja przyjęcia do pracy nowych służących, k. 239
 • 520 $a Notatka - lista zakupów do zrobienia w Rzymie, b.d., k. 240
 • 520 $a Lista kontaktów: nazwiska i miejscowości, k. 241.
 • 520 $a Rysunek nieokreślonego (przeplatanego) wzoru, k. 242.
 • 520 $a Notatka z wydanych pieniędzy, np. "2 praczkom - każdej 2", k. 243
 • 520 $a Notatka dot. portatylu (przenośnego ołtarzyka) [?]- zlecenie wykonania?, k. 244
 • 520 $a Podsumowanie wydanych i pożyczonych pieniędzy, k. 245.
 • 520 $a Wydatki na szwaczkę, k. 246
 • 520 $a Notatka Celiny Działyńskiej, co kupić i co rozbić, m.in o zakupie proszku do zębów oraz notatka o zadaniach dla założonej przez nią szkółki ludowej np. "dla szkółki przepisać przysłowia", k. 247-248.
 • 520 $a Wycinki z gazet dot. m.in.reklamy zegarków, k. 249-251.
 • 520 $a Notatka z Oleszyc, 30 listopada 1838, o odebranych pieniądzach od księżnej Sapieżyny, k. 252.
 • 520 $a Wydatki Celiny Działyńskiej za rok 1852, w tym konfekcja damska dla siebie córek i9 panny Birt, w tym wtdatki na służbę oraz za różne usługi, k. 254-257
 • 520 $a Notatka ogrodnika dla Celiny Działyńskiej o dbaniu o oranżerię, k. 253
 • 520 $a Adnotacja o zakupie pierścionka, k. 258
 • 520 $a Spis konfekcji damskiej/wyprawa ślubna [?] w tym spis sukien, Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, k. 259
 • 520 $a Notatka o wydatkach za poszczególne usługi głównie krawieckie, k. 260
 • 520 $a Spis sukien, w tym srebrem prawdziwym chaftowana, k. 261
 • 520 $a Spis sukien Jadwigi Zamoyskiej, przegląd odzieży sporządzony prawdopodobnie przez Celinę Działyńską, komentarze np. czy nadaje się do noszenia, czy do naprawy, czy tylko na rano, k. 262.
 • 520 $a Suknie Jadwigi Zamoyskiej: na rano i na obiad, k. 263
 • 520 $a Wydatki w Oleszycach, o pensjach dla służby, spis ekonomów w Kórniku, w Trzebawiu w Strzępiniu, k. 264v.k. 264
 • 520 $a Wydatki do Maryni [Maria z Działyńskich Grudzińska], k. 265.
 • 520 $a Spis mebli i ceny za ich wykonanie, k. 266.
 • 520 $a "Wykaz co się należy za maj" - zapłata dla rzeźnika, w handlu korzennym, na poczcie i " za psprzątanie", k. 267.
 • 520 $a rachunki dla czajkowskiej (służącej), k. 268
 • 520 $a Rozliczenie za dostawę drewna z Domaradzkim, data Poznań 1 lipca 1848, k. 269.
 • 520 $a Różne wydatki, w tym bilety do teatru, k. 270.
 • 520 $a Spis odzieży, głównie bielizna nocna i pończochy wysłanych do Rokosowa, dla córki Elżbiety z Działyńskich Czartoryskiej [elementy wyprawy ślubnej], ręka Celiny z Zamoyskich Działyńskiej [na k. 273 jej inicjały], w tym wzory koszul dziennych i nocnych dla córki [k. 278], k. 271-278., k. 271-278.
 • 520 $a Rachunki za zakupy w Paryżu, wyprawa ślubna dla córki Elżbiety z Działyńskich Czartoryskiej, k. 279-284.
 • 520 $a Rachunek hrabiny Działyńskiej 29 listopada 1871, k. 285
 • 520 $a Notatka - słabo czytelna - z wydanych pieniędzy, m.in. na stangreta i szpilki, k. 286.
 • 520 $a Notatka "ku pamięci" z osobistych wydatków: "Od Szamotulskiej - zatrzymałam 2 sztuki, które kupię jeżeli po 1 zł za łokieć spuści", k. 287.
 • 520 $a Przybory do pisania - wyatki, k. 288
 • 520 $a _Przybory do szycia - wydatki, k. 289.
 • 520 $a Notatka z wydatków za podróż i transport, k. 290
 • 520 $a Naczynia stołowe - spis, zakup i ceny, k. 291
 • 520 $a Wydatki podróżne z Paryża, k. 292-296
 • 520 $a Wydatki na materiały krawieckie, k. 297-298.
 • 520 $a Osobiste wydatki Celiny Działyńskiej, k. 299.
 • 520 $a osobiste wydatki Celiny Działyńskiej, m.in. materiały do pisania oraz chustki do nosa,pończochy, k. 300-307
 • 520 $a Projekt/wzór - rysunek wzoru do wydziergania szydełkiem przy sukni, k. 308-311
 • 520 $a Przepis na kwas karbolowy/fenol, k. 312
 • 520 $a Adres Józefy Wojczyńskiej, k. 313
 • 520 $a Należności dla służących , spis służących w kórnickim zamku, k. 314.
 • 520 $a Luźna notatka o sprawach do załatwienia np. zakup amazonki lub o zatrudnieniu ogrodnika Kołeckiego, przewiezieniu rzeczy z Konarzewa, k. 315-318.
 • 520 $a Lista rzeczy do zrobieni/kupienia (franc.), k. 319
 • 520 $a Lista rzeczy do zrobienia/wydatki w Dreźnie, k. 320.
 • 520 $a Kopia kwitu danego pani Raczyńskiej 29 kwietnia 1852 r., k. 321-322.
 • 520 $a Rachunki za kupno wołów do majątku, k. 324.
 • 520 $a Wydatki i zwrot długów w grudniu 1865 r., k. 325.
 • 520 $a Krótka notka o wykonaniu fotografii, k. 326
 • 520 $a Spis rzeczy do "załatwienia" w Berlinie i w Poznaniu, k. 327-328.
 • 520 $a Notatka ogrodnicz: "Obsadzić roślinami wijacymi cały palac", k. 329.
 • 520 $a Notatka nieprecyzyjna o zakupie potrzebnych rzeczy plus adnotacja z nazwiskiem Madame Dachnowska poste restante a Posen, k. 330-332 [w tym brak k. 331].
 • 520 $a Koperta z adresem Szanowny zarząd Zakładu Hrabiny Zamoyskiej, Zakopane Kuźnice, wewnątrz ekslibrisy bibl. ordynacji Zamoyskich: ozdobny medalion z inicjałami M.R., k. 334, herb Zamoyskiech Jelita z zawołaniem "to mniey boli", k. 335, urwany fragment notatki z wizerunkiem korony herbowa Z amoyskich, k. 336, "wycinanka"/szablon ze szlachcicem z szablą i w kontuszu, na dole adnotacja drobnym pismem "robota babuni Celestyny Działyńskiej" ręka prawdopodobnie Marii Zamoyskiej, k. 337.
 • 520 $a Pokwitowanie odebranych pieniędzy z rąk hrabiny Celiny Działyńskiej, k. 335a
 • 520 $a Brulion listu, adresat nieczyt X. Ordynat Doz.[...], k. 337a.
 • 520 $a Notatka nieczytelna, na owrocie rekomendacja dla służącej, k. 336a
 • 520 $a Spis roślin [do posadzenia?], m.in. szakłak, głóg, czeremcha, róża polna, orzech włoski, ciernie, k. 338.
 • 520 $a Luźne notatki co kupić (np. ciżemki dla panny Cecylii, k. 339) lub co zostało kupione, k. 338a, 338b, 339, 339a, 339b.
 • 520 $a Podliczenie wydatków różnych, m. in. za transport furmanką, k. 340.
 • 520 $a Bilet wstępu" Extrait d'eau de Cologne double par F. Marie Farina no 4711", k. 340a.
 • 520 $a Dyspozycja załatwienia sprawy w sklepie z materiałami krawieckimi, plus rachunek za materiały krawieckie, w tym m.in. bawełna do cerowania , jedwab, nici..., k. 341-341a.
 • 520 $a Rachunek za trzewiki z Wiednia, kapelusz i rękawiczki, k. 342
 • 520 $a Zlecenie zakupów w sklepie bławatnym na perkale do pokrycia mebli, k. 342a
 • 520 $a Rachunek za pobyt w hotelu w Berlinie, 14 września 1879, k. 343.
 • 520 $a Rachunek dla hrabiny Działyńskiej, pobyt i wyżywienie w podróży, k. 344.
 • 520 $a Koszty podróży Celiny Działyńskiej, wrzesień 1871 [?], k. 344a.
 • 520 $a Pokwitowanie pożyczek od hrabiny Działyńskiej, k. 345-349.
 • 520 $a "Pożyczka od JW Pani Hrabiny" - spis dłużników, k. 350
 • 520 $a Poręczenie wypłaty, Poznań 2 marca 1872, k. 351
 • 520 $a Pokwitowanie pożyczek od Celiny Działyńskiej, Wojciech Urbanowski, Poznań 5 lipca 1881, Helena Parczewska , Wacław Jezierski, Poznań 12 luty 1881, Poznań 9 lipca 1881, k. 352-354.
 • 520 $a Rachunek za kupioną garderobę dla chłopców Czerkiewicza i Węclewicza, 23 lutego 1855, k. 355., k.
 • 520 $a Celestyna Działyńska - jałmużna dla ubogich: Wykaz wydanych pieniędzy dla ubogich na jałmużnę 1871-1872, z kasy Celestyny Działyńskiej, k. 357.
 • 520 $a Fragment notatki dot. spłaty długu, k. 358.
 • 520 $a Rachunki Celiny Działyńskiej, gospodarstwo domowe i gospodarstwo kórnickie, np. zlecenie wykonania poręczy na schody w okrągłej wieży (k. 361), czy wykonanie drzwi do kościoła kórnickiego, za robotę fraka liberyjnego czy inne uniformy dla służby (k. 383-384), wydatki domowe w 1873 r. (k. 392-393prośba o zwrot długu za bukiety na ozdobę ołtarza na Boże Ciało (k. 394), wydatki na gospodarstwo domowe w Poznaniu 1852 r. (k. 395), wydatki podczas pobytu w Berlinie w grudniu 1852 r., (k. 397)k. 359-402
 • 520 $a Kuchnia: Menu: Śniadanie, obiad , kolacja, k. 403.
 • 520 $a Kuchnia: karta obiadu, k. 404
 • 520 $a Podróże: bilety z Berlina do Poznania, koszty, k. 405-406.
 • 520 $a Wydatek domowy i wydatek kuchenny, k. 407
 • 520 $a Wydatki paryskie, nieczyt., k. 408.
 • 520 $a Kuchnia, menu, spis potraw, k. 409-410.
 • 520 $a Kwoty do zapłacenia, k. 411.
 • 520 $a Karta obiadu, k. 412.
 • 520 $a Lista zakupów, k. 413.
 • 520 $a Menu obiadowe, k. 414
 • 520 $a Menu oraz przepisy kulinarne, k. 415-432
 • 520 $a Krótka notatka o uiszczonej opłacie, k. 333
 • 520 $a Notatka Celestyny o zakupie zegarka od Patka dla Tytusa Działyńskiego: "Zegarek, który się memu mężowi podobał emaliowany szafir z emaliowaną gwiazdą - 160 tal." do notatki przypięty emblemat z logo firmy z napisem: Patek&Co fabrique herlogerie à Gèneve i numer zegarka 4589, który podobał się Tytusowi Działyńskiemu, poniżej numer innego modelu 3641 w cenie 280 tal. Chodzi o istniejącą do dziś, a założoną w 1839 roku przez dwóch polskich emigrantów - Antoniego Patka i Franciszka Czapka, firmę zegarmistrzowską "Patek Czapek & Co" potem od 1845 roku po wszczęciu współpracy z paryskim inżynierem Adrienem Philippe firma zmieniła na używaną do dziś nazwę - "Patek Philippe".
 • 520 $a Nieczytelna notatka, k. 435
 • 520 $a Ozdobna karta/ulotka reklamowa Ernest Carre, 31 rue de Sevres, Paris, na odwrocie notatki Celestyny Działyńskiej,k. 436
 • 520 $a "Aparaty kościelne": spis ornatów i dary przekazane na kościół, k. 437-490
 • 520 $a Rachunki dla JWP hrabiny Celiny Działyńskiej za ornaty, k. 491-497
 • 520 $a Spis pań, które brały udział w wencie charytatywnej: Pani Sierakowska, Izabela Mycielska, Antonina z Gajewskich Platerowa, Katarzyna z Mielżyńskich Platerowa, Anna z Platerów Platerowa, Eleonora Gajewska, Józefina Żółtowska, k. 498
 • 520 $a Rachunek dla Celestyny Działyńskiej za przybory do aparatów (wyposażenia) kościelnych, k. 499.
 • 520 $a Rachunek za tekstylia, k. 500.
 • 520 $a Prośba o zwrot należności, k. 501
 • 520 $a Krótka notatka o treści: "W tym samym miejscu znajduje się jeszcze W. Sosnowskiego z roku 1829 i W. Łuckiego z roku 1830", k. 502
 • 520 $a Podsumowanie wypłaconych pieniędzy, k. 503.
 • 520 $a Koperty adresowane do Celiny Działyńskiej, k. 504-505. k. 504
 • 520 $a Notatki z września, lista wydatków, 1887, k. 506
 • 520 $a Spis odzieży, w tym spodnie i paltonik kortowe, k. 507-508
 • 520 $a Pokwitowanie dla pana Borowicza, piwowara z Kórnika, 20.04.1869, k. 509
 • 520 $a Projekt lodowni, k. 510
 • 520 $a Spis rzeczy Jaśnie Wielmożnego Pana hrabiego, k. 511
 • 520 $a "Wykaz randszaftowy" notatka słabo czytelna, część ucięta, k. 512
 • 520 $a Wyciąg przychodu i rozchodu marzec-grudzień b.d., k. 513-513v.
 • 520 $a Wydatki od 1 marca 1848 r. do marca 1849 r., k. 514.
 • 520 $a Finanse, majątek: rozliczenie wydatków, w tym wydatków z podróży, podatków i wydatki na rzemieślników, k. 515-516.
 • 520 $a Podróże: krótka notatka o oberży i oberżyście w Loreto, k. 517
 • 520 $a Finanse, gospodarstwo, majątek: notatka o zapłacie Jakubowskiemu puszkarzowi i Plewkiewiczowi mosiężnikowi, k. 518
 • 520 $a Podróże: co warto zobaczyć w Toruniu, notatka Celiny Działyńskiej, k. 519-519v.
 • 520 $a Podróże i wydatki w restauracji, k. 520.
 • 520 $a Wydatki różne, podsumowanie, k. 521
 • 520 $a Autograf T. Działyński, k. 522
 • 520 $a Notatka Celiny Działyńskiej , wzmianka o sztychowaniu rysunków Norblina, k. 523
 • 520 $a Majątek kórnicki: notatka: "Gospodarze kórniccy, którzy we wszystkich pracach społecznych gorliwy brali udział: Jan Maychrzycki ze Skrzynek (Moszczennica), Jan Łopinski z Radzewa, Jan Mieloch z Dębca" , k. 524.
 • 520 $a Dobroczynność: drobne rzeczy na fanty, które można w domu zrobić", Nazwiska, adresy i charakterystyka kobiet - kandydatki na mamki/służące?, (k. 527, 530) Na odwrocie wizytówki pani Zamoyskiej z Sapiechów rysunek dłoni jako mapy? : " Manuel d'histoire generale", (k. 531), rysunek stojaka do suszenia butelek (k. 533), k. 525-536
 • 520 $a Prasa: notka z Kuriera codziennego, 3 marca 1860, o śmierci hrabianki Marii Potockiej w dniu 28 lutego, k. 537-538.
 • 520 $a Koperta adresowana na Monsieur le comte Działyński na Albemarle St w Londynie (prawdopodobnie chodzi o Tytusa Działyńskiego i jego pobyt w Londynie w celu odwiedzenia Wystawy Światowej) w 1851 r., k. 539.
 • 520 $a Notatka ręką Celiny Działyńskiej - być może prośba do przebywającego w Anglii męża o zakup książeczek o architekturze gotyckiej angielskiej, którą Działyńscy byli zachwyceni, k. 540.
 • 520 $a Notatka - podsumowanie wydatków, 1873, k. 541
 • 520 $a Notki i adresy z adnotacją "wyłącznie z pudła T", k. 542-547.
 • 520 $a zakupy w Paryżu, produkty i adresy sklepów, w tym G. Derbanne, Courtier Juré d'Assurances, Place de la Bourse 7, Paris k. 548-551
 • 520 $a Notatka z listą rzeczy do zrobienia: np. zakupy związane z konfekcją kobiecą, np. koronki, szczoteczki do sukien itd, k. 552
 • 520 $a Podróże, zakupy - notatki z Francji - lista ulic i sklepów (?), k. 553-559
 • 520 $a Reklama ulotki apteczne "L'anisine - marc", k. 560-561.
 • 520 $a Informacja o pożyczce dla Charlesa Gilewicza, k. 562
 • 520 $a Kupno domu po Pelińskim - finanse Celiny Działyńskiej, k. 563
 • 520 $a Finanse Celiny Działyńskiej, (przed 1866), m.in. z bratem Konstantym Zamoyskim (1799-1866), k. 564
 • 520 $a Finanse Celiny Działyńskiej - notatka z przypomnieniem o potrzebie uregulowania kwestii majątkowych, k. 565.
 • 520 $a Finanse Tytusa Działyńskiego, o zadłużeniu wobec T. Działyńskiego na sumę dóch tysięcy florenów, 4.12.1857 r., k. 566.
 • 520 $a Finanse tytusa Działyńskiego, kwit na sumę 3500 florenów, 18.12.1857, k. 567.
 • 520 $a Notatki Celiny Działyńskiej, tematy społeczne, sprawy bieżące, k. 568, 570-580
 • 520 $a Dowcip "Doniesienie Zoologiczne", ręką Jana Działyńskiego, k. 569.
 • 520 $a Spis nazwisk, lista gości w tym m.in: P. Panińska i jej córki, , P. Potworowska Edwardowa, P. Wodyńska, P. Walerowa Kwilecka, , Mieczysławowa Kwilecka, , Janowa Mielżyńska, (?), k. 581
 • 520 $a Edukacja i szkoły w Poznaniu w 19 w.: notatka Celiny Działyńskiej o szkołach, wychowaniu dzieci i jej negatywna opinia na temat księży w szkolnictwie, k. 582
 • 520 $a Wypisy i notatki z lekcji: Wypis z listu (NN.) z 1848 r. (patriotyzm i wychowanie, religia), k. 583-584
 • 520 $a Wypisy i notatki z lekcji: Notatki z wykładów Mickiewicza: "Mickiewicza o Nieboskiej komedyi (z kursu trzecioletniego 1842-1843, literatury słowiańskiej, wykładanej w kolegium francuskim", k. 585-586.
 • 520 $a Wypisy i notatki historyczne, k. 587-588
 • 520 $a Luźne notatki: spis mebli, podsumowanie wydatków, k. 589
 • 520 $a Architektura, Pałac Błękitny, Rysunek - rzut pietra w Pałacu Błękitnym w Warszawie, opis reka Celiny Działyńskiej adnotacje "W tej oficynie na gorze moi bracia mieszkali" "W r. 1831 ja tam mieszkałam, Jadzia się tu urodziła", k. 590.
 • 520 $a Adresy: Ksawery Jeżewski w Rościszewie, woj. Płockie, wuj pana Józefa Skwarskiego, sprawa datków, k. 591
 • 520 $a Wykaz jałmużników, k. 592.
 • 520 $a O zatrudnieniu służącej do Hotel Lambert, k. 593.
 • 520 $a Kupno wioski dla państwa Polanowskich, k. 594
 • 520 $a Alkohol, spis wina, k. 595.
 • 520 $a Notatki gospodarcze, niezident., k.596-597
 • 520 $a Notatki gospodarcze, wydatki, marzec, b.d., k. 598
 • 520 $a Instytut Panien Polskich w Paryżu: Ogłoszenie o poszukiwaniu nauczycielki do Instytutu Panien Polskich w Paryżu, k. 600.
 • 520 $a Notatki gospodarskie, k. 602-603
 • 520 $a Zakup rzeźb, zapytanie o ceny, rozliczenia za drobne pożyczki, k. 604-605
 • 520 $a Obligacje, bank Potocki-Kwilecki, pokwitowanie odbioru, Poznań 22.12.1887, k. 606
 • 520 $a Notatka gospodarcza, prowadzenie domu, kupno kołder, ceny, k. 607-609.
 • 520 $a X. Serafin Wojciech Schultz w Jerozolimie u OO. Franciszkanów, not.: 60 fr złotem, k. 610
 • 520 $a Rachunek pani Radolińskiej, Berlin 15 września 1875, na 37 marek i 20 fen., k. 611.
 • 520 $a Kupno/wydatki osobistych rzeczy (odzież: pończochy, bielizna), k. 612
 • 520 $a Higiena: Projekt szkatułki [kosmetyczki] na przybory toaletowe i higieniczne, "szkatułka dla Izi" [Izabela z Czartoryskich Działyńska], która miała być dla niej prezentem, ręką Celiny Działyńskiej, k. 613-614.
 • 520 $a Higiena: Wzory/projekty pojemników na przybory toaletowe, k. 615
 • 520 $a Odzież, ubiory, konfekcja damska, projekty: nakrycia głowy, kapelusz, kołnierz, koszula dzienna, k. 616-617, 619, 620.
 • 520 $a Wzór koronki, k. 618
 • 520 $a Wzór pudełka na przybory toaletowe, k. 621-623.
 • 520 $a Odzież, szablon wzoru ozdobnego na falbanę sukni, k. 624.
 • 520 $a Odzież, szablon wzoru roślinnego, k. 625.
 • 520 $a Odzież, wykroje krawieckie, k. 626.
 • 520 $a Odzież naprawa, koszty, k. 628
 • 520 $a Rachunek z 26 lipca 1847, Drezno, k. 629.
 • 520 $a Iza z Działyńskich Czartoryska: "Spis bielizny danej mi przez mamę, Drezno 28 września 1849", k 630.
 • 520 $a Karta nienumerowana, fragment urwanej notatki odnosi się do kroju odzieży. Po karcie 630 i przed kartą 631.
 • 520 $a Rachunek z Drezna F.A. Baumann, k. 631
 • 520 $a Rachunek dla Jaśnie Wielmożnej Hrabiny Działyńskiej za biżuterię i ozdobne przedmioty codziennego użytku, k. 632-633.
 • 520 $a Spis sukien i bielizny dla córek, odzież dla dzieci, spis sukien kupionych w Dreźnie, szkic kaftanika nocnego, rysunki twarzy, Drezno 1847, k. 634-641
 • 520 $a rachunki za zakupy w Hamburgu i Dreźnie, 1847, k. 642-648
 • 520 $a Rozliczenie rachunku za wyjazd do Drezna i Hamburga Celiny z Zamoyskich Działyńskiej, wrzesień-październik 1847, k. 649-658
 • 520 $a Finanse: pokwitowanie za wypłacone przez Tytusa Działyńskiego pieniądze, 17 luty 1848, k. 659
 • 520 $a Rachunek za suknie Celina Działyńska, Hamburg, październik 1847, k. 660.
 • 520 $a Rachunek za nocleg w Hotelu de l'Europe w Hamburgu, 26 września 1847, k. 661.
 • 520 $a Spis odzieży, w tym koszule, spodnie, kaftaniki, k. 662.
 • 520 $a Notatka z pobytu w Hamburgu Celiny Działyńskiej w 1847 roku, k. 663
 • 520 $a Spis koszul i ręczników, k. 664
 • 520 $a Notatka gospodarcza dot. naprawy bielizny pościelowej, k. 665
 • 520 $a Akcesoria odzieżowe: mankietki i kołnierzyki, spis i ceny, k. 666
 • 520 $a Rachunek ze składu towarów płóciennych, wełnianych, bawełnianych, bielizny damskiej i męskiej (zakup chustek), k. 667-668
 • 520 $a Rachunki Elżbiety "Izi" z Działyńskich Czartoryskiej, k. 669-670
 • 520 $a Notatki gospodarcze, wydatki na bieżące potzreby, drobne zapłaty służbie za posługi, k. 671-674
 • 520 $a Notatka o kosztach materiałów krawieckich, k. 675-676
 • 520 $a Notatka gospodarcza o zapłatach dla służby i za usługi m. in. krawieckie, k. 677.
 • 520 $a Rachunki handlu, płótna i bielizny Katarzyny Szymańskiej, ul. Nowa 4, Poznań 22 marca 1848, k. 678-684
 • 520 $a Rachunki od K. Liszkowskiego, Handel towarów modnych, sklep mieścił się na Rynku w Poznaniu pod nr 48, k. 686-699.
 • 520 $a Rachunki dla Celiny Działyńskiej od C. G. Blau, skład klejnotów, wyrobów ze złota i srebra, Poznań ul. Wrocławska 38, k. 700-701
 • 520 $a Receptury na domowe specyfiki, k. 703-704.
 • 520 $a Przepis na "bardzo dobry ocet", k. 705
 • 520 $a Przepis do czernienia i chędożenia szorów, k. 706-707
 • 520 $a Domowe receptury, k. 708-713, k. 715
 • 520 $a Gotowanie kawy w maszynce Anusi, k. 714
 • 520 $a Rachunek dla Celiny Działyńskiej od J. Antoszewskiego w Bazarze, za robotę blacharską, 15 czerwca 1873, k. 716.
 • 520 $a Jan Szwarc, introligator, rachunek za naukę, 1865, k. 717.
 • 520 $a Koperty, k. 718-720
 • 520 $a Wzory, kroje czcionek, inicjały, k. 722-731
 • 520 $a Próbki materiału na suknię ślubną, kawałki materiału: ecru przezroczysty ze wzorem: 1. kwiatowym ułożonym w półokrągłe fale, 2. łezki (2razy), 3. motyw roślinny, 4. dwa fragmenty koronki/tiulu z motywem roślinnym, za kartą 731.
 • 520 $a Próbki poznańskich [krwacowych?], materiały "odnoszące się do wyprawy ślubnej Xny Czartoryskiej", kaftanik nocny, rysunek, k. 733
 • 520 $a Kaftanik nocny z hatem, liczne adnotacje i wzkazówki szycia, k. 734, 724v.
 • 520 $a Notatki dla krawcowej, spis materiałów, na odwrocie rysunek głowa mężczyzny w lisiurze k. 735
 • 520 $a Próbki tkanin na suknię ślubną, dwie sztuki, za kartą 735
 • 520 $a koszula nocna, opis, notatki, k. 737
 • 520 $a Notatki krawieckie, ceny dodatków, k. 738
 • 520 $a Próbki tkanin na suknię ślubną, trzy sztuki, po k. 738
 • 520 $a Notatka dot. wyprawy ślubnej Xny Czartoryskiej, k. 744
 • 520 $a Prośba o rekompensatę finansową dla kościoła Marii Magdaleny w Poznaniu, ze względu na to, że ślub najstarszej córki Tytus Działyńskiego - Elżbiety (Izi) odbył się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu [a więc na terenie parafii kościoła Św. Marii Magdaleny], a nie w samym kościele Św. Marii Magdaleny, według proszących, kościół poniósł przez to stratę finansową, k. 745-746.
 • 520 $a Zapłata dla organisty za ślub najstarszej córki Tytusa Działyńskiego - Elżbiety, k. 747.
 • 520 $a Rachunek handlu nowych towarów modnych Meyera Falka na ul. Wilhelmowskiej 8 w Poznaniu,, k. 748
 • 520 $a "Rachunek dla Jaśnie Wielmożnej Hrabianki Działyńskiej najstarszej" - m.in. za suknie, k. 749
 • 520 $a Rachunek dla hrabiny Działyńskiej od magazynu strojów modnych towarów Alexa Kozłowskiego, k. 750
 • 520 $a Rachunek dla hrabiny Działyńskiej z 12 lutego 1848 roku, k. 751
 • 520 $a Rachunek dla hrabiny Działyńskiej ze składu N. Moczyńskiej, k. 752 i k. 754
 • 520 $a Rachunek dla hrabiny Działyńskiej z pasmanterii niemieckiej C.F. Schupping, k. 753 i k. 756.
 • 520 $a Rachunek za sztukę płótna na prześcieradło, k. 755
 • 520 $a Podręczna notatka ze spisem rzecy do zrobienia, k. 757.
 • 520 $a Podręczne notatki - informacja o drobnych wydatkach na bieżące potrzeby w związku ze ślubem Elżbiety Działyńskiej, k. 758-759.
 • 520 $a Rachunki dla Celiny Działyńskiej od kupca poznańskiego Kamińskiego, luty 1848, k. 760-766.
 • 520 $a Notatka za odebraną zapłatę przez Maiannę Laszkiewicz, k. 767
 • 520 $a Zakup 15 skórek "niebieskich" lisów i flaneli na salopę,
 • 520 $a Rachunek dla Tytusa Działyńskiego za niebieskie lisy, od kupca poznańskiego M.A. Lowensohn, luty 1848, k. 769
 • 520 $a Rachunek, 18 luty 1848, dotyczy sprawunków związanych z wyprawą ślubną najstarszej córki Tytusa Elżbiety Czartoryskiej, k. 770.
 • 520 $a Rachunek dla Jaśnie Wielmożnej Pani Działyńskiej za kamasze i pantofelki, luty 1848, k. 771.
 • 520 $a Rachunek z Drezna z 22 października 1847 r., k. 772.
 • 520 $a Rachunek od jubilera berlińskiego, k. 773
 • 520 $a Notatka dla krawcowej, dyspozycja dla szewcowej na obstalowane buty oraz dyspozycja na szycie kołder, k. 774-775.
 • 520 $a Notatka z zapłaconych pieniędzy za usługi oraz długi, k. 776
 • 520 $a Rachunki od szycia koszul, k. 777
 • 520 $a Notatka dla krawcowej, k. 778
 • 520 $a Spis sukien, k. 779, pokwitowanie rachunku, k. 781
 • 520 $a Spis bielizny nocnej (czepki), fartuszki i trzewiczki - wydatki, k. 782.
 • 520 $a Szkic twarzy męskiej, k. 783
 • 520 $a Wyprawa Marii z Działyńskich Grudzińskiej, k. 784
 • 520 $a Wyprawa Marii z Działyńskich Grudzińskiej, projekt wzorów koszuli/ ubiór kobiecy, k. 785
 • 520 $a Wyprawa Marii z Działyńskich Grudzińskiej, podsumowanie wydatków, k. 786.
 • 520 $a Rachunek. Podsumowanie wydatków dla "JW. hrabiny Działyńskiej" od lutego do lipca 1833, k. 787
 • 520 $a Wyprawa Marii z Działyńskich Grudzińskiej, wzory i szkice górnych części stroju kobiecego/ ubiór kobiecy, rysunki,k. 788
 • 520 $a Wyprawa Marii z Działyńskich Grudzińskiej, notatka ręką Cecylii Działyńskiej, dotyczy gromadzenia bielizny, rysunek górnej części ubioru kobiecego, k. 789.
 • 520 $a Wyprawa Mari z Działyńskich Grudzińskiej, spis potrzebnych rzeczy, na odwrocie rysunek: elementy ubioru kobiecego k. 790
 • 520 $a Ubiory damskie. Tekstylia domowe. Spis sukien, w tym m.in. suknia adamaszkowa czarna i popielata w centki, k. 791-794.
 • 520 $a "Jadzi dziecięcia wyprawka" spis ubrań i kołderek dla dziecka Jadwigi Zamoyskiej,, k. 795
 • 520 $a Odzież, konfekcja damska i dziecięca, k. 796
 • 520 $a Jadzi wyprawa, czyli spis rzeczy z wyprawy ślubnej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, k. 797-804.
 • 520 $a Wprawka dla dziecka, k. 805-806, k. 808
 • 520 $a Rachunek z Berlina, wyprawka dla dziecka, k. 807
 • 520 $a Notatka ołówkiem: "Spis wyprawy, podobo Jadzi", wyprawa Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej ?k. 809-830.
 • 520 $a Adnotacja ołówkiem: "Do wyprawy Elizy z Zamoyskich Zenonowej Brzozowskiej", wyprawa Elizy z Zamoyskich Brzozowskiej, ręka Celiny Działyńskiej, k. 831-836.
 • 520 $a Spis konfekcji damskiej, k. 837-838
 • 520 $a Spisy do wyprawy Elizy z Zamoyskich, kopia listu, który Celina Działyńska z Zamoyskich wysłała do Drezna, k. 839-848
 • 520 $a Spis kołder, pościeli i garderoby damskiej, k. 849-850.
 • 520 $a Notatka Jadwigi z Zamoyskich Sapieżyny: "Pani Działyńska winna Ojcu za wyprawę dla córki dwieście fl. 27 kwietnia 1848, k. 851.
 • 520 $a Rachunek, Drezno 24 czerwaca 1847, k. 852
 • 520 $a Potwierdzenie opłaty, 1847, do wyprawy Elizy Zamoyskiej [?], k. 853
 • 520 $a Notatka z adnotacją dla Elizy, dalej spisy konfekcji damskiej, prawdopodobnie dotyczy wyprawy ślubnej Elizy z Zamoyskich Brzozowskiej, po k. 859 trójkątny fragment materiału w czerwoną kratę, 7x8x10,5cm., Eliza z Zamoyskich to siostra Celiny Działyńskiej, k. 854-863.
 • 520 $a Pokwitowanie odbioru pieniędzy przez Elizę Brzozowską, k. 864.
 • 520 $a Spis tekstyliów, k. 865
 • 520 $a Rachunek wyprawy, spis odzieży, bielizny pościelowej i tekstyliów, notatka: "co kupić w Poznaniu", k. 866-867.
 • 520 $a Rachunek dla hrabiny Działyńskiej [Celestyny Gryzeldy] od kupca J.M.R. Witkowskiego, za kupno tekstyliów, 25 maja 1847, k. 868
 • 520 $a Spis tekstyliów, niezidentyfikowany, k. 870.
 • 520 $a Rachunek dla hrabiny Działyńskiej od kupca tekstylnego J.M.R. Witkowskiego, k. 871.
 • 520 $a Rachunek od kupca D. Immerwahr, k. 872.
 • 520 $a Rachunek za tekstylia (ręczniki, chustki, gorsiki, koszulki...), k. 873
 • 520 $a Rachunek od kupca tekstylnego J.M.R. Witkowskiego,22 czerwca 1847, k. 874.
 • 520 $a Lużne kartki z notatkami wzorami inicjałów, rysunkami, k. 875-876.
 • 530 $d Mf 8066
 • 530 $d Mf 8066
 • 530 $d BPCim. 3144/1-3
 • 530 $d CD 108a/1-3
 • 530 $d Mf 8067
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Dz.83
 • 561 $d Dz.83
 • 600 1 . $a Alesandrowski $c ekonom w majątku kórnickim w Kromolicach
 • 600 1 . $a Arendt $c malarz
 • 600 1 . $a Błaszczyński $c stolarz
 • 600 1 . $a Błotnicki $c rzemieślnik?
 • 600 1 . $a Bogdański $c rzemieślnik
 • 600 1 . $a Borowicz $c piwowar z Kórnika
 • 600 1 . $a Branicki, Franciszek Ksawery $c emigracyjny działacz narodowy, finansista, właściciel zamku Montresor $d (1814-1879)
 • 600 1 . $a Brojerski $c rzemieślnik?
 • 600 1 . $a Brzeski $c ekonom w Trzebawiu
 • 600 1 . $a Czapek, Franciszek $c zegarmistrz, założyciel firmy Patek and Philippe $d (1811-1895)
 • 600 1 . $a Dobrowolska $c służąca Celestyny Działyńskiej
 • 600 1 . $a Drąszkiewicz Jan $d 19 w.
 • 600 1 9 $a Działyńska, Celestyna z Zamoyskich $d (1804-1883)
 • 600 1 9 $a Działyńska, Izabela z Czartoryskich $d (1830-1899)
 • 600 1 . $a Falk, Meyer $c właściciel sklepu handel nowych towarów modnych w Poznaniu $d 1848
 • 600 1 . $a Feist $c stolarz
 • 600 1 . $a Ferdynand Habsburg zwany Dobrotliwy $b I $c cesarz austriacki
 • 600 1 . $a Gajewska, Adela $c osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich $d 19 w.
 • 600 1 . $a Gajewska, Eleonora $c osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich $d 19 w.
 • 600 1 . $a Gałkiewicz $c krawcowa w Poznaniu $d 19 w.
 • 600 1 . $a Gilewicz, Charles $c emigrant we Francji, beneficjent Celiny Działyńskiej
 • 600 1 . $a Gloger $c snycerz, ul. Strzelecka 22, Poznań
 • 600 1 . $a Hantkie $c ekonom w majatku kórnickim w Pierzchnie
 • 600 1 . $a Immerwahr D. $c kupiec wrocławski
 • 600 1 . $a Jeżewski, Ksawery
 • 600 1 . $a Jezierski, Wacław
 • 600 1 . $a Kajkowski $c tokarz
 • 600 1 . $a Kamiński $c rzemieślnik $d 19 w.
 • 600 1 . $a Kamiński $c kupiec poznański $d 1848
 • 600 1 . $a Kozłowski, Alex $c właściciel sklepu Magazyn strojów modnych towarów i robota sukien w Poznaniu $d 1848
 • 600 1 . $a Krzyżanowski $c rzemieślnik
 • 600 1 . $a Laszkiewicz, Marianna $d 19 w.
 • 600 1 . $a Lesniewicz $c rzemieślnik
 • 600 1 . $a Liszkowski $c rzemieślnik
 • 600 1 . $a Litkowski $c koszykarz
 • 600 1 . $a Łopinski $c gospodarz z Radzewa
 • 600 1 . $a Lowensohn, M.A. $c kupiec poznański $d 1848
 • 600 1 . $a Magnusiewicz $c rzemieślnik
 • 600 1 . $a Maychrzycki, Jan $c gospodarz ze Skrzynek
 • 600 1 . $a Mayer I. H. $c kupiec z Drezna
 • 600 1 . $a Mickiewicz, Adam $d (1788-1855)
 • 600 1 . $a Mieloch, Jan $c gospodarz z Dębca
 • 600 1 . $a Mielżyńska, Felicja $c osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
 • 600 1 . $a Mielżyńska, Katarzyna z Platerów
 • 600 1 . $a Miklaszewski, Antoni $c stolarz
 • 600 1 . $a Milde, Wilhelm $c kupiec z Lembergu we Francji
 • 600 1 . $a Milski, Antoni
 • 600 1 . $a Moczyńska, N. $c właścicielak składu strojów, ul Wodna 2, Poznań
 • 600 1 . $a Morowins, Agnieszka
 • 600 1 . $a Mycielska, Izabela $c osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
 • 600 1 . $a Najman $c piekarz $d 19 w.
 • 600 1 . $a Nowacki $c mularz
 • 600 1 . $a Nowak $c gospodarz z Robakowa
 • 600 1 . $a Obrębowicz $c kupiec korzenny
 • 600 1 . $a Ofierski, St[anisław?] $c mosiężnik z Poznania
 • 600 1 . $a Parczewska, Helena
 • 600 1 . $a Patek, Antoni $c założyciel firmy Patek and Philippe $d (1812-1877)
 • 600 1 . $a Piotrowski $c rzeźnik
 • 600 1 . $a Plater, Anna z Platerów $c osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
 • 600 1 . $a Plater, Antonina z Gajewskich $c osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
 • 600 1 . $a Plater, Katarzyna z Mielżyńskich $c osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
 • 600 1 . $a Polanowscy
 • 600 1 . $a Prochowski $c stolarz z Poznania, ul. Rybaki 29
 • 600 1 . $a Rabowski $c ekonom w majątku kórnickim w Dziećmierowie
 • 600 1 . $a Sapieha, Jadwiga z Zamoyskich $c księżna, córka Zofii z Czartoryskich i Stanisława Kostyki Zamoyskiego $d (1806-1890)
 • 600 1 . $a Schultz, Wojciech $c ksiądz franciszkanin
 • 600 1 . $a Schulz $c tapicer
 • 600 1 . $a Schupping C.F. $c właściciel pasmanterii w Poznaniu, przy ul. Wilhelmowskiej $d 1848
 • 600 1 . $a Sierakowska $c osoba kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
 • 600 1 . $a Skwarski, Józef
 • 600 1 . $a Sobecki $c ekonom w Pałacu Działyńskich?
 • 600 1 . $a Stęszewski $c piekarz
 • 600 1 . $a Szafarkiewicz $c rzemieślnik
 • 600 1 . $a Szczypkowski $c ekonom w Strzępiniu
 • 600 1 . $a Szreibrowski $c ekonom w majatku kórnickim w Runowie
 • 600 1 . $a Szwarc $c introligator
 • 600 1 . $a Szwarc, Jan $c introligator
 • 600 1 . $a Szymańska
 • 600 1 . $a Szymańska, Katarzyna $c właścicielka składu płótna i bielizny, ul. Nowa 5, Poznań
 • 600 1 . $a Tybiński, Wincenty $c szewc z Garbar w Poznaniu
 • 600 1 . $a Urbanowski Wojciech
 • 600 1 . $a Wasinski $c rzeźnik $d 19 w.
 • 600 1 . $a Witkowski J.M.R. $c kupiec tekstylny z Poznania $d 19 w.
 • 600 1 . $a Wojczyńska Józefa $d 19 w.
 • 600 1 9 $a Zamoyski, Konstanty $c ordynat, brat Celiny Działyńskiej $d (1799-1866)
 • 600 1 9 $a Zamoyski, Stanisław $c właściciel Maciejowic, Podzamcza i Magnuszewa $d (1820-1889)
 • 600 1 9 $a Żółtowska, Józefina $c osoba z kręgu towarzyskiego rodziny Działyńskich
 • 600 1 . $a Żychliński $c cieśla z Kórnika
 • 650 . 9 $a Zegary i zegarki
 • 650 . 9 $a Zegarmistrzostwo
 • 650 . 9 $a Zegarmistrzowie
 • 651 . 9 $a Berlin
 • 651 . 9 $a Genewa (Szwajcaria)
 • 651 . 9 $a Kórnik (woj. wielkopolskie)
 • 651 . 9 $a Paryż
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Pałac Błękitny 19 w.
 • 852 $j BK 07303/1-2
 • 900 $c wieża ośmiokątna, szkic planu $k k. 2
 • 900 $c półki narożne, projekt $k k. 3 $m półki narożne, projekt
 • 900 $c koszula, kaftanik, rysunek $k k. 733-734v. $m półki narożne, projekt
 • 900 $c koszula nocna, rysunek $k k. 737 $m półki narożne, projekt
 • 900 $c krzesła, szkice $k k. 9
 • 900 $c lusterko na szkatułce, szkic $k k. 9
 • 900 $c krzesło toczone nogi, szkic $k k. 10
 • 900 $c nakrycia głowy, czapka, szkic głowy mężczyzny w lisiurze $k k. k. 735v

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07303