Listy dalszej rodziny do Celestyny Działyńskiej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07336
 • Kopie: Mf 6686
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy dalszej rodziny do Celestyny Działyńskiej.
 • Miejsce i czas powstania: 1822-1881
 • Opis fizyczny: 581 k., brak k. 1-10 (16.07.2014)
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Zakład Pokutnic Lwów 1871
  • Kórnik
  • Lwów m., Zakład Pokutnic 1871 Ukraina
  • Paryż
  • korespondencja

MARC

 • 130 a Listy
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy dalszej rodziny do Celestyny Działyńskiej.
 • 260 c 1822-1881
 • 300 a 581 k., brak k. 1-10 (16.07.2014)
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Rembielińska Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka
 • 400 a Błędowska Wincenta zob. Jaźwińska Wincenta z Błędowskich
 • 400 a Amparo Maria zob. Czartoryska Maria z d. Amparo
 • 400 a Działyńska Paulina zob. Dzieduszycka Paulina z Działyńskich
 • 400 a Zamoyska Anna zob. Sapieha Anna z Zamoyskich
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 a Czartoryska Józefa zob. Potocka Józefa z Czartoryskich
 • 400 a Zamoyska Maria zob. Lubomirska Maria z Zamoyskich
 • 400 a Lubomirska Izabella zob. Sanguszko Izabella z Lubomirskich
 • 400 a Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich
 • 400 a Dzieduszycka Magdalena zob. Morska Magdalena z Dzieduszyckich
 • 400 a Wodzicka Celina zob. Potocka Celina z Wodzickich
 • 400 a Działyńska Klaudyna zob. Potocka Klaudyna z Działyńskich
 • 400 a Sapieha Aniela zob. Zamoyska Aniela z Sapiehów
 • 400 a Sanguszko Jadwiga zob. Sapieha Jadwiga z Sanguszków 1830-1918
 • 400 a Rzyszczewska Zofia zob. Wodzicka Zofia z Rzyszczewskich
 • 400 a Sapieha Teresa zob. Potocka Teresa z Sapiehów
 • 400 a Walicka Józefa zob. Zamoyska Józefa z Walickich
 • 400 a Zamoyska Zofia zob. Żółtowska Zofia z Zamoyskich
 • 400 a Potocka Róża zob. Zamoyska Róża z Potockich ż. Andrzeja Artura
 • 400 a Sapieha Anna zob. Czartoryska Anna z Sapiehów
 • 400 a Branicka Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka
 • 530 d Mf 6686
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Dz. 26
 • 610 a Zakład Pokutnic c Lwów d 1871
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Lwów x m., Zakład Pokutnic y 1871 z Ukraina
 • 651 a Paryż
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Rottermundowa Henryka z Działyńskich 1o Błędowska 2o Rottermundowa
 • 700 a Zamoyski? d 19 w.
 • 700 a Żółtowska Zofia z Zamoyskich
 • 700 a Zamoyski Andrzej Artur c Minister Spraw Wewn., prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874
 • 700 a Zamoyski Jan 1802-1879
 • 700 a Zamoyski Stanisław Kostka Jan 1820-1889
 • 700 a Zamoyski Władysław dział. emigracyjny, czł. Koła Centr. w Paryżu 1830-1873
 • 700 a Zamoyski Zdzisław 1810-1855
 • 700 a Żółtowski Franciszek
 • 700 a Wyleżyńska K.
 • 700 a Walicka K.
 • 700 a Tomińska E.
 • 700 a Zamoyska Aniela z Sapiehów d 1799-1866
 • 700 a Sapieha Anna z Zamoyskich 1780-1859
 • 700 a Sapieha Jadwiga z Zamoyskich 1806-1890
 • 700 a Zamoyska Józefa z Walickich 1807-1880
 • 700 a Wodzicka Zofia z Rzyszczewskich
 • 700 a Sapieha Jadwiga z Sanguszków 1830-1918
 • 700 a Potocki Antoni d 1841-1909
 • 700 a Potocka Teresa z Sapiehów d 1811-1895
 • 700 a Potocki Aleksander 1798-1868
 • 700 a Potulicka Maria z Zamoyskich
 • 700 a Radziwiłł Edmund ks. 1842 ur.
 • 700 a Zamoyska Róża z Potockich c ż. Andrzeja Artura d 1802-1862
 • 700 a Potocka Celina z Wodzickich d ur. 1838
 • 700 a Potocka Maria z Sanguszków 1830-1903
 • 700 a Mac Intosh c guwernantka
 • 700 a Nowolecki Aleksander księgarz w Krakowie, publicysta histor.
 • 700 a Dzieduszycki Józef d 1776-1847
 • 700 a Morska Magdalena z Dzieduszyckich
 • 700 a Dzieduszycki Włodzimierz 1825-1899
 • 700 a Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922
 • 700 a Kelly M. sercanka w Dublinie
 • 700 a Sanguszko Izabella z Lubomirskich
 • 700 a Lubomirska Maria z Zamoyskich 1841-1922
 • 700 a Denhoff Ludwika
 • 700 a Potocka Józefa z Czartoryskich 1788-1862
 • 700 a Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 c minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu
 • 700 a Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Potocka Klaudyna z Działyńskich 1801-1836
 • 700 a Dzieduszycka Paulina z Działyńskich 1795-1856
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 700 a Czartoryska Maria z d. Amparo 1834-1864
 • 700 a Jaźwińska Wincenta z Błędowskich
 • 700 a Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka ur. 1830
 • 700 a Czartoryska Anna z Sapiehów 1798-1864 przewodnicząca Instytutu Pań Polskich w Paryżu
 • 700 a A. K.
 • 852 j BK 07336

Indeksy