Listy Tytusa i Celestyny Działyńskich do syna Jana Działyńskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07338
 • Kopie: Mf 6687
 • Autor: Działyński, Tytus (1796-1861)
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy Tytusa i Celestyny Działyńskich do syna Jana Działyńskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1843-1877
 • Opis fizyczny: 177 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., pol.
 • Zawartość:
  • Listy Celestyny Działyńskiej do synowej Izy k. 32-33
  • Listy do Jana Działyńskiego od: Działyńskiego Tytusa (ojca) 1943-1852 k. 34-35, 37-105, 107-177; Działyńskiej Celestyny (matki) 1844-1877 k. 1-27, 29, 31, 36, 73, 99v; Grudzińskiej Marii z Działyńskich (siostry) k. 28-30; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich (siostra) 1852 k. 79, 81v, 101, 105-106, 110v, 116, 118-120, 124v, 128v, 131v, 136, 143v, 145, 157v, 161
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1850, w którym upomina syna, że jest skryty, nie dzieli się swoim życiem, pragnie dla niego "nad wszystko na świecie" miłości i zaufania Bogu, "chciałabym byś zakosztował jak słodko obcować z Bogiem", prosi, by nie zaniedbywał obowiązków religijnych, k. 1-2.
  • Opis planów przebudowy wnętrz zamku kórnickiego i wykończenia Babińca w liście Celestyny Działyńskiej do syna Jana ok. 1852 k. 3-5 + szkic zmian
  • Telegram z 1852, napisany po francusku, k. 6.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1856, niepokój o chorobę syna, podróż do Paryża odwołana z powodu wiadomości o chorobie, napomnienie o zbyt wielkiej "miłości własnej", k. 7-8.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1856, podróż do Paryża, rady co do powstępowania z przyszłymi teściami [Adam Jerzy Czartoryski, Anna Zofia Czartoryska], k. 9-10.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 26.04.1856, prośba o nieodkładanie ślubu i o pisanie listów, k. 11-13.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1856[?], troska o zdrowie syna, pochwała przyszłej synowej [Działyńskiej Izabelli Elżbiety z Czartoryskich], pochwała męża [Działyńskiego Tytusa Adama], k. 14-15.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1858[?], polecenie tapicera Brojewkiego, wojsko w Warszawie, k. 16.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1863, sprzeczne wiadomości nt. losu powstańców, niepokój o syna, prośba, żeby powstańcy "się nie wystawiali", nie prowokowali do walk, k. 17.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 13 czerwca 1866[?], wiadomość o amnestii, choroba Czesi [Cecylii Działyńskiej?], k. 18-19.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 28 września 1866[?]. życzenia urodzinowe, namowy do powrotu z wygnania, plany procesu, pouczenie syna, k. 20-21.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1872, pożyczka pieniężna, podziękowania za kupno książki, poszukiwania nowego zastępcy, k. 22-23.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 01.12.1872 [z daty stempla wynika, że list został wysłany 03.12, ale z treści wiadomo, że był pisany 01.12], Sejm we Lwowie, prośba o jak najszybsze przesłanie dokumentów, k. 24.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 14-15.11.1877[?], przepisanie gruntów na Jana, wiadomości o zdrowiu Zamoyskiej Jadwigi, wiadomość o narodzinach Dominika [syn Stanisława i Anny Potockich], k. 25-26.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, wiadomość o załączonym liście Cesi [Działyńska Cecylia, siostra Jana], opinia o Panu Wysockim, [brak części tekstu], k. 27.
  • List Grudzińskiej Marii z Działyńskich do brata Jana Działyńskiego, prośba o napisanie listu, przekonania religijne, k. 28-29.
  • Kopia listu Grudzińskiej Marii z Działyńskich do [?], opis relacji, nieporozumień między Janem a rodziną Czartoryskich, dążenie Jana do "zerwania", k. 30.
  • List Działyńskiej Celestyny do [?], deklaracja Jana, że "nie chciałby nigdy nic zrobić, co by nas [rodziców] mogło zasmucić", k. 31.
  • List Działyńskiej Celestyny do Działyńskiej Izabelli, synowej, napisany po francusku, k. 32-33.
  • List Działyńskiego Tytusa do syna Jana Działyńskiego, podróż do Kórnika, wzmianka o dzierżawcach, k. 34-35.
  • List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1844, wiadomość o śmierci babki Jana [Dzieduszycka Jadwiga], która zapisała mu "bardzo znaczny kapitał", k. 36.
  • List Działyńskiego Tytusa do syna Jana Działyńskiego, 1849, wiadomości o najnowszych nabytkach biblioteczno-muzealnych, prośba o przyjazd do Londynu i Paryża, k. 37-38.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Brojewski tapicer
  • Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923
  • Czartoryska, Anna (1799-1864)
  • Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861)
  • Czartoryski, Konstanty Adam Aleksander (1773-1860)
  • Działyńska, Cecylia (1836-1899)
  • Działyńska, Izabella (1830-1899)
  • Działyńska, Justyna z Dzieduszyckich (?-1844)
  • Działyński, Tytus twórca Biblioteki Kórnickiej (1796-1861)
  • Fijałkowski, Józef plenipotent Tytusa Działyńskiego
  • Górecki
  • Grudzińska, Maria z Działyńskich (1832-1911)
  • Grudziński, Jan (1859-1906)
  • Grudziński, Zygmunt (1824-1908)
  • Guttry, Aleksander (1813-1891)
  • Jakowiecki
  • Janecki
  • Janecki, Emil (?-1878)
  • Klonowicz
  • Koenigk, Ludwik (1810-1890)
  • Koncewicz
  • Kręska z Krzyżanowskich
  • Mańkowska
  • Nesterowicz
  • Nesterowicz
  • Pietraszewski, Ignacy Orientalista, numizmatyk (1796-1869)
  • Podforowski, Gustaw marszałek sejmowy
  • Potocka, Anna (1846-1926)
  • Potocki, Dominik (1877-1963)
  • Rustejko, Józef (1828-1907)
  • Schwerin
  • Stacherski
  • Szlagowski plenipotent
  • Wagner, Karol Hermann (1824-?)
  • Waligórski, Aleksander Józef (1794-1873)
  • Wilhelm I (cesarz Niemiec ; 1797-1888)
  • Wysocki
  • Zamoyska, Jadwiga zob. Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923)
  • Zamoyski, Stanisław (1820-1889)
  • Zamoyski, Władysław (1853-1924)
  • Sejm 1872 Lwów
  • Kórnik
  • Oleszyce
  • Paryż
  • zamek kórnicki przebudowa XIX w.
  • Babiniec
  • bank
  • sejm Lwów
  • korespondencja

MARC

 • 100 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy Tytusa i Celestyny Działyńskich do syna Jana Działyńskiego.
 • 260 c 1843-1877
 • 300 a 177 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Działyńska Maria zob. Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 400 a Zamoyska, Celestyna zob. Działyńska, Celestyna z Zamoyskich
 • 400 a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich
 • 520 a Listy Celestyny Działyńskiej do synowej Izy k. 32-33
 • 520 a Listy do Jana Działyńskiego od: Działyńskiego Tytusa (ojca) 1943-1852 k. 34-35, 37-105, 107-177; Działyńskiej Celestyny (matki) 1844-1877 k. 1-27, 29, 31, 36, 73, 99v; Grudzińskiej Marii z Działyńskich (siostry) k. 28-30; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich (siostra) 1852 k. 79, 81v, 101, 105-106, 110v, 116, 118-120, 124v, 128v, 131v, 136, 143v, 145, 157v, 161
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1850, w którym upomina syna, że jest skryty, nie dzieli się swoim życiem, pragnie dla niego "nad wszystko na świecie" miłości i zaufania Bogu, "chciałabym byś zakosztował jak słodko obcować z Bogiem", prosi, by nie zaniedbywał obowiązków religijnych, k. 1-2.
 • 520 a Opis planów przebudowy wnętrz zamku kórnickiego i wykończenia Babińca w liście Celestyny Działyńskiej do syna Jana ok. 1852 k. 3-5 + szkic zmian
 • 520 a Telegram z 1852, napisany po francusku, k. 6.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1856, niepokój o chorobę syna, podróż do Paryża odwołana z powodu wiadomości o chorobie, napomnienie o zbyt wielkiej "miłości własnej", k. 7-8.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1856, podróż do Paryża, rady co do powstępowania z przyszłymi teściami [Adam Jerzy Czartoryski, Anna Zofia Czartoryska], k. 9-10.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 26.04.1856, prośba o nieodkładanie ślubu i o pisanie listów, k. 11-13.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1856[?], troska o zdrowie syna, pochwała przyszłej synowej [Działyńskiej Izabelli Elżbiety z Czartoryskich], pochwała męża [Działyńskiego Tytusa Adama], k. 14-15.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1858[?], polecenie tapicera Brojewkiego, wojsko w Warszawie, k. 16.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1863, sprzeczne wiadomości nt. losu powstańców, niepokój o syna, prośba, żeby powstańcy "się nie wystawiali", nie prowokowali do walk, k. 17.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 13 czerwca 1866[?], wiadomość o amnestii, choroba Czesi [Cecylii Działyńskiej?], k. 18-19.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 28 września 1866[?]. życzenia urodzinowe, namowy do powrotu z wygnania, plany procesu, pouczenie syna, k. 20-21.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1872, pożyczka pieniężna, podziękowania za kupno książki, poszukiwania nowego zastępcy, k. 22-23.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 01.12.1872 [z daty stempla wynika, że list został wysłany 03.12, ale z treści wiadomo, że był pisany 01.12], Sejm we Lwowie, prośba o jak najszybsze przesłanie dokumentów, k. 24.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 14-15.11.1877[?], przepisanie gruntów na Jana, wiadomości o zdrowiu Zamoyskiej Jadwigi, wiadomość o narodzinach Dominika [syn Stanisława i Anny Potockich], k. 25-26.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, wiadomość o załączonym liście Cesi [Działyńska Cecylia, siostra Jana], opinia o Panu Wysockim, [brak części tekstu], k. 27.
 • 520 a List Grudzińskiej Marii z Działyńskich do brata Jana Działyńskiego, prośba o napisanie listu, przekonania religijne, k. 28-29.
 • 520 a Kopia listu Grudzińskiej Marii z Działyńskich do [?], opis relacji, nieporozumień między Janem a rodziną Czartoryskich, dążenie Jana do "zerwania", k. 30.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do [?], deklaracja Jana, że "nie chciałby nigdy nic zrobić, co by nas [rodziców] mogło zasmucić", k. 31.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do Działyńskiej Izabelli, synowej, napisany po francusku, k. 32-33.
 • 520 a List Działyńskiego Tytusa do syna Jana Działyńskiego, podróż do Kórnika, wzmianka o dzierżawcach, k. 34-35.
 • 520 a List Działyńskiej Celestyny do syna Jana Działyńskiego, 1844, wiadomość o śmierci babki Jana [Dzieduszycka Jadwiga], która zapisała mu "bardzo znaczny kapitał", k. 36.
 • 520 a List Działyńskiego Tytusa do syna Jana Działyńskiego, 1849, wiadomości o najnowszych nabytkach biblioteczno-muzealnych, prośba o przyjazd do Londynu i Paryża, k. 37-38.
 • 530 d Mf 6687
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Franc., pol.
 • 561 d Pudło 7
 • 600 a Brojewski c tapicer
 • 600 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 600 a Czartoryska, Anna d (1799-1864)
 • 600 a Czartoryski, Adam Jerzy d (1770-1861)
 • 600 a Czartoryski, Konstanty Adam Aleksander d (1773-1860)
 • 600 a Działyńska, Cecylia d (1836-1899)
 • 600 a Działyńska, Izabella d (1830-1899)
 • 600 a Działyńska, Justyna z Dzieduszyckich d (?-1844)
 • 600 a Działyński, Tytus c twórca Biblioteki Kórnickiej d (1796-1861)
 • 600 a Fijałkowski, Józef c plenipotent Tytusa Działyńskiego
 • 600 a Górecki
 • 600 a Grudzińska, Maria z Działyńskich d (1832-1911)
 • 600 a Grudziński, Jan d (1859-1906)
 • 600 a Grudziński, Zygmunt d (1824-1908)
 • 600 a Guttry, Aleksander d (1813-1891)
 • 600 a Jakowiecki
 • 600 a Janecki
 • 600 a Janecki, Emil d (?-1878)
 • 600 a Klonowicz
 • 600 a Koenigk, Ludwik d (1810-1890)
 • 600 a Koncewicz
 • 600 a Kręska z Krzyżanowskich
 • 600 a Mańkowska
 • 600 a Nesterowicz
 • 600 a Nesterowicz
 • 600 a Pietraszewski, Ignacy c Orientalista, numizmatyk d (1796-1869)
 • 600 a Podforowski, Gustaw c marszałek sejmowy
 • 600 a Potocka, Anna d (1846-1926)
 • 600 a Potocki, Dominik d (1877-1963)
 • 600 a Rustejko, Józef d (1828-1907)
 • 600 a Schwerin
 • 600 a Stacherski
 • 600 a Szlagowski c plenipotent
 • 600 a Wagner, Karol Hermann d (1824-?)
 • 600 a Waligórski, Aleksander Józef d (1794-1873)
 • 600 a Wilhelm b I c (cesarz Niemiec ; d 1797-1888)
 • 600 a Wysocki
 • 600 a Zamoyska, Jadwiga zob. Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich d (1831-1923)
 • 600 a Zamoyski, Stanisław d (1820-1889)
 • 600 a Zamoyski, Władysław d (1853-1924)
 • 610 a Sejm 1872 Lwów
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Oleszyce
 • 651 a Paryż
 • 653 a zamek kórnicki przebudowa XIX w.
 • 653 a Babiniec
 • 653 a bank
 • 653 a sejm Lwów
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Działyńska, Celestyna z Zamoyskich d (1804-1883)
 • 700 a Działyńska, Elżbieta (Iza) z Czartoryskich d (1830-1899)
 • 700 a Działyńska, Jadwiga zob. Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich d (1831-1923)
 • 700 a Działyńska, Justyna z Dzieduszyckich d (1764-1844)
 • 700 a Działyński, Jan Kanty d (1829-1880)
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 700 a Grudzińska, Maria z Działyńskich d (1832-1911)
 • 852 j BK 07338

Indeksy