Listy rodzinne do Jana Działyńskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07341
 • Kopie:
  • BPCim. 3247
  • Mf 6679
  • CD 190a
  • Mf 6660
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy rodzinne do Jana Działyńskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1841-1880
 • Opis fizyczny: 233 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Paryż
  • korespondencja

MARC

 • 130 a Listy
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy rodzinne do Jana Działyńskiego.
 • 260 c 1841-1880
 • 300 a 233 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Branicka Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka
 • 400 a Kisieleff Sophie zob. Kisielov Zofia z Potockich
 • 400 a Mokrowska Antonina zob. Potocka Antonina z Mokronowskich
 • 400 a Maria Ksawera karmelitanka zob. Czartoryska Maria z Grocholskich
 • 400 a Rembielińska Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka
 • 400 a Bierzyńska Michalina zob. Ilińska Michalina z Bierzyńskich
 • 400 a Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich
 • 400 a Potocka Zofia zob. Kisielov Zofia z Potockich
 • 400 a Riquet Zuzanna de zob. Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet
 • 400 a Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich
 • 400 a Zamoyska Cecylia zob. Lubomirska Cecylia z Zamoyskich
 • 400 a Lubomirska Izabella zob. Sanguszko Izabella z Lubomirskich
 • 400 a Radziwiłł Marcelina zob. Czartoryska Marcelina z Radziwiłów
 • 400 a Sapieha Anna zob. Czartoryska Anna z Sapiehów
 • 530 d BPCim. 3247
 • 530 d Mf 6679
 • 530 d CD 190a
 • 530 d Mf 6660
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Nr 33 |4612
 • 651 a Paryż
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Brzozowski Karol b I
 • 700 a Zamoyski Jan Michał d 1832 ur.
 • 700 a Zamoyski Józef d 1835-1878
 • 700 a Sanguszko Paweł Roman
 • 700 a Sapieha Adam galicyjski działacz polityczny 1828-1903
 • 700 a Sapieha Leon marszałek sejmu kraj. galic., prezes Tow. Gosp. Galicyjskiego 1802-1878
 • 700 a Sapieha Anna z Zamoyskich 1780-1859
 • 700 a Szczepanowski Ignacy
 • 700 a Tarnowski Jan Dzierżysław 1835-1894
 • 700 a Zamoyski Andrzej Artur min. Spraw Wewn. i prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874
 • 700 a Zamoyski Jan 1802-1879
 • 700 a Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892
 • 700 a Zamoyski Stanisław Kostka Jan 1820-1889
 • 700 a Zamoyski Stefan 1837-1899
 • 700 a Zamoyski Tomasz ordynat 1832-1889
 • 700 a Zamoyski Władysław dział. emigracyjny, czł. Koła Centr. w Paryżu 1830-1873
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. 1803-1868
 • 700 a Milewski J c pełnomocnik dóbr sławuckich
 • 700 a Kisielov Zofia z Potockich zob. Kisieleff Sophie
 • 700 a Lubomirska Cecylia z Zamoyskich 1831-1904
 • 700 a Sanguszko Izabella z Lubomirskich
 • 700 a Potocka Antonina z Mokronowskich 19 w.
 • 700 a Potocki Mieczysław Franciszek
 • 700 a Rembieliński Aleksander
 • 700 a Grocholski Tadeusz d 1839-1913
 • 700 a Działyńska J.
 • 700 a Czartoryski Witold c polityk i działacz emigracyjny d 1822-1865
 • 700 a Czartoryski Aleksander Romuald d 1811-1886
 • 700 a Czartoryska Marcelina z Radziwiłów c pianistka i filantropka d 1817-1894
 • 700 a Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka d 1833-1928
 • 700 a Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet d ur. 1828
 • 700 a Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 c minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu
 • 700 a Czartoryski August 1858-1893 salezjanin
 • 700 a Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert
 • 700 a Działyńska Justyna z Dzieduszyckich 1764-1844
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Dzieduszycki Włodzimierz 1825-1899
 • 700 a Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922
 • 700 a Ilińska Michalina z Bierzyńskich
 • 700 a Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka ur. 1830
 • 700 a Branicki Ksawery 1814-1879 finansista i polityk polski we Francji
 • 700 a Czartoryska Anna z Sapiehów 1798-1864 przewodnicząca Instytutu Pań Polskich w Paryżu
 • 700 a Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899
 • 852 j BK 07341

Indeksy