Listy sióstr zakonnych do Celestyny Działyńskiej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07354
 • Kopie:
  • Mf 7337
  • CD 296a
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy sióstr zakonnych do Celestyny Działyńskiej.
 • Miejsce i czas powstania: 1823-1882
 • Opis fizyczny: 346 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • karmelitanki bose, Poznań 1880-1882
  • Auteuil siostry od Wniebowstąpienia
  • Boulogne sur Mer wizytki, zakon 19 w. Włochy
  • Dublin m., sercanki, zakon 19 w., 2 poł. Irlandia
  • Genewa m., szarytki, zakon 1823 Szwajcaria
  • Gniezno m., urszulanki, zakon 19 w. Polska
  • Gniezno m., szarytki, zakon 19 w. Polska
  • Gniezno m., sercanki, zakon 19 w. Polska
  • Gniezno m., sakramentki, zakon 19 w. Polska
  • Gostyń m., szarytki, zakon 19 w. Polska
  • Granowo w., sakramentki, zakon 19 w. Polska
  • Granowo
  • Jaszkowo w., służebniczki, zakon 19 w. Polska
  • Kościan m., szarytki, zakon 19 w. Poznań
  • Kraków m., wizytki, zakon 19 w. Polska
  • Kraków m., felicjanki, zakon 19 w. Polska
  • Kraków m., urszulanki, zakon 19 w. Polska
  • Lwów m., sakramentki, zakon 19 w. Ukraina
  • Malbork m., szarytki, zakon 19 w. Polska
  • Nancy sercanki
  • Oleszyce felicjanki 19 w.
  • Olsztyn szarytki 19 w.
  • Paryż
  • Paryż szarytki 1849
  • Pelplin szarytki
  • Poznań szarytki 1852-1868
  • Poznań sercanki 1859-1872
  • Poznań sakramentki 1871-1882
  • Poznań urszulanki 1861-1880
  • Poznań karmelitanki bose 1880-1882
  • Przemyśl felicjanki 19 w.
  • Ronceux Zgromadzenie od Ducha Św.
  • Warszawa sakramentki
  • Wersal wizytki wileńskie
  • Zaniemyśl służebniczki
  • Zduny szarytki
  • korespondencja

MARC

 • 130 $a Listy
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Listy sióstr zakonnych do Celestyny Działyńskiej.
 • 260 $c 1823-1882
 • 300 $a 346 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 $a Kurnatowska Zofia zob. Chłapowska Zofia z Kurnatowskich
 • 530 $d Mf 7337
 • 530 $d CD 296a
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Pudło E |4549
 • 610 $a karmelitanki bose, Poznań $d 1880-1882
 • 651 $a Auteuil $x siostry od Wniebowstąpienia
 • 651 $a Boulogne sur Mer $x wizytki, zakon $y 19 w. $z Włochy
 • 651 $a Dublin $x m., sercanki, zakon $y 19 w., 2 poł. $z Irlandia
 • 651 $a Genewa $x m., szarytki, zakon $y 1823 $z Szwajcaria
 • 651 $a Gniezno $x m., urszulanki, zakon $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Gniezno $x m., szarytki, zakon $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Gniezno $x m., sercanki, zakon $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Gniezno $x m., sakramentki, zakon $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Gostyń $x m., szarytki, zakon $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Granowo $x w., sakramentki, zakon $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Granowo
 • 651 $a Jaszkowo $x w., służebniczki, zakon $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Kościan $x m., szarytki, zakon $y 19 w. $z Poznań
 • 651 $a Kraków $x m., wizytki, zakon $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., felicjanki, zakon $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., urszulanki, zakon $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Lwów $x m., sakramentki, zakon $y 19 w. $z Ukraina
 • 651 $a Malbork $x m., szarytki, zakon $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Nancy $x sercanki
 • 651 $a Oleszyce $x felicjanki $y 19 w.
 • 651 $a Olsztyn $x szarytki $y 19 w.
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Paryż $x szarytki $y 1849
 • 651 $a Pelplin $x szarytki
 • 651 $a Poznań $x szarytki $y 1852-1868
 • 651 $a Poznań $x sercanki $y 1859-1872
 • 651 $a Poznań $x sakramentki $y 1871-1882
 • 651 $a Poznań $x urszulanki $y 1861-1880
 • 651 $a Poznań $x karmelitanki bose $y 1880-1882
 • 651 $a Przemyśl $x felicjanki $y 19 w.
 • 651 $a Ronceux $x Zgromadzenie od Ducha Św.
 • 651 $a Warszawa $x sakramentki
 • 651 $a Wersal $x wizytki wileńskie
 • 651 $a Zaniemyśl $x służebniczki
 • 651 $a Zduny $x szarytki
 • 653 $a korespondencja
 • 700 $a Fortescue A. $c sercanka
 • 700 $a Zawadzka Izabella $c szarytka w Olsztynie
 • 700 $a Zaniewska Małgorzata Maria $c wizytka w Boulogne sur Mer
 • 700 $a Wojdołowicz $c szarytka w Pelplinie
 • 700 $a Tomaszewska Ludwika Zofia Wal. $c przełożona wizytek w Krakowie
 • 700 $a Szkudłapska Elżbieta $c przełożona służebniczek w Jaszkowie
 • 700 $a Stanisława $c zakonnica w Auteuil
 • 700 $a Schmidt Ludwika $c szarytka w Malborku
 • 700 $a Studzińska Filipina przełożona szarytek w Poznaniu
 • 700 $a Tascher de la |Pagerie de
 • 700 $a Umińska Józefa przełożona szarytek w Gostyniu
 • 700 $a Patrizi Constantino $c kard.
 • 700 $a Popiel Wacław
 • 700 $a Radolińska Emilia
 • 700 $a Morawska Seweryna 1 $c przełożona szarytek w Kościanie $d zm. 1880
 • 700 $a Morawska Seweryna 2 $c szarytka w Poznaniu
 • 700 $a Morawska Maria Bernarda $c przełożona urszulanek w Poznaniu, Gnieźnie i Krakowie $d 1830-1889
 • 700 $a Michalina $c felicjanka Oleszyce
 • 700 $a Maria od Wcielenia $c sakramentka w Granowie
 • 700 $a Maria od Krzyża $c sakramentka w Granowie
 • 700 $a Maria od Aniołów $c sakramentka we Lwowie
 • 700 $a Maria Magdalena $c matka generalnego zgromadzenia sióstr felicjanek
 • 700 $a Maria Ksawera $c sakramentka w Granowie
 • 700 $a Maria Feliksa felicjanka w Przemyślu
 • 700 $a Maria Feliksa ze Zgromadzenia od Ducha Św. w Ronceux
 • 700 $a Martin Maria służebniczka
 • 700 $a Mikułowska Teofila szarytka, przełożona Domu Św. Kazimierza w Paryżu
 • 700 $a Moszyńska Ludwika sercanka Poznań
 • 700 $a Mycielska Maria
 • 700 $a M. Sabina $c felicjanka
 • 700 $a Łukaszewicz Maria Kajetana $c przełożona wizytek w Himmelsthür?
 • 700 $a Lommessen Anna de $c sercanka w Nancy
 • 700 $a Łempicka Maria $c kapucynka
 • 700 $a Łuszczewska Irena szarytka w Poznaniu
 • 700 $a Jaskólska Konstancja $c służebniczka w Zaniemyślu
 • 700 $a Kajsiewicz Wal. przełożona szarytek w Zdunach
 • 700 $a Kelly M. sercanka w Dublinie
 • 700 $a Koźmian Jan ksiądz, działacz polityczny, redaktor "Przeglądu Poznańskiego"
 • 700 $a Ledóchowski Mieczysław arcybiskup i kardynał
 • 700 $a Gajewska Adela
 • 700 $a Hornowska Rozalia Teresa przełożona wizytek w Wersalu
 • 700 $a Jadwiga przeorysza karmelitanek bosych w Poznaniu
 • 700 $a Dykiert Michał $c kapelan w Turwi
 • 700 $a Działyńska Cecylia 1836-1899
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Dominique de S. Joseph $c generał karmelitów bosych
 • 700 $a Chmielińska Maria $c szarytka w Poznaniu
 • 700 $a Bojanowski Edmund $c założyciel zgromadzenia służebniczek
 • 700 $a Aleksandrowicz Rozalia $c przełożona szarytek w Gnieźnie
 • 700 $a Augustyna $c felicjanka
 • 700 $a Balińska Maria Kazimiera przełożona wizytek wileńskich w Wersalu
 • 700 $a Benion Anne szarytka w Genewie
 • 700 $a Bielak Jukundyn ksiądz
 • 700 $a Chłapowska Zofia z Kurnatowskich
 • 700 $a Siostry od Wniebowstąpienia z Auteuil
 • 710 $a sercanki $c Nancy
 • 710 $a szarytki, Zduny
 • 710 $a służebniczki, Zaniemyśl
 • 710 $a wizytki wileńskie, Wersal
 • 710 $a sakramentki, Warszawa $d 1871-1881
 • 710 $a Zgromadzenie od Ducha Św., Ronceux
 • 710 $a felicjanki, Przemyśl $d 19 w.
 • 710 $a Sakramentki, Poznań $d 1871-1882
 • 710 $a sercanki, Poznań $d 1859-1872
 • 710 $a urszulanki, Poznań $d 1861-1880
 • 710 $a szarytki, Poznań $d 1852-1868
 • 710 $a karmelitanki bose, Poznań $d 1880-1882
 • 710 $a szarytki, Pelplin
 • 710 $a szarytki, Paryż $d 1849
 • 710 $a szarytki, Olsztyn
 • 710 $a Felicjanki, Oleszyce $d 19 w.
 • 710 $a Szarytki $c Malbork $d 19 w.
 • 710 $a Sakramentki $c Lwów $d 19 w.
 • 710 $a Felicjanki $c Kraków $d 19 w.
 • 710 $a Urszulanki $c Kraków $d 19 w.
 • 710 $a Wizytki $c Kraków $d 19 w.
 • 710 $a Kapucynki $d 19 w.
 • 710 $a Służebniczki $c Jaszkowo $d 19 w.
 • 710 $a Sakramentki $c Gniezno $d 19 w.
 • 710 $a Sakramentki $c Granowo $d 19 w.
 • 710 $a Sercanki $c Gniezno $d 19 w.
 • 710 $a Szarytki $c Gniezno $d 19 w.
 • 710 $a Szarytki $c Gostyń $d 19 w.
 • 710 $a Szarytki $c Kościan $d 19 w.
 • 710 $a Urszulanki $c Gniezno $d 19 w.
 • 710 $a Szarytki $c Genewa $d 1823
 • 710 $a Felicjanki
 • 852 $j BK 07354

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07354