Listy sióstr zakonnych do Celestyny Działyńskiej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07354
 • Kopie:
  • Mf 7337
  • CD 296a
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy sióstr zakonnych do Celestyny Działyńskiej.
 • Miejsce i czas powstania: 1823-1882
 • Opis fizyczny: 346 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • karmelitanki bose, Poznań 1880-1882
  • Auteuil siostry od Wniebowstąpienia
  • Boulogne sur Mer wizytki, zakon 19 w. Włochy
  • Dublin m., sercanki, zakon 19 w., 2 poł. Irlandia
  • Genewa m., szarytki, zakon 1823 Szwajcaria
  • Gniezno m., urszulanki, zakon 19 w. Polska
  • Gniezno m., szarytki, zakon 19 w. Polska
  • Gniezno m., sercanki, zakon 19 w. Polska
  • Gniezno m., sakramentki, zakon 19 w. Polska
  • Gostyń m., szarytki, zakon 19 w. Polska
  • Granowo w., sakramentki, zakon 19 w. Polska
  • Granowo
  • Jaszkowo w., służebniczki, zakon 19 w. Polska
  • Kościan m., szarytki, zakon 19 w. Poznań
  • Kraków m., wizytki, zakon 19 w. Polska
  • Kraków m., felicjanki, zakon 19 w. Polska
  • Kraków m., urszulanki, zakon 19 w. Polska
  • Lwów m., sakramentki, zakon 19 w. Ukraina
  • Malbork m., szarytki, zakon 19 w. Polska
  • Nancy sercanki
  • Oleszyce felicjanki 19 w.
  • Olsztyn szarytki 19 w.
  • Paryż
  • Paryż szarytki 1849
  • Pelplin szarytki
  • Poznań szarytki 1852-1868
  • Poznań sercanki 1859-1872
  • Poznań sakramentki 1871-1882
  • Poznań urszulanki 1861-1880
  • Poznań karmelitanki bose 1880-1882
  • Przemyśl felicjanki 19 w.
  • Ronceux Zgromadzenie od Ducha Św.
  • Warszawa sakramentki
  • Wersal wizytki wileńskie
  • Zaniemyśl służebniczki
  • Zduny szarytki
  • korespondencja

MARC

 • 130 %a Listy
 • 243 %a korespondencja
 • 245 %a Listy sióstr zakonnych do Celestyny Działyńskiej.
 • 260 %c 1823-1882
 • 300 %a 346 k.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 %a Kurnatowska Zofia zob. Chłapowska Zofia z Kurnatowskich
 • 530 %d Mf 7337
 • 530 %d CD 296a
 • 541 %c st. zas.
 • 561 %d Pudło E |4549
 • 610 %a karmelitanki bose, Poznań %d 1880-1882
 • 651 %a Auteuil %x siostry od Wniebowstąpienia
 • 651 %a Boulogne sur Mer %x wizytki, zakon %y 19 w. %z Włochy
 • 651 %a Dublin %x m., sercanki, zakon %y 19 w., 2 poł. %z Irlandia
 • 651 %a Genewa %x m., szarytki, zakon %y 1823 %z Szwajcaria
 • 651 %a Gniezno %x m., urszulanki, zakon %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Gniezno %x m., szarytki, zakon %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Gniezno %x m., sercanki, zakon %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Gniezno %x m., sakramentki, zakon %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Gostyń %x m., szarytki, zakon %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Granowo %x w., sakramentki, zakon %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Granowo
 • 651 %a Jaszkowo %x w., służebniczki, zakon %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Kościan %x m., szarytki, zakon %y 19 w. %z Poznań
 • 651 %a Kraków %x m., wizytki, zakon %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Kraków %x m., felicjanki, zakon %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Kraków %x m., urszulanki, zakon %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Lwów %x m., sakramentki, zakon %y 19 w. %z Ukraina
 • 651 %a Malbork %x m., szarytki, zakon %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Nancy %x sercanki
 • 651 %a Oleszyce %x felicjanki %y 19 w.
 • 651 %a Olsztyn %x szarytki %y 19 w.
 • 651 %a Paryż
 • 651 %a Paryż %x szarytki %y 1849
 • 651 %a Pelplin %x szarytki
 • 651 %a Poznań %x szarytki %y 1852-1868
 • 651 %a Poznań %x sercanki %y 1859-1872
 • 651 %a Poznań %x sakramentki %y 1871-1882
 • 651 %a Poznań %x urszulanki %y 1861-1880
 • 651 %a Poznań %x karmelitanki bose %y 1880-1882
 • 651 %a Przemyśl %x felicjanki %y 19 w.
 • 651 %a Ronceux %x Zgromadzenie od Ducha Św.
 • 651 %a Warszawa %x sakramentki
 • 651 %a Wersal %x wizytki wileńskie
 • 651 %a Zaniemyśl %x służebniczki
 • 651 %a Zduny %x szarytki
 • 653 %a korespondencja
 • 700 %a Fortescue A. %c sercanka
 • 700 %a Zawadzka Izabella %c szarytka w Olsztynie
 • 700 %a Zaniewska Małgorzata Maria %c wizytka w Boulogne sur Mer
 • 700 %a Wojdołowicz %c szarytka w Pelplinie
 • 700 %a Tomaszewska Ludwika Zofia Wal. %c przełożona wizytek w Krakowie
 • 700 %a Szkudłapska Elżbieta %c przełożona służebniczek w Jaszkowie
 • 700 %a Stanisława %c zakonnica w Auteuil
 • 700 %a Schmidt Ludwika %c szarytka w Malborku
 • 700 %a Studzińska Filipina przełożona szarytek w Poznaniu
 • 700 %a Tascher de la |Pagerie de
 • 700 %a Umińska Józefa przełożona szarytek w Gostyniu
 • 700 %a Patrizi Constantino %c kard.
 • 700 %a Popiel Wacław
 • 700 %a Radolińska Emilia
 • 700 %a Morawska Seweryna 1 %c przełożona szarytek w Kościanie %d zm. 1880
 • 700 %a Morawska Seweryna 2 %c szarytka w Poznaniu
 • 700 %a Morawska Maria Bernarda %c przełożona urszulanek w Poznaniu, Gnieźnie i Krakowie %d 1830-1889
 • 700 %a Michalina %c felicjanka Oleszyce
 • 700 %a Maria od Wcielenia %c sakramentka w Granowie
 • 700 %a Maria od Krzyża %c sakramentka w Granowie
 • 700 %a Maria od Aniołów %c sakramentka we Lwowie
 • 700 %a Maria Magdalena %c matka generalnego zgromadzenia sióstr felicjanek
 • 700 %a Maria Ksawera %c sakramentka w Granowie
 • 700 %a Maria Feliksa felicjanka w Przemyślu
 • 700 %a Maria Feliksa ze Zgromadzenia od Ducha Św. w Ronceux
 • 700 %a Martin Maria służebniczka
 • 700 %a Mikułowska Teofila szarytka, przełożona Domu Św. Kazimierza w Paryżu
 • 700 %a Moszyńska Ludwika sercanka Poznań
 • 700 %a Mycielska Maria
 • 700 %a M. Sabina %c felicjanka
 • 700 %a Łukaszewicz Maria Kajetana %c przełożona wizytek w Himmelsthür?
 • 700 %a Lommessen Anna de %c sercanka w Nancy
 • 700 %a Łempicka Maria %c kapucynka
 • 700 %a Łuszczewska Irena szarytka w Poznaniu
 • 700 %a Jaskólska Konstancja %c służebniczka w Zaniemyślu
 • 700 %a Kajsiewicz Wal. przełożona szarytek w Zdunach
 • 700 %a Kelly M. sercanka w Dublinie
 • 700 %a Koźmian Jan ksiądz, działacz polityczny, redaktor "Przeglądu Poznańskiego"
 • 700 %a Ledóchowski Mieczysław arcybiskup i kardynał
 • 700 %a Gajewska Adela
 • 700 %a Hornowska Rozalia Teresa przełożona wizytek w Wersalu
 • 700 %a Jadwiga przeorysza karmelitanek bosych w Poznaniu
 • 700 %a Dykiert Michał %c kapelan w Turwi
 • 700 %a Działyńska Cecylia 1836-1899
 • 700 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 %a Dominique de S. Joseph %c generał karmelitów bosych
 • 700 %a Chmielińska Maria %c szarytka w Poznaniu
 • 700 %a Bojanowski Edmund %c założyciel zgromadzenia służebniczek
 • 700 %a Aleksandrowicz Rozalia %c przełożona szarytek w Gnieźnie
 • 700 %a Augustyna %c felicjanka
 • 700 %a Balińska Maria Kazimiera przełożona wizytek wileńskich w Wersalu
 • 700 %a Benion Anne szarytka w Genewie
 • 700 %a Bielak Jukundyn ksiądz
 • 700 %a Chłapowska Zofia z Kurnatowskich
 • 700 %a Siostry od Wniebowstąpienia z Auteuil
 • 710 %a sercanki %c Nancy
 • 710 %a szarytki, Zduny
 • 710 %a służebniczki, Zaniemyśl
 • 710 %a wizytki wileńskie, Wersal
 • 710 %a sakramentki, Warszawa %d 1871-1881
 • 710 %a Zgromadzenie od Ducha Św., Ronceux
 • 710 %a felicjanki, Przemyśl %d 19 w.
 • 710 %a Sakramentki, Poznań %d 1871-1882
 • 710 %a sercanki, Poznań %d 1859-1872
 • 710 %a urszulanki, Poznań %d 1861-1880
 • 710 %a szarytki, Poznań %d 1852-1868
 • 710 %a karmelitanki bose, Poznań %d 1880-1882
 • 710 %a szarytki, Pelplin
 • 710 %a szarytki, Paryż %d 1849
 • 710 %a szarytki, Olsztyn
 • 710 %a Felicjanki, Oleszyce %d 19 w.
 • 710 %a Szarytki %c Malbork %d 19 w.
 • 710 %a Sakramentki %c Lwów %d 19 w.
 • 710 %a Felicjanki %c Kraków %d 19 w.
 • 710 %a Urszulanki %c Kraków %d 19 w.
 • 710 %a Wizytki %c Kraków %d 19 w.
 • 710 %a Kapucynki %d 19 w.
 • 710 %a Służebniczki %c Jaszkowo %d 19 w.
 • 710 %a Sakramentki %c Gniezno %d 19 w.
 • 710 %a Sakramentki %c Granowo %d 19 w.
 • 710 %a Sercanki %c Gniezno %d 19 w.
 • 710 %a Szarytki %c Gniezno %d 19 w.
 • 710 %a Szarytki %c Gostyń %d 19 w.
 • 710 %a Szarytki %c Kościan %d 19 w.
 • 710 %a Urszulanki %c Gniezno %d 19 w.
 • 710 %a Szarytki %c Genewa %d 1823
 • 710 %a Felicjanki
 • 852 %j BK 07354

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 07354