Towarzystwo Przemysłowe w Poznaniu: Korespondencja Tytusa i Jana Działyńskich, okólnik, odezwy 1850 (wystawa), kwity

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07385
 • Kopie: Mf 7555
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Towarzystwo Przemysłowe w Poznaniu: Korespondencja Tytusa i Jana Działyńskich, okólnik, odezwy 1850 (wystawa), kwity
 • Miejsce i czas powstania: 1850-1879
 • Opis fizyczny: 42 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dom Przemysłowy, Poznań
  • Muzeum Przemysłu (Pałac Działyńskich), Poznań 1879
  • Towarzystwo Przemysłowe, Poznań 1850-1856
  • Kórnik
  • Paryż
  • Poznań Dom Przemysłowy 1872
  • Poznań Towarzystwo Przemysłowe 1850-1856
  • Poznań Muzeum Przemysłu (Pałac Działyńskich) 1879
  • Pałac Działyńskich
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • korespondencja
  • Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
  • banki
  • wystawy
  • szkoły

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Towarzystwo Przemysłowe w Poznaniu: Korespondencja Tytusa i Jana Działyńskich, okólnik, odezwy 1850 (wystawa), kwity
 • 260 $c 1850-1879
 • 300 $a 42 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 530 $d Mf 7555
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Pudło XIII
 • 610 $a Dom Przemysłowy, Poznań
 • 610 $a Muzeum Przemysłu |(Pałac Działyńskich), Poznań $d 1879
 • 610 $a Towarzystwo Przemysłowe, Poznań $d 1850-1856
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Poznań $x Dom Przemysłowy $y 1872
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Przemysłowe $y 1850-1856
 • 651 $a Poznań $x Muzeum Przemysłu (Pałac Działyńskich) $y 1879
 • 653 $a Pałac Działyńskich
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
 • 653 $a banki
 • 653 $a wystawy
 • 653 $a szkoły
 • 700 $a Starkowski Walenty
 • 700 $a Orłowski St. Ch.
 • 700 $a Szulc Kazimierz sekr. Tow. Przem. w Poznaniu, dyr. Szkoły Wyższej Pol. w Paryżu
 • 700 $a Simon Władysław $c malarz
 • 700 $a Jaroczyński Marian malarz i rytownik
 • 700 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 700 $a Działyński Jan Kanty
 • 700 $a Wawrzyniak Piotr $c ksiądz, działacz gospodarczy i oświatowy
 • 700 $a Chłapowski Tadeusz współdyrektor banku "Tellus" w Poznaniu
 • 700 $a Braun Maksymilian sędzia pojednawczy i prezes Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu
 • 700 $a Cegielski Stefan $c działacz gospodarczy
 • 700 $a Niedzielski Erazm
 • 700 $a Kusztelan Józef ekonomista
 • 700 $a Kiliński Wojciech
 • 700 $a Orłowski Józef?
 • 710 $a Towarzystwo Przemysłowe, Poznań $d 1850-1856
 • 710 $a Dom Przemysłowy, Poznań
 • 710 $a Muzeum Przemysłu |(Pałac Działyńskich), Poznań $d 1879
 • 852 $j BK 07385

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07385