Różne do udziału Tytusa i Jana Działyńskich w towarzystwach rolniczych i społecznych

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07391
 • Kopie: Mf 7540
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Różne do udziału Tytusa i Jana Działyńskich w towarzystwach rolniczych i społecznych
 • Miejsce i czas powstania: 1840-1878
 • Opis fizyczny: 137 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bank Rolniczo-Przemysłowy Kwilecki, Potocki i Sp., Poznań 1870
  • Garbarnia Pozn. Sp. Akc., Poznań 1874
  • Kasyno Gostyń 1854
  • Towarzystwo Rolnicze Pow. Pleszew. i Odolanow. 1861-1870
  • Towarzystwo Św. Wincentego a Paulo, Poznań 1869-1870
  • Gostyń m., Kasyno 1854 Polska
  • Kórnik
  • Kraków m., Towarzystwo Rolnicze Krakowskie 1862 Polska
  • Lwów m., Sąd Krajowy 1876 Ukraina
  • Lwów m., Towarzystwo Bratniej Pomocy na Wszechnicy Lwowskiej, 1873, Ukraina
  • Paryż
  • Pleszew Towarzystwo Rolnicze Pow. Pleszew. i Odolanow. 1861-1870
  • Poznań Towarzystwo Św. Wincentego a Paulo 1869-1870
  • Poznań "Westa" Bank Wzajemnych Ubezpieczeń na Życie 1872
  • Poznań Bank Rolniczo-Przemysłowy Kwilecki, Potocki i Sp. 1870
  • Poznań Centralne Towarzystwo Gospodarcze W. Ks. Pozn., Zarząd 1861-1869
  • Poznań Garbarnia Pozn. Sp. Akc. 1874
  • Poznań Towarzystwo Polepszenia Chowu Koni, Rogacizny i Owiec w W. Ks. Pozn. 1840-1861
  • Poznań Towarzystwo ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych W. Ks. Pozn. 1861-1878
  • Poznań "Tellus" Stowarzyszenie Interesów Rolniczych 1871-1874
  • Poznań Towarzystwo Rolnicze Powiatu i Miasta Poznania 1845
  • Pruszków Towarzystwo Bratniej Pomocy Akad. Polaków, 1871-1872
  • Śrem
  • Żabikowo Szkoła im. Haliny 1872
  • Żabikowo Towarzystwo Literacko-Rolnicze 1872
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • szkoły
  • banki
  • Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
  • korespondencja

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Różne do udziału Tytusa i Jana Działyńskich w towarzystwach rolniczych i społecznych
 • 260 c 1840-1878
 • 300 a 137 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 530 d Mf 7540
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Nr 4
 • 610 a Bank Rolniczo-Przemysłowy Kwilecki, Potocki i Sp., Poznań d 1870
 • 610 a Garbarnia Pozn. Sp. Akc., Poznań d 1874
 • 610 a Kasyno c Gostyń d 1854
 • 610 a Towarzystwo Rolnicze Pow. Pleszew. i Odolanow. d 1861-1870
 • 610 a Towarzystwo Św. Wincentego a Paulo, Poznań d 1869-1870
 • 651 a Gostyń x m., Kasyno y 1854 z Polska
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kraków x m., Towarzystwo Rolnicze Krakowskie y 1862 z Polska
 • 651 a Lwów x m., Sąd Krajowy y 1876 z Ukraina
 • 651 a Lwów x m., Towarzystwo Bratniej Pomocy na Wszechnicy Lwowskiej, 1873, Ukraina
 • 651 a Paryż
 • 651 a Pleszew x Towarzystwo Rolnicze Pow. Pleszew. i Odolanow. y 1861-1870
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Św. Wincentego a Paulo y 1869-1870
 • 651 a Poznań x "Westa" Bank Wzajemnych Ubezpieczeń na Życie y 1872
 • 651 a Poznań x Bank Rolniczo-Przemysłowy Kwilecki, Potocki i Sp. y 1870
 • 651 a Poznań x Centralne Towarzystwo Gospodarcze W. Ks. Pozn., Zarząd y 1861-1869
 • 651 a Poznań x Garbarnia Pozn. Sp. Akc. y 1874
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Polepszenia Chowu Koni, Rogacizny i Owiec w W. Ks. Pozn. y 1840-1861
 • 651 a Poznań x Towarzystwo ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych W. Ks. Pozn. y 1861-1878
 • 651 a Poznań x "Tellus" Stowarzyszenie Interesów Rolniczych y 1871-1874
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Rolnicze Powiatu i Miasta Poznania y 1845
 • 651 a Pruszków x Towarzystwo Bratniej Pomocy Akad. Polaków, 1871-1872
 • 651 a Śrem
 • 651 a Żabikowo x Szkoła im. Haliny y 1872
 • 651 a Żabikowo x Towarzystwo Literacko-Rolnicze y 1872
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a szkoły
 • 653 a banki
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Dziembowski Władysław
 • 700 a Wolański A. c prezes Tow. Literacko-Rolniczego w Żabikowie
 • 700 a Rose Antoni c kupiec i dziennikarz
 • 700 a Rejewski Julian
 • 700 a Rivoli Józef pełnomocnik Działyńskich
 • 700 a Sczaniecki Konstanty
 • 700 a Sczaniecki Stanisław sekr. Tow. Rolniczego pow. pleszew. i odolanow.
 • 700 a Stablewski Stanisław 1
 • 700 a Wawrowski K. prezes Bratniej Pomocy Akad. Polaków w Pruszkowie
 • 700 a Wolniewicz Włodzimierz działacz gospodarczy W. Ks. Pozn.
 • 700 a Zielonka Władysław sekr. Tow. Bratniej Pomocy na Wszechnicy Lwowskiej
 • 700 a Mroziński Józef
 • 700 a Nosarzewski Rafał landrat śremski
 • 700 a Krzyżanowski b II
 • 700 a Kwilecki Mieczysław współwłaściciel Banku Przemysłowo-Rolniczego w Poznaniu
 • 700 a Łączyński Adolf prezes Centralnego Towarzystwa Gospodarczego Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • 700 a Karśnicki Karol c uczestnik sprzysiężenia Wysockiego, uczestnik powstania listopadowego, inżynier chemik, przewodniczący Wydziału Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 700 a Itzenplitz Heinrich c pruski minister ronictwa
 • 700 a Grabski Julian c wicedyrektor szkoły rolniczej w La Coree
 • 700 a Kantak Kazimierz działacz polityczny, sekretarz Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, sekretarz Koła Polskiego w sejmie pruskim
 • 700 a Koźmian Jan ksiądz, działacz polityczny, redaktor "Przeglądu Poznańskiego"
 • 700 a Au Juliusz c dyrektor Szkoły Rolniczej im. Halinz w Żabokowie
 • 700 a Beuermann Moritz naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • 700 a Chłapowski Tadeusz współdyrektor banku "Tellus" w Poznaniu
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 710 a Towarzystwo Bratniej Pomocy Akad. Polaków, Pruszków d 1871
 • 710 a Szkoła im. Haliny, Żabikowo d 1872
 • 710 a Centralne Towarzystwo Gospodarcze W. Ks. Pozn., Poznań c Zarząd
 • 710 a Bank Rolniczo-Przemysłowy Kwilecki, Potocki i Sp., Poznań d 1870
 • 710 a Towarzystwo Św. Wincentego a Paulo, Poznań d 1869-1870
 • 710 a "Westa" |Bank Wzajemnych Ubezpieczeń na Życie, Poznań d 1872
 • 710 a Towarzystwo Rolnicze Powiatu i Miasta Poznania d 1845
 • 710 a Towarzystwo Polepszenia Chowu Koni, Rogacizny i Owiec w W. Ks. Pozn. d 1840-1861
 • 710 a Towarzystwo ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych W. Ks. Pozn. d 1871-1874
 • 710 a "Tellus" |Stowarzyszenie Interesów Rolniczych, Poznań d 1871-1874
 • 710 a Towarzystwo Literacko-Rolnicze, Żabikowo
 • 710 a Towarzystwo Rolnicze Krakowskie c Kraków d 1862
 • 710 a Szkoła rolnicza c La Coree d 1866
 • 710 a Towarzystwo Bratniej Pomocy na Wszechnicy Lwowskiej, Lwów, 1873
 • 710 a Sąd Krajowy c Lwów d 1876
 • 710 a Towarzystwo Rolnicze Pow. Pleszew. i Odolanow. d 1861-1870
 • 710 a Garbarnia Pozn. Sp. Akc., Poznań d 1874
 • 852 j BK 07391

Indeksy