Korespondencja urzędowa Komisarza Rządowego w Niemczech Nestora Du Laurans.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07405
 • Kopie: Mf 2537
 • Autor: Du Laurans, Nestor
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Korespondencja urzędowa Komisarza Rządowego w Niemczech Nestora Du Laurans.
 • Miejsce i czas powstania: 1864
 • Opis fizyczny: 56 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyński Jan Kanty
  • Kórnik
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
  • Z archiwum Jana Działyńskiego
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • korespondencja
  • Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
 • Uwagi: Aktów 33.
 • Opracowania: List N. Du Laurans do Działyńskiego Jana ... - Por.: W. Przyborowski: Ostatnie chwile powstania styczniowego, Poznań 1887-1888 I s. 45.

MARC

 • 100 a Du Laurans, Nestor
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Korespondencja urzędowa Komisarza Rządowego w Niemczech Nestora Du Laurans.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1864
 • 300 a 56 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Aktów 33.
 • 505 a 2. Różni: Czachowski Julian 29 IV k.43. - Czudowski Juliusz i Karwowski major 28 IV (brul.) k. 35-36. - Dąbrowski 8 III k. 27. - Grabski 8 III k. 26. - Gruszczyński Feliks 9 V k. 46-47. - Kamocki 8 III k. 24, przy tym notatka informacyjna o Kamockim, Grabskim i Dąbrowskim odmawiającym Podat. Nar k. 25. - Mielnicki Aleksander 10 V k. 48-49, przy tym raport A. Mielnickiego do Nestora Du Laurans protestujący przeciwko ogłoszonej nań infamii 6 V k. 50-53. - Poradowski Aleksander (pseud. Ostroga) 5 V k. 44-45. - [Radziszewski Bronisław] (pseud. Ignacy Czyński) 28 IV k. 37-38, przy tym: a) Pismo [Jana Wojczyńskiego] (pseud. Stanisław Skarbek) Nacz. Cywil. pow. biebrzańskiego do Br. Radziszewskiego 11 III k. 39, b) Tegoż do N. Du Laurans 25 IV (kop.) k. 40-41, c) Pismo Bońkowskiego w sprawie podatku nar. do N. Du Laurans b.d. (1864) k. 42. - [Sapieha Adam] Komis. Pełnom. na Anglię i Francję 28 IV (brul., 2 redakcje) k. 32-34. - Szczyciński Stanisław 29 IV i 5 V (brul.) k. 28-31 i notatka N. Du Laurans k. 54.
 • 505 a Zawiera: ||Listy N. Du Laurans do następujących: 1. Działyński Jan Organ. Gł. w Zab. Prus. 15 IV - 14 VIII 1864 (12) k. 1-17, 19-23, przy tym Oświadczenie Wydziału Wykonawczego Zab. Prus. protestujące przeciwko nowej organizacji powst. 8 VII 1864 k. 18.
 • 530 d Mf 2537
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 w Działyński Jan
 • 561 d P t. 14
 • 581 a List N. Du Laurans do Działyńskiego Jana ... - Por.: W. Przyborowski: Ostatnie chwile powstania styczniowego, Poznań 1887-1888 I s. 45.
 • 600 a Działyński Jan Kanty
 • 651 a Kórnik
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
 • 653 a Z archiwum Jana Działyńskiego
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Tytus i Jan Działyńscy. |Akcja społeczna i polityczna.
 • 700 a Grabski c obywatel z Gostyńskiego
 • 700 a Mielnicki Aleksander
 • 700 a Kamocki c obywatel z Piotrkowskiego
 • 700 a Gruszczyński Feliks
 • 700 a Dąbrowski c obywatel z Litwy
 • 700 a Czachowski Julian
 • 700 a Czudowski Juliusz
 • 700 a Radziszewski Bronisław
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Sapieha Adam
 • 700 a Karwowski major
 • 700 a Poradowski Aleksander
 • 700 a Wojczyński Jan
 • 700 a Szczyciński Stanisław
 • 700 a Bońkowski
 • 740 a Listy N. Du Laurans do następujących: 1. Działyński Jan Organ. Gł. w Zab. Prus. 15 IV - 14 VIII 1864 12 k. 1-17, 19-23, przy tym |Oświadczenie Wydziału Wykonawczego Zab. Prus. protestujące przeciwko nowej organizacji powst. 8 VII 1864 k. 18.
 • 740 a Czachowski Julian 29 IV k.43. - Czudowski Juliusz i Karwowski major 28 IV brul. k. 35-36. - Dąbrowski 8 III k. 27. - Grabski 8 III k. 26. - Gruszczyński Feliks 9 V k. 46-47. - Kamocki 8 III k. 24, przy tym notatka informacyjna o Kamockim, Grabskim i Dąbrowskim odmawiającym Podat. Nar k. 25. - Mielnicki Aleksander 10 V k. 48-49, przy tym |raport A. Mielnickiego do Nestora Du Laurans protestujący przeciwko ogłoszonej nań infamii 6 V k. 50-53. - Poradowski Aleksander pseud. Ostroga 5 V k. 44-45. - Radziszewski Bronisław pseud. Ignacy Czyński 28 IV k. 37-38, przy tym: a |Pismo Jana Wojczyńskiego pseud. Stanisław Skarbek Nacz. Cywil. pow. biebrzańskiego do Br. Radziszewskiego 11 III k. 39, b Tegoż do N. Du Laurans 25 IV kop. k. 40-41, c |Pismo Bońkowskiego w sprawie podatku nar. do N. Du Laurans b.d. 1864 k. 42. - Sapieha Adam Komis. Pełnom. na Anglię i Francję 28 IV brul., 2 redakcje k. 32-34. - Szczyciński Stanisław 29 IV i 5 V brul. k. 28-31 i notatka N. Du Laurans k. 54.
 • 852 j BK 07405

Indeksy