Raporty i listy dot. powstania do Jana Działyńskiego 1863-1864.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07408
 • Kopie: Mf 2540
 • Autor: Działyński, Jan Kanty
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Raporty i listy dot. powstania do Jana Działyńskiego 1863-1864.
 • Miejsce i czas powstania: 1863-1864
 • Opis fizyczny: 186 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., rjęz.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyński Jan Kanty
  • Kórnik
  • Z archiwum Jana Działyńskiego
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
  • Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
  • korespondencja
 • Uwagi: Aktów 107.

MARC

 • 100 a Działyński, Jan Kanty
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Raporty i listy dot. powstania do Jana Działyńskiego 1863-1864.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1863-1864
 • 300 a 186 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Bosak Józef Hauke- zob. Hauke-Bosak Józef gen.
 • 400 a Baranowski zob. Rawicz K.
 • 400 a Maret Bassano N. J. Hugues zob. Bassano N. J. Hugues Maret
 • 400 a Dąmbski [pseud.] zob. Jordan Zygmunt
 • 400 a Fanti [pseud.] zob. Łempicki Stanisław
 • 400 a Biały Janek [pseud.] zob. Karłowicz Jan
 • 400 a Janek Biały [pseud.] zob. Karłowicz Jan
 • 400 a Karp [pseud.] zob. Zbyszewski Władysław
 • 400 a Skała [pseud.] zob. Koziełło Jan
 • 500 a Aktów 107.
 • 505 a Zawiera: ||Raporty i listy od następujących: Abaffin Joseph X 1864 (2) k. 1-4. - Abłamowicz Józef Edward 29 IV i b.d. 1864 (4) k. 5-9. - Afanasowicz Władysław 13 VI 1864 k. 10. - Bal Wiktor 6 III - 20 V i b.d. 1864 (4) k. 11-12, 15-20, przy tym nominacja W. Bala na agenta wojskowego w Szwajcarii 7 III 1864 (pol. i duplikat franc.) k. 13-14. - de Bassano Napoleon Joseph Hugues Maret wyznacza dzień przyjęcia J. Działyńskiego przez Napoleona III 30 V 1863 k. 21-22. - Bogucki Aleksander nacz. pow. ostrołęc. w woj. płoc. 23 IV 1864 (oryg. i kop.) k. 23-26. - Brzozowski Jan 18 VII 1863 k. 27-28. i Cholewa Jan 20 VI 1863 i 20 III 1864 (2) k. 29-31. - Czartoryski Roman 4 V - 3 VII 1863 (2) k. 32-34. - Dembiński kap. belg. 2 V 1864 (oryg. i odpis fragmentu) k. 35-37. - Demontowicz Józef 7 i 15 V 1864 (2) k. 38-40. - Dutkiewicz Jan 18 V 1864 k. 41, przy tym brul. J. Działyńskiego do J. Dutkiewicza b.d. [V 1864] (2) k. 42-44. Dzida 15 V 1864 k. 45. - Gross S. major Zast. Organ. Gł. w Zab. Prus. 3 V 1864 k. 46-47. - Hauke-Bosak Józef 23 VI 1864 (oryg. i kop.) k. 50-53, przy tym brul. J. Działyńskiego do Bosaka b.d. [przed 23 VI 1864] k. 48-49. - Januszewicz Teofil b.d. [ok. 26 IV 1864] k. 54. - [Jordan] Zygmunt (pseud. Dąbski) b.d. [1864] (2) k. 55-57. - Kazowski Hiacynt 7 I (1864) k. 58. - Klepaczewski Bolesław 13 IV 1864 k. 59. - Komitet Wielkopolski 5 VII 1863 k. 60-61. - Kopernicki Franciszek nacz. Dywizji Kaliskiej 5 V 1864 z listą oficerów dla 3 Dywizji II Korpusu (oryg. i kop.) k. 62-64. - [Koziełło] Jan (pseud. Skała) 12 VI 1864 k. 65. - [Łempicki] Stanisław 9pseud. Fanti) 9 VIII 1864 k. 66-67. - Markowitz Jefrem 30 V - 4 VI 1863 (2) k. 68-70. - Marzycki 5 V 1864 k. 71-72. - Mierosławski Ludwik 6-10 VIII 1863 (2) k. 73-76. - Młochowski Apolinary nacz. wojsk. pow. warsz. i sochacz. 26 III - 6 V 1864 (4) k. 77-83. - Morawski Aleksander 22 IV - 11 VIII 1864 (4) k. 84-85, 87-90, przy tym pismo Jana Karłowicza (pseud. Janek Biały) do J. Działyńskiego w sprawie organozacji policji Nar. w zab. prus. 22 IV 1864 k. 86. - Moszyński Maksymilian 6 VIII 1864 k. 91-92. - Naimski Michał 31 X 1864 k. 93-94. - Narzymski Józef 4 VIII 1864 k. 95-96. - Navone Luigi 18 i 25 V 1864 (2) k. 97-99. - [Niegolewski] Władysław 18 V [64 ?] k. 100-101. - Ogniewski S. 17 IV 1864 (oryg. i kop.) k. 102-105; (zob. też sygn. 07401). - Olszański [Teofil ?] nacz. woj. płockiego 8 VI 1864 (oryg. z uwagami Działyńskiego i duplikat) k. 106-108. - Ostoya [Michał ?] 9 VI 1863 k. 109-110. - Podczaski Zygmunt 6 IV - 8 IX 1964 (5 i odpis fragm. z 29 IV) k. 111-126. - Podgórski Bolesław 24 III 1864 z adnotacją M. Zielińskiego k. 127-128. - Rawicz K. [nazw. Baranowski ?] 20 IX 1864 k. 129, przy tym pokwitowanie odbioru pieniędzy z podpis. W. Kossaka i K. Rawicza k. 130. - Resfatfully Jones i Reed Johnson b.d. [1864] k. 131. - Rochetin Stanisław 24 VII 1864 k. 132-133. - Rychłowski Władysław 1-30 IV 1864 (3 i kop. z 19 IV) k. 134-138, 140-141, przy tym odezwa [Bronisława Radziszewskiego] Ignacego Czyńskiego do J. Działyńskiego o fundusze dla powstania w Augustowskiem 22 III 1864 k. 139 i brul. odpowiedzi J. Działyńskiego W. Rychłowskiemu b.d. [po 20 IV 1864] k. 142-143. - Sierpiński Leon 11-12 VIII 1864 i b.d. (4) k. 144-150. - Szumlański Stanisław z poleceniem gen W. Zamoyskiego 28 IV 1864 k. 151-152, przy tym karta urlopowa S. Szumlańskiego 28 XII 1863 k. 153 i brul. odpowiedzi J. Działyńskiego 2 V 1864 k. 154. - Waille chirurg 4 XI 1863 k. 155. - Westow Alfred b.d. [1864] k. 156-157. - Zaleski Ludwik, protest przeciwko zarzutowi szpiegostwa b.d. [1864] k. 158-161, przy tym świadectwo szkolne L. Zaleskiego z Ecole Nationale Polonaise de Batignolles 29 II 1864 k. 162-163 i list Alfreda Fourgeret do J. Działyńskiego 9 XI ? 1864 k. 164-165. - Zbyszewski Władysław (pseud. Karp) 12 XI 1863 i 22 IV 1864 (2) k. 166-169. - Zieliński Ignacy 19 IV 1864 k. 170. - NN 1863-64 (6): 1) (podpis. krypt.: J. R.) 9 IV 1864 k. 172. - 2) W sprawie zwolnienia z więzienia Apolonii z Dalewskich Sierakowskiej, żony Zygmunta Sierakowskiego 5 VII 1863 k. 173-174. - 3) Levenson [?] Montague w sprawie spieniężenia listów zastawnych Tow. Kred. Ziem. odebranych przez agentów ros. w Londynie z nadpisem: "Z polecenia jen. Mierosławskiego i pułk. Godebskiego" b.d. k. 175-179. - 4) An... Andre [?] 28 VII 1864 k. 180-181. - 5) Reicke [?] A. 1 VI 1864 k. 182-183, przy tym Wyrachowanie czynszu dzierżawnego uiszczonego Karolowi Krasińskiemu z maj. Drążdżewo pow. Przasnysz z podaniem sumy na cele powstańcze k. 184. - NN przeciwko akcji powstańczej b.d. [1863 ?] k. 185-186.
 • 530 d Mf 2540
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., rjęz.
 • 561 d P 11 t. 19
 • 561 w Działyński Jan
 • 600 a Działyński Jan Kanty
 • 651 a Kórnik
 • 653 a Z archiwum Jana Działyńskiego
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
 • 653 a Tytus i Jan Działyńscy. |Akcja społeczna i polityczna.
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Januszewicz Teofil
 • 700 a Bassano N. J. Hugues Maret
 • 700 a Dzida [pseud.]
 • 700 a Jordan Zygmunt
 • 700 a Dembiński kapitan
 • 700 a Demontowicz Józef
 • 700 a Dutkiewicz Jan
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Cholewa Jan
 • 700 a Brzozowski Jan
 • 700 a Afanosowicz Władysław
 • 700 a Hauke-Bosak Józef gen.
 • 700 a Czartoryski Roman
 • 700 a Radziszewski Bronisław
 • 700 a Rawicz K.
 • 700 a Bal Wiktor
 • 700 a Andre An.
 • 700 a Abłamowicz Józef Edward
 • 700 a Abaffin Joseph
 • 700 a Zieliński Ignacy
 • 700 a Zaleski Ludwik
 • 700 a Westow Alfred
 • 700 a Szumlański Stanisław
 • 700 a Sierpiński Leon
 • 700 a Sierakowska Apolonia
 • 700 a Rochetin Stanisław
 • 700 a Resfatfully Jones
 • 700 a Reicke A.
 • 700 a Reed Johnson
 • 700 a Ostoja Michał
 • 700 a Narzymski Józef
 • 700 a Naimski Michał
 • 700 a Moszyński Maksymilian
 • 700 a Morawski Aleksander
 • 700 a Młochowski Apolinary
 • 700 a Marzycki
 • 700 a Markowitz Jefrem
 • 700 a Levenson Montague
 • 700 a Kazowski Hiacynt
 • 700 a Klepaczewski Bolesław
 • 700 a Krasiński Karol
 • 700 a Zbyszewski Władysław
 • 700 a Kopernicki Franciszek
 • 700 a Koziełło Jan
 • 700 a Mierosławski Ludwik
 • 700 a Napoleon III
 • 700 a Navone Luigi
 • 700 a Niegolewski Władysław
 • 700 a Ogniewski S.
 • 700 a Olszański Teofil
 • 700 a Podczaski Zygmunt
 • 700 a Podgórski Bolesław
 • 700 a Rychłowski Władysław
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. 1803-1868
 • 700 a Godebski c pułkownik
 • 700 a Łempicki Stanisław
 • 700 a Fourgeret Alfred
 • 700 a Gross S.
 • 700 a Karłowicz Jan
 • 700 a Bogucki Aleksander
 • 852 j BK 07408

Indeksy