Materiały do udziału ochotników Francuzów w powstaniu styczniowym.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07410
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Materiały do udziału ochotników Francuzów w powstaniu styczniowym. 1-2 Listy ochotników Francuzów głównie do Jana Działyńskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1863-1865
 • Opis fizyczny: 43 k., 40 k., 104 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., pol.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyński Jan Kanty
  • Kórnik
  • Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Z archiwum Jana Działyńskiego
  • korespondencja
 • Uwagi:
  • Zob. też sygn. 07408.
  • 40 k. notesik
  • Aktów 63,77,4

MARC

 • 243 a korespondencja
 • 245 a Materiały do udziału ochotników Francuzów w powstaniu styczniowym. n 1-2 p Listy ochotników Francuzów głównie do Jana Działyńskiego.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1863-1865
 • 300 a 43 k., 40 k., 104 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a d'Hierville Carbonnel zob. Carbonnel d'Hierville
 • 400 a de Monttessuy Paul zob. Monttessuy Paul de
 • 400 a Jars Deodat Le zob. Le Jars Deodat
 • 400 a de l'Isle A. Georges Villiers zob. Villiers de l'Isle A. Georges
 • 400 a l'Isle A. Georges Villiers de zob. Villiers de l'Isle A. Georges
 • 400 a Isle A. Georges Villiers de l' zob. Villiers de l'Isle A. Georges
 • 400 a d'Erville Rousiot Auguste zob. Rousiot Auguste d'Erville
 • 400 a Erville Rousiot Auguste d' zob. Rousiot Auguste d'Erville
 • 400 a La Forge Anatole De zob. De La Forge Anatole
 • 400 a Arnould Birre Gaston d' zob. Birre Gaston d'Arnould
 • 400 a d'Arnould Birre Gaston zob. Birre Gaston d'Arnould
 • 400 a Hierville Carbonnel d' zob. Carbonnel d'Hierville
 • 400 a Forge Anatole De La zob. De La Forge Anatole
 • 500 a Zob. też sygn. 07408.
 • 500 a 40 k. notesik
 • 500 a Aktów 63,77,4
 • 505 a d) ||Caillone Eugène "Reponse inseree et publieee dans les journaux: "Le Siècle", "L'Opinion Nationale" et "Patrie" contre l'article signe Lucien Fougue... Paris 12 IV 1864".
 • 505 a c) ||Uwagi Jana Działyńskiego dot. organizacji ochotników Francuzów k. 99-103.
 • 505 a b) ||Brulion tekstu upoważnienia przez Komisarza Rz N dla J. Działyńskiego do zaciągania ochotników Francuzów k. 97-98.
 • 505 a Zawiera: a) ||Odezwa do Francuzów z wezwaniem do udziału w powstaniu k. 96.
 • 505 a Zawiera: ||Argant Paul 6 IX 1863 k. 1. - Barba 2 I 1865 k. 2. - Birre Gaston d'Arnould 6-15 IV 1864 (5) k. 3-11, przy tym pisma do redaktora "Siècle" i "La Presse" 15 IV 1864 k. 12-15. - Carbonnel d'Hierville 8 I - 10 IX 1864 i b.d. (6) k. 16-27, przy tym do barona Rotszylda b.d. [64] (kop.) k. 28-29, do NN b.d. (2) k. 30-31 i różna dot. projektu organizacji kolumny francuskiej w powstaniu styczniowym: a) "Organisation de la colonne de volontaires Français" k. 32-38 i notatnik z opracowanym projektem przez Carbonnela d'Hierville, b) Protokół przekazania mark. Carbonnel d'Hierville przez J. Działyńskiego sumy 11 tys. 50 fr. na cele organizacji kolumny (czystopis bez podpisu) k. 39-40, c) Przepustka dla Carbonnela d'ierville k. 41. - Dalamante Georges 14 II 1864 k. 42 i notatka k.43. - Everaerts J. b.d. [1964] k. 44-45, przy tym depesza tegoż do Mme Legee 13 V 1864 k. 46. - Faucheux Emile 4 IV 1864 i b.d. (3) k. 47-51. - Fourgeret Alfred 14 IV 1864 k. 52. - Hallais E. 29 IV 1864 k. 53-54. - Lafayette Edmond z dopiskami Henri Martin i Anatola de La Forge 13 IV 1864 k. 55-56, przy tym list Lafayetta do [Władysława Czartoryskiego] 18 IV 1864 k. 57-58. - Le Jars Deodat 28 VII 1865 k. 59. - Lespinasse J. et Lorans 18 VI 1864 k. 60. - Mondan Eugène 13 XI 1863 k. 61 i raport 13 XI 1863 k. 62. - Montrel J. D. 5 VIII 1864 k. 63. - Monttessuy Paul b.d. [1864] (2) i bilet wizytowy k. 64-67, przy tym karta urlopowa 22 IV 1864 k. 68-69. - Mornand T. 29 III 64 k. 70, przy tym list polecający Józefa Ordęgi 3 IV 1864 k. 71. - Offerle Philippe 22 VI - 7 VII 1863 (2) k. 72-73. - Pagès Armand 16 XI 1863 k. 74-75. - Paradis Mathieu 29 I 1864 k. 76. - Ponz P. do kap. Stuarta z adnotacją J. Działyńskiego 22 VII 1963 k. 77-78 i notatka z adresem k. 79. - Reymond C. 2 V b.r. [1864] k. 80. - Robert L. 24 XII 1863 k. 81. - Rousiot d' Erville Auguste 28 V 1863 - 13 IV 1864 (3) k. 82-87. - Saumon Ch. do [Władysława Czartoryskiego] 8 VI 1863 k. 88-89. - Villiers de l'Isle Adam Georges 20 IV - 9 X 1864 (3) k. 90-92. - NN Schmitt [?] 1 VI 1863 k. 93 i 22 II 1864 k. 94 oraz Mercier Eugène do [Napoleona III ?] 27 II 1864 k. 95.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Franc., pol.
 • 561 w Działyński Jan
 • 561 d U. t. 27
 • 600 a Działyński Jan Kanty
 • 651 a Kórnik
 • 653 a Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Z archiwum Jana Działyńskiego
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Caillone Eugene
 • 700 a Faucheux Emile
 • 700 a Everaerts J.
 • 700 a Rousiot Auguste d'Erville
 • 700 a Fourgeret Alfred
 • 700 a Delamante Georges
 • 700 a De La Forge Anatole
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Carbonnel d'Hierville
 • 700 a Czartoryski Władysław
 • 700 a Barba
 • 700 a Argant Paul
 • 700 a Birre Gaston d'Arnould
 • 700 a Offerle Philippe
 • 700 a Mornand T.
 • 700 a Monttessuy Paul de
 • 700 a Napoleon III
 • 700 a Montrel J. D.
 • 700 a Mondan Eugene
 • 700 a Mercier Eugene
 • 700 a Martin Henri
 • 700 a Lorans
 • 700 a Lespinasse J.
 • 700 a Le Jars Deodat
 • 700 a Legee
 • 700 a Lafayette Edmond
 • 700 a Villiers de l'Isle A. Georges
 • 700 a Hallais E.
 • 700 a Fougue Lucien
 • 852 j BK 07410

Indeksy