Listy byłych powstańców 1863-64 i ich rodzin do Jana Działyńskiego i Celestyny Działyńskiej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07411
 • Kopie: Mf 7603
 • Autor: Działyński, Jan Kanty
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy byłych powstańców 1863-64 i ich rodzin do Jana Działyńskiego i Celestyny Działyńskiej.
 • Miejsce i czas powstania: 1863-1882
 • Opis fizyczny: 144 k. 29x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., niem.
 • Zawartość: Dąbrowski Jarosław (wzmianki w listach Skoraczewskiego)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyński Jan Kanty
  • Kórnik
  • Paryż
  • korespondencja
  • Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
  • Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
  • Z archiwum Jana Działyńskiego
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • Uwagi:
  • Aktów 93
  • Teczkę ułożyła prawdopodobnie Jadwiga Zamoyska (jej charakterem popisane nazwiska na listach); przy tym notatki Władysława Zamoyskiego

MARC

 • 100 a Działyński, Jan Kanty
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy byłych powstańców 1863-64 i ich rodzin do Jana Działyńskiego i Celestyny Działyńskiej.
 • 246 a Listy byłych powstańców i ich rodzin do Jana Działyńskiego przeważnie o pomoc lub posadę
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1863-1882
 • 300 a 144 k. c 29x24 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Aktów 93
 • 500 a Teczkę ułożyła prawdopodobnie Jadwiga Zamoyska (jej charakterem popisane nazwiska na listach); przy tym notatki Władysława Zamoyskiego
 • 505 a Zawiera: ||Listy do Celestyny Działyńskiej. Listy od następujących: Andrzejewski K. i Adamczewski L. 12 XII 1866 k. 122-123. - Gurecki Hieronim 18 III 1863 oferta wykonania obuwia dla walczących Polaków k. 124-125. - Jonas Wilhelm i Lewandowski Jan 6 VI 1863 k. 126 - Kozłowski Edward 1 XII 1863 k. 127-128. - Laskowski Teofil b.d. [1864] k. 129. - Olsztyński Czesław 7 VI 1863 k. 130. - Reszka Teodor (dotyczy udziału studentów berlińskich w powstaniu) 18 II 1863 k. 131. - Skierecki Jan Nepomucen 26 V 1868 k. 132-133. - Skrzycka Józefa 21 VII 1871 k. 134-135. - Słaboszewski Wojciech 18 VI 1863 k. 136. - Słomińska Zenobia 9 IX 1871 k. 137-138. - Suchodolski J. 6 VI b.r. [1864] k. 139. - Witwicki Ludwik 25 I 1869 k. 140-141. - Wojciechowska Aniela b.d. [1864] k. 142 oraz list Gruszczyńskiego "Do Panów w Paryżu" b.d. [1864] k. 143-144.
 • 505 a Zawiera: ||Listy do Jana Działyńskiego. Listy od następujących: Bielawski Feliks 12 X 1870 k. 1-2.- Bilski Bolesław 22 X 1879 k. 3-4. - Boguszewicz Stanisław 21 X 1875 k. 5-6. - Derny b.d. k. 7. - Du Laurans Nestor 13 XII 1865 - 20 VI 1866 (2) k. 8-9, 11, przy tym kop. odpowiedzi j. Działyńskiego 9 I 1866 k. 10. - Futerowski Adolf (świadectwo lekarskie) (kop.) 30 X 1864 k. 12. - Grabowski Bronisław 18 X 1875 k. 14-15. - Gruszczyński Konstanty i Serafiński Józef b.d. k. 16. - Jagodziński Józef 20 VII 1874 k. 17-18. - Jakubowski Ludwik w sprawie uzyskania zapłaty za zamówione w 1863 r. siodła 4 VI 1865 - 11 III 1867 (4) k. 19-22. - Jankiewicz Józef 7 X b.r. k. 23. - Jankowski R. Nowina 5 VII 1872 k. 24. - Kleber Ludwik 17 VIII 1865 - 26 VI 1866 (3) k. 25, 26, 29, przy tym list Jakuba Klebera do L. Klebera 25 IV 1866 k. 27-28. - Klemczyński Z. 20 IV 1867 k. 30-31. - Kopernicki Lucjan 26 VII 1868 k. 32-33. - Kossak W. 29 X 1864 k. 34-35. - Koziński Wiktor 24 XI 1868 k. 36-37. - Królikowski Leon 14 I 1866 k. 38-39. - Laskowski Teofil 25 V 1875 k. 40-41. - Łapiński Teofil 13 i 28 VII 1866 (2) k. 43-50, przy tym notatka objaśniająca Władysława Zamoyskiego syna k. 42. - Maciejowski Wacław 19 XII 1868 i 9 IX 1869 (2) k. 51- 54. - Mułkowski Erazm b.d. k. 55. - Naimski Józef 18 VIII 1864 i 14 I 1865 (2) k. 56-57. - Neyman Napoleon 15 I 1879 k. 58. - Nieczuja Józef (pseud., nie Kaczkowski ani Miniewski) 17 V 1871 k. 59-60. - Nowalewski Andrzej b.d. k. 61. - Okulicki dr 27 VIII 1870 k. 62-63. - Ostrowski Władysław 4 VII 1864 k. 64. - Pagès Armand 12 VIII 1868 k. 65-66. - Pawłowski Artur 24 VII 1865 k. 67. - Piotrowski Karol 1 VIII 1865 k. 68-69. - Preuss M. 8 VII 1879 k. 70. - Przybylski Leonard 24 I 70 k. 71-72. - Robowski Władysław 25 XII 1879 k. 73. - Rusiecki Henryk 11 VIII 1864 k. 74-75. - Ryffert Katarzyna 5 X - 20 XII 1879 (3) k. 76-78, przy tym do Celestyny Działyńskiej 3 V 1880 k. 79. - Rzeźniewska Antonina 15 XII 1879 k. 80. - Skoraczewski Filip 3 VII 1864 - 22 IX 1866 (5) (dotyczą emigracji w Szwajcarii, zawierają wzmianki o Jarosławie Dąbrowskim) k. 81-88. - Skrzycki Nepomucen 8 XI 1876 k. 89-90. - Soplica Edmund 27 VIII i 4 IX 1864 (2) k. 91-93, przy tym notatka z adresem k. 94. - Syrewicz Emeryk 27 VI 1864 k 95-96. - świerczewski Antoni 27 VIII 1864 k. 97, przy tym kop.: Zświadczenie Rz N (podpis. A. Guttry i J. Antoniewicz) o udziale świerczewskiego w powstaniu 5 VIII 1864 k. 100, pismo polecające z podpis. J. E. Abłamowicza 20 XII 1863 k. 98 i świadectwo lekarskie świerczewskiego 25 VII 1864 k. 99. - święcicki I. 1 VIII 1877 k. 101. - Trawiński Andrzej 18 IX 1879 k. 104, przy tym życiorysy A. Trawińskiego: 23 X 1866 z prośbą o zasiłek na podróż k. 102 i 20 IX 1878 k. 103. - Trawiński [Florentyn ?] 20 XI 1878 k. 105-106, przy tym list Trawińskiego do Jadwigi Zamoyskiej 1882 k. 107-108. - Waille chirurg 6 XII 1879 k. 109. - Wierciński Dionizy 1871 k. 110. - Wierzbicka Malwina 6 i 20 II 1871 (2) k. 111-113. - Wierzbiński Władysław z poleceniem powstańca Adolfa Kobra 15 XII 1864 k. 114. - Zabielski Aleksander 14 II 1865 k. 116. - Zieliński Michał 6 V 1865 k.117. - Zamorska Tekla 22 VII 1865 k. 118 -119. - NN Ż. Antoni w sprawie Jana Karłowicza 25 VII 1864 k. 120-121.
 • 520 a Dąbrowski Jarosław (wzmianki w listach Skoraczewskiego)
 • 530 d Mf 7603
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc., niem.
 • 561 w Działyński Jan
 • 561 d U t. 29
 • 600 a Działyński Jan Kanty
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Paryż
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
 • 653 a Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
 • 653 a Z archiwum Jana Działyńskiego
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 700 a Jankiewicz Józef
 • 700 a Kozłowski Edward
 • 700 a Królikowski Leon
 • 700 a Jonas Wilhelm
 • 700 a Jankowski R.
 • 700 a Jagodziński Józef
 • 700 a Jakubowski Ludwik
 • 700 a Gurecki Hieronim
 • 700 a Gruszczyński Konstanty
 • 700 a Grabowski Bronisław
 • 700 a Futerowski Adolf
 • 700 a Derny
 • 700 a Dąbrowski Jarosław
 • 700 a Du Laurans Nestor
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Guttry Aleksander
 • 700 a Karłowicz Jan
 • 700 a Naimski Józef
 • 700 a Pages Armand
 • 700 a Syrewicz Emeryk
 • 700 a Waille chirurg
 • 700 a Wierzbiński Władysław
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Zieliński Michał
 • 700 a Boguszewicz Stanisław
 • 700 a Bilski Bolesław
 • 700 a Bielawski Feliks
 • 700 a Andrzejewski K.
 • 700 a Adamczewski L.
 • 700 a Antoniewicz Jan
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Abłamowicz Józef Edward
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 a Skrzycki Nepomucen
 • 700 a Słaboszewski Wojciech
 • 700 a Słomińska Zenobia
 • 700 a Soplica Edmund
 • 700 a Suchodolski J.
 • 700 a Świerczewski Antoni
 • 700 a Święcicki J.
 • 700 a Trawiński Andrzej
 • 700 a Trawiński Florentyn
 • 700 a Wierciński Dionizy
 • 700 a Wierzbicka Malwina
 • 700 a Witwicki Ludwik
 • 700 a Wojciechowska Aniela
 • 700 a Zabielski Aleksander
 • 700 a Zmorska Tekla
 • 700 a Ż. Antoni
 • 700 a Skrzycka Józefa
 • 700 a Skoraczewski Filip
 • 700 a Skierecki Jan Nepomucen
 • 700 a Serafiński Józef
 • 700 a Rzeźniewska Antonina
 • 700 a Ryffert Katarzyna
 • 700 a Rusiecki Henryk
 • 700 a Robowski Władysław
 • 700 a Reszka Teodor
 • 700 a Przybylski Leonard
 • 700 a Preuss M.
 • 700 a Pawłowski Artur
 • 700 a Piotrowski Karol
 • 700 a Ostrowski Władysław
 • 700 a Olsztyński Czesław
 • 700 a Okulicki c dr
 • 700 a Nowalewski Andrzej
 • 700 a Nieczuja Józef
 • 700 a Neyman Napoleon
 • 700 a Mułkowski Erazm
 • 700 a Maciejowski Wacław Aleksander
 • 700 a Łapiński Teofil
 • 700 a Lewandowski Jan
 • 700 a Laskowski Teofil
 • 700 a Kleber Jakub
 • 700 a Kleber Ludwik
 • 700 a Klemczyński Z.
 • 700 a Kober Adolf
 • 700 a Kopernicki Lucjan
 • 700 a Kossak W.
 • 700 a Koziński Wiktor
 • 852 j BK 07411

Indeksy