Różne do powstania styczniowego: m.i. Mowa Władysława Czartoryskiego, adresy, sprawozdania z udziału w bitwach etc.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07429
 • Kopie: Mf 7844
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Różne do powstania styczniowego: m.i. Mowa Władysława Czartoryskiego, adresy, sprawozdania z udziału w bitwach etc.
 • Miejsce i czas powstania: 1862-1864
 • Opis fizyczny: 28 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., rjęz. cyrylica m. in.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyński Jan Kanty
  • Centralne Towarzystwo Polskie Brzegów Oceanu Spokojnego w San Francisco
  • Bieniszewo
  • Kórnik
  • Paryż
  • Poznań
  • Śrem
  • Z archiwum Jana Działyńskiego
  • Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
  • szkoły
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • Uwagi: Aktów 17 (w tym 1 litogr.). Blankiety urzędowe władz powst.

MARC

 • 243 a korespondencja
 • 245 a Różne do powstania styczniowego: m.i. Mowa Władysława Czartoryskiego, adresy, sprawozdania z udziału w bitwach etc.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1862-1864
 • 300 a 28 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a de Blankenheim Young zob. Young de Blankenheim
 • 400 a Blankenheim Young de zob. Young de Blankenheim
 • 500 a Aktów 17 (w tym 1 litogr.). Blankiety urzędowe władz powst.
 • 505 a Zawiera: 1. ||"Mowa Władysława Czartoryskiego miana w Londynie na meetingu d. 23 paźdz. 1863" i depesza W. Zamoyskiego o motii Henessyego (kop.) k. 1-5.
 • 505 a 13. ||Życiorys powstańca Franciszka Ksawerego Pajzerta z opisem udziału w bitwach pod Brdowem i Nową Wsią b.d. (XX w.) k. 22-23.
 • 505 a 10. ||Odezwa rewolucyjna rosyjska wzywająca do powstania w Rosji [Inc. "Słuczajnaja pora prichodit..." 19 II [1863] (cyryl.) k. 21.
 • 505 a 12. ||Opis weterana Józefa Mizgalskiego o swoim udziale w powstaniu (organizacja oddziałku pod śremem, przejście granicy pod Pyzdrami z Ioung de Blanckenheim, bitwy pod Starą Wsią, pod Brdowem) (XX w.) k. 15.
 • 505 a 11. ||Paszporty zagraniczne na nazwisko: a) Marc Leon (francuski) 28 IV 1863, b) Brüning Karl (pruski) 15 VII 1863, c) Szpringmann Adolf (austriacki) 17 V 1862 k. 24-28.
 • 505 a 6. ||Mowa członka Rady Powiatowej Siedleckiej (1863) k. 11-14.
 • 505 a 7. ||Adres dam szwedzkich w Sztokholmie z adnotacją J. Demontowicza 12 V 1863 (???) (podpis. E. Sandberg i A. Nordström) k. 16-17 i kop. odpowiedzi polskiej k. 18.
 • 505 a 8. ||"Centralne Towarzystwo Polskie Brzegów Oceanu Spokojnego w San Francisco do Wł. Zamoyskiego w Paryżu". Zawiadomienie o meetingu Przyjaciół Polski i przesłanie na rzecz powstania pieniędzy (podpis. J. Andrzejewski) 23 VI 1863 k. 19.
 • 505 a 9. ||"Adres mieszkańców grodu Lewes w hrabstwie Sussex do Rządu Narodowego Polskiego" (podpis. John Smith) [1863] k. 20.
 • 505 a 2. ||"Wyciąg z depeszy Władysława Czartoryskiego do Rządu Narodowego z d. 24 IV 1864 (nr 44)" (ręką Kalinki) k. 6.
 • 505 a 14. ||Blankiety urzędowe korespondencji i czynności władz powstańczych.
 • 505 a 3. ||Podanie internowanych powstańców w twierdzy Königgrätz do władz narodowych w Paryżu 19 IV 1864 k. 7.
 • 505 a 4. ||"Rozkaz do młodzieży w szkołach W. Ks. Poznańskiego" b.d. [1863] k. .8
 • 505 a 5. ||"Sprawozdanie z bitwy pod Bieniszewem". (kop. XX w.) k. 9-10.
 • 530 d Mf 7844
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., rjęz. b cyrylica m. in.
 • 561 w Działyński Jan
 • 561 d W t. 38
 • 600 a Działyński Jan Kanty
 • 610 a Centralne Towarzystwo Polskie Brzegów Oceanu Spokojnego w San Francisco
 • 651 a Bieniszewo
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań
 • 651 a Śrem
 • 653 a Z archiwum Jana Działyńskiego
 • 653 a Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
 • 653 a szkoły
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 700 a Sandenberg E.
 • 700 a Smith John
 • 700 a Andrzejewski J. W.
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. 1803-1868
 • 700 a Demontowicz Józef
 • 700 a Young de Blankenheim
 • 700 a Brüning Karl
 • 700 a Henessy
 • 700 a Marc Leon
 • 700 a Mizgalski Józef
 • 700 a Nordström A.
 • 700 a Pajzert Franciszek Ksawery
 • 740 a "Wyciąg z depeszy Władysława Czartoryskiego do Rządu Narodowego z d. 24 IV 1864 nr 44" ręką Kalinki k. 6.
 • 740 a Podanie internowanych powstańców w twierdzy Königgrätz do władz narodowych w Paryżu 19 IV 1864 k. 7.
 • 740 a "Rozkaz do młodzieży w szkołach W. Ks. Poznańskiego" b.d. 1863 k. .8
 • 740 a "Sprawozdanie z bitwy pod Bieniszewem". kop. XX w. k. 9-10.
 • 740 a Mowa członka Rady Powiatowej Siedleckiej 1863 k. 11-14.
 • 740 a Adres dam szwedzkich w Sztokholmie z adnotacją J. Demontowicza 12 V 1863 ??? podpis. E. Sandberg i A. Nordström k. 16-17 i kop. odpowiedzi polskiej k. 18.
 • 740 a "Centralne Towarzystwo Polskie Brzegów Oceanu Spokojnego w San Francisco do Wł. Zamoyskiego w Paryżu". Zawiadomienie o meetingu Przyjaciół Polski i przesłanie na rzecz powstania pieniędzy podpis. J. Andrzejewski 23 VI 1863 k. 19.
 • 740 a "Adres mieszkańców grodu Lewes w hrabstwie Sussex do Rządu Narodowego Polskiego" podpis. John Smith 1863 k. 20.
 • 740 a Odezwa rewolucyjna rosyjska wzywająca do powstania w Rosji Inc. "Słuczajnaja pora prichodit..." 19 II 1863 cyryl. k. 21.
 • 740 a Paszporty zagraniczne na nazwisko: a Marc Leon francuski 28 IV 1863, b Brüning Karl pruski 15 VII 1863, c Szpringmann Adolf austriacki 17 V 1862 k. 24-28.
 • 740 a Opis weterana Józefa Mizgalskiego o swoim udziale w powstaniu organizacja oddziałku pod śremem, przejście granicy pod Pyzdrami z Ioung de Blanckenheim, bitwy pod Starą Wsią, pod Brdowem XX w. k. 15.
 • 740 a Życiorys powstańca Franciszka Ksawerego Pajzerta z opisem udziału w bitwach pod Brdowem i Nową Wsią b.d. XX w. k. 22-23.
 • 740 a Blankiety urzędowe korespondencji i czynności władz powstańczych.
 • 740 a depesza W. Zamoyskiego o motii Henessyego kop.
 • 777 a Czartoryski Władysław t "Mowa Władysława Czartoryskiego miana w Londynie na meetingu d. 23 paźdz. 1863"
 • 852 j BK 07429

Indeksy