Towarzystwa polskie różne na emigracji; Komitet wsparcia Wychodźców Polskich, Towarzystwo Wojskowych Polskich w Paryżu i in.;Korespondencja z Janem Działyńskim, okólniki etc.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07434
 • Kopie: Mf 7420
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Towarzystwa polskie różne na emigracji; Komitet wsparcia Wychodźców Polskich, Towarzystwo Wojskowych Polskich w Paryżu i in.;Korespondencja z Janem Działyńskim, okólniki etc.
 • Miejsce i czas powstania: 1851-1875
 • Opis fizyczny: 109 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Towarzystwo Polskie "Kościuszko", Saint Gallen 1869
  • Towarzystwo Wojskowych Polskich, Paryż 1866-1870
  • Kórnik
  • Londyn m., Komisja Emigracji Polskiej 1871 Anglia
  • Londyn m., Komitet Młodej Emigracji Polskiej 1851 Anglia
  • Paryż Komisja Pośrednicząca 1871
  • Paryż Towarzystwo Wojskowych Polskich 1866-1870
  • Paryż
  • Saint Gallen Towarzystwo Polskie "Kościuszko"
  • Środa
  • korespondencja
  • Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Majętność kórnicka 19 w

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Towarzystwa polskie różne na emigracji; Komitet wsparcia Wychodźców Polskich, Towarzystwo Wojskowych Polskich w Paryżu i in.;Korespondencja z Janem Działyńskim, okólniki etc.
 • 260 c 1851-1875
 • 300 a 109 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Paradyski N. zob. Rajski Jan Nepomucen
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 530 d Mf 7420
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Pudło 13
 • 610 a Towarzystwo Polskie |"Kościuszko", Saint Gallen d 1869
 • 610 a Towarzystwo Wojskowych Polskich, Paryż d 1866-1870
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Londyn x m., Komisja Emigracji Polskiej y 1871 z Anglia
 • 651 a Londyn x m., Komitet Młodej Emigracji Polskiej y 1851 z Anglia
 • 651 a Paryż x Komisja Pośrednicząca y 1871
 • 651 a Paryż x Towarzystwo Wojskowych Polskich y 1866-1870
 • 651 a Paryż
 • 651 a Saint Gallen x Towarzystwo Polskie "Kościuszko"
 • 651 a Środa
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w
 • 700 a Rościszewski A. c sekr. Tow. Polaków Pracujących w Paryżu
 • 700 a Rościszewski Józef
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Dąbrowski Konrad c sekretarz Komisji Młodej Emigracji Polskiej w Londynie
 • 700 a Jędrzejewicz Henryk podpułkownik, sekretarz Towarzystwa Wojskowych Polskich i Komisji Pośredniczącej w Paryżu
 • 700 a Gałęzowski Józef członek Rządu Narodowego 1863 r., prezes i dyrektor Muzeum Narodowego w Rapperswilu
 • 700 a Dzikowski Mieczysław c kasjer Towarzystwa Naukowego Młodzieży Polskiej w Paryżu
 • 700 a Janowski Józef Kajetan c członek zarządu Towarzystwa Literacko-Naukowego Polskiego w Paryżu
 • 700 a Jastrzębski T. c ksiądz, kasjer Wydziału Centralnego Wykonawczego Połączonych Towarzystw Bratniej Pomocy w Szwajcarii
 • 700 a Królikowski Karol księgarz w Paryżu
 • 700 a Kostecki Jan Albert c sekretarz Komitetu Emigracji Polskiej w Londynie
 • 700 a Rajski Jan Nepomucen fabrykant dywanów i haftów artystycznych, prezes Tow. Polak
 • 700 a Łuniewski Jan Aleksander
 • 700 a Occhipinti Ignatio
 • 700 a Rajski Jan Nepomucen c fabrykant dywanów i haftów artystycznych, prezes Tow. Polaków Pracujących w Paryżu
 • 700 a Przewłocki Felicjan c sekretarz Tow. Nauk. Młodzieży Pol. w Paryżu
 • 700 a Puzyna c sekr. Tow. Wojskowych Pol. w Paryżu
 • 700 a Reynszysel L. c ajent handlowy, sekr. Tow. Polskiego "Kościuszko" w St. Gallen
 • 700 a Reynisz Stanisław
 • 700 a Ziemski W. c przewodn. Tow. Polskiego "Kościuszko" w St. Gallen, urzędnik kolejowy
 • 700 a Szukszta Kazimierz
 • 700 a Stokowski L.
 • 700 a Skoraczewski Filip Ludomił c sekr. Wydziału Centralnego Wykonawczego Połączonych Tow. Bratniej Pomocy w Szwajcarii
 • 700 a Zaleski Bohdan Józef poeta, prezes Stow. Podatkowego w Paryżu
 • 700 a Zamoyski Władysław dział. emigracyjny, czł. Koła Centr. w Paryżu 1830-1873
 • 700 a Rucięcki Józef
 • 710 a Komisja Pośrednicząca, Paryż d 1871
 • 710 a Komisja Emigracji Polskiej c Londyn d 1871
 • 710 a Komitet Młodej Emigracji Polskiej c Londyn d 1851
 • 710 a Komitet Wsparcia Wychodźców Polski we Włoszech b Comitato di Sussidio agli Esuli Polacchi presid. Giuseppe Garibaldi d 1861
 • 710 a Towarzystwo Wojskowych Polskich, Paryż d 1866-1870
 • 710 a Towarzystwo Polskie |"Kościuszko", Saint Gallen d 1869
 • 710 a Wydział Centralny Wykonawczy Połączonych |Towarzystw Bratniej Pomocy w Szwajcarii d 1865
 • 852 j BK 07434

Indeksy