Stowarzyszenie Pomocy Naukowej w Paryżu: Korespondencja Jana Działyńskiego, Ustawy, uchwały, notatki etc.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07437
 • Kopie: Mf 7421
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Stowarzyszenie Pomocy Naukowej w Paryżu: Korespondencja Jana Działyńskiego, Ustawy, uchwały, notatki etc.
 • Miejsce i czas powstania: 1868-1874
 • Opis fizyczny: 381 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Stowarzyszenie Pomocy Naukowej, Paryż 1868-1874
  • Kórnik
  • Paryż Stowarzyszenie Pomocy Naukowej 1868-1874
  • Paryż
  • Poznań
  • Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
  • szkoły
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Majętność kórnicka 19 w
  • korespondencja

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Stowarzyszenie Pomocy Naukowej w Paryżu: |Korespondencja Jana Działyńskiego, Ustawy, uchwały, notatki etc.
 • 260 $c 1868-1874
 • 300 $a 381 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 530 $d Mf 7421
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Pudło 13
 • 610 $a Stowarzyszenie Pomocy Naukowej, Paryż $d 1868-1874
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Paryż $x Stowarzyszenie Pomocy Naukowej $y 1868-1874
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Poznań
 • 653 $a Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
 • 653 $a szkoły
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 $a korespondencja
 • 700 $a Wyszomirski Ignacy $c prezes Reprezentacji Kształcącej się Młodzieży Pol. we Francji
 • 700 $a Tokarzewicz Józef $c publicysta, krytyk liter., uczestnik powstania 1863 r.
 • 700 $a Szylański
 • 700 $a Wilczyński Roman ksiądz, wiceprezes i sekr. Stow. Pomocy Nauk. w Paryżu
 • 700 $a Zaleski Bronisław pisarz i rytownik
 • 700 $a Nabielak Ludwik $c wiceprezes Stow. Pomocy Naukowej w Paryżu
 • 700 $a Hertel M. $c sekretarz Reprezentacji Kształcącej się Młodzieży Polskiej w Wyższych Zakładach Naukowych we Francji
 • 700 $a Chodźko Aleksander prezes Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu
 • 700 $a Działyński Jan Kanty
 • 700 $a Elżanowski Seweryn uczestnik powstań z 1848 i 1863 r., działacz emigracyjny, skarbnik Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu
 • 700 $a Giller Agaton dziennikarz, członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym
 • 700 $a Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny
 • 700 $a Szulc Kazimierz sekr. Tow. Przem. w Poznaniu, dyr. Szkoły Wyższej Pol. w Paryżu
 • 710 $a Stowarzyszenie Pomocy Naukowej, Paryż $d 1868-1874
 • 710 $a Reprezentacja Kształcącej się |Młodzieży Polskiej w |Wyższych Zakł. Nauk. we Francji $d 1871-1872
 • 852 $j BK 07437

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07437