Stowarzyszenie Pomocy Naukowej w Paryżu: Korespondencja Jana Działyńskiego, Ustawy, uchwały, notatki etc.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07437
 • Kopie: Mf 7421
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Stowarzyszenie Pomocy Naukowej w Paryżu: Korespondencja Jana Działyńskiego, Ustawy, uchwały, notatki etc.
 • Miejsce i czas powstania: 1868-1874
 • Opis fizyczny: 381 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Stowarzyszenie Pomocy Naukowej, Paryż 1868-1874
  • Kórnik
  • Paryż Stowarzyszenie Pomocy Naukowej 1868-1874
  • Paryż
  • Poznań
  • Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
  • szkoły
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Majętność kórnicka 19 w
  • korespondencja

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Stowarzyszenie Pomocy Naukowej w Paryżu: |Korespondencja Jana Działyńskiego, Ustawy, uchwały, notatki etc.
 • 260 c 1868-1874
 • 300 a 381 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 530 d Mf 7421
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Pudło 13
 • 610 a Stowarzyszenie Pomocy Naukowej, Paryż d 1868-1874
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Paryż x Stowarzyszenie Pomocy Naukowej y 1868-1874
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna Działyńskich
 • 653 a szkoły
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Wyszomirski Ignacy c prezes Reprezentacji Kształcącej się Młodzieży Pol. we Francji
 • 700 a Tokarzewicz Józef c publicysta, krytyk liter., uczestnik powstania 1863 r.
 • 700 a Szylański
 • 700 a Wilczyński Roman ksiądz, wiceprezes i sekr. Stow. Pomocy Nauk. w Paryżu
 • 700 a Zaleski Bronisław pisarz i rytownik
 • 700 a Nabielak Ludwik c wiceprezes Stow. Pomocy Naukowej w Paryżu
 • 700 a Hertel M. c sekretarz Reprezentacji Kształcącej się Młodzieży Polskiej w Wyższych Zakładach Naukowych we Francji
 • 700 a Chodźko Aleksander prezes Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Elżanowski Seweryn uczestnik powstań z 1848 i 1863 r., działacz emigracyjny, skarbnik Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu
 • 700 a Giller Agaton dziennikarz, członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym
 • 700 a Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny
 • 700 a Szulc Kazimierz sekr. Tow. Przem. w Poznaniu, dyr. Szkoły Wyższej Pol. w Paryżu
 • 710 a Stowarzyszenie Pomocy Naukowej, Paryż d 1868-1874
 • 710 a Reprezentacja Kształcącej się |Młodzieży Polskiej w |Wyższych Zakł. Nauk. we Francji d 1871-1872
 • 852 j BK 07437

Indeksy