Listy do Wojciecha Kętrzyńskiego

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07451
 • Kopie: Mf 10936
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Wojciecha Kętrzyńskiego
 • Miejsce i czas powstania: 1868-1870
 • Opis fizyczny: 163 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bydgoszcz m., dyrekcja poczty 1869 r. Polska
  • Kórnik
  • Paryż
  • Poznań "Sussmann und Sohn H. J." - księgarnia i antykwariat 1869
  • Biblioteka Kórnicka
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • szkoły
  • korespondencja

MARC

 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy do Wojciecha Kętrzyńskiego
 • 260 c 1868-1870
 • 300 a 163 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Wolańska Malwina zob. Iłowiecka Malwina z Wolańskich
 • 530 d Mf 10936
 • 541 c st. zas.
 • 561 d P. 2
 • 651 a Bydgoszcz x m., dyrekcja poczty y 1869 r. z Polska
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań x "Sussmann und Sohn H. J." - księgarnia i antykwariat y 1869
 • 653 a Biblioteka Kórnicka
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a szkoły
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Horn Karl c naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • 700 a Zieliński Tymoteusz c sekr. Celestyny Działyńskiej
 • 700 a Żebrawski Teofil c bibliograf, autor prac popularnych matematyczno-przyrodniczych
 • 700 a Weigel T. Oswald c księgarz w Lipsku
 • 700 a Thiel A. c historyk niem.
 • 700 a Szujski Józef c historyk, prof. Uniw. Jagiell.
 • 700 a Szamarzewski Augustyn c ksiądz, działacz społeczny, patron Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu
 • 700 a Szaniawski Bolesław Henryk
 • 700 a Tarnowski Jan Dzierżysław 1835-1894
 • 700 a Wegner Leon historyk, sekr. Pozn. Tow. Przyj. Nauk
 • 700 a Wolniewicz Włodzimierz działacz gospodarczy W. Ks. Pozn.
 • 700 a Zaleski Bronisław pisarz i rytownik
 • 700 a Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w Poznaniu
 • 700 a Röstel Emil c właściciel drukarni "Decker et Co." w Poznaniu
 • 700 a Potrzebowski Kasper
 • 700 a Petersohn c dyr. poczty w Bydgoszczy
 • 700 a Mosbach August c historyk
 • 700 a Meckelburg F. A. c archiwista i bibliotekarz w Królewcu
 • 700 a Lohmeyer Karl Heinrich c historyk, profesor uniwersytetu w Królewcu
 • 700 a Lewandowski P.
 • 700 a Keller Szczepan c ksiądz
 • 700 a Iłowiecka Malwina z Wolańskich
 • 700 a Kętrzyński Wojciech historyk
 • 700 a Koenig Ludwik publicysta, historyk i numizmatyk
 • 700 a Koźmian Jan ksiądz, działacz polityczny, redaktor "Przeglądu Poznańskiego"
 • 700 a Kraszewski, Józef Ignacy c pisarz d (1812-1887)
 • 700 a Łepkowski Józef archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 700 a Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 700 a Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz
 • 700 a Mickiewicz Władysław
 • 700 a Mierzyński Antoni filolog
 • 700 a Nehring Władysław filolog i historyk literatury pol., prof. Uniw. we Wrocławiu
 • 700 a Piotrowski Michał
 • 700 a Przyborowski Józef prof. Szkoły Głównej w Warszawie, bibliotekarz Bibl. Gł. w Warszawie
 • 700 a Rolle Józef Antoni lekarz, pisarz historyczny
 • 700 a Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu
 • 700 a Skrzydylka Władysław
 • 700 a Igel Salomon c antykwariusz we Lwowie
 • 700 a Hipler Franz c niemiecki teolog i historyk Warmii
 • 700 a Jaroczyński Marian malarz i rytownik
 • 700 a Bauer c dyrektor poczty w Bydgoszczy
 • 700 a Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 700 a Habich Edward inżynier i matematyk, dyrektor Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu
 • 710 a Poczta b dyrekcja c Bydgoszcz d 1869
 • 710 a "Decker Wilhelm et Co" b drukarnia w Poznaniu
 • 710 a "Sussmann und Sohn H. J." c księgarnia i |antykwariat w Poznaniu d 1869
 • 710 a "Asher Adolf et Co" firma księgarska w Berlinie
 • 852 j BK 07451

Indeksy