Kartoteka (alfabetyczna) podopiecznych Tow. Dobroczynności Dam Polskich w Poznaniu z notatkami Celestyny Działyńskiej o zapomogach

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07508/1-22
 • Tytuł: Kartoteka (alfabetyczna) podopiecznych Tow. Dobroczynności Dam Polskich w Poznaniu z notatkami Celestyny Działyńskiej o zapomogach vol. 1-22.
 • Opis fizyczny: 1 vol.-1-102 k., 2 vol.-103-230 k., 3 vol.-231-304 k., 4 vol.-305-385 k., 5 vol.-386-394 k., 6 vol.-395-462 k., 7 vol.-463-583 k., 22 vol.-1-82 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
  • Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, Poznań 1844-1881
  • Kórnik
  • Poznań Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
  • Poznań Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich 1844-1881
  • Poznań
  • Środa
  • Majętność Kórnicka.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 245 $a Kartoteka (alfabetyczna) podopiecznych Tow. Dobroczynności Dam Polskich w Poznaniu z notatkami Celestyny Działyńskiej o zapomogach $n vol. 1-22.
 • 300 $a 1 vol.-1-102 k., 2 vol.-103-230 k., 3 vol.-231-304 k., 4 vol.-305-385 k., 5 vol.-386-394 k., 6 vol.-395-462 k., 7 vol.-463-583 k., 22 vol.-1-82 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Mielżyńska Elżbieta zob. Mycielska Elżbieta z Mielżyńskich
 • 400 $a Grudzińska Antonina zob. Chłapowska Antonina z Grudzińskich
 • 400 $a Douglas Joanna zob. Herman Joanna z d. Douglas
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Dz. 63
 • 600 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 610 $a Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, Poznań $d 1844-1881
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich $y 1844-1881
 • 651 $a Poznań
 • 651 $a Środa
 • 653 $a Majętność Kórnicka.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 700 $a Białkowska J.
 • 700 $a Chłapowska Antonina z Grudzińskich
 • 700 $a Amplewska Józefa z d. Horn
 • 700 $a Arciszewska Elżbieta
 • 700 $a Maciejowska Marianna
 • 700 $a Kryszczyńska M.
 • 700 $a Kiełpiński
 • 700 $a Janowicz
 • 700 $a Janicka Marianna
 • 700 $a Jabłoński
 • 700 $a Grodziecka
 • 700 $a Gottschalk Nepomucena
 • 700 $a Eibich Ignatz $c fabrykant w Poznaniu
 • 700 $a Cytacki Jan
 • 700 $a Coligny Teofila
 • 700 $a Herman Joanna z d. Douglas
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 700 $a Gajewska Adela
 • 700 $a Kortak Marcela
 • 700 $a Krzesińska Estylda
 • 700 $a Kuluszczyński Józef
 • 700 $a Langwand dozorca ubogich z ramienia Towarzystwa Św. Wincentego à Paulo w Poznaniu
 • 700 $a Mielińska S.
 • 700 $a Brzostowska Ludwika
 • 700 $a Bolcerowski Sylwester
 • 700 $a Zaleska Amelia
 • 700 $a Witkowski S. $c bednarz
 • 700 $a Veit $c prezes 3 okręgu Tow. Dobroczynności w Poznaniu
 • 700 $a Urbańska Rozalia
 • 700 $a Umińska Julianna
 • 700 $a Chłapowski Franciszek lekarz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu
 • 700 $a Tuczyński? A.
 • 700 $a Talarkiewicz Balbina
 • 700 $a Szybczyńska Franciszka
 • 700 $a Stattler Józef Maurycy
 • 700 $a Średzki A.
 • 700 $a Simon Albert
 • 700 $a Rzeźniewska Antonina
 • 700 $a Rymarkiewicz W.
 • 700 $a Ratajczak
 • 700 $a Rüdiger Modesta z Widzińskich
 • 700 $a Sarnecka
 • 700 $a Szajda Wojciech szewc
 • 700 $a Plichta L.
 • 700 $a Mioduszewska
 • 700 $a Mycielska Elżbieta z Mielżyńskich
 • 700 $a Neugebauer
 • 700 $a Piątkowski Teofil komendarz parafii Św. Małgorzaty w Poznaniu
 • 700 $a Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta
 • 700 $a Radolińska Emilia
 • 700 $a Mańkowska Agnieszka
 • 700 $a Mańkowska
 • 710 $a Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, Poznań $d 1844-1881
 • 710 $a Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Poznań
 • 710 $a Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, Poznań zob. też Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo - do uzup.
 • 852 $j BK 07508/1-22

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07508/1-22