Kartoteka (alfabetyczna) podopiecznych Tow. Dobroczynności Dam Polskich w Poznaniu z notatkami Celestyny Działyńskiej o zapomogach

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07508/1-22
 • Tytuł: Kartoteka (alfabetyczna) podopiecznych Tow. Dobroczynności Dam Polskich w Poznaniu z notatkami Celestyny Działyńskiej o zapomogach vol. 1-22.
 • Opis fizyczny: 1 vol.-1-102 k., 2 vol.-103-230 k., 3 vol.-231-304 k., 4 vol.-305-385 k., 5 vol.-386-394 k., 6 vol.-395-462 k., 7 vol.-463-583 k., 22 vol.-1-82 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
  • Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, Poznań 1844-1881
  • Kórnik
  • Poznań Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
  • Poznań Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich 1844-1881
  • Poznań
  • Środa
  • Majętność Kórnicka.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.

MARC

 • 130 %a Majątek Kórnicki.
 • 245 %a Kartoteka (alfabetyczna) podopiecznych Tow. Dobroczynności Dam Polskich w Poznaniu z notatkami Celestyny Działyńskiej o zapomogach %n vol. 1-22.
 • 300 %a 1 vol.-1-102 k., 2 vol.-103-230 k., 3 vol.-231-304 k., 4 vol.-305-385 k., 5 vol.-386-394 k., 6 vol.-395-462 k., 7 vol.-463-583 k., 22 vol.-1-82 k.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Mielżyńska Elżbieta zob. Mycielska Elżbieta z Mielżyńskich
 • 400 %a Grudzińska Antonina zob. Chłapowska Antonina z Grudzińskich
 • 400 %a Douglas Joanna zob. Herman Joanna z d. Douglas
 • 400 %a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 541 %c st. zas.
 • 561 %d Dz. 63
 • 600 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 610 %a Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, Poznań %d 1844-1881
 • 651 %a Kórnik
 • 651 %a Poznań %x Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
 • 651 %a Poznań %x Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich %y 1844-1881
 • 651 %a Poznań
 • 651 %a Środa
 • 653 %a Majętność Kórnicka.
 • 653 %a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 700 %a Białkowska J.
 • 700 %a Chłapowska Antonina z Grudzińskich
 • 700 %a Amplewska Józefa z d. Horn
 • 700 %a Arciszewska Elżbieta
 • 700 %a Maciejowska Marianna
 • 700 %a Kryszczyńska M.
 • 700 %a Kiełpiński
 • 700 %a Janowicz
 • 700 %a Janicka Marianna
 • 700 %a Jabłoński
 • 700 %a Grodziecka
 • 700 %a Gottschalk Nepomucena
 • 700 %a Eibich Ignatz %c fabrykant w Poznaniu
 • 700 %a Cytacki Jan
 • 700 %a Coligny Teofila
 • 700 %a Herman Joanna z d. Douglas
 • 700 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 %a Działyński, Tytus %d (1796-1861)
 • 700 %a Gajewska Adela
 • 700 %a Kortak Marcela
 • 700 %a Krzesińska Estylda
 • 700 %a Kuluszczyński Józef
 • 700 %a Langwand dozorca ubogich z ramienia Towarzystwa Św. Wincentego à Paulo w Poznaniu
 • 700 %a Mielińska S.
 • 700 %a Brzostowska Ludwika
 • 700 %a Bolcerowski Sylwester
 • 700 %a Zaleska Amelia
 • 700 %a Witkowski S. %c bednarz
 • 700 %a Veit %c prezes 3 okręgu Tow. Dobroczynności w Poznaniu
 • 700 %a Urbańska Rozalia
 • 700 %a Umińska Julianna
 • 700 %a Chłapowski Franciszek lekarz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu
 • 700 %a Tuczyński? A.
 • 700 %a Talarkiewicz Balbina
 • 700 %a Szybczyńska Franciszka
 • 700 %a Stattler Józef Maurycy
 • 700 %a Średzki A.
 • 700 %a Simon Albert
 • 700 %a Rzeźniewska Antonina
 • 700 %a Rymarkiewicz W.
 • 700 %a Ratajczak
 • 700 %a Rüdiger Modesta z Widzińskich
 • 700 %a Sarnecka
 • 700 %a Szajda Wojciech szewc
 • 700 %a Plichta L.
 • 700 %a Mioduszewska
 • 700 %a Mycielska Elżbieta z Mielżyńskich
 • 700 %a Neugebauer
 • 700 %a Piątkowski Teofil komendarz parafii Św. Małgorzaty w Poznaniu
 • 700 %a Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta
 • 700 %a Radolińska Emilia
 • 700 %a Mańkowska Agnieszka
 • 700 %a Mańkowska
 • 710 %a Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, Poznań %d 1844-1881
 • 710 %a Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Poznań
 • 710 %a Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, Poznań zob. też Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo - do uzup.
 • 852 %j BK 07508/1-22

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 07508/1-22