Listy rodziny do Jadwigi Zamoyskiej

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07601
 • Kopie:
  • Mf 7548
  • Mf 7547
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy rodziny do Jadwigi Zamoyskiej
 • Miejsce i czas powstania: 1840-1923
 • Opis fizyczny: 790 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kórnik
  • Lwów m., Towarzystwo Gospodarczego Wykształcenia Kobiet 1920 Ukraina
  • Paryż
  • Korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • Uwagi: brak k. tyt.

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Listy rodziny do Jadwigi Zamoyskiej
 • 260 c 1840-1923
 • 300 a 790 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Branicka Maria zob. Lubomirska Maria z Branickich
 • 400 a Grocholska Helena zob. Brzozowska Helena z Grocholskich
 • 400 a Czarnecka Helena zob. Potocka Helena z Czarneckich
 • 400 a Ceglińska Cecylia z Potockich zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska
 • 400 a Kaczkowska Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska
 • 400 a Rey Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska
 • 400 a Zamoyska Zofia zob. Grocholska Zofia z Zamoyskich
 • 400 a Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich
 • 400 a Lubomirska Helena zob. Gawrońska Helena z Lubomirskich
 • 400 a Miączyńska Alfonsyna zob. Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich
 • 400 a Riquet Zuzanna de zob. Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet
 • 400 a Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich
 • 400 a Zaleska Maria zob. Czartoryska Maria z Zaleskich
 • 400 a Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich
 • 400 a Krasińska Maria Ludwika zob. Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich
 • 400 a Czartoryska Maria zob. Krasińska Maria z Czartoryskich
 • 400 a Dzieduszycka Klementyna zob. Szembek Klementyna z Dzieduszyckich
 • 400 a Potulicka Maria zob. Ogińska Maria z Potulickich
 • 400 a Tyszkiewicz Joanna zob. Plater Broel Joanna z Tyszkiewiczów
 • 400 a Plater Broel Zofia zob. Puzyna Zofia z Platerów
 • 400 a Potocka Maria zob. Romer Maria z Potockich
 • 400 a Sapieha Pelagia zob. Radziwiłł Pelagia z Sapiehów
 • 400 a Zamoyska Konstancja zob. Sanguszko Konstancja z Zamoyskich
 • 400 a Zamoyska Elżbieta zob. Wielopolska Elżbieta z Zamoyskich
 • 400 a Zamoyska Maria zob. Żółtowska Maria z Zamoyskich
 • 400 a Bourbon Karolina de zob. Zamoyska Karolina z de Bourbon
 • 400 a Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich
 • 400 a Dzieduszycka Jadwiga zob. Czartoryska Jadwiga z Dzieduszyckich
 • 500 a brak k. tyt.
 • 530 d Mf 7548
 • 530 d Mf 7547
 • 541 c st. zas.
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Lwów x m., Towarzystwo Gospodarczego Wykształcenia Kobiet y 1920 z Ukraina
 • 651 a Paryż
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 700 a Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet ur. 1828
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Zamoyska Jadwiga d 1870 ur.
 • 700 a Wielopolska Elżbieta z Zamoyskich
 • 700 a Żółtowska Maria z Zamoyskich
 • 700 a Zamoyska Róża z Zamoyskich 1862-1952
 • 700 a Zamoyski Andrzej Przemysław 1852-1927
 • 700 a Zamoyski Jan 1802-1879
 • 700 a Zamoyski Jan Florian 1860 ur.
 • 700 a Zamoyski Stanisław Kostka Piotr 1867 ur.
 • 700 a Zamoyski Tomasz 1861-1935
 • 700 a Zamoyski Zdzisław 1810-1855
 • 700 a Żółtowski Adam filozof, prof. Uniw. Pozn.
 • 700 a Tarnowski Zdzisław c prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Urzędników Pryw. we Lwowie d 1862-1937
 • 700 a Zamoyska Anna z Zamoyskich 1858 ur.
 • 700 a Zamoyska Celina 1855 ur.
 • 700 a Radziwiłł Pelagia z Sapiehów d 1844-1929
 • 700 a Sapieha Jadwiga z Sanguszków 1830-1918
 • 700 a Sanguszko Konstancja z Zamoyskich
 • 700 a Sapieha Adam galicyjski działacz polityczny 1828-1903
 • 700 a Sapieha Adam bp krakowski, kardynał 1867-1951
 • 700 a Sapieha Paweł 1860-1934
 • 700 a Sapieha Piotr Pawełwojewoda smoleński 1701-1771
 • 700 a Sapieha Władysław 1853-1920
 • 700 a Siemieńska Zofia z Tarnowskich
 • 700 a Tarnowski Juliusz 1857-1932
 • 700 a Romer Maria
 • 700 a Puzyna Zofia z Platerów
 • 700 a Plater Zyberk Teresa ur. 1886
 • 700 a Sapieha Katarzyna z Potockich ur. 1890
 • 700 a Potocka Krystyna z Tyszkiewiczów 1866-1952
 • 700 a Romer Maria z Potockich
 • 700 a Zamoyska Zofia z Potockich 1851-1927
 • 700 a Potocki Antoni 1880-1952
 • 700 a Sapieha Elżbieta z Potulickich 1859-1948
 • 700 a Plater Broel Joanna z Tyszkiewiczów d zm. 1928
 • 700 a Szembek Klementyna z Dzieduszyckich
 • 700 a Gawrońska Helena z Lubomirskich
 • 700 a Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922
 • 700 a Grocholska Zofia z Zamoyskich 1865-1957
 • 700 a Lubomirska Maria ur. 1876
 • 700 a Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie
 • 700 a Ogińska Maria z Potulickich
 • 700 a Szołdrska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich
 • 700 a Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896
 • 700 a Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855
 • 700 a Czartoryska Jadwiga z Dzieduszyckich 1867-1941
 • 700 a Krasińska Maria z Czartoryskich
 • 700 a Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich 1883-1958
 • 700 a Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928
 • 700 a Czartoryska Maria z Zaleskich 1862-1942
 • 700 a Czartoryska Wanda 1862-1920 działaczka społeczna, założycielka Towarzystwa Gospodarczego Wykształcenia Kobiet we Lwowie
 • 700 a Czartoryska Zofia z Lubomirskich 1867-1950
 • 700 a Czartoryski Zygmunt Konstanty 1853-1920 publicysta gospodarczy i polityczny
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 700 a Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich ur. 1836
 • 700 a Brzozowski Władysław
 • 700 a Brzozowska Helena z Grocholskich
 • 700 a Brzozowski Karol II
 • 700 a Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska
 • 700 a Potocka Helena z Czarneckich 1868-1922
 • 700 a Zamoyska Karolina de Bourbon 1856-1941
 • 700 a Lubomirska Maria z Branickich 1873-1934
 • 710 a Towarzystwo Gospodarczego Wykształcenia Kobiet c Lwów d 1920
 • 852 j BK 07601
 • 852 q Def.

Indeksy