Listy rodziny do Marii Zamoyskiej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07604
 • Kopie:
  • Mf 7557
  • CD 298a
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy rodziny do Marii Zamoyskiej.
 • Miejsce i czas powstania: 1865-1936
 • Opis fizyczny: 338 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bnin
  • Gołuchów
  • Kórnik
  • Paryż
  • Poznań
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Korespondencja
 • Uwagi: brak k. tyt.

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Listy rodziny do Marii Zamoyskiej.
 • 260 c 1865-1936
 • 300 a 338 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Branicka Jadwiga zob. Rey Jadwiga z Branickich
 • 400 a Krasińska Zofia zob. Brzozowska Zofia z Krasińskich
 • 400 a Zamoyska Zofia zob. Grocholska Zofia z Zamoyskich
 • 400 a Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich
 • 400 a Lubomirska Helena zob. Gawrońska Helena z Lubomirskich
 • 400 a Dziewulska Jadwiga z Zamoyskich zob. Zamoyska Jadwiga 1° Kwilecka 2° Dziewulska
 • 400 a Kwilecka Jadwiga z Zamoyskich zob. Zamoyska Jadwiga 1° Kwilecka 2° Dziewulska
 • 400 a Miączyńska Alfonsyna zob. Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich
 • 400 a Działyńska Maria zob. Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 400 a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 400 a Skrzyńska Helena zob. Czartoryska Helena z Skrzyńskich
 • 400 a Krasicka Zofia zob. Popiel Zofia z Krasickich
 • 400 a Potocka Izabella zob. Krasińska Izabella z Potockich
 • 400 a Broel Plater zob. Plater Broel
 • 400 a Lubomirska Helena zob. Sierakowska Helena z Lubomirskich
 • 400 a Zamoyska Eliza zob. Plater Broel Eliza z Zamoyskich
 • 400 a Sanguszko Teresa zob. Sapieha Teresa z Sanguszków
 • 400 a Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich
 • 400 a Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich
 • 400 a Maria Ksawera karmelitanka zob. Czartoryska Maria z Grocholskich
 • 400 a Działyńska Anna zob. Potocka Anna z Działyńskich
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 a Krasińska Maria Ludwika zob. Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich
 • 400 a Czartoryska Maria zob. Krasińska Maria z Czartoryskich
 • 400 a Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich
 • 400 a Ceglińska Cecylia z Potockich zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska
 • 400 a Kaczkowska Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska
 • 400 a Rey Cecylia zob. Potocka Cecylia 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska
 • 400 a Zamoyska Róża zob. Brzozowska Róża z Zamoyskich
 • 400 a Brzozowska Anna zob. Plater Broel Anna z Brzozowskich
 • 500 a brak k. tyt.
 • 530 d Mf 7557
 • 530 d CD 298a
 • 541 c st. zas.
 • 651 a Bnin
 • 651 a Gołuchów
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Korespondencja
 • 700 a Brzozowski Karol II
 • 700 a Szymborska Anna
 • 700 a Sapieha Teresa z Sanguszków d 1864-1954
 • 700 a Zamoyska Anna z Zamoyskich 1858 ur.
 • 700 a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 700 a Zamoyski Andrzej Przemysław 1852-1927
 • 700 a Zamoyski Stanisław Kostka Jan 1820-1889
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. 1803-1868
 • 700 a Potocki Henryk d 1868-1958
 • 700 a Potocki Jan 1867-1943
 • 700 a Sierakowska Helena z Lubomirskich
 • 700 a Lubomirska Maria ur. 1876
 • 700 a Plater Broel Eliza z Zamoyskich 1874-1939
 • 700 a Sapieha Katarzyna z Potockich ur. 1890
 • 700 a Potocka Krystyna z Tyszkiewiczów 1866-1952
 • 700 a Krasińska Izabella z Potockich
 • 700 a Popiel Zofia z Krasickich
 • 700 a Grocholska Helena d ur. 1888
 • 700 a Dzieduszycki Kazimierz d 20 w.
 • 700 a Czartoryski Witold Kazimierz 1870-1911
 • 700 a Czartoryska Helena z Skrzyńskich ur. 1894
 • 700 a Krasińska Maria z Czartoryskich
 • 700 a Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich 1883-1958
 • 700 a Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928
 • 700 a Czartoryska Zofia z Lubomirskich 1867-1950
 • 700 a Czartoryski Adam Ludwik 1872-1937 ordynat sieniawski i gołuchowski, prezes Biblioteki Polskiej i Towarzystwa Artystycznego Literackiego w Paryżu
 • 700 a Czartoryski Witold 1864-1945
 • 700 a Czartoryski Zygmunt Konstanty 1853-1920 publicysta gospodarczy i polityczny
 • 700 a Potocka Anna z Działyńskich 1847-1926
 • 700 a Działyńska Cecylia 1836-1899
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 700 a Dzieduszycka Alfonsyna z Miączyńskich ur. 1836
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Gawrońska Helena z Lubomirskich
 • 700 a Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922
 • 700 a Grocholska Zofia z Zamoyskich 1865-1957
 • 700 a Brzozowska Zofia z Krasińskich
 • 700 a Ceglińska Cecylia z Potockich 1° Rey 2° Kaczkowska 3° Ceglińska
 • 700 a Czartoryska Anna ur. 1891
 • 700 a Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855
 • 700 a Birt Anne guwernantka
 • 700 a Bniński Adolf 1884-1942 wojewoda poznański
 • 700 a Rey Jadwiga z Branickich
 • 700 a Plater Broel Anna z Brzozowskich 1880-1964
 • 700 a Brzozowska Róża z Zamoyskich
 • 852 j BK 07604
 • 852 q Def.

Indeksy