Listy do Jadwigi, Władysława i Marii Zamoyskich w sprawie prezenty na probostwo w Łodzi pod Stęszewem

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07644
 • Kopie: Mf 10305
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Jadwigi, Władysława i Marii Zamoyskich w sprawie prezenty na probostwo w Łodzi pod Stęszewem
 • Miejsce i czas powstania: 1890-1913
 • Opis fizyczny: 175 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Zamoyska Maria 1860-1937
  • Gniezno m., Konsystorz Generalny Arcybiskupi, 19 w., Polska
  • Granowo
  • Kórnik
  • Łódź
  • Łódź pod Stęszewem, w., probostwo, 19 i 20 w., Polska
  • Poznań
  • Śląsk
  • Śrem
  • Korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Listy do Jadwigi, Władysława i Marii Zamoyskich w sprawie prezenty na probostwo w Łodzi pod Stęszewem
 • 260 c 1890-1913
 • 300 a 175 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich
 • 400 a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 400 a Mierzyńska Konstancja zob. Łącka Konstancja z Mierzyńskich
 • 400 a Chłapowska Paula zob. Jackowska Paula z Chłapowskich
 • 400 a Czarnecka Helena zob. Potocka Helena z Czarneckich
 • 400 a Działyńska Anna zob. Potocka Anna z Działyńskich
 • 530 d Mf 10305
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Zam. 123
 • 600 a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 651 a Gniezno x m., Konsystorz Generalny Arcybiskupi, 19 w., Polska
 • 651 a Granowo
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Łódź
 • 651 a Łódź x pod Stęszewem, w., probostwo, 19 i 20 w., Polska
 • 651 a Poznań
 • 651 a Śląsk
 • 651 a Śrem
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 700 a Dalbor Edmund kardynał, arcybiskup gnieźnieński i poznański
 • 700 a Serdecki Ignacy c proboszcz w Lusowie
 • 700 a Różycki Mieczysław c mansjonariusz w Kościanie
 • 700 a Radziejewski Stanisław c ksiądz, red. i wydawca "Katolika" na Górnym Śląsku
 • 700 a Prądzyński Józef c ksiądz senator RP d 1877-1942
 • 700 a Pomorski Konrad c proboszcz w Głuszynie
 • 700 a Nowak Stanisław c ksiądz komendarz w Lechlinie
 • 700 a Niegolewski Felicjan c członek Koła Polskiego w sejmie pruskim
 • 700 a Mrugas Maksymilian c mansjonarz i kaznodzieja przy Farze w POznaniu, red. "Przyjaciela Trzeźwości"
 • 700 a Michalski Stanisław c wikariusz w Dolsku
 • 700 a Matyjaszczyk Bronisław c proboszcz w Barcinie
 • 700 a Maria Izabella c przełożona franciszkanek we Lwowie
 • 700 a Łopaczewski Stanisław c proboszcz w Lechlinie
 • 700 a Linke Alfred c wikariusz w Granowie
 • 700 a Lewicki Jan c proboszcz kościoła Św. Marcina w Poznaniu
 • 700 a Lewandowicz c nauczyciel w Łodzi pod Stęszewem
 • 700 a Laskowski Józef c nauczyciel w Rokosowie
 • 700 a Łagoda Piotr c wikariusz w Lwówku
 • 700 a Krajewicz Seweryn c wikariusz w Łodzi
 • 700 a Kozierowski Stanisław c proboszcz w Siemianowicach, historyk
 • 700 a Kłos Teofil c administrator parafii Św. Łazarza w Poznaniu
 • 700 a Kinowski Antoni c proboszcz w Oporowie, dziekan dekanatu krobskiego
 • 700 a Kiliński Władysław c proboszcz w Piłce
 • 700 a Kammer Jan c ksiądz, administrator parafii w Bukowcu pod Lesznem
 • 700 a Józewicz Adam c proboszcz w Kościeszkach
 • 700 a Hejmanowski Ludwik c pleban w Odciążu
 • 700 a Gronkowski Ignacy Wincenty c proboszcz w Piłce
 • 700 a Gregor Paweł c proboszcz w Rakoniewicach
 • 700 a Goncewicz Franciszek c proboszcz w Łaszczynie
 • 700 a Łącka Konstancja z Mierzyńskich
 • 700 a Likowski Edward arcybiskup gnieźnieński
 • 700 a Małecki Józef ksiądz, misjonariusz w Śremie
 • 700 a Michalski Kazimierz proboszcz w Łodzi pod Stęszewem
 • 700 a Mycielska Helena
 • 700 a Zamoyska Zofia z Potockich 1851-1927
 • 700 a Gałecka Bronisława
 • 700 a Dykier Tadeusz c ksiądz mansjonariusz w Buku
 • 700 a Drwęski Stanisław c ksiądz
 • 700 a Donat Jan c wikariusz w Rozdrażewie
 • 700 a Czechowski Ignacy c ksiądz
 • 700 a Jackowska Paula z Chłapowskich
 • 700 a Potocka Helena z Czarneckich 1868-1922
 • 700 a Czartoryska Zofia z Lubomirskich 1867-1950
 • 700 a Czartoryski Witold 1864-1945
 • 700 a Czartoryski Zdzisław Aleksander 1859-1909 działacz społeczny w Wielkopolsce
 • 700 a Czartoryski Zygmunt Konstanty 1853-1920 publicysta gospodarczy i polityczny
 • 700 a Potocka Anna z Działyńskich 1847-1926
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Brzeski Julian
 • 700 a Baraniecki Maksymilian c proboszcz w Rusku
 • 700 a Adamski Józef Stanisław c jezuita
 • 700 a Adamski Ignacy proboszcz w Rogalinku i Łodzi, redaktor "Nowej Bibl. Kaznodziejskiej"
 • 700 a Brownsford Kazimierz działacz gospodarczy
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 710 a Konsystorz Generalny Arcybiskupi, Gniezno, 19 w.
 • 852 j BK 07644

Indeksy