Kopie korespondencji głównie Działyńskich i Zamoyskich i różne wyciągi z lat 1846-1920 z Archiwum Kórnickiego przez Helenę Olszewską

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07657
 • Kopie: Mf 10834
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Kopie korespondencji głównie Działyńskich i Zamoyskich i różne wyciągi z lat 1846-1920 z Archiwum Kórnickiego przez Helenę Olszewską
 • Miejsce i czas powstania: 1846-1920
 • Opis fizyczny: 116 k.
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość: List T. Działyńskiego do Władysława Zamoyskiego 1860 k. 60-61
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kórnik
  • Kuźnice
  • Paryż
  • Poznań
  • Korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Kopie korespondencji głównie Działyńskich i Zamoyskich i różne wyciągi z lat 1846-1920 z Archiwum Kórnickiego przez Helenę Olszewską
 • 260 $c 1846-1920
 • 300 $a 116 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Błędowska Henryka zob. Działyńska Henryka 1° Błędowska 2° Rottermundowa 1794-1869?
 • 400 $a Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 $a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 400 $a Działyńska Maria zob. Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 400 $a Komorowska Teofila zob. Działyńska Teofila z Komorowskich
 • 520 $a List T. Działyńskiego do Władysława Zamoyskiego 1860 k. 60-61
 • 530 $d Mf 10834
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Zam. 239 (?)
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kuźnice
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Poznań
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 700 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 $a Stryjeński Kazimierz $c historyk literatury
 • 700 $a P. Leopoldinne von
 • 700 $a Niedziałkowski Karol $c bp łucko-żytomierski
 • 700 $a Krasiński Zygmunt $c poeta, fragment kopii listu
 • 700 $a Kownacki $c kapitan
 • 700 $a Konarzewski A.
 • 700 $a Działyńska Teofila z Komorowskich $d zm. 1904
 • 700 $a Działyński Jan Kanty
 • 700 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 700 $a Etienne Jean Baptiste przełożony generalny księży misjonarzy w Paryżu
 • 700 $a Fiałkowski Józef plenipotent Tytusa Działyńskiego
 • 700 $a Grudziński Zygmunt
 • 700 $a Houcke Jeanne nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach
 • 700 $a Jełowicki Aleksander zmartwychwstaniec, wydawca i księgarz paryski
 • 700 $a Kalinka Walerian historyk
 • 700 $a Klaczko Julian publicysta, poeta, krytyk, historyk sztuki
 • 700 $a Koźmian Jan ksiądz, działacz polityczny, redaktor "Przeglądu Poznańskiego"
 • 700 $a Łętowski Ludwik bp, administrator diecezji krakowskiej
 • 700 $a Małachowski Stanisław
 • 700 $a Olszewska Helena sekretarka Marii Zamoyskiej
 • 700 $a Rivoli Józef pełnomocnik Działyńskich
 • 700 $a Rüstow Wilhelm Friedrich pisarz niem.
 • 700 $a Rybicki Bronisław proboszcz w Kórniku
 • 700 $a Sapieha Jadwiga z Zamoyskich 1806-1890
 • 700 $a Sołtan Adam płk
 • 700 $a Wallon Claire nauczycielka dzieci Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Paryżu
 • 700 $a Wittgenstein Ludwik Adolf feldmarszałek ros.
 • 700 $a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 700 $a Zamoyski Jan Władysław 1849 ur.
 • 700 $a Zamoyski Witold 1855-1874
 • 700 $a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 $a Zamoyski Władysław gen. 1803-1868
 • 700 $a Chodyński E. M.
 • 700 $a Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896
 • 700 $a Czartoryska Zofia z Lubomirskich 1867-1950
 • 700 $a Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 $c minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu
 • 700 $a Czartoryski Adam Konstanty 1804-1880
 • 700 $a Działyńska Cecylia 1836-1899
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 700 $a Rottermundowa Henryka z Działyńskich 1o Błędowska 2o Rottermundowa
 • 700 $a Celichowski Zygmunt (Kórnik) $c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy $d 1845-1923
 • 852 $j BK 07657

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07657