Kopie korespondencji głównie Działyńskich i Zamoyskich i różne wyciągi z lat 1846-1920 z Archiwum Kórnickiego przez Helenę Olszewską

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07657
 • Kopie: Mf 10834
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Kopie korespondencji głównie Działyńskich i Zamoyskich i różne wyciągi z lat 1846-1920 z Archiwum Kórnickiego przez Helenę Olszewską
 • Miejsce i czas powstania: 1846-1920
 • Opis fizyczny: 116 k.
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość: List T. Działyńskiego do Władysława Zamoyskiego 1860 k. 60-61
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kórnik
  • Kuźnice
  • Paryż
  • Poznań
  • Korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Kopie korespondencji głównie Działyńskich i Zamoyskich i różne wyciągi z lat 1846-1920 z Archiwum Kórnickiego przez Helenę Olszewską
 • 260 c 1846-1920
 • 300 a 116 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Błędowska Henryka zob. Działyńska Henryka 1° Błędowska 2° Rottermundowa 1794-1869?
 • 400 a Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 400 a Działyńska Maria zob. Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 400 a Komorowska Teofila zob. Działyńska Teofila z Komorowskich
 • 520 a List T. Działyńskiego do Władysława Zamoyskiego 1860 k. 60-61
 • 530 d Mf 10834
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Zam. 239 (?)
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kuźnice
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Stryjeński Kazimierz c historyk literatury
 • 700 a P. Leopoldinne von
 • 700 a Niedziałkowski Karol c bp łucko-żytomierski
 • 700 a Krasiński Zygmunt c poeta, fragment kopii listu
 • 700 a Kownacki c kapitan
 • 700 a Konarzewski A.
 • 700 a Działyńska Teofila z Komorowskich d zm. 1904
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 700 a Etienne Jean Baptiste przełożony generalny księży misjonarzy w Paryżu
 • 700 a Fiałkowski Józef plenipotent Tytusa Działyńskiego
 • 700 a Grudziński Zygmunt
 • 700 a Houcke Jeanne nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach
 • 700 a Jełowicki Aleksander zmartwychwstaniec, wydawca i księgarz paryski
 • 700 a Kalinka Walerian historyk
 • 700 a Klaczko Julian publicysta, poeta, krytyk, historyk sztuki
 • 700 a Koźmian Jan ksiądz, działacz polityczny, redaktor "Przeglądu Poznańskiego"
 • 700 a Łętowski Ludwik bp, administrator diecezji krakowskiej
 • 700 a Małachowski Stanisław
 • 700 a Olszewska Helena sekretarka Marii Zamoyskiej
 • 700 a Rivoli Józef pełnomocnik Działyńskich
 • 700 a Rüstow Wilhelm Friedrich pisarz niem.
 • 700 a Rybicki Bronisław proboszcz w Kórniku
 • 700 a Sapieha Jadwiga z Zamoyskich 1806-1890
 • 700 a Sołtan Adam płk
 • 700 a Wallon Claire nauczycielka dzieci Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Paryżu
 • 700 a Wittgenstein Ludwik Adolf feldmarszałek ros.
 • 700 a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 700 a Zamoyski Jan Władysław 1849 ur.
 • 700 a Zamoyski Witold 1855-1874
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. 1803-1868
 • 700 a Chodyński E. M.
 • 700 a Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896
 • 700 a Czartoryska Zofia z Lubomirskich 1867-1950
 • 700 a Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 c minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu
 • 700 a Czartoryski Adam Konstanty 1804-1880
 • 700 a Działyńska Cecylia 1836-1899
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 700 a Rottermundowa Henryka z Działyńskich 1o Błędowska 2o Rottermundowa
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 852 j BK 07657

Indeksy