Materiały dot. pobytu Władysława Zamoyskiego w Australii: 1. Listy do Zamoyskiego (Bourdil Fernand, Miklouho-Maclay N., Rakowski Seweryn, Zaleski Bronisław i in.) oraz brul. odpowiedzi. 2. Dzienniczek podróży (fragment) 1881, zapiski, notatki i uwagi z pobytu

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07704/2
 • Kopie:
  • Mf 6945
  • Mf 6944
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Materiały dot. pobytu Władysława Zamoyskiego w Australii: 1. Listy do Zamoyskiego (Bourdil Fernand, Miklouho-Maclay N., Rakowski Seweryn, Zaleski Bronisław i in.) oraz brul. odpowiedzi. 2. Dzienniczek podróży (fragment) 1881, zapiski, notatki i uwagi z pobytu
 • Miejsce i czas powstania: 1879-1881
 • Opis fizyczny: 531 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kórnik
  • Paryż
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Materiały dot. pobytu Władysława Zamoyskiego w Australii: 1. Listy do Zamoyskiego (Bourdil Fernand, Miklouho-Maclay N., Rakowski Seweryn, Zaleski Bronisław i in.) oraz brul. odpowiedzi. 2. Dzienniczek podróży (fragment) 1881, zapiski, notatki i uwagi z pobytu
 • 260 $c 1879-1881
 • 300 $a 531 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 530 $d Mf 6945
 • 530 $d Mf 6944
 • 541 $c st. zas.
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Paryż
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 $a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
 • 700 $a White H. C.
 • 700 $a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 $a White Helen
 • 700 $a Valette Eugene $c budowniczy mostów i dróg
 • 700 $a Vaughan Roger Beda $c arcybp Sydney
 • 700 $a Vidal L.
 • 700 $a Unsworth Philip H.
 • 700 $a Stein James
 • 700 $a Stephen Alfred
 • 700 $a Stephen Eleonor
 • 700 $a Savignon Frederic
 • 700 $a Rolleston Christopher
 • 700 $a Robinson H. G. R.
 • 700 $a Ratte F.
 • 700 $a Rayrani A. F.
 • 700 $a Rembieliński S.
 • 700 $a Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu
 • 700 $a Wallon Claire nauczycielka dzieci Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Paryżu
 • 700 $a Zaleski Bronisław pisarz i rytownik
 • 852 $j BK 07704/2

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07704/2