Materiały dot. pobytu Władysława Zamoyskiego w Australii: 1. Listy do Zamoyskiego (Bourdil Fernand, Miklouho-Maclay N., Rakowski Seweryn, Zaleski Bronisław i in.) oraz brul. odpowiedzi. 2. Dzienniczek podróży (fragment) 1881, zapiski, notatki i uwagi z pobytu

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07704/2
 • Kopie:
  • Mf 6945
  • Mf 6944
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Materiały dot. pobytu Władysława Zamoyskiego w Australii: 1. Listy do Zamoyskiego (Bourdil Fernand, Miklouho-Maclay N., Rakowski Seweryn, Zaleski Bronisław i in.) oraz brul. odpowiedzi. 2. Dzienniczek podróży (fragment) 1881, zapiski, notatki i uwagi z pobytu
 • Miejsce i czas powstania: 1879-1881
 • Opis fizyczny: 531 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kórnik
  • Paryż
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Materiały dot. pobytu Władysława Zamoyskiego w Australii: 1. Listy do Zamoyskiego (Bourdil Fernand, Miklouho-Maclay N., Rakowski Seweryn, Zaleski Bronisław i in.) oraz brul. odpowiedzi. 2. Dzienniczek podróży (fragment) 1881, zapiski, notatki i uwagi z pobytu
 • 260 c 1879-1881
 • 300 a 531 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 530 d Mf 6945
 • 530 d Mf 6944
 • 541 c st. zas.
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Paryż
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
 • 700 a White H. C.
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 a White Helen
 • 700 a Valette Eugene c budowniczy mostów i dróg
 • 700 a Vaughan Roger Beda c arcybp Sydney
 • 700 a Vidal L.
 • 700 a Unsworth Philip H.
 • 700 a Stein James
 • 700 a Stephen Alfred
 • 700 a Stephen Eleonor
 • 700 a Savignon Frederic
 • 700 a Rolleston Christopher
 • 700 a Robinson H. G. R.
 • 700 a Ratte F.
 • 700 a Rayrani A. F.
 • 700 a Rembieliński S.
 • 700 a Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu
 • 700 a Wallon Claire nauczycielka dzieci Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Paryżu
 • 700 a Zaleski Bronisław pisarz i rytownik
 • 852 j BK 07704/2

Indeksy