Publica galicyjska: memoriały, listy otwarte (wybory do Rady Państwa), Korespondencja Wł. Zamoyskiego (A, Chramiec, Józef Milewski) m.in. również w sprawie stosunków polsko - francusk. w 1912

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07710
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Publica galicyjska: memoriały, listy otwarte (wybory do Rady Państwa), Korespondencja Wł. Zamoyskiego (A, Chramiec, Józef Milewski) m.in. również w sprawie stosunków polsko - francusk. w 1912
 • Miejsce i czas powstania: 1893-1912
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bobowa list zbiorowy mieszkańców do Władysława Zamoyskiego 19 w. Polska
  • Kórnik
  • Lwów m., Centralny Komitet Wyborczy 1901 Ukraina
  • Lwów m., Namiestnictwo Ukraina
  • Lwów m., Komisja Wykonawcza Rady Narodowej 1901 Ukraina
  • Maniowy gmina 1893
  • Nowy Targ Wydział Rady Powiatowej
  • Nowy Targ Starostwo
  • Wiedeń Rada Państwa
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
 • Uwagi: Wypis z sygn. znajduje się w spuściźnie Zofii Nowak sygn. BK 14785.

MARC

 • 243 a korespondencja
 • 245 a Publica galicyjska: memoriały, listy otwarte (wybory do Rady Państwa), Korespondencja Wł. Zamoyskiego (A, Chramiec, Józef Milewski) m.in. również w sprawie stosunków polsko - francusk. w 1912
 • 260 c 1893-1912
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Wypis z sygn. znajduje się w spuściźnie Zofii Nowak sygn. BK 14785.
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Zam. 185
 • 651 a Bobowa x list zbiorowy mieszkańców do Władysława Zamoyskiego y 19 w. z Polska
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Lwów x m., Centralny Komitet Wyborczy y 1901 z Ukraina
 • 651 a Lwów x m., Namiestnictwo z Ukraina
 • 651 a Lwów x m., Komisja Wykonawcza Rady Narodowej y 1901 z Ukraina
 • 651 a Maniowy x gmina y 1893
 • 651 a Nowy Targ x Wydział Rady Powiatowej
 • 651 a Nowy Targ x Starostwo
 • 651 a Wiedeń x Rada Państwa
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
 • 700 a S...ybul
 • 700 a Szemieński Wincenty
 • 700 a Słupek Michał c ksiądz
 • 700 a Skałkowski? T.
 • 700 a Rayski Albin
 • 700 a Pietraszkiewicz c sekr. Wydz. Rady Powiatowej w Nowym Targu
 • 700 a Oświecimski Konstanty
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 a Milewski Józef c ekonomista, prof. Uniw. Lwow.
 • 700 a Michalczewski c radca Lwów
 • 700 a Moczydłowski Ignacy
 • 700 a Gumowski Franciszek
 • 700 a Grabiński c II
 • 700 a Buffet Jean
 • 700 a Chramiec Andrzej lekarz
 • 700 a Dudziński Władysław
 • 700 a Eliasz Walery Radzikowski malarz
 • 700 a Krawczyński Piotr ksiądz, prezes Wydziału Rady Powiatowej w Nowym Targu
 • 700 a Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie
 • 700 a Biliński Leon c ekonomista i polityk, minister skarbu
 • 700 a Almaszy Jan c szynkarz w Szaflarach
 • 710 a Starostwo, Nowy Targ
 • 710 a Rada Państwa, Wiedeń
 • 710 a Wydział Rady Powiatowej, Nowy Targ
 • 710 a Gmina c Maniowy d 1893
 • 710 a Namiestnictwo c Lwów
 • 710 a Komisja Wykonawcza Rady Narodowej c Lwów d 1901
 • 710 a Centralny Komitet Wyborczy c Lwów d 1901
 • 852 j BK 07710

Indeksy