Krajowe Towarzystwo Górnicze w Krakowie, Związek Górników i Hutników Polskich w Austrii (II Zjazzd Górn. i Hutników we Lwowie 1910) Sąd Rozjemczy Bractw Górniczych w Krakowie (wybór Wł. Zamoyskiego na Sędziego) Korespondencja z Wł. Zamoyskim zawiadomienia o zebraniach, monita o składki, komunikaty, sprawozdania, memoriał w sprawie Szkoły Górniczej, pisma Starostwa Górniczego w Krakowie w sprawie sędziów obywatelskich etc. Maszynopisy, litogr. druki

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07715
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Krajowe Towarzystwo Górnicze w Krakowie, Związek Górników i Hutników Polskich w Austrii (II Zjazzd Górn. i Hutników we Lwowie 1910) Sąd Rozjemczy Bractw Górniczych w Krakowie (wybór Wł. Zamoyskiego na Sędziego) Korespondencja z Wł. Zamoyskim zawiadomienia o zebraniach, monita o składki, komunikaty, sprawozdania, memoriał w sprawie Szkoły Górniczej, pisma Starostwa Górniczego w Krakowie w sprawie sędziów obywatelskich etc. Maszynopisy, litogr. druki
 • Miejsce i czas powstania: 1903-1915
 • Opis fizyczny: 71 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kórnik
  • Kraków m., Krajowe Towarzystwo Górnicze 1905-1914 Polska
  • Kraków m., administracja "Czasopisma Górniczo-Hutniczego" 1919 Polska
  • Kraków m., Sąd Rozjemczy Bractw Górniczych 1903-1905 Polska
  • Kraków m., Starostwo Górnicze 1909-1912
  • Lwów m., II Zjazd Polskich Górników i Hutników 1910 Ukraina
  • Lwów m., Stała Delegacja Zjazdu Polskich Górników 1908-1910 Ukraina
  • Lwów m., Związek Górników i Hutników w Austrii 1909-1913 Ukraina
  • korespondencja
  • Majętność Kórnicka 20 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
  • szkoły

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Krajowe Towarzystwo Górnicze w Krakowie, Związek Górników i Hutników Polskich w Austrii (II Zjazzd Górn. i Hutników we Lwowie 1910) Sąd Rozjemczy Bractw Górniczych w Krakowie (wybór Wł. Zamoyskiego na Sędziego) Korespondencja z Wł. Zamoyskim zawiadomienia o zebraniach, monita o składki, komunikaty, sprawozdania, memoriał w sprawie Szkoły Górniczej, pisma Starostwa Górniczego w Krakowie w sprawie sędziów obywatelskich etc. Maszynopisy, litogr. druki
 • 260 $c 1903-1915
 • 300 $a 71 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 541 $c st. zas.
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kraków $x m., Krajowe Towarzystwo Górnicze $y 1905-1914 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., administracja "Czasopisma Górniczo-Hutniczego" $y 1919 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Sąd Rozjemczy Bractw Górniczych $y 1903-1905 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Starostwo Górnicze $y 1909-1912
 • 651 $a Lwów $x m., II Zjazd Polskich Górników i Hutników $y 1910 $z Ukraina
 • 651 $a Lwów $x m., Stała Delegacja Zjazdu Polskich Górników $y 1908-1910 $z Ukraina
 • 651 $a Lwów $x m., Związek Górników i Hutników w Austrii $y 1909-1913 $z Ukraina
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a Majętność Kórnicka 20 w
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 $a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
 • 653 $a szkoły
 • 700 $a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 $a Kontkiewicz Stanisław $c przewodniczący Stałej Delegacji Zjazdu Polskich Górników we Lwowie
 • 700 $a Łukaszewski Adam $c sekretarz Związku Górników i Hutników Polskich w Austrii we Lwowie
 • 700 $a Zarański Jan $c sekr. Krajowego Towarzystwa Górniczego w Krakowie
 • 700 $a Bartonec Franciszek $c prezes Krajowego Towarzystwa Górniczego w Krakowie
 • 700 $a Bocheński Józef
 • 700 $a Gerżabek Antoni $c starosta Starostwa Górniczego w Krakowie
 • 710 $a Stała Delegacja Zjazdu Polskich Górników $c Lwów $d 1908-1910
 • 710 $a Związek Górników i Hutników w Austrii $c Lwów $d 1909-1913
 • 710 $a "Czasopismo Górniczo-Hutnicze" $b administracja $c Kraków $d 1919
 • 710 $a Sąd Rozjemczy Bractw Górniczych $c Kraków $d 1903-1905
 • 710 $a Krajowe Towarzystwo Górnicze $c Kraków $d 1905-1914
 • 710 $a Starostwo Górnicze $c Kraków $d 1909-1912
 • 711 $a II |Zjazd Polskich Górników i Hutników $c Lwów $d 1910
 • 740 $a "Czasopismo Górniczo-Hutnicze"
 • 852 $j BK 07715

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07715