Korespondencja i materiały różne Fundacji "Zakłady Kórnickie".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 08018
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Korespondencja i materiały różne Fundacji "Zakłady Kórnickie".
 • Miejsce i czas powstania: 1925-1929
 • Opis fizyczny: 51 k. 30x22 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Wykaz komisji Zwierzchności Gminnej utworzonych z grona Rady Przybocznej Członków Tymczasowego Zarządu Gminy Zakopane sporządzony przez komisarza Rządu Gminy Miasta Zakopane k. 4
  • Korespondencja Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Zakopane). Listy od: Bezpartyjny Blok Wyborczy w Zakopanem 1928 k. 26. - Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Krakowie 1929 (2) k. 37, 51. - Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Obwód Zakopane 1929 + wyciąg z protokołu zebrania Zarządu F.P.Zw. O.O. 1929 (2) k. 47-48. - Fundacja "Zakłady Kórnickie" Główny Zarząd Majątków Kórnik (Wielkopolska) 1928-1929 (2) k. 21, 32. - Gremium Właścicieli Pensyonatów, Hoteli i Restauracji w Zakopanem 1925 k. 6. - Koło Przyjaciół Akademika i Domu Zdrowia "Pomoc Bratnia" w Zakopanem 1928 k. 20. - Kalawski (2) k. 23, 49. - Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Wojewódzki Komitet Kraków 1928 k. 22. - Marchlewski 1929 k. 31 .- Miejski Urząd Zdrowia w Zakopanem 1926 (2) k. 7, 11. - Milewska Maria 1929 k. 36. - Ministerstwo Robót Publicznych Okr. D.R.P. 1925 k. 3. - Rygier Edmund 1929 k. 41. - Sąd Powiatowy w Nowym Targu 1828 (2) k. 24, 25. - Słowiński Jan 1929 k.40.- Starostwo w Nowym Targu 1926 k. 14. - Urząd Miejski w Zakopanem 1928-1929 (9) k. 27, 29, 33-34, 42-46, 50. - Zwierzchność Gminna w Zakopanem 1926 k. 13
  • Listy i telegramy różne: Wojewoda do Naczelnika Wydziału Urzędu Wojewódzkiego Pana dr Wróblewskiego Wincentego 1927 k. 15
  • Listy NN do Urzędu Miejskiego w Zakopanem 1926 k. 12. - Listy NN do Urzędu Miejskiego w Zakopanem 1928 k. 17. - Listy NN do dyrektora Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" 1918 (2) k. 18-19. - List NN do Antoniego Pacyńskiego 1929 k. 35
  • Korespondencja Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy do: Bezpartyjny Blok Wyborczy w Zakopanem 1928 k. 28. - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Zdrowia w Warszawie 1928 (2) k. 1-2. - Urzędu Miejskiego w Zakopanem 1925-1928 (3) k. 5, 16 30. - Miejskiego Urzędu Zdrowia 1926 k. 8. - Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Krakowie 1926 (2) k. 9-10. - Marii Milewskiej 1929 k. 38
  • Notatka odręczna o cofnięciu egzekucji k. 39
 • Hasła przedmiotowe:
  • Fundacja "Zakłady Kórnickie"
  • Kórnik
  • Zakopane
  • Zakopane 1824-1939 - Archiwum Gospodarcze.
  • Fundacja ogólnie

MARC

 • 110 a Fundacja "Zakłady Kórnickie"
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Korespondencja i materiały różne Fundacji "Zakłady Kórnickie".
 • 246 a Ogólne sprawy Fundacji. Różne sprawy dotyczące ogółu Fundacji. g tyt. z inwentarza
 • 260 c 1925-1929
 • 300 a 51 k. c 30x22 cm
 • 340 d masz. e luźne
 • 520 a Wykaz komisji Zwierzchności Gminnej utworzonych z grona Rady Przybocznej Członków Tymczasowego Zarządu Gminy Zakopane sporządzony przez komisarza Rządu Gminy Miasta Zakopane k. 4
 • 520 a Korespondencja Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Zakopane). Listy od: Bezpartyjny Blok Wyborczy w Zakopanem 1928 k. 26. - Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Krakowie 1929 (2) k. 37, 51. - Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Obwód Zakopane 1929 + wyciąg z protokołu zebrania Zarządu F.P.Zw. O.O. 1929 (2) k. 47-48. - Fundacja "Zakłady Kórnickie" Główny Zarząd Majątków Kórnik (Wielkopolska) 1928-1929 (2) k. 21, 32. - Gremium Właścicieli Pensyonatów, Hoteli i Restauracji w Zakopanem 1925 k. 6. - Koło Przyjaciół Akademika i Domu Zdrowia "Pomoc Bratnia" w Zakopanem 1928 k. 20. - Kalawski (2) k. 23, 49. - Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Wojewódzki Komitet Kraków 1928 k. 22. - Marchlewski 1929 k. 31 .- Miejski Urząd Zdrowia w Zakopanem 1926 (2) k. 7, 11. - Milewska Maria 1929 k. 36. - Ministerstwo Robót Publicznych Okr. D.R.P. 1925 k. 3. - Rygier Edmund 1929 k. 41. - Sąd Powiatowy w Nowym Targu 1828 (2) k. 24, 25. - Słowiński Jan 1929 k.40.- Starostwo w Nowym Targu 1926 k. 14. - Urząd Miejski w Zakopanem 1928-1929 (9) k. 27, 29, 33-34, 42-46, 50. - Zwierzchność Gminna w Zakopanem 1926 k. 13
 • 520 a Listy i telegramy różne: Wojewoda do Naczelnika Wydziału Urzędu Wojewódzkiego Pana dr Wróblewskiego Wincentego 1927 k. 15
 • 520 a Listy NN do Urzędu Miejskiego w Zakopanem 1926 k. 12. - Listy NN do Urzędu Miejskiego w Zakopanem 1928 k. 17. - Listy NN do dyrektora Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" 1918 (2) k. 18-19. - List NN do Antoniego Pacyńskiego 1929 k. 35
 • 520 a Korespondencja Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy do: Bezpartyjny Blok Wyborczy w Zakopanem 1928 k. 28. - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Zdrowia w Warszawie 1928 (2) k. 1-2. - Urzędu Miejskiego w Zakopanem 1925-1928 (3) k. 5, 16 30. - Miejskiego Urzędu Zdrowia 1926 k. 8. - Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Krakowie 1926 (2) k. 9-10. - Marii Milewskiej 1929 k. 38
 • 520 a Notatka odręczna o cofnięciu egzekucji k. 39
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 610 a Fundacja "Zakłady Kórnickie"
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Zakopane
 • 653 a Zakopane 1824-1939 - Archiwum Gospodarcze.
 • 653 a Fundacja ogólnie
 • 700 a Kalawski
 • 700 a Wróblewski Wincenty, naczelnik Wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • 700 a Słowiński Jan
 • 700 a Rygier Edmund
 • 700 a Milewska Maria
 • 700 a Mochnacki Kazimierz, dyrektor Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Zakopane)
 • 700 a Błachowski Klemens, dyrektor Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Zakopane)
 • 700 a Pacyński Antoni, naczelnik Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Zakopane)
 • 700 a Marchlewski
 • 710 a Rada Przyboczna Członków Tymczasowego Zarządu Gminy (Zakopane)
 • 710 a Bezpartyjny Blok Wyborczy (Zakopane)
 • 710 a Poczta i Telegraf (Kraków)
 • 710 a Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny (Zakopane)
 • 710 a Fundacja "Zakłady Kórnickie" Główny Zarząd Majątków Kórnik (Wielkopolska) zob. Fundacja "Zakłady Kórnickie"
 • 710 a Zarząd Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Zakopane) zob. Fundacja "Zakłady Kórnickie"
 • 710 a Fundacja "Zakłady Kórnickie"
 • 710 a Gremium Właścicieli Pensyonatów, Hoteli i Restauracji (Zakopane)
 • 710 a Koło Przyjaciół Akademika i Domu Zdrowia "Pomoc Bratnia" (Zakopane)
 • 710 a Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej - Wojewódzki Komitet (Kraków)
 • 710 a Magistrat (Zakopane)
 • 710 a Listy Magistratu (Zakopane) do Fundacji "Zakłady Kórnickie"
 • 710 a Miejski Urząd Zdrowia zob. Magistrat (Zakopane)
 • 710 a Ministerstwo Robót Publicznych Okr. D.R.P.
 • 710 a Sąd Powiatowy (Nowy Targ)
 • 710 a Starostwo w Nowym Targu
 • 710 a Urząd Miejski (Zakopane) zob. Magistrat (Zakopane)
 • 710 a Zwierzchność Gminna zob. Magistrat (Zakopane)
 • 710 a Urząd Wojewódzki (Kraków)
 • 710 a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Zdrowia (Warszawa)
 • 710 a Komisje Zwierzchności Gminnej zob. Magistrat (Zakopane)
 • 740 a List NN do Antoniego Pacyńskiego 1929
 • 740 a Egzekucja
 • 740 a Listy do Fundacji "Zakłady Kórnickie"
 • 740 a Listy i telegramy Wojewody Kraków do Naczelnika Wydziału Urzędu Wojewódzkiego Pana dr Wróblewskiego Wincentego
 • 740 a Listy do Urzędu Miejskiego Zakopane
 • 740 a Listy NN do dyrektora Zarządu Dóbr Fundacji "Zakłady Kórnickie" 1918
 • 740 a Wykaz komisji Zwierzchności Gminnej utworzonych z grona Rady Przybocznej Członków Tymczasowego Zarządu Gminy Zakopane sporządzony przez komisarza Rządu Gminy Miasta Zakopane
 • 740 a Listy Fundacji "Zakłady Kórnickie" do
 • 852 j BK 08018
 • 999 a MKM

Indeksy